Journal Cover Biuletyn EBIB
  [0 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Online) 1507-7187
   Published by Stowarzyszenie EBIB Homepage  [1 journal]
 • Felieton

  • Authors: Joanna Barbara Broniarczyk, Beata Antczak-Sabala
   Pages: 1 - 2
   PubDate: 2017-11-07
    
 • „Z bajką na śniadanie” – sposób na wychowanie przyszłych
         czytelników

  • Authors: Matylda Graboś
   Pages: 1 - 6
   Abstract: „Z bajką na śniadanie” to cykl spotkań z małymi dziećmi i ich opiekunami w Miejskiej Bibliote­ce Publicznej w Bychawie. Ideą tych spotkań jest urozmaicenie czasu dzieciom w wieku 2–3 lat oraz zaini­cjowanie czytelnictwa wśród najmłodszych poprzez wczesny kontakt z książkami i biblioteką. W artykule zo­stały poruszone kwestie roli książki jako narzędzia wspomagającego rozwój intelektualny najmłodszych dzie­ci oraz kształtowania ich wyobraźni i poczucia estetyki.
   PubDate: 2017-11-07
    
 • Biblioteka otwarta na zmiany

  • Authors: Marzenna Ewa Wojnar
   Pages: 1 - 5
   Abstract: Autorka zwraca uwagę na zmiany zachodzące w ostatnim czasie w polskich bibliotekach publicznych. Opisuje formy pracy z dziećmi w różnym wieku stosowane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lubiczu oraz współpracę tej biblioteki z przedszkolami i szkołami w gminie. Podkreśla wagę trafnej diagnozy potrzeb użytkowników biblioteki jako sposobu na podnoszenie jakości pracy i wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności.
    

   PubDate: 2017-11-07
    
 • Dowartościowanie partnera to interes obu stron

  • Authors: Grażyna Paździorny
   Pages: 1 - 6
   Abstract: Działania projektowe to ogromne korzyści dla biblioteki i dla jej użytkowników. Umożliwiają nie tylko ciągłe rozwijanie się instytucji, lecz także wnikliwe poznanie potrzeb lokalnej społeczności. Warto również współpracować z partnerami. W różnorodnych działaniach zawsze najważniejsi są ludzie – ci, z którymi pracujemy na co dzień, i ci, którzy są odbiorcami działań biblioteki. 
   PubDate: 2017-11-07
    
 • Klub Gier Niekomputerowych - miejsce dla młodych

  • Authors: Lidia Wasilewska
   Pages: 1 - 7
   Abstract: Biblioteki podejmują starania, by zmienić swój wizerunek ze składnic i wypożyczalni książek w nowoczesne, tętniące życiem intelektualne centra kultury. Rolą bibliotekarza jest nie tylko pozyskać użyt­kowników książnicy, ale poprzez różnorodne działania pozyskać czytelnika książki. Poprzez zajęcia, jakie odbywają się w bibliotece, można pokazać, że książka to zaproszenie do zabawy, przygody, świata niczym nieskrępowanej wyobraźni. W artykule zaprezentowano Klub Gier Niekomputerowych, który działa przy Bi­bliotece Miejskiej w Ciechocinku już pięć lat. Scharakteryzowano narracyjne gry fabularne, do jakich należą gry RPG, mocno zakorzenione w literaturze. Biblioteki są dobrym miejscem na sesje RPG.
   PubDate: 2017-11-07
    
 • Obserwuj swoją Bibliotekę

  • Authors: Beata Antczak-Sabala, Joanna Barbara Broniarczyk
   Pages: 1 - 6
   Abstract: Biblioteki podążają wszędzie tam, gdzie są ich obecni, ale też potencjalni użytkownicy, dlatego wiele z nich zakłada profile na portalach społecznościowych. Należy do nich m.in. Instagram, fotograficzny serwis społecznościowy. Biblioteki mogą go wykorzystywać do promocji swojej działalności szczególnie wśród młodych odbiorców.
   PubDate: 2017-11-07
    
 • Transformacje systemów wyszukiwawczych w kontekście doświadczenia
         użytkowników. Konferencja satelicka IFLA w BUW

  • Authors: Lilianna Nalewajska
   Pages: 1 - 2
   Abstract: Sprawozdanie z konferencji satelickiej IFLA w BUW.
   PubDate: 2017-11-07
    
 • Moje wrażenia z IFLA - Wrocław 2017

  • Authors: Małgorzata Barbara Piekielska
   Pages: 1 - 9
   Abstract: Artykuł stanowi skondensowany opis mojego pobytu na Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji IFLA (Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich) we Wrocławiu oraz moje spostrzeżenia i wnioski wyciągnięte z udziału w wydarzeniu.
   PubDate: 2017-11-07
    
 • Konferencja naukowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie „Ewolucja
         nowych przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do praktyki"

  • Authors: Lidia Derfert-Wolf
   Pages: 1 - 6
   PubDate: 2017-11-07
    
 • „Pieniądze dla bibliotek, czyli fundraising biblioteczny”
         Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

  • Authors: Marzena Marcinek
   Pages: 1 - 6
   PubDate: 2017-11-07
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.198.149.239
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-