Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya   (Total: 2 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 2 of 2 Journals sorted alphabetically
Revista catalana de dret públic     Open Access   (Followers: 1)
Revista de Llengua i Dret     Open Access   (SJR: 0.139, CiteScore: 0)
Similar Journals
Journal Cover
Revista catalana de dret públic
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1885-5709 - ISSN (Online) 1885-8252
Published by Escola d'Administració Pública de Catalunya Homepage  [2 journals]
 • El règim jurídic de les plataformes de contractació pública a Espanya.
         Especial referència als conflictes competencials i a la seva incidència
         en el dret de la competència

  • Authors: Javier Miranzo Díaz
   Pages: 140 - 157
   Abstract: Aquest treball duu a terme una anàlisi detallada del marge d’actuació i els límits que imposa la normativa actual en matèria de plataformes electròniques de contractació pública, principalment des de dues perspectives: el repartiment competencial, d’una banda, i el mercat de prestadors de serveis de contractació electrònica privats, de l’altra. En la primera de les qüestions, es conclou que, després de les diferents sentències del Tribunal Constitucional, s'ha d'entendre que hi ha un ampli marge d'actuació per a la creació i el desenvolupament d'aquest tipus de plataformes per part de les administracions regionals i locals. En la segona, s’analitza la jurisprudència europea per raonar que el sistema jurídic espanyol relatiu a les plataformes de contractació no suposa una vulneració del dret a la contractació pública o del dret de la competència europeu.
   PubDate: 2022-06-08
   DOI: 10.2436/rcdp.i64.2022.3654
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.236.192.4
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-