for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover Clinical Anatomy and Operative Surgery
  [1 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 1727-0847 - ISSN (Online) 1993-5897
   Published by Bukovinian State medical University Homepage  [2 journals]
 • ОЦІНКА СТУПЕНЯ ФІБРОЗУ ЯК КРИТЕРІЙ
         ВИБОРУ СПОСОБУ ТА ОБ’ЄМУ РЕЗЕКЦІЇ
         ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ХРОНІЧНОМУ
         ПАНКРЕАТИТІ

  • Authors: O Ye Kanikovskyi, I V Pavlik
   Pages: 6 - 9
   Abstract: Мета роботи – оцінка ступеня фіброзу як критерію вибору способу та об’єму резекції підшлункової залози у хворих на хронічний панкреатит. Проаналізовано результати хірургічного лікування 181 хворого на хронічний панкреатит, ускладнений синдромом панкреатичної гіпертензії. У передопераційному періоді для оцінки ступеня фіброзу проводили ультразвукову еластографію та визначали тип больового синдрому. У 128 хворих виконано трансабдомінальну оперативну корекцію панкреатичної гіпертензії. Тканинний тиск опору підшлункової залози вище 200 мм.рт.ст., наявність протокової гіпертензії, конкрементів підшлункової залози, розширення панкреатичної протоки за типом низки “озер”, на нашу думку, є показанням для широкого висічення паренхіми підшлункової залози з розкриттям протоків третинного порядку (операція Фрея-Ізбіцького), яка дозволяє зменшити кількість рецидивів панкреатичної гіпертензії на 11,1%.
   PubDate: 2017-12-10
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • МІКРОЦИРКУЛЯТОРНІ ЗМІНИ В
         ГНІЙНОГО-ЗАПАЛЬНОМУ ВОГНИЩІ У ХВОРИХ НА
         ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ

  • Authors: M D Zheliba, M G Bogachuk, T P Zarezenko, V V Balabuyeva, I M Vovchuk
   Pages: 10 - 11
   Abstract: У статті представлені результати вивчення мікроциркуляторних змін у 38 хворих з гнійно-некротичними ускладненнями цукрового діабету 2 типу, які достовірно вказують на ефективність їх корекції та регенерації ран за допомогою препаратів, що впливають на мікроциркуляцію.
   PubDate: 2017-12-10
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ТРАВМ ПЕЧІНКИ В
         ХІРУРГІЧНІЙ КЛІНІЦІ

  • Authors: I A Akperov, A I Martynenko, Yu A Butenko, R V Okushko
   Pages: 12 - 14
   Abstract: Проаналізовані результати хірургічного лікування 54 пацієнтів з травматичними пошкодженнями печінки за 2004-2014 роки. Потерпілі були госпіталізовані в ургентному порядку та прооперовані. Об’єм оперативного лікування містив широку лапаротомію, ревізію органів черевної порожнини, хірургічну обробку рани печінки або її резекцію, хірургічну обробку ран інших пошкоджених органів. Померло 7 пацієнтів.
   PubDate: 2017-12-10
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • ДИСПЛАЗІЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ЯК
         ПРЕДИКТОР ВИНИКНЕН-НЯ СПАЙКОВОЇ ХВОРОБИ
         ОРГАНІВ ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ У ДІТЕЙ ТА
         ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ СПАЙКОВОЇ КИШКОВОЇ
         НЕПРОХІДНОСТІ

  • Authors: V V Arseniuk, A M Bartosh, O V Hryniv, M I Smotrov, T V Didych, T L Arseniuk
   Pages: 15 - 17
   Abstract: Обстежено 60 дітей з ознаками дисплазії сполучної тканини (ДСТ), оцінено ризик формування перитонеальних спайок у дітей за фенотиповими ознаками ДСТ. Діти І-ї групи проходили ретельне диспансерне спостереження, отримували відповідне медикаментозне та фізіотерапевтичне лікування. Оглянуто 16 (53,3%) дітей І-ї групи через 1, 6, 12 місяців. У чотирьох дітей діагностовано три пахових грижі та одну пупкову, у шести дітей – слабопозитивну пробу Шварца, що вказувало на невиражені ознаки спайкової хвороби органів черевної порожнини. У 23 (76,7%) дітей ІІ-ї групи, які під час операції отримували інтраперитонеально гель Дефенсаль та оглянуті через 1, 6, 12 місяців, скарг не було. Ознак спайкової хвороби органів черевної порожнини немає. Дві дитини суворо дотримуються дієти, вживають Лактувіт. У всіх дітей ІІ-ї групи проба Шварца негативна, ведуть активний спосіб життя, дієти не дотримуються. За результатами дослідження, діти з ознаками ДСТ становлять групу ризику виникнення спайкової хвороби органів черевної порожнини. І...
   PubDate: 2017-12-11
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА
         СПАЙКОВОГО ПРОЦЕСУ ОРГАНІВ МАЛОГО ТАЗА
         У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ

