Publisher: Amsterdam University Press   (Total: 19 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 19 of 19 Journals sorted alphabetically
Computational Communication Research     Open Access   (Followers: 2)
Forum+     Open Access   (Followers: 6)
Graduate J. of Social Science     Open Access   (Followers: 1)
Intl.e Neerlandistiek     Open Access   (Followers: 1)
J. of Dutch Literature     Open Access   (Followers: 1)
J. of European Landscapes     Open Access  
Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB)     Open Access  
NECSUS. European J. of Media Studies     Open Access   (Followers: 2)
Nederlandse Letterkunde     Full-text available via subscription   (SJR: 0.111, CiteScore: 0)
Nederlandse Taalkunde     Full-text available via subscription  
NTT J. for Theology and the Study of Religion     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Pedagogiek     Full-text available via subscription  
Quotidian : Dutch J. for the Study of Everyday Life     Open Access   (Followers: 4)
Taal en Tongval     Open Access  
Tijdschrift voor Genderstudies     Full-text available via subscription  
Tijdschrift voor Geschiedenis     Full-text available via subscription   (Followers: 6, SJR: 0.117, CiteScore: 0)
Tijdschrift voor HRM     Open Access   (Followers: 1)
Tijdschrift voor Taalbeheersing     Full-text available via subscription  
Trajecta : Religion, Culture and Society in the Low Countries     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB)
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0924-6304 - ISSN (Online) 2543-1684
Published by Amsterdam University Press Homepage  [19 journals]
 • De broodnodige innovatie van de accountantsopleiding …

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 98(1/2): 43-49
   DOI : 10.5117/mab.98.124729
   Authors : Barbara Majoor, Margreeth Kloppenburg, Leen Paape : Grondige herziening van de accountantsopleiding is noodzakelijk, om te voldoen aan de veranderende verwachtingen vanuit de maatschappij. De auteurs van dit artikel identificeren vijf essentiële onderwerpen voor de vertrouwensrelatie tussen ondernemingen en hun stakeholders: fraude, de scope van de werkzaamheden, de techniek van informatievoorziening, het kwaliteitsbouwwerk rondom informatievoorziening en de integriteit en rechte rug van de professionals zelf. Zij pleiten voor een opleidingsstructuur met een volledige integratie tussen theorie en praktijk, en stellen dat de toekomstige accountant zich moet specialiseren en deel moet uitmaken van een multidisciplinair team, om in de informatiebehoefte van stakeholders te kunnen voorzien. Dit zou het werkveld niet alleen verbreden en interessanter maken, maar ook meer jonge mensen aantrekken om tekorten aan menskracht op te lossen. De auteurs roepen opleidingsdirecteuren op om de regie te nemen en benadrukken het belang van permanente educatie en de actieve betrokkenheid van jonge assistenten bij het leerproces. HTML XML PDF
   PubDate: Wed, 24 Apr 2024 19:00:10 +030
    
 • Virtueel teamwerk binnen het accountantsberoep: waar liggen de
         mogelijkheden en de uitdagingen'

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 98(1/2): 35-42
   DOI : 10.5117/mab.98.116633
   Authors : Iver Wiertz, Ann Vanstraelen, Roger Meuwissen, Therese Grohnert, Wim Gijselaers : In deze bijdrage combineren we kwantitatieve en kwalitatieve inzichten over virtueel teamwerk in het accountantsberoep. We illustreren dat hoewel meer virtueel werk de prestaties van controleteams kan verminderen, de controlekwaliteit als hoog wordt ervaren – ook bij een toegenomen mate van virtueel teamwerk.1 Verder tonen we dat virtueel teamwerk niet intrinsiek goed of slecht is, maar om een afweging vraagt tussen flexibiliteit en structurele nadelen, zoals beperkte leermomenten. Ook tonen we hoe accountantskantoren optimale omstandigheden kunnen scheppen voor virtuele auditteams door het bevorderen van leergedrag en empowerend leiderschap. HTML XML PDF
   PubDate: Wed, 24 Apr 2024 19:00:00 +030
    
 • Learning from others: how insights from healthcare, law, and aviation can
         inspire accounting education

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 98(1/2): 25-33
   DOI : 10.5117/mab.98.116840
   Authors : Therese Grohnert, Wim Gijselaers : Dutch accounting education has an excellent reputation; yet future-proofing it is challenged by a tight labour market and the continuously expanding societal roles and expectations imposed on accountants. In this article, we share insights on how three other professions – healthcare, law and aviation – have approached challenges similar to those currently faced by accounting educators. First, we show how healthcare education deals with ever-growing amounts of knowledge that young professionals should master. Second, we share how law educators have developed a new post-graduate approach linking theory and practice. Third, we demonstrate how aviation training fosters competence development without overloading the curriculum. HTML XML PDF
   PubDate: Wed, 24 Apr 2024 19:00:00 +030
    
 • A systematic literature review on the bright and dark sides of
         auditors’ personality

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 98(1/2): 11-24
   DOI : 10.5117/mab.98.116510
   Authors : Linde Kerckhofs, Marie-Laure Vandenhaute, Kris Hardies : This article synthesizes research on auditors’ ‘bright’ and ‘dark’ personality traits. Our systematic literature review identified 34 studies that met our inclusion criteria. These studies provide insights into auditors’ personality traits, their impact on audit quality, and their association with various professional behaviors and outcomes. Our review emphasizes the importance of understanding personality traits and considering them in the recruitment phase and throughout an auditor’s career. Recognizing the variation in auditors’ personalities and understanding their interplay within audit practices are relevant for improving and refining the profession. HTML XML PDF
   PubDate: Wed, 24 Apr 2024 19:00:00 +030
    
 • Opmerken, bevragen en verwonderen. Over beroepsfilosofie voor accountants

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 98(1/2): 3-10
   DOI : 10.5117/mab.98.116234
   Authors : Herman van Brenk, Edgar Karssing : De nieuwe accountant is ook filosoof. Goede accountantscontrole is niet alleen een vaktechnisch maar ook een filosofisch vraagstuk, waarbij accountants zichzelf en anderen blijven bevragen op hun perspectief op de werkelijkheid. Hoe kun je professioneel-kritisch zijn, als je niet opmerkt en verwondert, precies de essentie van filosoferen' In dit artikel pleiten wij voor een versterking van het professionele fundament van accountants met behulp van denkinstrumenten uit de filosofie. Het is belangrijk om in de opleiding meer aandacht te besteden aan filosofie, om het beroep aantrekkelijk te houden voor jonge mensen en de maatschappelijke rol van accountants steviger te verankeren. HTML XML PDF
   PubDate: Wed, 24 Apr 2024 19:00:00 +030
    
