Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Similar Journals
Journal Cover
Review of European and Comparative Law
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2545-384X
Published by John Paul II Catholic University of Lublin Homepage  [8 journals]
 • EU-Japan Agreements: Content, Context and Implications

  • Authors: Andżelika Kuźnar; Jerzy Brunon Menkes
   Abstract: W artykule analizowane są zawarte umowy UE z Japonią: Umowa o Partnerstwie Gospodarczym (EPA) i Umowa o Partnerstwie Strategicznym (SPA) i umowa negocjowana: Umowa o ochronie inwestycji. EPA liberalizuje handel towarami i usługami. Ustanawiając ramy prawne partnerstwa strategicznego, umowa o partnerstwie gospodarczym ułatwia współpracę w obliczu wspólnych wyzwań. IPA będzie regulować standardy ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów. Analiza obejmuje: - treść umów; - społeczno-gospodarczy i polityczny potencjał stron; - zdolność prawną UE do negocjowania i zawierania umów z Japonią oraz jej kompetencje, wyłączne lub dzielone, w obszarze umów; - znaczenie umów dla ich stron i innych aktorów międzynarodowych, jak również dla stosunków regionalnych, transregionalnych i globalnych. Sformułowana jest teza, że w świecie, w którym wzrasta niestabilność i zmniejsza się bezpieczeństwo, strony wywiązują się ze spoczywającego na nich, jako na wielkich mocarstwach, obowiązku ponoszenia szczególnej odpowiedzialności za wdrażanie reprezentowanych wartości. Umowy potwierdzają wspólnotę wartości, na których są osadzone i stwarzają warunki do ich wzmocnienia. Artykuł składa się z pięciu części. Najpierw analizowany jest przedmiot umów (część I: Co'), następnie strony (część II: Kto') oraz powody zawarcia (część III: Jak (modus operandi) i dlaczego (w ten sposób). W części IV (Waga umów) wskazano znaczenie umów dla stron i społeczności międzynarodowej, w części V (Umowy w pryzmacie stosunków wielostronnych) skoncentrowano się na umowach postrzeganych z perspektywy zewnętrznej.  W konkluzjach stwierdzono, że umowy instytucjonalizują wspólnotę bezpieczeństwa UE-Japonia most łączący dwa brzegi Pacyfiku, w którym komponent dotyczący polityki bezpieczeństwa i obrony jest nadal stosunkowo słaby, ale rozwijany. Umowy zacieśniające więzi polityczne i gospodarcze między UE a Japonią otwierają drogę do stworzenia wspólnoty bezpieczeństwa UE z "demokratycznymi diamentami" Azji i Pacyfiku.
   PubDate: wto, 31 gru 2019 00:00:00 +010
    
 • Role of the Sub-Municipal Government in Croatia – Learning from a
         Positive Experience

  • Authors: Tijana Vukojicic Tomic; Romea Manojlović Toman
   Abstract: Sub-municipal government is an instrument that complements traditional forms of citizen participation and as such contributes to the democratization of the decision-making process on local interests. The main task of sub-municipal government in Croatia is to serve as the consulta­tion and communication mechanism within local units, allowing alternative representation of small communities’ interest, parallel with local councils. However, sub-municipal government has a rather weak position in terms of autonomy, financing, low transparency, size and other. Nevertheless, examples of some Croatian cities demonstrate the democratization potential of sub-municipal government. In this paper, a survey has been conducted in the city of Rijeka (third biggest in Croatia) with questionnaire being send to all of its sub-municipal units. The goal of the survey was to assess which roles sub-municipal units have. The results have shown that the role of sub-municipal local units as activators of local activities is the most developed one. The results are then used to provide guidance for further improvement of sub-municipal system in Croatia. 
   PubDate: wto, 31 gru 2019 00:00:00 +010
    
 • Simple Joint-Stock Company – A New Type of Polish Commercial Company
         Dedicated (Mostly) to New-Technology Entities

