Journal Cover
Llengua & Literatura
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0213-6554 - ISSN (Online) 2013-9527
Published by Institut d'Estudis Catalans Homepage  [19 journals]
 • Els recursos visuals a l’Art demostrativa de Ramon Llull: impaginació i
         figures gràfiques

  • Authors: Albert Soler Llopart
   Abstract: El treball analitza els recursos visuals de què se serveix Ramon Llull a la segona versió del seu sistema, l’Art demostrativa (vers 1283), per aconseguir una transmissió més eficaç de la informació. S’hi observa un desplegament de recursos de caràcter gràfic, cromàtic i d’impaginació d’una extraordinària originalitat, que accentua el que l’autor ja havia dut a terme a l’Ars compendiosa inveniendi veritatem (vers 1274) i resulta un estadi previ al replantejament complet que havia d’operar en l’Ars inventiva veritatis (1290). Es fa palès el dinamisme conceptual i formal que Llull demostra tothora en la seva obra.
   PubDate: 2022-03-25
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Joventut (1900-1906) i la llengua normativa

  • Authors: Imma Farré i Vilalta
   Abstract: Aquest estudi analitza les opinions i polèmiques que les pàgines de Joventut van registrar sobre la necessitat de modernitzar també la llengua catalana, fixant una normativa comuna i vetllant per la creació d’una acadèmia que garantís la seva adequació i la seva preservació, com ocorria en la majoria dels països avançats d’Europa. A partir de les opinions dels redactors en la secció de crítica bibliogràfica, d’ençà de 1901, i en l’apartat final de «Noves», entre 1903 i 1906, d’una banda, i de les polèmiques que en els anys 1901, 1903 i 1906 Anton Busquets i Punset, Oriol Martí i Ramon Miquel i Planas mantenen respectivament amb els col·laboradors del setmanari Josep Poal i Jofresa, Claudi Mas i Jornet i Josep Aladern, d’una altra banda, aportarem dades sobre la sensibilitat dels modernistes de Joventut per la qüestió normativa i a favor de la implicació econòmica de la societat burgesa per poder dur a terme la necessària ordenació de la llengua, les quals situen el grup, en matèria lingüística, en l’òrbita de Pompeu Fabra i del noucentisme emergent.

   PubDate: 2022-03-25
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Els formants cultes: autonomia o posició fixa

  • Authors: Ivan Solivellas
   Abstract: Els diferents estudis sobre la composició culta posen èmfasi en el fet que els formants poden ocupar tant una posició inicial com final, la qual cosa els diferencia clarament de l’afixació, atès que els afixos tenen una posició fixa. Amb aquest treball pretenem comprovar si realment la majoria dels formants gaudeixen d’aquesta versatilitat, per tal de determinar si es tracta d’una característica realment definidora d’aquestes partícules o si, per contra, més aviat és un tret que només presenta un conjunt reduït de casos. Per això, analitzarem els formants que recullen diferents obres lexicogràfiques en català i compararem quins casos apareixen només en una única posició i quins, per contra, poden ocupar-ne dues. En aquest sentit, proposem un estudi que parteix de l’anàlisi lexicogràfica d’aquestes unitats, que completarem amb una anàlisi contrastiva de la posició que ocupen en els compostos de què participen, car intuïm que realment només un nombre limitat de casos gaudeix d’autonomia posicional i que, per tant, no és una característica que sigui definidora a l’hora de parlar dels formants. A més, també analitzarem el tractament que han de tenir les unitats amb posició variable, ja que, si bé actualment s’ha considerat que són un mateix formant, també podria plantejar-se el fet que, en el fons, actualment siguin dos formants que, tot i tenir un mateix origen, siguin diferents per la posició i la funció sintacticosemàntica que desenvolupen en les diferents combinacions. 
   PubDate: 2022-03-25
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Els plurals escarits en posició d’objecte: un estudi comparatiu
         del català i el rus

  • Authors: Daria Seres
   Abstract: L’objectiu d’aquest article és analitzar la distribució i les possibles interpretacions dels nominals plurals escarits en posició de l’objecte en català, com a llengua amb un sistema d’articles. Aquestes interpretacions es compararan amb les del rus, com a llengua sense articles, per tal de contribuir a la visió interlingüística d’aquest fenomen. Proposo que en català la restricció de l’aparició dels nominals plurals escarits com a arguments interns pot dependre del grau d’agentivitat que expressa el verb. Suggereixo que la interpretació dels nominals escarits està relacionada amb el tipus de l’oració en què apareixen: no-caracteritzant (episòdica o habitual) o caracteritzant. En el primer cas, els nominals plurals escarits tenen una lectura existencial, mentre que en el segon cas són no-referencials, similars als nominals pseudoincorporats. Pel que fa al rus, la distribució dels nominals escarits no està restringida. Les interpretacions són les mateixes que en català i depenen dels mateixos factors, però els nominals plurals escarits també poden tenir una lectura definida i genèrica, que depèn del context discursiu i del tipus de verb que selecciona aquests nominals com a objectes.
   PubDate: 2022-03-25
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Ressenyes Col·lectives

  • Authors: Diferents Autors
   PubDate: 2022-03-25
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Ressenyes Individuals

  • Authors: Diferents Autors
   PubDate: 2022-03-25
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Josep Massot i Muntaner, vuitanta anys. Treball, saviesa i generositat

  • Authors: Consell de Redacció de Llengua & Literatura
   PubDate: 2022-03-25
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • L’Any Badia i Margarit: la vigència d’un llegat

  • Authors: Carles Duarte i Montserrat
   PubDate: 2022-03-25
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • «Em lliga la beutat de cada flor», un lema per a una commemoració:
         l’Any Palmira Jaquetti

  • Authors: Carme Oriol
   PubDate: 2022-03-25
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • Joan Julià-Muné: l’home, el lingüista i el mestre
         (1950-2020)

  • Authors: Josefina Carrera-Sabaté
   PubDate: 2022-03-25
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • La implementació de les gramàtiques Essencial i
         Bàsica de l’IEC

  • Authors: Maria Josep Cuenca Ordinyana
   Abstract:


   PubDate: 2022-03-25
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • El Corpus Documentale Latinum Hispaniarum (CODOLHisp), una plataforma
         

  • Authors: Carlos Prieto Espinosa
   PubDate: 2022-03-25
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 • III Jornada sobre la divulgació de la normativa als mitjans de
         comunicació

  • Authors: Laia Escolà Sallán
   Abstract:

   PubDate: 2022-03-25
   Issue No: Vol. 0 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.222.251.91
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-