 • De nieuwe accountant in de steigers

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 98(1/2): 1-2
   DOI : 10.5117/mab.98.125455
   Authors : Anna Gold, Barbara Majoor : HTML XML PDF
   PubDate: Wed, 24 Apr 2024 19:00:00 +030
    
 • Goed bestuur bij goede doelen: wat doet de Raad van Toezicht'

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(11/12): 387-396
   DOI : 10.5117/mab.97.110050
   Authors : Frank Hubers, Henk Molenaar : Dit artikel presenteert de resultaten van verkennend empirisch onderzoek naar de praktische invulling van de rol van de Raad van Toezicht (RvT) binnen Nederlandse goededoelenorganisaties. Het onderzoek omvatte de analyse van één jaar aan bestuursnotulen van vijf geselecteerde organisaties, evenals afgenomen interviews bij bestuurders en leden van de RvT. De analyse laat zien dat de RvT ongeveer twee keer zoveel tijd besteedt aan haar controlerende taken als aan haar adviserende taken. RvT-leden in organisaties zonder duidelijke eigenaren blijken het beleid voornamelijk te toetsen op consistentie met abstracte aspecten, zoals de missie en identiteit en de belangen van stakeholders, zoals donateurs, blijken hierbij ondergeschikt te zijn. De spanningen tussen de adviserende en controlerende rol van de RvT nemen toe, doordat de RvT geen duidelijke groep belanghebbenden representeert. Deze inzichten werpen onder andere licht op de praktische uitvoering van toezichtstaken in de non-profitsector. HTML XML PDF
   PubDate: Fri, 29 Dec 2023 17:00:00 +020
    
 • Boekbespreking: Van Aristoteles tot algoritme

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(11/12): 383-385
   DOI : 10.5117/mab.97.116831
   Authors : Herman van Brenk : In dit artikel bespreek ik het boek Van Aristoteles tot algoritme (2022) van Guido van der Knaap, met als ondertitel ‘Filosofie van kunstmatige intelligentie’. Van der Knaap studeerde politicologie, wijsbegeerte en logica en is als docent verbonden aan het Instituut voor Interdisciplinaire Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Dit boek is zijn debuut en bereikte de shortlist van de Socratesbeker voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende filosofieboek. Het nodigt daarmee uit tot nadenken over de rol van techniek in het leven van alledag. De mogelijkheden van kunstmatige intelligentie (AI) worden steeds praktischer. Denk aan toepassingen zoals gezichtsherkenning om toegang tot je telefoon te krijgen, chatbots om gesprekken mee te voeren en zelflerende algoritmes om patronen in grote databestanden te ontdekken. Deze ontwikkelingen roepen fundamentele vragen op over de interactie tussen mens en machine. Ook accountants zullen zich moeten verhouden tot deze technologische veranderingen die steeds sneller lijken te gaan. Is de klant echt of nep in het gesprek dat je online voert' Is het patroon in de data toeval of wijst het op fraude' Zijn de antwoorden van de chatbot bruikbaar als controle-informatie' In deze boekbespreking geef ik eerst een korte impressie van het boek, daarna een reflectie op het boek en tot slot mijn opinie. HTML XML PDF
   PubDate: Fri, 29 Dec 2023 17:00:00 +020
    
 • The effect of IFRS 16 on the attitude of sophisticated and unsophisticated
         lenders towards loan contracting

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(11/12): 375-382
   DOI : 10.5117/mab.97.109390
   Authors : Julia van Vuuren : This research describes the effect of IFRS 16 on the attitude of sophisticated lenders towards loan contracting. The goal of IFRS 16 was to enhance reporting quality and provide a more faithful representation of the financial statements. Data from 3,955 firms using IFRS and 1,433 using US GAAP were analyzed. Firms reporting under IFRS obtained larger loan sizes, although the difference with firms reporting under US GAAP is insignificant. They also received lower borrowing rates, and shorter maturities. IFRS 16 has a reinforcing effect towards loan contracting for sophisticated lenders, defined as banks, for the borrowing rate and maturities. For loan size, IFRS 16 has a reinforcing effect for unsophisticated lenders, defined as trade creditors. HTML XML PDF
   PubDate: Fri, 29 Dec 2023 17:00:00 +020
    
 • Winnaars MAB-scriptieprijs 2023 bekend

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(11/12): 373-373
   DOI : 10.5117/mab.97.117624
   Authors : Annemarie Oord : Een goede academische scriptie verdient het om extra in de spotlights te worden gezet. Het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB) is daarom in 2023 gestart met de MAB-scriptieprijs. Doel hiervan is om sterke academische scripties met praktijkrelevantie te erkennen en te waarderen, door deze in de vorm van een artikel te publiceren in het MAB. In deze editie – en de volgende editie(s) worden daarom de artikelen van de vier winnaars van deze prijs gepubliceerd. HTML XML PDF
   PubDate: Fri, 29 Dec 2023 17:00:00 +020
    
 • Visie op integraal advies door een financieel professional aan het
         mkb

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(11/12): 365-372
   DOI : 10.5117/mab.97.105099
   Authors : Fred de Jong, Paul Brouwer, Thomas Lans : De uitdagingen voor het mkb zijn complex, omvangrijk en hangen met elkaar samen. Om als financieel professional het mkb te kunnen faciliteren naar een toekomstbestendig perspectief, is integraal advies noodzakelijk. Dat betekent multidisciplinair adviseren over hoe zowel financiële als niet-financiële aspecten in een organisatie met elkaar samenhangen en waarde creëren. Daarbij gaat het ook over welke risico’s en kansen dit met zich meebrengt en wat de implicaties daarvan zijn voor de korte, middellange en lange termijn – zowel voor de organisatie zelf als haar omgeving, maar vooral ook in interactie met elkaar. Om integraal financieel advies te kunnen geven, zullen financieel professionals geïntegreerd moeten kunnen denken en handelen. Dat vraagt ook om een andere manier van opleiden. HTML XML PDF
   PubDate: Fri, 29 Dec 2023 17:00:00 +020
    
 • On technology, professional judgment and auditors as social
         animals: FAR-conference 2023

