Publisher: Aalborg University   (Total: 18 journals)   [Sort alphabetically]

Showing 1 - 18 of 18 Journals sorted by number of followers
J. of Problem Based Learning in Higher Education     Open Access   (Followers: 12)
Intl. J. of Sustainable Energy Planning and Management     Open Access   (Followers: 5, SJR: 0.628, CiteScore: 2)
Coaching Psykologi : The Danish J. of Coaching Psychology     Open Access   (Followers: 4)
Akademisk Kvarter / Academic Quarter     Open Access   (Followers: 4)
Globe : A J. of Language, Culture and Communication     Open Access   (Followers: 3)
Nordic J. of Media Management     Open Access   (Followers: 3)
J. of Business Models     Open Access   (Followers: 2)
Interdisciplinary J. of Intl. Studies     Open Access   (Followers: 2)
Danish J. of Transportation Research / Dansk Tidsskrift for Transportforskning     Open Access   (Followers: 2)
Sociedad y Discurso     Open Access   (Followers: 2)
J. of Behavioural Economics and Social Systems     Open Access   (Followers: 2)
Geoforum Perspektiv     Open Access   (Followers: 1)
Nordic J. of Commercial Law     Open Access   (Followers: 1)
Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning     Open Access  
J. of Somaesthetics     Open Access  
Reflexen     Open Access  
Metode & Forskningsdesign     Open Access  
Musikterapi i Psykiatrien Online     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Danish Journal of Transportation Research / Dansk Tidsskrift for Transportforskning
Number of Followers: 2  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 1903-1092
Published by Aalborg University Homepage  [18 journals]
 • Samkørsel i Danmark - Fremtidens mobilitetsform'

  • Authors: Maria Kristensen, Michella Bigom, Line Rasmussen, Anne Olesen
   Abstract: Har samkørsel et potentiale som fremtidens mobilitetsform, og hvordan kan brugen af samkørsel øges i Danmark er spørgsmål, der besvares i denne artikel. Dette undersøges gennem et litteraturstudie, en klyngeanalyse med baggrund i en spørgeskemaundersøgelse, fokusgruppeinterviews, samt en analyse af samkørselsdata fra samkørselstjenesten nabogo. Det er fundet, at samkørsel har et potentiale for fremtidens mobilitet, da danskerne er åbne overfor mobilitetsformen, og ser flere fordele ved samkørsel særligt med hensyn til klimaet og miljøet. Samkørsel bruges primært i fritiden, hvorved potentialet for samkørsel kan blive større i forbindelse med pendling til og fra uddannelse eller arbejde. Samkørsel kræver en kritisk masse, hvilket kan opnås på flere arbejdspladser, da disse skaber en fælles destination for mange medarbejdere, og det har vist sig at skabe en høj gennemførelsesprocent i et projekt med nabogo sammenlignet med tidligere danske projekter. Samkørsel bruges primært af den unge generation, hvilket kan betyde, at behovet for egen bil udskydes, eller at den kollektive transport fravælges til fordel for samkørsel. Brugerne af samkørsel bor oftest i en storby, og samkørsel opfattes ligeledes blandt danskere som et storbyfænomen, hvilket betyder, at der kan være et uudnyttet potentiale for samkørsel uden for storbyerne. Undersøgelsen fandt, at for at øge brugen af samkørsel, er det vigtigt at belønne brugerne af samkørsel og udbrede kendskabet til samkørsel gennem målrettet promovering og oplysning til danskerne.
   PubDate: 2023-05-25
   DOI: 10.54337/ojs.djtr.v5i.7069
   Issue No: Vol. 5 (2023)
    
 • Electric Vehicles: An Assessment of Consumer Perceptions Using
         Importance-Performance Analysis

  • Authors: Thor-Erik Hanssen, Saiful Hasan
   Abstract: Elektrificeringen af ​​køretøjer kan reducere drihusgasudledningene fra transportsektoren. Adskillige lande verden over har skabt incitamenter til at fremme masseadoptionen af ​​elektriske køretøjer (EV'er) for at afbøde miljø- og energieffekterne forårsaget af den øgede efterspørgsel efter vejtransport; dog er mange forbrugere fortsat skeptiske over for elbiler. Forbrugeropfattelser og bekymringer er afgørende for at evaluere et produkts markedsposition, identificere muligheder for forbedringer og vejlede strategisk planlægning. Vigtigheds-ydelsesanalysen (Importance-performance analysis, IPA) repræsenterer en enkel og effektiv teknik til at vurdere forbrugernes accept af produktegenskaber, der er blevet brugt på forskellige områder. Denne undersøgelse havde til formål at identificere de vigtigste EV-egenskaber, der kræver mere opmærksomhed fra politikere og producenter for at forbedre forbrugernes tilfredshed. Studien analyserede data fra 278 norske elbilejere og identificerede, at instrumentelle aspekter (dvs. rækkevidde, batteriopladningstid, sikkerhedsfunktion, energieffektivitet), vinterkørselskvalitet og miljøeffekter af elbiler er de mest afgørende faktorer, når man overvejer, hvilken bil at købe. Resultaterne viste, at elbiler klarer sig bedst med hensyn til miljøaspekter, vinterkørselskvalitet og indvendigt og udvendigt design. Endelig, baseret på IPA-resultaterne, bør politiske beslutningstagere og bilfabrikanter fokusere på elbilernes instrumentelle aspekter, omkostningsaspekter og vinterkørselskvalitet for at gøre elbiler mere attraktive for forbrugerne. Vores resultater giver politiske beslutningstagere og elbilsproducenter en dybere forståelse af ejere av elbilejeres behov og opfattelser med hensyn til elbil-egenskaber, hvilket hjælper dem med at udvikle og implementere bedre strategier til at forbedre elbilernes tiltrækningskraft.
   PubDate: 2023-05-25
   DOI: 10.54337/ojs.djtr.v5i.7368
   Issue No: Vol. 5 (2023)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.233.221.90
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-