Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Similar Journals
Journal Cover
Türkiye İnsansız Hava Araçları Dergisi
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2687-6094
Published by DergiPark Homepage  [213 journals]
 • İnsansız Hava Araçları ve Tarımsal Uygulamalarda
         Kullanımı

  • Authors: Mustafa AKKAMIŞ ; Sevgi ÇALIŞKAN
   Abstract: Bitkisel üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması yenilikçi tarım uygulamalarının uygulanması ile mümkündür. Bu yeniliklerin üretim alanında uygulanmasıyla tarım arazileri birçok açıdan iyileşmekte ve üretim verimliliği artırılmaktadır. Bu uygulamalardan bir tanesi olan hassas tarım son yıllarda bütün dünyada bilinen ve arazilerde giderek artan düzeyde uygulanmaya başlayan teknolojik değişimin öncüsü olmuştur. Hassas tarım uygulamalarından biri olan uzaktan algılama ise tarım arazilerinin özelliklerinin belirlenmesinde uydu ve uçak teknolojilerini kullanarak daha etkin tarımsal yönetim modeli oluşturmada üreticilere yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte son yıllarda uzaktan algılamada kullanılan uydu ve uçak sistemlerinin yerine daha yüksek çözünürlüklü görüntüler elde ederek diğer sistemlere göre hem hızlı hem daha ekonomik olan insansız hava araçları kullanılmaya başlanmıştır. Bu araçlar bitki durumu inceleme, hastalık ve zararlı tespiti, bitkisel stres, verim tahmini, yabancı ot tespiti gibi işlemlerde geleneksel olarak yapılan yöntemlere göre daha hızlı, ekonomik ve daha verimli şekilde elde edilmektedir. Bu makalede insansız hava araçlarının genel yapısı ve tarımda kullanım alanları açıklanmış ayrıca bitkisel üretim amacıyla yapılan çalışmalar eklenerek insansız hava araçlarının bu çalışmalarda nasıl kullanıldığı açıklanmıştır.
   PubDate: Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +030
    
 • Sfm Tekniği ile Oluşturulan 3B Modellerin Kültürel Mirasın
         Belgelenmesi Çalışmalarında Kullanılması: Gözne Kalesi Örneği

  • Authors: Mehmet Özgür ÇELİK ; İrem YAKAR , Seda Nur Gamze HAMAL , Ganime Melike OĞUZ , Engin KANUN
   Abstract: Gözne Kalesi tarihi önemi bulunan kültürel miras niteliğinde bir varlıktır. Kültürel mirasın belgelenmesi; korunması ve yönetilmesi için önemlidir. Bu çalışmalarda gelişen teknolojiyle birlikte fotogrametrik yöntemler kullanılmakta ve kültür varlıkların 3B modeli üretilmektedir. Sıklıkla tercih edilen yöntem Hareket ile Nesne Oluşturma-Structure From Motion (SFM) yöntemidir. SFM, 2B çekilen görüntülerden 3B model üretilmesini amaçlayan stereo görüntü tekniğini kullanan klasik bir fotogrametri yaklaşımıdır. Bu çalışmada farklı uçuş teknikleri ve parametreler kullanılarak, Gözne Kalesinin 3B modelleri SFM algoritmasını kullanan ticari bir yazılımla oluşturulmuş ve 3B modellerin karşılaştırılması yapılmıştır.
   PubDate: Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +030
    