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(11/12): 359-364
   DOI : 10.5117/mab.97.112919
   Authors : Luc Quadackers : In June 2023, the yearly conference of the Foundation for Auditing Research (FAR) was held at Nyenrode Business Universiteit. The main theme was ‘Auditors and their judgments’. In this respect, also the role of technology was frequently discussed. 'Is artificial intelligence going to replace the auditor'', was the obvious, but important, thought-provoking question. This question was mainly discussed regarding the extent to which technology can help the auditor during the conduct of an audit. Routine actions will increasingly be taken over by technology. Also, technology is better able than humans to detect trends and inconsistencies. However, judgment will remain essential.  HTML XML PDF
   PubDate: Fri, 29 Dec 2023 17:00:00 +020
    
 • Dubbele materialiteitsanalyse; impact langs drie wegen

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(11/12): 355-358
   DOI : 10.5117/mab.97.114428
   Authors : Ralph ter Hoeven : Accountants zijn gewend aan het werken met materialiteit. Zowel in de financiële verslaggeving als de accountantscontrole speelt dit begrip een prominente rol. In de financiële verslaggeving gaat het vooral om presentatiematerialiteit toegespitst op relevante informatie. Niemand zit te wachten op lappen met tekst; het gaat om relevante op de onderneming toegesneden en nuttige informatie op basis waarvan gebruikers economische beslissingen kunnen nemen. HTML XML PDF
   PubDate: Fri, 29 Dec 2023 17:00:00 +020
    
 • Private equity en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(11/12): 351-353
   DOI : 10.5117/mab.97.113461
   Authors : Peter Roosenboom : Het maatschappelijk belang van private equity in Nederland is sterk gegroeid. Private equity heeft weliswaar maatschappelijk verantwoord ondernemen en ESG inmiddels omarmd maar er is nog voldoende ruimte voor verbeterig. Zeker als het gaat om private equity in de maatschappelijke dienstverlening (zorg en kinderopvang in het bijzonder).  HTML XML PDF
   PubDate: Fri, 29 Dec 2023 17:00:00 +020
    
 • Enkele aspecten van de openbare jaarverantwoording van
         ziekenhuizen

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(9/10): 335-348
   DOI : 10.5117/mab.97.113457
   Authors : Sjaak Kolijn, Lianne Suurland : Dit artikel beschrijft de uitkomsten van het onderzoek naar enkele aspecten van de openbare jaarverantwoording (hierna: ‘jaarverantwoording’) door ziekenhuizen. Wat betreft het bestuursverslag hebben we de kwaliteit van de risicoparagraaf beoordeeld en onderzocht in hoeverre ziekenhuizen niet-financiële prestatie-indicatoren opnemen met betrekking tot sociale aspecten en milieuaspecten. Verder hebben we onderzocht in hoeverre ziekenhuizen de modellen voor de balans en de winst-en-verliesrekening toepassen en of ze voldoen aan de nieuwe toelichtingsvereisten met betrekking tot derivaten. We constateren dat ziekenhuizen op alle aspecten nog belangrijke verbeterpunten moeten realiseren om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. HTML XML PDF
   PubDate: Thu, 14 Dec 2023 17:00:00 +020
    
 • First year’s application of revised revenue recognition guidance by
         companies under NL-GAAP

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(9/10): 319-334
   DOI : 10.5117/mab.97.113397
   Authors : Roy van Duuren, Ralph ter Hoeven : This study focuses on the revenue recognition disclosure quality of a sample of 63 large Dutch legal entities applying revised DAS 221 and DAS 270 in their 2022 financial statements. A large majority of companies in our sample use a prospective method for transitioning to the revised standards, though many companies were not really transparent in disclosing the transition method used. Further, only a small portion of companies in our sample (35%) disclosed how the revisions impacted their solvency. Overall, we conclude that the effects of the amended guidance in DAS 221/270 appear to be limited in financial reporting practice and that disclosure quality varies to a large extent. Also, we recommend the DASB to add specific disclosure requirements to DAS 221 HTML XML PDF
   PubDate: Thu, 14 Dec 2023 17:00:00 +020
    
 • Transparantie over cybersecurity neemt toe

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(9/10): 309-318
   DOI : 10.5117/mab.97.113339
   Authors : Peter Eimers, Abbas Shahim, Peter Kornelisse : Cybersecurity is een randvoorwaarde voor organisaties en de samenleving om cyberrisico’s te beheersen. Deze cyberrisico’s kunnen zowel lokaal als wereldwijd stabiliteit en veiligheid in gevaar brengen. Het groeiend aantal cyberaanvallen, de toenemende complexiteit en de inzet van steeds meer geavanceerde digitale middelen zijn een punt van grote zorg voor alle belanghebbenden. De publieke transparantie omtrent de wijze waarop de steeds ernstiger wordende cyberrisico’s worden beheerst, is dan ook van groot belang en ook steeds vaker een vereiste. Dit komt onder andere tot uiting in de risicoparagraaf van het bestuursverslag en de ontwikkelende regelgeving, zoals die van de Cybersecurity Act en de SEC over cyber disclosures. HTML XML PDF
   PubDate: Thu, 14 Dec 2023 17:00:00 +020
    
 • Toelichtingsinformatie op basis van ESEF: het eerste jaar van
         toepassing

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(9/10): 299-308
   DOI : 10.5117/mab.97.112304
   Authors : Kees Camfferman, Malte Max : Uit onderzoek van de iXBRL-jaarrekeningen van 67 in Nederland genoteerde ondernemingen over 2022 blijkt dat de nieuwe ESEF-vereisten met betrekking tot ‘block tagging’ van de toelichting door al deze ondernemingen zijn toegepast. Wel zijn er nog aanzienlijke verschillen tussen ondernemingen in de mate van detail waarin de toelichting wordt gemarkeerd. De vergelijkbaarheid – en dus de bruikbaarheid – van de informatie lijkt hierdoor vooralsnog beperkt. Regelgevers kunnen ondernemingen helpen door elementen uit de taxonomie meer eenduidig te definiëren. HTML XML PDF
   PubDate: Thu, 14 Dec 2023 17:00:00 +020
    
 • Rapporteren over fraude en anti-corruptie door Nederlandse
         beursvennootschappen in aanloop naar de CSRD

