for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover
iNFOTEZY
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2083-3652
Published by Uniwersytet Jana Kochanowskiego Homepage  [1 journal]
 • „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” w latach 2005-2014. Analiza
         jakościowa czasopisma naukowego

  • Authors: Małgorzata Wrześniewska
   Abstract: Artykuł przedstawia analizę jakościową czasopisma naukowego pt. „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” w latach 2005-2014. Jest on kontynuacją artykułu pt. „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” w latach 1965-1993. Analiza jakościowa czasopisma naukowego” opublikowanego w 2015 r.
   PubDate: 2015-12-17
   Issue No: Vol. 5 (2015)
    
 • „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” w latach 2005-2014. Analiza
         jakościowa czasopisma naukowego

  • Authors: Małgorzata Wrześniewska
   Abstract: Artykuł przedstawia analizę jakościową czasopisma naukowego pt. „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” w latach 2005-2014. Jest on kontynuacją artykułu pt. „Rocznik Muzeum Częstochowskiego” w latach 1965-1993. Analiza jakościowa czasopisma naukowego” opublikowanego w 2015 r.
   PubDate: 2015-12-17
   Issue No: Vol. 5 (2015)
    
 • „Ziemia Opatowska” w latach 1986–2014. Analiza
         zawartości czasopisma

  • Authors: Agnieszka Śliwa
   Abstract: Analizie zawartości poddano 28 zeszytów czasopisma „Ziemia Opatowska” wydanych w latach 1986–2014. Ogółem przeanalizowano 410 tekstów o różnej objętości, które przypisano do 20 kategorii tematycznych
   PubDate: 2015-12-17
   Issue No: Vol. 5 (2015)
    
 • „Ziemia Opatowska” w latach 1986–2014. Analiza
         zawartości czasopisma

  • Authors: Agnieszka Śliwa
   Abstract: Analizie zawartości poddano 28 zeszytów czasopisma „Ziemia Opatowska” wydanych w latach 1986–2014. Ogółem przeanalizowano 410 tekstów o różnej objętości, które przypisano do 20 kategorii tematycznych
   PubDate: 2015-12-17
   Issue No: Vol. 5 (2015)
    
 • Kartograficzna prezentacja informacji propagandowych / Cartographic
         presentation of propaganda information

  • Authors: Dorota Borowicz
   Abstract: Pomimo gwałtownego rozwoju technik przekazu i zapisu informacji w ostatnich latach, mapa nadal stanowi jeden z najbardziej efektywnych sposobów przekazywania informacji. Ma ogromny wpływ na postrzeganie świata przez jej odbiorców, ponieważ informacja przedstawiona na mapie – gdzie fakty i zjawiska zostały rozmieszczone w przestrzeni geograficznej – zwykle uznana zostaje za wiarygodną. Każda mapa jest subiektywnym dziełem kartografa (autora, redaktora, wydawcy). Niektóre z nich jednak podlegają tak silnemu jego wpływowi, że stają się narzędziem w służbie propagandy. Zamiarem kartografa staje się wówczas skupienie uwagi odbiorców na idei, którą stara się zaakcentować, a w efekcie uzyskanie wpływu na opinię publiczną,. Mapa stanowi element propagandy wizualnej – obok ulotek, plakatów, prasy, fotografii, transparentów. Bardzo często treści propagandowe bywają zamieszczane na mapach, kiedy stają się one argumentami dla politycznej perswazji w przypadku roszczeń terytorialnych. W ten sposób stają się one elementem strategicznym w walce o terytoria. Mogą towarzyszyć procesowi kształtowaniu się granic państwowych lub administracyjnych, podkreślać mocarstwowość określonego obszaru lub dokumentować konieczność rewizji rubieży. Bywają opracowywane na użytek propagowania osiągnięć, sukcesów społeczeństwa lub też dla głoszenia przekonań i ideologii pewnej grupy ludzi. Mogą towarzyszyć różnorodnym innym wydarzeniom społecznym, gospodarczym, politycznym, budzącym emocje opinii publicznej. Ponieważ w procesie przekazu informacji przy pomocy mapy zaangażowany jest receptor wzroku, do dyspozycji kartografa-propagandzisty pozostaje szereg środków graficznej prezentacji, typowych dla różnych graficznych form propagandy wizualnej, ale także takich, które wynikają z właściwości mapy. Należą do nich: odwzorowanie kartograficzne, skala, treść podkładowa, dane, generalizacja kartograficzna, forma prezentacji kartograficznej, symbole, napisy, barwy oraz zestawienie map. Znajomość ich cech pozwala na umiejętny dobór owych „kartograficznych środków ataku”, czego efektem staje się wzmocnienie przekazu kartograficznego i utrwalenie prezentowanych na mapie informacji w pamięci odbiorcy.
   PubDate: 2015-12-17
   Issue No: Vol. 5 (2015)
    
 • Kartograficzna prezentacja informacji propagandowych / Cartographic
         presentation of propaganda information

  • Authors: Dorota Borowicz
   Abstract: Pomimo gwałtownego rozwoju technik przekazu i zapisu informacji w ostatnich latach, mapa nadal stanowi jeden z najbardziej efektywnych sposobów przekazywania informacji. Ma ogromny wpływ na postrzeganie świata przez jej odbiorców, ponieważ informacja przedstawiona na mapie – gdzie fakty i zjawiska zostały rozmieszczone w przestrzeni geograficznej – zwykle uznana zostaje za wiarygodną. Każda mapa jest subiektywnym dziełem kartografa (autora, redaktora, wydawcy). Niektóre z nich jednak podlegają tak silnemu jego wpływowi, że stają się narzędziem w służbie propagandy. Zamiarem kartografa staje się wówczas skupienie uwagi odbiorców na idei, którą stara się zaakcentować, a w efekcie uzyskanie wpływu na opinię publiczną,. Mapa stanowi element propagandy wizualnej – obok ulotek, plakatów, prasy, fotografii, transparentów. Bardzo często treści propagandowe bywają zamieszczane na mapach, kiedy stają się one argumentami dla politycznej perswazji w przypadku roszczeń terytorialnych. W ten sposób stają się one elementem strategicznym w walce o terytoria. Mogą towarzyszyć procesowi kształtowaniu się granic państwowych lub administracyjnych, podkreślać mocarstwowość określonego obszaru lub dokumentować konieczność rewizji rubieży. Bywają opracowywane na użytek propagowania osiągnięć, sukcesów społeczeństwa lub też dla głoszenia przekonań i ideologii pewnej grupy ludzi. Mogą towarzyszyć różnorodnym innym wydarzeniom społecznym, gospodarczym, politycznym, budzącym emocje opinii publicznej. Ponieważ w procesie przekazu informacji przy pomocy mapy zaangażowany jest receptor wzroku, do dyspozycji kartografa-propagandzisty pozostaje szereg środków graficznej prezentacji, typowych dla różnych graficznych form propagandy wizualnej, ale także takich, które wynikają z właściwości mapy. Należą do nich: odwzorowanie kartograficzne, skala, treść podkładowa, dane, generalizacja kartograficzna, forma prezentacji kartograficznej, symbole, napisy, barwy oraz zestawienie map. Znajomość ich cech pozwala na umiejętny dobór owych „kartograficznych środków ataku”, czego efektem staje się wzmocnienie przekazu kartograficznego i utrwalenie prezentowanych na mapie informacji w pamięci odbiorcy.
   PubDate: 2015-12-17
   Issue No: Vol. 5 (2015)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.196.13.210
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-