 • Ak Camii’nin İnsansız Hava Aracı ile Fotogrametrik 3B
         Modellenmesi

  • Authors: Ahmet ŞASİ
   Abstract: Ülkemiz tarih boyunca çok sayıda medeniyet ve uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Üzerinde yaşadığımız coğrafya; tarih boyunca yaşayan medeniyet ve uygarlıkların kültür yapısını günümüzde mimari açıdan da yaşatan bir toprak parçasıdır. Dolayısıyla üzerinde yerel anlamda Konya ulusal anlamda Türkiye çok sayıda kültürel ve tarihi mirası bünyesinde bulundurmaktadır. Tarih boyunca ayakta kalan kültür varlıklarını bugün gelecek nesillere aktarmak için çalışmalar yapmak bizler için tarihe ve ülkemize olan bir borçtur. Bu yüzden kültür varlıklarının nesilden nesile aktarılabilmesi için kültür varlıklarına ait yapılan dokümantasyon ve belgeleme çalışmaları önemlidir. Bu uygulama, Karamanoğulları Beyliği Dönemi’ne ait Ak Camii’nin üç boyutlu modellemesini konu edinmektedir. Söz konusu kültür varlığına ait fotogrametrik yöntemle üç boyutlu modelleme için; tarihi esere ait fotoğrafların çekiminde Nikon D90 marka fotoğraf makinesi, Djı Phantom 4 marka insansız hava aracı kullanılmıştır. İnsansız hava aracı ile fotoğrafların elde edilmesinde Djı Go 4 ve Pix4Dcapture mobil uygulamaları kullanılmıştır. Elde edilen veriler AgiSoft Photoscan yazılımında değerlendirilmiş ve tarihi esere ait üç boyutlu model elde edilmiştir. Söz konusu kültür varlığına ait üç boyutlu modelin kültürel mirasın korunması noktasında gelecek nesillere bir kaynak olması amaçlanmıştır. Aynı zamanda tarihi eserde oluşabilecek tahribatlarda aslına uygun restorasyon imkanı sağlamakta olup elde edilen model, günümüzde pek çok meslek disiplininin de sorunlarına çözüm sunabileceği ön görülmüştür.
   PubDate: Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +030
    
 • Heyelan bölgesinin İHA kullanarak modellenmesi

  • Authors: Aydın ALPTEKİN ; Murat YAKAR
   Abstract: Heyelanlar can ve mal kaybına neden olan doğal afetlerdendir. Zemin ve kaya kütleleri üzerindeki kuvvetlerin değişmesi sonucu oluşan heyelanlar ülkemizde yaygın olarak görülmektedir. Engebeli araziler heyelana karşı meyilli bölgelerdir. Mersin İli Çukurkeşlik Mahallesi’nde aşırı yağışların tetiklemesi sonucu bir heyelan meydana gelmiştir. Heyelan bölgesinin modellenmesi insansız hava aracı (İHA) kullanarak yapılmıştır. Arazinin sayısal yüzey modeli (DSM) ve ortofotosu üretilmiştir. Bu çalışma sonucu arazinin 3B modelinin İHA kullanarak kısa sürede ve yüksek hassasiyette üretilebileceği sonucuna varılmıştır.
   PubDate: Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +030
    
 • İnsansız Hava Araçları ile Harita Üretim Çalışmalarında Farklı
         Yüksekliklerde Yapılan Uçuşların Konum Doğruluğuna Etkisi

  • Authors: Alperen ERDOĞAN ; Omer MUTLUOGLU
   Abstract: Bu çalışmada, 100x100 m. boyutlarında bir test alanı oluşturulmuştur. Daha sonra test alanı 20x20 m’lik kareler ağına bölünerek bir grid ağı oluşturulmuştur. Grid ağının kesişim ve köşe noktalarında işaretleme yapılmıştır. İşaretlenen bu noktaların koordinatları (Y,X,H) RTK-GPS ölçme yöntemiyle belirlenmiştir. Test alanında İHA ile 50 m. ve 80 m yükseklikten %70-%80 bindirmeli olarak görüntüler alınmıştır. Alınan görüntüler fotogrametrik olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda elde edilen nokta koordinatlarıyla, RTK-GPS ölçme yöntemiyle elde edilen nokta koordinatları karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda ortalama yatay ve düşey yöndeki nokta konum doğruluğu elde edilmiştir.
   PubDate: Mon, 15 Jun 2020 00:00:00 +030
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 35.168.111.204
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-