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(9/10): 287-298
   DOI : 10.5117/mab.97.114122
   Authors : Steven Hijink, Monique van der Linden, Micha Soentpiet : Dit artikel bevat de uitkomsten van het onderzoek naar informatieverschaffing over (fraude en) het tegengaan van corruptie in de jaarverslaggeving over 2022, van 37 statutair in Nederland gevestigde beursvennootschappen. Deze vennootschappen zullen binnen afzienbare tijd op grond van de CSRD en de daarop gebaseerde ESRS G1 verplicht specifiek voorgeschreven informatie over deze onderwerpen in het bestuursverslag moeten opnemen. De onderzochte beursvennootschappen sorteren in hun verslaggeving over 2022 al in enige mate voor op de CSRD en passen op dit moment vrijwillig (onder meer) de GRI-standaarden toe bij het rapporteren over duurzaamheid. Tegelijkertijd ligt het aantal vennootschappen dat expliciet rapporteert over GRI 205 (de GRI-standaard met specifieke publicatieverplichtingen over het tegengaan van corruptie en omkoping) een stuk lager. Op dit punt hebben beursvennootschappen dus nog werk te verzetten in aanloop naar de inwerkingtreding van de CSRD. HTML XML PDF
   PubDate: Thu, 14 Dec 2023 17:00:00 +020
    
 • Informatie over ‘Social’ (de S) in ESG-rapportages
         voorafgaand aan de CSRD

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(9/10): 275-285
   DOI : 10.5117/mab.97.112162
   Authors : René Orij, Ries Breijer, Michael Erkens : In dit artikel wordt uiteengezet welke informatie over sociale aspecten door Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen wordt gepubliceerd in hun jaarverslagen over 2022. Het getoonde onderzoek gaat over de rapportages van de 75 hoofdfondsen van de AEX, AMX en AScX. Voor een groot deel van deze ondernemingen is verslaggeving over niet-financiële informatie verplicht (AE 2018; EU 2014), maar die verplichting kent geen heldere voorschriften over het rapporteren over sociale aspecten, anders dan generieke regels (EC 2014). Vrijwillig rapporteren hierover draagt bij aan de maatschappelijke legitimiteit en de ‘licence to operate’ van ondernemingen. Dit onderzoek laat zien dat veel ondernemingen al rapporteren over sociale aspecten, nog voordat dit verplicht wordt gesteld onder de CSRD. Daarbij zien we grote verschillen bij de detailaspecten. Harde conclusies kunnen door de manier van onderzoeken niet worden getrokken. HTML XML PDF
   PubDate: Thu, 14 Dec 2023 17:00:00 +020
    
 • Klimaatinformatie: zijn beursfondsen klaar voor de CSRD'

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(9/10): 257-273
   DOI : 10.5117/mab.97.113263
   Authors : Nancy Kamp-Roelands, Karen Maas : Het thema klimaatverandering krijgt binnen verschillende Europese regelgeving prioriteit. Eind 2022 is de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad. Medio 2023 zijn de meer gedetailleerde Europese Sustainability Reporting Standards (ESRS) goedgekeurd. Vanaf verslagjaar 2024 zal dit effectief worden. Ook moeten ondernemingen in het kader van de Europese Taxonomy Regulation in 2022 voor het eerst hun ‘alignment’ rapporteren en financiële instellingen hun ‘eligibility’. In dit onderzoek onder AEX-, AMX- en AScX-ondernemingen wordt gekeken naar de effecten van deze ontwikkelingen op de transparantie in de jaarverslaggeving door ondernemingen. Het onderzoek toont aan dat ondernemingen op veel onderdelen transparanter zijn dan het jaar ervoor. Wel kan met name de transparantie over de (mogelijke) financiële impact van klimaat, zowel positief als negatief, verder worden verbeterd. HTML XML PDF
   PubDate: Thu, 14 Dec 2023 17:00:00 +020
    
 • De impact van macro-economische veranderingen op de
         IFRS-jaarrekening

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(9/10): 241-256
   DOI : 10.5117/mab.97.112190
   Authors : Arjan Brouwer, Deborah Meijn, Nina van der Reijden : In dit artikel doen we verslag van de impact van de macro-economische veranderingen op de jaarrekening van ondernemingen die zijn opgenomen in de Euro Stoxx 50-index. De hoge inflatie en stijgende rentes raken de jaarrekening op meerdere gebieden. Dit is zichtbaar in veel jaarrekeningen. De informatieverschaffing over de impact van de toenemende volatiliteit op risico’s en schattingsonzekerheden blijft echter achter. Slechts in uitzonderlijke gevallen laten ondernemingen in 2022 zien wat de impact is van grotere schommelingen in bijvoorbeeld rentes en wisselkoersen op de resultaten door de sensitiviteitsanalyses aan te passen ten opzichte van 2021. Veelal liggen de gehanteerde percentages voor de sensitiviteitsanalyses (beduidend) lager dan de in 2022 werkelijk waargenomen volatiliteit. Op dit punt kunnen ondernemingen de informatieverschaffing aan gebruikers verbeteren. HTML XML PDF
   PubDate: Thu, 14 Dec 2023 17:00:00 +020
    
 • Impact of war in Ukraine on annual reports of European listed
         companies

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(9/10): 227-239
   DOI : 10.5117/mab.97.112912
   Authors : Leo van der Tas, Miquel Boeijink, Kurmanbek Meirkulov : This survey provides an overview of the impact of the war in Ukraine on companies, as reported in the 2022 annual reports of 100 large listed European companies. Almost half of the population reported to have withdrawn from or being in the process of withdrawing from the Russian market. Again almost half of the population reported significant losses with a total reported loss of EUR 71.3bn, mainly due to impairments, losses on sale and provisions caused by exiting Russian operations. The indirect effects of the war, such as lost revenues, could not be assessed but are likely higher. Sectors most impacted are automobile, food, beverage and tobacco and energy sectors. However, by using alternative performance measures most of the reported losses were excluded from key performance indicators and when assessing management remuneration. We also found the surveyed companies reporting significant donations and other help to Ukrainian citizens. HTML XML PDF
   PubDate: Thu, 14 Dec 2023 17:00:00 +020
    
 • Uitdagingen in de jaarverslaggeving

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(9/10): 223-225
   DOI : 10.5117/mab.97.115746
   Authors : Arjan Brouwer :   HTML XML PDF
   PubDate: Thu, 14 Dec 2023 17:00:00 +020
    
 • Duurzaamheidsverslaggeving en verschillende perspectieven

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(7/8): 185-188
   DOI : 10.5117/mab.97.110166
   Authors : René Orij :   HTML XML PDF
   PubDate: Mon, 25 Sep 2023 16:21:39 +030
    
