Journal Cover
Revue pro právo a technologie
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1804-5383 - ISSN (Online) 1805-2797
Published by Masaryk University Homepage  [11 journals]
 • Kriminalistické a trestněprávní aspekty detekce lží analýzou tzv.
         mikroexpresí

  • Authors: Jan Provazník
   Pages: 3 - 37
   Abstract: Tento článek se zaměřuje na tzv. analýzu mikroexpresí a její použitelnost v trestním řízení. Nejprve představuje základy a vývoj této metody a současný stav poznání včetně rozdílů, které ohledně této metody přinesl rozvoj informačních technologií. Následně článek pokračuje ke srovnání této metody s fyziodetekčním vyšetřením (tj. standardní metodou založenou na využití detektoru lži) co do jejich podstat, právních omezení důkazní hodnoty jejich výstupů a jejich důvodů. Článek končí provedením vlastní analýzy použitelnost metody analýzy mikroexpresí v trestním řízení a podmínek, na kterých závěr o použitelnosti spočívá.
   PubDate: 2022-06-30
   DOI: 10.5817/RPT2022-1-1
   Issue No: Vol. 13, No. 25 (2022)
    
 • Právo na přístup k internetu: současný postoj Organizace spojených
         národů a Evropské unie

  • Authors: Michaela Prucková
   Pages: 39 - 66
   Abstract: Dopad internetu na vykonávání lidských práv je nesporný. Představuje nástroj a platformu, skrz kterou jsou uplatňována některá z práv, jež nazýváme jako základní lidská práva (např. právo na informace, svobodu projevu, právo na vzdělání). Příspěvek se věnuje tématu práva na přístup k internetu, které zužuje na dvě jednotky (mezinárodní a nadnárodní) a lidsko-právní kontext. Jeho cílem je určit, jakou pozici zaujímá právo na přístup k internetu na úrovni těchto jednotek ve vztahu k základním lidským právům.
   PubDate: 2022-06-30
   DOI: 10.5817/RPT2022-1-2
   Issue No: Vol. 13, No. 25 (2022)
    
 • Přehled aktuální judikatury I/2022

  • Authors: Anna Blechová, Martin Erlebach, Vojtěch Juřička, Anežka Karpjáková, František Kasl, Andrej Krištofík, Pavel Loutocký, Sofie Petrová, Jan Svoboda, Jakub Vostoupal, Ondřej Woznica
   Pages: 67 - 95
   PubDate: 2022-07-03
   DOI: 10.5817/RPT2022-1-3
   Issue No: Vol. 13, No. 25 (2022)
    
 • Essays I/2022

  • Authors: Anna Blechová, Martin Erlebach, Roberta Hulanská, Tena Krznarić, Anna Tsuvina
   Pages: 97 - 150
   PubDate: 2022-07-01
   Issue No: Vol. 13, No. 25 (2022)
    
 • GELLERT, R.: The Risk-based Approach to Data Protection

  • Authors: Jan Tomíšek
   Pages: 151 - 155
   PubDate: 2022-06-30
   Issue No: Vol. 13, No. 25 (2022)
    
 • Ochrana soukromí ve veřejném prostoru

  • Authors: Kristýna Bónová
   Pages: 157 - 225
   Abstract: Předkládaný text má za cíl analyzovat, jak právo rozlišuje veřejný a soukromý prostor, přičemž bude brán v úvahu prostor fyzický. Zaměří se na místa, která se nachází na hranici mezi soukromým a veřejným prostorem. Následně bude zhodnoceno, zda je takové rozlišení účelné v době, v níž jsou lidé takřka neustále pod drobnohledem moderních sledovacích technologií. S jejich využitím totiž nezbytně vyvstává otázka střetu s právem na ochranu soukromí a s ochranou osobních údajů.
   PubDate: 2022-06-30
   DOI: 10.5817/RPT2022-1-4
   Issue No: Vol. 13, No. 25 (2022)
    
 • Směrnice o digitálním obsahu a jejich implementace v právním řádu
         ČR

  • Authors: Zuzana Limbergová
   Pages: 227 - 305
   Abstract: Článek pojednává o unijní právní úpravě poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/770 a právní úpravě smluv o prodeji zboží s digitálními prvky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/771. Obsahuje popis a analýzu navrhované transpozice těchto unijních norem do právního řádu České republiky včetně problematických částí a dopadu do současného pojetí smluv a věcí v českém občanském právu.
   PubDate: 2022-06-30
   DOI: 10.5817/RPT2022-1-5
   Issue No: Vol. 13, No. 25 (2022)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.236.18.161
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-