Journal Cover
Danish Journal of Transportation Research / Dansk Tidsskrift for Transportforskning
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 1903-1092
Published by Aalborg University Homepage  [18 journals]
 • Hvor mange kommer til skade i trafikken'

  • Authors: Anne Vingaard Olesen, Harry Lahrmann, Tanja Kidholm Osmann Madsen, Tove Hels, Jens Lauritsen
   Abstract: Det er velkendt, at Danmarks officielle trafikulykkesstatistik med omkring 550 personskader/mio. indbyggere/år er forbundet med et stort mørketal. I en befolkningsundersøgelse blandt 5.532 repræsentativt udvalgte danskere på eller over 18 år har vi estimeret et mere retvisende ulykkestal. Undersøgelsen viser, at det bedste bud er, at for hver million indbygger på eller over 18 år i Danmark kommer 14.637 hvert år til skade i trafikken i et omfang, så de tager på hospitalernes akutmodtagelser, til egen læge eller til vagtlægen. Næsten halvdelen af dem har fravær fra arbejde eller skole og en tredjedel modtager genoptræning i forbindelse med ulykken. 72 % af de kvæstede er bløde trafikanter, og 68 % af ulykkerne sker i byområder. Dette er i klar modsætning til den officielle ulykkesstatistik, hvor cyklister og fodgængere kun udgør 36 % af de tilskadekomne, og uheld i byområder kun 53 % af samtlige personskadeuheld. En af konsekvenserne ved det store mørketal kan være, at det ulykkesforebyggende arbejde nedprioriteres i den politiske proces, samtidig med at arbejdet vægtes med uforholdsmæssig stor vægt på bilulykker på landet og for lidt vægt på ulykker med bløde trafikanter i byerne.
   PubDate: 2022-03-17
   DOI: 10.5278/ojs.djtr.v4i1.6956
   Issue No: Vol. 4 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.200.25.51
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-