 • Ruim baan voor de registerauditor

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(7/8): 189-194
   DOI : 10.5117/mab.97.110151
   Authors : Dick de Waard : In een periode met de nodige turbulentie in Accountantsland presenteerde de Europese Commissie in april 2021 de Corporate Sustainability Reporting Directive. Een gebeurtenis vanuit de externe omgeving, die zorgt voor een flinke uitdaging voor de accountantsberoepsgroep en haar beroepsorganisatie. Niet alleen het interne vraagstuk van bemensing en deskundigheid, maar ook een fors structuurvraagstuk dient zich aan. Met alleen pleisters plakken wordt deze uitdaging niet overwonnen. Een toekomstbestendige oplossing moet worden gevonden en dan kan een ferme structuurwijziging soelaas bieden. De accountant wordt een auditor. Eén van meer in een groep. Een nieuwe beroepsgroep: registerauditor. Samen met materiedeskundigen op het gebied van milieu, mens, gedrag en meer. HTML XML PDF
   PubDate: Mon, 25 Sep 2023 13:41:25 +030
    
 • Bestuurlijke oplossingen voor de beheersing van
         exportcontrolerisico’s in internationale toeleveringsketens: theoretisch
         en praktisch geduid

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(7/8): 195-206
   DOI : 10.5117/mab.97.105667
   Authors : Gert Demmink, Tom De Schryver : Exportcontroleregelgeving laat zich niet meer wegdenken uit de wereld van internationale handel. Het verplicht zakenpartners om na te gaan met wie en hoe men zakendoet. Bij internationale toeleveringsketens zijn de compliance-uitdagingen veel groter dan voor een individuele exporteur, vanwege de steeds uitdijende relaties die in een keten worden aangegaan. Omdat ketenpartners vaak uiteenlopende en tegenstrijdige belangen nastreven, zijn extra prikkels nodig om alle ketenpartijen te overtuigen van het naleven van de regelgeving. Deze prikkels, die theoretisch geduid kunnen worden als “Contract-Boundary Spanning Governance mechanismen’’ (CBSGM) vullen de bestaande regelgeving aan en bieden een houvast om ketenpartijen te prikkelen tot meer compliance-inspanningen. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van de complexe toeleveringsketen van de F-35, waar de prikkels de weg voor de Amerikaanse overheid hebben voorbereid om noodzakelijk preventieve en detectieve compliancecontroles uit te voeren. HTML XML PDF
   PubDate: Mon, 25 Sep 2023 12:31:24 +030
    
 • Meten met twee maten

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(7/8): 211-220
   DOI : 10.5117/mab.97.104483
   Authors : Chantal de Graaf, Dick de Waard : Met de komst van de CSRD en de ESRS heeft de vraag naar duurzaamheidsverslaggeving voor met name grote ondernemingen een wettelijke basis gekregen. Daarnaast voert het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat al sinds vele jaren de Transparantiebenchmark uit, waarin grote ondernemingen in Nederland worden beoordeeld op de kwaliteit van hun duurzaamheidsverslaggeving. Gemeenten hoeven niet aan de nieuwe wettelijke transparantieverplichtingen te voldoen en worden tot op heden niet meegenomen in de Transparantiebenchmark. De vraag is daarmee: in hoeverre rapporteren gemeenten in hun jaarverslagen over duurzaamheid – en zo ja, met welke diepgang doen zij dat' Een specifiek hiervoor ontworpen benchmark beantwoordt die vraag. Gemeenten blijken beperkt te rapporteren over duurzaamheid, en de gepresenteerde informatie ziet meer op beleid en plannen dan op concrete uitkomsten daarvan. De eigen voetafdruk wordt minimaal belicht. HTML XML PDF
   PubDate: Mon, 25 Sep 2023 11:10:41 +030
    
 • Boekbespreking: Donuteconomie

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(7/8): 207-209
   DOI : 10.5117/mab.97.111798
   Authors : Herman van Brenk : In dit artikel bespreek ik het boek Donuteconomie (2017) van Kate Raworth, met als ondertitel ‘In zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw’. Raworth is econoom en als Senior Associate verbonden aan Oxford University en als Professor of Practice gelieerd aan de Hogeschool van Amsterdam. In haar werk concentreert ze zich op het economische aspect van maatschappelijke en ecologische uitdagingen in de 21e eeuw. Het boek is een wereldwijde bestseller en heeft veel aandacht gekregen in de media. De inleiding van het boek begint met de prikkelende vraag wie er nu econoom wil worden. De auteur beschrijft een student die de wereld ziet veranderen en economie gaat studeren om een bijdrage te leveren aan deze verandering, om vervolgens gefrustreerd te raken over de achterhaalde theorieën en vooronderstellingen die ze aan de universiteit gedoceerd krijgt. Geldt dit ook voor accountants' Is ons denken in het onderwijs en de praktijk actueel genoeg om jonge mensen te stimuleren een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het accountantsberoep' En is het huidige model van de accountancy aantrekkelijk genoeg om dit talent te boeien en te binden' Donuteconomie is een inspirerend boek dat ons een ander perspectief op groei laat zien. In deze boekbespreking geef ik eerst een korte impressie van het boek, daarna een reflectie op het boek en tot slot mijn opinie. HTML XML PDF
   PubDate: Mon, 25 Sep 2023 09:39:27 +030
    
 • Risicobeheersing bij strategievorming: een exploratief onderzoek

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(5/6): 175-182
   DOI : 10.5117/mab.97.99396
   Authors : Jim Emanuels, Gerard Brockhoff : Een onvoldoende rationeel strategisch besluitvormingsproces kan leiden tot onlogische strategische keuzes. Risicobeheersings­kaders als het COSO-raamwerk geven geen expliciet inzicht in de risico’s bij strategievorming. Op basis van de literatuur werken wij 2 typen risico’s uit: (1) het gebruiken van beperkte of onjuiste informatie en (2) het onvoldoende zorgvuldig wegen van strategische opties. Deze risico’s valideren wij in een exploratief onderzoek onder bestuurders. Wij concluderen dat de door hen genoemde risico’s gedeeltelijk corresponderen met de risico’s uit de literatuur. De bestuurders zien echter ook risico’s die samenhangen met onvoldoende pragmatisme in strategievorming en signaleren niet expliciet de in de literatuur naar voren gebrachte risico’s van een suboptimale groepsdynamica en dominant strategisch discours. HTML XML PDF
   PubDate: Thu, 6 Jul 2023 10:00:00 +0300
    
