for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Similar Journals
Journal Cover
ScienceRise : Biological Science
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2519-8017 - ISSN (Online) 2519-8025
Published by PC Technologe Center Homepage  [7 journals]
 • Рівень білка Cyclin D1 у лімфоцитах
         периферичної крові учасників
         ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у
         віддаленому періоді після опромінення

  • Authors: Liliia Zvarych, Nataliya Golyarnik, Iryna Ilienko
   Pages: 4 - 9
   Abstract: Мета: оцінити зміни продукції білка Cyclin D1 у лімфоцитах периферичної крові учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, як віддалені наслідки дії іонізуючого випромінювання.Методи: обстежено 120 учасників ліквідації наслідків аварії (ЛНА) на ЧАЕС у віддаленому періоді після опромінення та 45 осіб контрольної групи. Для оцінки мітоген-індукованих рівнів Cyclin D1 використовували мікрометод культивування лейкоцитів цільної крові. Кількісну оцінку спонтанного та мітоген-індукованого рівнів Cyclin D1 у лімфоцитах периферичної крові (ПК) проводили з використанням реагентів FITC Mouse Anti-Human Cyclin D1 Antibody Set (BD, США) методом проточної цитометрії.Результати досліджень: визначено дозозалежне збільшення спонтанного рівня Cyclin D1 у лімфоцитах ПК учасників ЛНА на ЧАЕС. Найвищі значення показника встановлено у підгрупі учасників ЛНА, опромінених в діапазоні доз 500-1000 мЗв. Максимальні значення рівня Cyclin D1 у лімфоцитах ПК виявлено в учасників ЛНА на ЧАЕС, які перебували у стані загострення бронхо-легеневої патології, мали бронхіальну а ...
   PubDate: 2019-07-11
    
 • Сезонна динаміка цвітіння Calluna Vulgaris (L.)
         hull та його культиварів в умовах м. Києва
         у зв'язку з особливостями будови
         квітки

  • Authors: Maria Kuznetsova
   Pages: 10 - 13
   Abstract: Метою дослідження було прослідкувати зв'язок між будовою квітки і тривалістю цвітіння Calluna vulgaris та його культиварів, а завданнями – вивчити будову квіток нерозкривних і махрових культиварів C. vulgaris, порівняти її з будовою квітки C. vulgaris; проаналізувати дані фенологічних спостережень за фазою цвітіння C. vulgaris та його 10 культиварів протягом 2015–2018 років.Методами були фенологічні спостереження та мікроскопічні дослідження.Результати. Загальними ознаками генеративної сфери C. vulgaris і його культиварів є розташування квіток, китицеподібні суцвіття, їх акропетальне розкриття. Будова квітки ‘Dirry’, ‘Mullion’, ‘Golden Carpet’, ‘Winter Red’ є подібною до такої C. vulgaris. Серед них ‘Winter Red’ закінчує цвітіння першим, а ‘Dirry’ – останнім завдяки складному суцвіттю. Збільшення кількості пелюсток, повна стерильність і тривалий період цвітіння характеризують квітки махрових культиварів. Нерозкривні культивари ‘Alicia’, ‘Bonita’ належать до f. diplocalyx Jansen. Вони характеризуються різним періодом цвітіння: найдовший (85 ± 7 днів) має ‘Alicia’, а ‘Bonita’ цвіте близько 53 днів.Висновки. Культивар&#...
   PubDate: 2019-04-26
    
 • Поліморфізм гену гемаглютиніну та його
         вплив на властивості штамів вірусів
         грипу А Н1N1 та Н7N9

  • Authors: Semen Buriachenko, Borys Stegniy
   Pages: 14 - 17
   Abstract: Вірус грипу А є збудником зоонозних та антропонозних захворювань. Значною мірою вірулентні та контагіозні властивості вірусу грипу обумовленні наявністю гемаглютиніну. Мембранний глікопротеїн гемаглютиніни відіграє важливу роль у адгезії та інвазії вірусу грипу у клітину, а також у формуванні до нього імунітету у організму-хазяїна. Гемаглютинін формує пандемічність штаму вірусу грипу. Систематика та характеристика штамів вірусу грипу базується зокрема й на типі гемаглютиніна. Найбільш контагіозними штамами вірусу грипу А є штами Н1N1 та Н7N9. Поліморфізм гемаглютиніну та його вплив на властивості штамів вірусу грипу робить актуальним дослідження його варіабельності.Метадослідження. Метою дослідження було визначити поліморфізм гена, що кодує гемаглютинін штамів вірусу грипу А Н1N1 та Н7N9, визначити його вплив на поліморфізм амінокислотних послідовностей гемаглютиніну та властивості штамів біоінформатичними методами дослідження.Матеріали та методи. Були аналізов...
   PubDate: 2019-07-11
    
 • Просторовий розподілі, розмірно-масова
         і вікова структура популяції камбали
         глосі Platichthys luscus Шаболатського лиману

  • Authors: Maryna Burhaz
   Pages: 18 - 23
   Abstract: Шаболатський лиман розташований в північно-західному Причорномор’ї та відноситься до типу напіввідкритих, солонуватоводних лимано-лагун.З середини ХХ сторіччя в гідроекосистемі лиману відбувалися значні зміни, які призвели до суттєвої трансформації біоти водойми.Мета дослідження полягала у з’ясуванні змін просторового розподілу, розмірно-масової і вікової структури популяції камбали глосі Platichthys luscus Шаболатського лиману.Досліджувалися склад і популяційна структура іхтіоценозу Шаболатського лиману, біолого-екологічні характеристики найбільш масових видів риб на прикладі камбали глосі.Проведені дослідження просторового розподілу популяції камбали глосі Platichthys luscus Шаболатського лиману показали, що глось нагулюється по всій акваторії лиману, але в осіннє-зимовий період збирається в ослоненій, глибоководній південно-західній частині лиману.Проведені дослідження розмірно-масової і вікової структури популяції Platichthys luscus Шаболатського лиману дозволили встановити, що, як і в по...
   PubDate: 2019-07-11
    
 • Індентифікація та
         антибіотикорезистентність
         молочнокислих бактерій, виділених зі
         шлунково-кишкового тракту кроля

  • Authors: Yury Pohilko, Natalya Kravchenko
   Pages: 24 - 30
   Abstract: Пробіотичні препарати, що застосовуються у кролівництві, мають у своєму складі бактерії, виділені з різних еконіш. Тому такі препарати є універсальними та рекомендовані для різних видів тварин. Одним із шляхів підвищення ефективності пробіотиків, які використовуються під час розведення кролів, є селекція штамів біологічно активних представників облігатної мікрофлори шлунково-кишкового тракту саме цих тварин.Мета. Ідентифікувати молочнокислі бактерії, виділені зі шлунково-кишкового тракту кроля, перспективні для створення пробіотичних препаратів. Дослідити антибіотикорезистентність найбільш біологічно активних ізолятів.Методи. Індентифікацію молочнокислих бактерій до роду Lactobacillus проводили за загальноприйнятими методиками. Молекулярно-генетичну ідентифікацію проводили з використанням полімеразної ланцюгової реакції. Для найбільш перспективних штамів визначали чутливість до антибіотиків диско-дифузійним методом та мінімальну інгібуючу концентраціn...
   PubDate: 2019-07-11
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 3.231.226.211
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-