  • Authors: Paweł Marcin Zdanikowski
   Abstract: This article presents a new Polish regulation concerning the simple joint-stock company (Polish: prosta spółka akcyjna; SJSC). It is a legal form of commercial company, dedicated mostly (but not exclusively) to new-technology entities. Its main advantage is the possibility to subscribe shares in exchange for a contribution in the form of work or services provided to the company. This will make it possible for SJSC promoters to attract investors in order to run the enterprise, while maintaining control over the company and excluding personal liability for its obligations. Another characteristic is that the SJSC has no share capital. Even so, the degree of actual protection of company's creditors does not seem lower than that provided by companies supplied with a share capital. This is because the creditors’ interests are secured not only by the obligation to conduct the solvency test before paying out funds to a shareholder, but also by restrictive rules of responsibility of management board members for company's liabilities if the enforcement carried out against the company proves ineffective.
   PubDate: wto, 31 gru 2019 00:00:00 +010
    
 • On some International Regulations in Gaius’s Institutes

  • Authors: Izabela Leraczyk
   Abstract: Przedmiotem artykułu są regulacje międzynarodowe wspomniane przez Gaiusa w jego Instytucjach. Dzieło to, będące podręcznikiem do nauki prawa, w kilku fragmentach odnosi się do instytucji respektowanych na arenie międzynarodowej – statusu Latynów, peregrini dediticii oraz zawierania na arenie międzynarodowej sponsio. Przywołanie przez jurystę powyższych instytucji miało na celu porównanie ich z rozwiązaniami prywatnoprawnymi, co w zamyśle ułatwiało zrozumienie omawianych w dziele norm odnoszących się do jednostek.  
   PubDate: wto, 31 gru 2019 00:00:00 +010
    
 • Implementation of the European Union Requirement to Coordinate Activities
         of Public Administration Authorities in the Process of the Authorisation,
         Certification, and Licensing of Renewable Energy Sources Investments

  • Authors: Kamila Sobieraj
   Abstract: The aim of this article is analysis of one of the barriers to the functioning of procedures for authorization, certification and licensing of RES investments - lack of coordination in actions of the public administration authorities while conducting those procedures, both in the context of EU law, as much national laws of selected Member States. Why this barrier is still dominant' The article is devoted to analysis of possible and applied models for such coordination in the area of RES investments. Attention has also been drawn to restrictions which should be taken under consideration by Member States while the regulations regarding procedures coordination implementing. Constructing and applying of coordination of public administration authorities activities in such a way as it might contribute to streamlining and accelerating administrative procedures in the area of RES investments and consequently achieve a designated RES energy share in the final gross energy consumption, is not an easy task. Inappropriately constructed and applied mechanisms may lead to an exactly opposite effect
   PubDate: wto, 31 gru 2019 00:00:00 +010
    
 • Government Agencies in Poland – an Example of Agencification of Public
         Administration. Comparative Legal Analysis of Selected Models of Agencies
         in European Countries

  • Authors: Paulina Bieś-Srokosz
   Abstract: Termin „uagencyjnianie” stanowi propozycję na określenie procesu tworzenia agencji rządowych, który przypada na początek lat 90. ubiegłego wieku. Według Autora niniejszego artykułu określenie to powinno zostać przyjęte do siatki pojęć polskiego prawa administracyjnego. Jednym z powodów jest fakt, że przedstawiciele doktryny prawa administracyjnego z innych państw, swobodnie, od kilkunastu lat, posługują się tym pojęciem właśnie w takim rozumieniu, jak zostało to przedstawione w tym opracowaniu. Stąd też, w artykule dokonano odniesień do modeli agencji w państwach europejskich, w których stanowią one przykład ważnych podmiotów w danym systemie prawnym.
   PubDate: wto, 31 gru 2019 00:00:00 +010
    
 • Social and Living Conditions in Polish Prisons in the Context of
         International Legal Regulations – Selected Issues

  • Authors: Grzegorz Adam Skrobotowicz
   Abstract: The aim of the study is to determine the current position of a Polish prisoner against the international background, with particular emphasis on the description of social and living conditions which are the closest to penitentiary everyday life. The study presents main acts of the international law and analyzes selected case-law of the European Court of Human Rights in determining standards for dealing with persons deprived of freedom, as well as the activities of international and national preventive mechanisms, in particular the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) and the Ombudsman.
   PubDate: wto, 31 gru 2019 00:00:00 +010
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.207.108.191
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-