 • Boekbespreking: Het goede leven

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(5/6): 171-173
   DOI : 10.5117/mab.97.105565
   Authors : Herman van Brenk : In dit artikel bespreek ik het boek Het goede leven (2020, oorspronkelijk verschenen in 1996) van Fernando Savater, met als ondertitel ‘ethiek voor mensen van morgen’. Savater is hoogleraar filosofie aan de Universiteit van Madrid en schrijft over verschillende filosofische en opvoedkundige thema’s. Het boek is een monoloog van de schrijver aan zijn zoon met als doel een discussie op gang te brengen over het goede leven. Het is vooral geschreven voor jongeren om hen te helpen bij de ontwikkeling tot vrijdenkende burgers. Ook accountants kunnen iets leren van dit boek. Welke keuzes maak je tijdens het controleren van de jaarrekening' Hoeveel vrijheid heb je als accountant' Kies je het goede of het slechte' In deze boekbespreking geef ik eerst een korte impressie van het boek, daarna een reflectie op het boek en tot slot mijn opinie. HTML XML PDF
   PubDate: Thu, 6 Jul 2023 10:00:00 +0300
    
 • Private organisaties met een publieke taak – balanceren tussen
         verschillende perspectieven op waardecreatie

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(5/6): 157-170
   DOI : 10.5117/mab.97.99012
   Authors : Pieter Jansen : Private organisaties met een publieke taak verschillen in eigendomsstructuur. Sommige organisaties hebben een partnerstructuur, andere organisaties hebben geen partners. Die verschillen in eigendom kunnen gevolgen hebben voor de prioriteit die professionals toekennen aan bedrijfseconomische prestaties en aan hun maatschappelijke taak. Dit artikel is gebaseerd op diepte-interviews met bestuurders van private organisaties met een publieke taak. Daarbij draait het om de vraag hoe die bestuurders invulling geven aan management control, opdat de organisatie haar publieke taak succesvol vervult, zowel bij organisaties mét als bij organisaties zonder partnerstructuur. Informele en interactive controls, zoals peer review, blijken daarin een cruciale rol te vervullen. HTML XML PDF
   PubDate: Thu, 6 Jul 2023 10:00:00 +0300
    
 • DARC 2023 at Radboud University: Societal challenges in accounting
         research and education

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(5/6): 153-155
   DOI : 10.5117/mab.97.107215
   Authors : Karen De Meyst, Thomas Niederkofler, Daniel Reimsbach : This year, the 7th edition of the Dutch Accounting Research Conference (DARC) was hosted by the Nijmegen School of Management at Radboud University on Thursday, March 23. In total, over 75 accounting researchers from various Dutch universities were welcomed by Frank Hartmann, chair of the accounting group and head of the Business Economics department. During the day, four keynote speakers presented their research and in a panel discussion, the current state of accounting education was debated. In the evening, participants gathered to network over dinner. This article presents a discussion of the theme of the conference, an outline of the research papers and projects presented during the conference, and a summary of the panel discussion on Accounting Education. HTML XML PDF
   PubDate: Thu, 6 Jul 2023 10:00:00 +0300
    
 • Richting een geautomatiseerde continuïteitsanalyse

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(5/6): 145-151
   DOI : 10.5117/mab.97.90332
   Authors : Lotte Verhoeven, Eric Mantelaers, Martijn Zoet : Het beoordelen van de continuïteitsanalyse in het controleproces berust op het professionele oordeel van de controlerend accountant. Om het individuele en persoonlijk oordeel (professional judgement) van de accountant te ondersteunen en willekeur zoveel mogelijk te vermijden, zou een directere bron van informatie, in de vorm van een geautomatiseerde continuïteitsanalyse, ondersteuning kunnen bieden. Met behulp van een combinatie van zestien forecasting algoritmes is een methode ontwikkeld om de continuïteitsanalyse te automatiseren. Ten behoeve van het valideren van de forecasting algoritmes zijn 225 administraties verdeeld in een train- en testset. De resultaten tonen een betrouwbaarheidspercentage van 96,49% voor het Extra Trees Regressor model op basis van de conditie ‘lopende verplichtingen’ voor één van de administraties. HTML XML PDF
   PubDate: Thu, 6 Jul 2023 10:00:00 +0300
    
 • Bankruns tonen zin van fair value-grondslag aan in de balansen van
         banken

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(5/6): 141-143
   DOI : 10.5117/mab.97.107617
   Authors : Ralph ter Hoeven : Aan de hand van SVB casus, een pleidooi voor het waarderen tegen fair value. HTML XML PDF
   PubDate: Thu, 6 Jul 2023 10:00:00 +0300
    
 • Hoe beïnvloedt assurance over niet-financiële informatie in
         

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(3/4): 125-133
   DOI : 10.5117/mab.97.98588
   Authors : Arjan Brouwer, Kavita Nandram : In dit onderzoek gaan wij aan de hand van een experiment en vragenlijst die is uitgezet onder beleggers en opstellers van het geïntegreerde jaarverslag na wat de invloed is van assurance over niet-financiële informatie in het geïntegreerde jaarverslag op de beslissingen van beleggers en opstellers. De resultaten van het onderzoek suggereren dat beleggers geen onderscheid onderkennen tussen de mate van assurance die verstrekt is bij de niet-financiële informatie in het geïntegreerde jaarverslag. Opstellers lijken impressiemanagement toe te passen middels het weglaten van niet-financiële KPI’s met een negatieve performance als er geen assurance verstrekt wordt over het geïntegreerde jaarverslag. Opstellers passen ook impressiemanagement toe door de vorm waarin zij informatie in het geïntegreerde jaarverslag presenteren en assurance heeft daar geen invloed op. HTML XML PDF
   PubDate: Mon, 17 Apr 2023 16:29:57 +030
    
 • Dubbele materialiteit: de toekomst van duurzaamheidsverslaggeving volgens
         ESRS en experts

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(3/4): 101-113
   DOI : 10.5117/mab.97.101191
   Authors : Niels van Nieuw Amerongen, Remko Renes, Auke de Bos : Dubbele materialiteit is een nieuw concept dat centraal staat in de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). De ESRS zijn ontwikkeld door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) met het doel de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van 2022 te implementeren en uniforme duurzaamheidsverslaggeving te bevorderen. Dubbele materialiteit impliceert dat bedrijven zowel de impact van hun activiteiten op ecologisch, sociaal en governance vlak (“inside out”) als de financiële gevolgen van ESG-factoren voor de organisatie zelf (“outside in”) moeten evalueren ten behoeve van hun externe verslaggeving. In deze bijdrage wordt het concept van dubbele materialiteit geanalyseerd en wordt de visie van Nederlandse experts op de toepassing van deze aanpak in de nabije toekomst besproken. HTML XML PDF
   PubDate: Mon, 17 Apr 2023 16:29:27 +030
    
