Journal Cover
Quaderns Agraris
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0213-0319 - ISSN (Online) 2013-9780
Published by Institut d'Estudis Catalans Homepage  [19 journals]
 • Activació del sistema immunitari de les plantes: inducció de
         resistència i reducció de malalties

  • Authors: M. Isabel Trillas-Gay, Guillem Segarra-Braunstein
   Abstract: Aquest article pretén fer una revisió breu de l’activació del sistema immunitari de les plantes, la qual ha estat molt estudiada en els últims cinquanta anys. Aquesta activació està induïda per patògens (microorganismes, nematodes i insectes) i també per organismes beneficiosos colonitzadors de la rizosfera i estímuls químics, i té un paper important en la reducció de diverses malalties i plagues. Hi estan implicades dues rutes de senyalització de la defensa: la dependent de l’àcid salicílic, o resistència sistèmica adquirida (RSA o SAR, de l’anglès systemic acquired resistance), i la independent de l’àcid salicílic, o resistència sistèmica induïda (RSI o ISR, de l’anglès induced systemic resistance). La primera està lligada a la resposta de les plantes davant l’atac de patògens mitjançant la síntesi de la fitohormona àcid salicílic i de proteïnes relacionades amb la patogènesi. La segona ruta comporta respostes de les plantes a organismes beneficiosos, i les hormones implicades són l’àcid jasmònic i l’etilè. Tanmateix, es presenten diversos resultats experimentals que avalen la implicació d’altres hormones en la modulació d’ambdues rutes.Bacteris i fongs rizosfèrics, com Trichoderma asperellum, soca T34, potencien les respostes sistèmiques, incrementant la capacitat defensiva de les plantes contra un ampli rang de patògens. Altres treballs mostren com les alteracions en el contingut dels exsudats radiculars de les plantes davant l’atac dels patògens les ajuden a mantenir poblacions d’organismes beneficiosos. Utilitzar compost de sansa com a substrat de cultiu activa respostes de defensa de les plantes via RSA, cosa que ocasiona un estrès positiu o eustrès sense cap efecte negatiu en el seu creixement i amb un efecte beneficiós en la defensa enfront de patògens.
   PubDate: 2022-12-14
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Estudi i avaluació del paper dels bacteriòfags en la prevenció
         d’infeccions en agricultura i en animals de producció

  • Authors: Laura Arranz, Anna Cardona, Aida Yuste, Eulàlia Nogué, Esteban L. Arosemena, M. dels Àngels Calvo-Torras
   Abstract: Aquest treball fa una breu revisió bibliogràfica sobre els bacteriòfags, les seves característiques i els seus mecanismes de replicació. A partir dels estudis revisats, s’avalua la fagoteràpia, com a mesura profilàctica en l’agricultura i els animals de renda. Es comenta la legislació sobre aquesta tècnica, i es constata que a la Unió Europea (UE) no s’inclou la fagoteràpia com a mètode de tractament, raó per la qual, actualment, no és possible aplicar-la. S’aporten i s’exposen els avantatges i les dificultats derivades de l’aplicació dels bacteriòfags com a eina de prevenció i de control enfront de les infeccions d’etiologia bacteriana.
   PubDate: 2022-12-14
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Les confraries i germandats de treballadors del camp de Catalunya a
         través de l’Expediente general de cofradías (1769-1784)

  • Authors: Héctor López-Silva
   Abstract: El 1769 Pedro Rodríguez de Campomanes inicià un procés reformista que anava destinat a, en primer terme, conèixer el total de confraries, gremis i germandats existents als territoris peninsulars de la monarquia espanyola i que culminà, el 1784, amb una reial ordre que suprimia bona part d’aquests col·lectius, a partir dels informes que es reberen, remesos a l’autoritat central per part de les autoritats civils locals. L’Archivo Histórico Nacional (AHN) conserva els informes tramesos pels corregidors destinats a Catalunya. Aquests informes han estat la base sobre la qual hem treballat per detectar la presència de confraternitats en què s’agrupessin llauradors, jornalers i altres oficis vinculats amb el treball del camp, per veure quines eren les seves advocacions, quines festivitats organitzaven i quins eren els seus mecanismes de finançament.
   PubDate: 2022-12-14
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Reflexions sobre el pelatge compost discontinu en el cavall pirinenc
         català

  • Authors: Pere M. Parés-Casanova
   Abstract: L’aparició cada vegada més freqüent de pelatges clapats en la població de cavall pirinenc català (CPC), raça equina del nostre país, obliga a considerar la gestió dels animals amb aquesta cromàtica: seguim evitant la inscripció com a raça pura dels animals que el presenten, d’acord amb allò que marca l’estàndard racial' O bé creem un nou llibre genealògic propi, i independent de l’actual CPC, una nova raça' L’autor és partidari d’aquesta segona opció, que justifica, entre altres arguments, per no perdre l’excel·lent sortida comercial d’aquests animals clapats, actualment molt millor que els purs com a CPC: per a sella o pura fantasia els primers, purament per a producció càrnia els segons. A més, el caràcter dominant del pelatge clapat en fa fàcil la selecció. L’article aprofita per fer algunes propostes de terminologia per referir-se a les característiques cromàtiques compostes dels cavalls.
   PubDate: 2022-12-14
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Allò que sovint no es diu referit als arbres monumentals i llurs entorns
         : dels aspectes lingüístics als viaris, passant per les persones que han
         viscut els territoris dels arbres

  • Authors: Ernest Costa-Savoia
   Abstract: En aquest escrit s’explica el perquè del culte als arbres, l’interès que hi manifesten els literats i altres creadors, i el paper que els arbres tenen en les deveses i el costumari. També s’hi desenvolupen altres qüestions: 1) la nombrosa informació que aporta el nom propi d’un arbre significat; 2) la descoberta d’un enfilall d’elements patrimonials en anar a l’encalç d’arbres remarcables; 3) les aportacions importants dels coneixedors locals del territori a l’hora d’obtenir dades sobre els arbres; 4) la importància de senyalitzar camins o recorreguts amb molta cura; 5) la necessitat de preservar el vocabulari que ens permet referir-nos amb solvència a les plantes.
   PubDate: 2022-12-14
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.222.251.91
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-