for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover Biuletyn EBIB
  [0 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Online) 1507-7187
   Published by Stowarzyszenie EBIB Homepage  [1 journal]
 • Felieton

  • Authors: Joanna Barbara Broniarczyk, Beata Antczak-Sabala
   Pages: 1 - 2
   PubDate: 2017-11-07
    
 • „Z bajką na śniadanie” – sposób na wychowanie przyszłych
         czytelników

  • Authors: Matylda Graboś
   Pages: 1 - 6
   Abstract: „Z bajką na śniadanie” to cykl spotkań z małymi dziećmi i ich opiekunami w Miejskiej Bibliote­ce Publicznej w Bychawie. Ideą tych spotkań jest urozmaicenie czasu dzieciom w wieku 2–3 lat oraz zaini­cjowanie czytelnictwa wśród najmłodszych poprzez wczesny kontakt z książkami i biblioteką. W artykule zo­stały poruszone kwestie roli książki jako narzędzia wspomagającego rozwój intelektualny najmłodszych dzie­ci oraz kształtowania ich wyobraźni i poczucia estetyki.
   PubDate: 2017-11-07
    
 • Biblioteka otwarta na zmiany

  • Authors: Marzenna Ewa Wojnar
   Pages: 1 - 5
   Abstract: Autorka zwraca uwagę na zmiany zachodzące w ostatnim czasie w polskich bibliotekach publicznych. Opisuje formy pracy z dziećmi w różnym wieku stosowane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiczu oraz współpracę tej biblioteki z przedszkolami i szkołami w gminie. Podkreśla wagę trafnej diagnozy potrzeb użytkowników biblioteki jako sposobu na podnoszenie jakości pracy i wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności.
    

   PubDate: 2017-11-07
    
 • Dowartościowanie partnera to interes obu stron

  • Authors: Grażyna Paździorny
   Pages: 1 - 6
   Abstract: Działania projektowe to ogromne korzyści dla biblioteki i dla jej użytkowników. Umożliwiają nie tylko ciągłe rozwijanie się instytucji, lecz także wnikliwe poznanie potrzeb lokalnej społeczności. Warto również współpracować z partnerami. W różnorodnych działaniach zawsze najważniejsi są ludzie – ci, z którymi pracujemy na co dzień, i ci, którzy są odbiorcami działań biblioteki. 
   PubDate: 2017-11-07
    
 • Klub Gier Niekomputerowych - miejsce dla młodych

  • Authors: Lidia Wasilewska
   Pages: 1 - 7
   Abstract: Biblioteki podejmują starania, by zmienić swój wizerunek ze składnic i wypożyczalni książek w nowoczesne, tętniące życiem intelektualne centra kultury. Rolą bibliotekarza jest nie tylko pozyskać użyt­kowników książnicy, ale poprzez różnorodne działania pozyskać czytelnika książki. Poprzez zajęcia, jakie odbywają się w bibliotece, można pokazać, że książka to zaproszenie do zabawy, przygody, świata niczym nieskrępowanej wyobraźni. W artykule zaprezentowano Klub Gier Niekomputerowych, który działa przy Bi­bliotece Miejskiej w Ciechocinku już pięć lat. Scharakteryzowano narracyjne gry fabularne, do jakich należą gry RPG, mocno zakorzenione w literaturze. Biblioteki są dobrym miejscem na sesje RPG.
   PubDate: 2017-11-07
    
 • Obserwuj swoją Bibliotekę

  • Authors: Beata Antczak-Sabala, Joanna Barbara Broniarczyk
   Pages: 1 - 6
   Abstract: Biblioteki podążają wszędzie tam, gdzie są ich obecni, ale też potencjalni użytkownicy, dlatego wiele z nich zakłada profile na portalach społecznościowych. Należy do nich m.in. Instagram, fotograficzny serwis społecznościowy. Biblioteki mogą go wykorzystywać do promocji swojej działalności szczególnie wśród młodych odbiorców.
   PubDate: 2017-11-07
    
 • Transformacje systemów wyszukiwawczych w kontekście doświadczenia
         użytkowników. Konferencja satelicka IFLA w BUW

  • Authors: Lilianna Nalewajska
   Pages: 1 - 2
   Abstract: Sprawozdanie z konferencji satelickiej IFLA w BUW.
   PubDate: 2017-11-07
    
 • Moje wrażenia z IFLA - Wrocław 2017

  • Authors: Małgorzata Barbara Piekielska
   Pages: 1 - 9
   Abstract: Artykuł stanowi skondensowany opis mojego pobytu na Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji IFLA (Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich) we Wrocławiu oraz moje spostrzeżenia i wnioski wyciągnięte z udziału w wydarzeniu.
   PubDate: 2017-11-07
    
 • Konferencja naukowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie „Ewolucja
         nowych przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do praktyki"

  • Authors: Lidia Derfert-Wolf
   Pages: 1 - 6
   PubDate: 2017-11-07
    
 • „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”
         Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

  • Authors: Marzena Marcinek
   Pages: 1 - 6
   PubDate: 2017-11-07
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.198.246.116
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2016