 • Onzekere mate van zekerheid

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(3/4): 115-124
   DOI : 10.5117/mab.97.98577
   Authors : Nancy Kamp-Roelands, Dick de Waard : Op basis van de CSRD wordt met ingang van verslagjaar 2024 van een afgebakende groep ondernemingen in Europa gevraagd om jaarlijks duurzaamheidsinformatie in hun bestuursverslag op te nemen, die overeenstemt met de ESRS. Bij deze informatie zal een externe onafhankelijke partij assurance moeten afgeven. In de CSRD wordt gevraagd om een assuranceopdracht, gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Deze vraag leidt tot uitdagingen met betrekking tot het object van assurance, de robuustheid van de criteria, de diepgang van de werkzaamheden en het verkrijgen van assurancebewijs. Opnieuw komt het risico van een groeiende verwachtingskloof in beeld. In deze bijdrage wordt een beschouwing gegeven van de belangrijkste uitdagingen en het risico op een verwachtingskloof. Daarvoor grijpen we ook terug op de historie van het assurance framework. HTML XML PDF
   PubDate: Mon, 17 Apr 2023 16:29:25 +030
    
 • Verslaggevingsstandaarden en auditkwaliteit: een literatuurstudie

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(3/4): 77-86
   DOI : 10.5117/mab.97.95839
   Authors : Niels van der Meer, Dick de Waard : Verslaggevingsstandaarden wijzigen en nieuwe verslaggevingsstandaarden, zoals de CSRD, worden ingevoerd. Deze standaarden worden overwegend rules-based of principles-based vormgegeven. De vraag is nu: leiden standaarden met een meer rules-based accent tot een hogere auditkwaliteit of juist standaarden met een meer principles-based accent' In deze bijdrage beschrijven wij de uitkomsten van een literatuurstudie van 20 relevante publicaties op het gebied van rules-based versus principles-based verslaggevingstandaarden en de impact daarvan op de auditkwaliteit bij financiële verslaggeving. Deze literatuurstudie behandelt het perspectief van de individuele accountant, de interactie met de cliënt en de invloed van toezichthouders. Wanneer wordt ingezoomd op sec de accountant, gaat de voorkeur uit naar meer principles-based standaarden. Indien rekening wordt gehouden met de interactie met de cliënt en de actieve rol van toezichthouders, neigt dit meer naar standaarden met een rules-based accent. Nader onderzoek naar deze relaties bij de invoering van duurzaamheidsverslaggeving is gewenst. HTML XML PDF
   PubDate: Mon, 17 Apr 2023 16:29:25 +030
    
 • De aanbodzijde van ESG-assurance

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(3/4): 65-76
   DOI : 10.5117/mab.97.99589
   Authors : Philip Wallage, Hans Duits, Ziggy Janssen : De keuze die een onderneming maakt voor een aanbieder van ESG-assurance heeft uiteenlopende consequenties. Dit onderzoek schetst de aanbodzijde van ESG‐assurance aan de hand van onderzoeksresultaten van ná 2015 en borduurt voort op het eerder uitgevoerde literatuuronderzoek van Farooq and De Villiers (2017). Ingegaan wordt op de volgende thema’s die de aanbodzijde van ESG-assurance kenmerken: a) kennis en expertise van de aanbieder; b) schaalvoordelen van de aanbieder; c) onafhankelijkheid van de aanbieder; d) perspectief van externe belanghebbenden (‘stakeholders’); e) kwaliteit van ESG-assurance; en f) opzet van het ESG-assuranceproces. HTML XML PDF
   PubDate: Mon, 17 Apr 2023 16:29:20 +030
    
 • Wat brengt – en vraagt – ESG-assurance'

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(3/4): 59-63
   DOI : 10.5117/mab.97.104530
   Authors : Barbara Majoor, Anna Gold : Wij vinden dat de fundamentele rol van de accountant als vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer niet is veranderd door de komst van ESG-reporting en ESG assurance. Wel constateren wij dat er aan de fundamenten van de werkzaamheden wordt geschud, waardoor de accountant zich moet heroriënteren op drie belangrijke ankerpunten van zijn assurance-werkzaamheden HTML XML PDF
   PubDate: Mon, 17 Apr 2023 16:29:10 +030
    
 • Op weg naar een praktische invulling van het ‘in control
         statement’

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(3/4): 87-100
   DOI : 10.5117/mab.97.100656
   Authors : Jos de Groot, Jeroen Bolt, Rob van Hemmen, Martijn de Jong : Het ‘in control statement’, een expliciete verantwoording in het bestuursverslag door bestuurders over de adequate opzet en effectieve werking van de risicomanagementsystemen, staat momenteel weer volop in de schijnwerpers van de politiek, wetgevers, bestuurders, commissarissen, aandeelhouders, beleggers en accountants. Een ‘in control statement’ is waardevol voor onder andere de kwaliteit van de financiële verantwoordingsinformatie, het waarborgen van de continuïteit van de onderneming en goed ondernemingsbestuur. Volgens onderzoekers van de Universiteit Leiden kan het ‘in control statement’ een rol spelen in het versterken van de verantwoordingsketen in Nederland (rapport ‘Versterking verantwoordingsketen (2021))’. De Monitoring Commissie Corporate Governance Code vond het onderwerp desondanks te controversieel om in de geactualiseerde Code 2022 een ‘in control statement’ op te nemen (ondanks het verzoek van de minister van Financiën hiertoe), zoals de onderzoekers van de universiteit bedoelden. Dit artikel presenteert een praktisch ontwerp van een in control statement, met de intentie de discussie hierover verder te brengen. HTML XML PDF
   PubDate: Mon, 17 Apr 2023 16:29:05 +030
    
 • Interview Kwartiermakers Toekomst Accountancysector: Aandacht voor ESG
         vergroot aantrekkingskracht accountantsberoep

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(3/4): 135-138
   DOI : 10.5117/mab.97.104451
   Authors : Barbara Majoor, Annemarie Oord : Wat betekenen alle ontwikkelingen rond ESG voor de benodigde kennis van accountants, hun opleiding en die van studenten accountancy' Verandert het businessmodel voor accountants' Wat is de rol van de keten in de waarborging van de betrouwbaarheid van ESG-informatie' We kijken naar een nieuwe ‘tak van sport’, die geënt is op veel meer onderwerpen dan louter de controle van financiële informatie. Barbara Majoor in gesprek met Chris Fonteijn en Marlies de Vries, Kwartiermakers Toekomst Accountancy­sector, over ESG in de opleiding, uitdagingen voor kantoren en opleidingen, en een schets van de gewenste modernisering van het huidige opleidingsmodel. HTML XML PDF
   PubDate: Mon, 17 Apr 2023 08:13:02 +030
    
 • How do personality characteristics of students aspiring an audit career
         align with entrepreneurial aspirations and public service engagement'

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(1/2): 43-55
   DOI : 10.5117/mab.97.96824
   Authors : Sytse Duiverman : This study focusses on personality characteristics, first, as a driver of a student’s preference for a master in accountancy. Then, I examine whether the personality characteristics of accountancy students match the personality characteristics driving a person’s public service engagement or entrepreneurial aspirations. The paper provides insights about the motivations of accountancy students amongst whom some will be future statutory auditors. A personality driven motivation towards either public service or entrepreneurship might impact behavioural intentions and may have future audit quality implications. I show that especially a lack of the personality characteristic ‘openness to experience’ characterizes students with a preference for accountancy. The results provide evidence that the personality of accountancy students do not match those of students attracted to either public service or entrepreneurial activities. HTML XML PDF
   PubDate: Mon, 13 Mar 2023 17:35:46 +020
    
 • Boekbespreking: De meetmaatschappij

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(1/2): 39-41
   DOI : 10.5117/mab.97.95796
   Authors : Herman van Brenk : In dit artikel bespreek ik het boek De meetmaatschappij (2021) van Berend van der Kolk, met als ondertitel ‘waarom we alles meten en wat dat met ons doet’. Van der Kolk is universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit in Amsterdam binnen de vakgroep Accounting. Het boek stelt kritische vragen bij een belangrijk fundament van het accountantsberoep, namelijk cijfers en het meten van de werkelijkheid. In deze boekbespreking geef ik eerst een korte impressie van het boek, daarna een reflectie op het boek en tot slot mijn opinie over het boek. HTML XML PDF
   PubDate: Mon, 13 Mar 2023 17:35:46 +020
    
 • Organizational life cycles and management control systems design

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(1/2): 29-37
   DOI : 10.5117/mab.97.97221
   Authors : Martijn van Deun, Michael Corbey : This paper explores the literature relating Organizational Life Cycle theory with Management Control Systems design. During the birth stage, much emphasis is put on cultural controls. In the growth stage, cultural controls remain important, but the degree of formalization increases with cybernetic controls and administrative controls. During the maturity stage, the most bureaucratic phase is reached with many planning and administrative controls. The revival stage shows a renewed focus on cultural controls and a reduction of administrative controls. Not many findings are available that discuss the decline stage. It is argued that each stage represents important challenges for the CFO. HTML XML PDF
   PubDate: Mon, 13 Mar 2023 17:35:46 +020
    
 • Open-source software als brug tussen de auditor en de statisticus

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(1/2): 17-28
   DOI : 10.5117/mab.97.87480
   Authors : Koen Derks, Jacques de Swart, Ruud Wetzels : Het op een correcte manier opzetten, uitvoeren en documenteren van een statistische steekproef is geen eenvoudige taak. In dit artikel presenteren we JASP for Audit; open-source en gebruiksvriendelijke software die specifiek is ontwikkeld voor zowel interne als externe auditors om de statistische onderdelen van een controle gemakkelijker te maken. Allereerst wordt een overzicht van de functionaliteit van JASP for Audit gegeven. Vervolgens wordt er ingegaan op vier onderscheidende kenmerken van de software en de voordelen daarvan voor de controlepraktijk. Daarna wordt de software gedemonstreerd middels drie voorbeelden over respectievelijk controls testing, gegevensgerichte controle en fiscale controle. Afsluitend worden er aanbevelingen gegeven voor het gebruik van JASP for Audit in de praktijk. HTML XML PDF
   PubDate: Mon, 13 Mar 2023 17:35:46 +020
    
 • A survival analysis of organizational turnover in the auditing
         profession

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(1/2): 5-16
   DOI : 10.5117/mab.97.90216
   Authors : Kris Hardies : This study uses survival analysis to examine employee turnover in the auditing profession. Building on the Job Demands-Resources model, I analyze the impact of job characteristics (demands and resources) and personal characteristics on organizational turnover. The study is based on a survey among a sample of 309 employees who either were or had been employed in the Belgian auditing profession. At any particular point in time, excess job demands (e.g., workload) increase and job resources (e.g., organizational support for alternative work arrangements) decrease the risk of organizational turnover. Higher family involvement (personal demands) is also associated with increased turnover risk. HTML XML PDF
   PubDate: Mon, 13 Mar 2023 17:35:46 +020
    
 • Waarom de CSRD zoveel meer is dan een ‘disclosure’
         standaard

  • Abstract: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie 97(1/2): 1-3
   DOI : 10.5117/mab.97.102991
   Authors : Ralph ter Hoeven : column over context CSRD HTML XML PDF
   PubDate: Mon, 13 Mar 2023 17:35:46 +020
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.220.44.148
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-
JournalTOCs
 
 

Publisher: Amsterdam University Press   (Total: 19 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 19 of 19 Journals sorted alphabetically
Computational Communication Research     Open Access   (Followers: 2)
Forum+     Open Access   (Followers: 6)
Graduate J. of Social Science     Open Access   (Followers: 1)
Intl.e Neerlandistiek     Open Access   (Followers: 1)
J. of Dutch Literature     Open Access   (Followers: 1)
J. of European Landscapes     Open Access  
Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB)     Open Access  
NECSUS. European J. of Media Studies     Open Access   (Followers: 2)
Nederlandse Letterkunde     Full-text available via subscription   (SJR: 0.111, CiteScore: 0)
Nederlandse Taalkunde     Full-text available via subscription  
NTT J. for Theology and the Study of Religion     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Pedagogiek     Full-text available via subscription  
Quotidian : Dutch J. for the Study of Everyday Life     Open Access   (Followers: 4)
Taal en Tongval     Open Access  
Tijdschrift voor Genderstudies     Full-text available via subscription  
Tijdschrift voor Geschiedenis     Full-text available via subscription   (Followers: 6, SJR: 0.117, CiteScore: 0)
Tijdschrift voor HRM     Open Access   (Followers: 1)
Tijdschrift voor Taalbeheersing     Full-text available via subscription  
Trajecta : Religion, Culture and Society in the Low Countries     Open Access  
Similar Journals
Similar Journals
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  All
HOME > Browse the 3359 Publishers covered by JournalTOCs 1 2 3 4 5 6 7 8  
PublisherTotal Journals
1 2 3 4 5 6 7 8  
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 44.220.44.148
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-