  • Authors: V V Arseniuk, A M Bartosh, O V Hryniv, T V Didych, D V Petruk, M I Smotrov
   Pages: 18 - 20
   Abstract: Проаналізовано результати лікування 60 хворих із “розладами пов’язаних зі спайками” та “спайковою хворобою таза”, які отримували протиспайковий гель Дефенсаль з антигіпоксичною та антиоксидантною дією. У хворих І групи отримано 90% позитивний результат, ІІ групи – 95%, ІІІ групи – 85%. В 17 (85%) пацієнтів ліквідовано довготривале безпліддя. Рекомендовано проводити симультанні мініінвазивні оперативні втручання з використанням протиспайкового гелю Дефенсаль. Отже, під час оперативного втручання слід наносити необхідну кількість гелю лише для зволоження очеревини та серозних оболонок, уникати використання надмірної кількості гелю, оскільки це може спричиняти появу “гелеом”.
   PubDate: 2017-12-11
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • РОЛЬ ХІРУРГІЧНОГО ЕТАПУ В ЛІКУВАННІ
         ХВОРИХ З ЛОКАЛЬНИМ РЕЦИДИВОМ РАКУ
         ЯЄЧНИКІВ

  • Authors: V V Boyko, K V Kharchenko, S O Savvi, O P Manzhura, O M Kliusov
   Pages: 21 - 28
   Abstract: У процесі виконання даного дослідження вивчені комбіновані та розширені хірургічні втручання на ректосигмоїдному відділі товстої кишки, виконані в якості компонента вторинної циторедукціі при рецидиві раку яєчників. Видалення відділу товстої кишки, ураженої рецидивною пухлиною, проводилося відповідно до принципів онкохірургії для первинних злоякісних новоутворень цієї локалізації. Медіана загальної та безрецидивної виживаності після вторинної хірургічної циторедукції склала 43 і 29 місяців, відповідно. На показники виживаності впливали глибина інвазії рецидиву раку яєчників у стінку товстої кишки і наявність вторинного ураження лімфатичних вузлів.
   PubDate: 2017-12-11
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • ЛАБОРАТОРНА ТА ІНСТРУМЕНТАЛЬНА
         ДІАГНОСТИКА ГОСТРОГО ПОРУШЕННЯ
         МЕЗЕНТЕРІАЛЬНОГО КРОВООБІГУ

  • Authors: V V Boyko, V N Lykhman, A N Shevchenko, A A Merkulov, Ye V Merkulova, K R Mardanian
   Pages: 29 - 32
   Abstract: Проаналізовані результати діагностики 123 пацієнтів з гострою тромботичною та тромбоемболічною оклюзією вісцеральних артерій черевного відділу аорти. Виявлено, що в лабораторній діагностиці гострого порушення брижового кровообігу найбільш чутливими є D-димери. Діагностична ефективність нативного КТ-дослідження органів черевної порожнини в диагнозі ішемії або гангрени кишок становила: чутливість 83,3%, специфічність – 93,1%. Діагностична ефективність КТ-ангіографії в діагностиці гострої тромботичної або тромбоемболічної оклюзії верхньої та нижньої брижових артерій становила 100%.
   PubDate: 2017-12-11
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • УСКЛАДНЕНІ ПОСТНЕКРОТИЧНІ КІСТИ
         ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ: ТАКТИЧНІ ПІДХОДИ

  • Authors: A G Butyrskiy, S S Hylko, A N Skoromnyi, O V Bobkov, I I Fomochkin, A K Vlahov
   Pages: 33 - 37
   Abstract: Проаналізовано 57 історій хвороб хворих на постнекротичні кісти підшлункової залози (ПКПЗ), з них 37 чоловіків і 20 жінок, віком від 18 до 64 років. З 57 випадків ПКПЗ 22 (38,6%) мали функціонально-ускладнений перебіг (виражений больовий і компресійний синдром з явищами механічної жовтяниці/гострої кишкової непрохідності) і 35 (61,4%) – деструктивно-ускладнений перебіг (нагноєння – 12 (34, 3%), кровотеча – 3 (8,6%), перфорація – 20 (57,1%). Найбільш сприятливим перебігом відрізняються функціонально ускладнені та гнійні ПКПЗ. Методом вибору в їх лікуванні є мініінвазивні методи (ехо-контрольовані черезшкірні пункції і дренування). При лікуванні ПКПЗ, ускладнених перфорацією і перитонітом, кращі результати лікування демонструє відкрите зовнішнє дренування ПКПЖ із подальшими хірургічними обробками. Ефективність ЕКЧП і ЕКД, за результатами порівняння з традиційними методами, проте частота ускладнень і летальності значно менша, тому лікувальні пункцій і черезшкірні дренуючі втручання при ПКПЗ слід рекомендувати в клінічну практик&...
   PubDate: 2017-12-11
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • МОЖЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ
         ТАКТИКИ ВУЗЛОВОГО ЗОБУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
         ТОНКОГОЛКОВОЇ АСПІРАЦІЙНОЇ ПУНКЦІЙНОЇ
         БІОПСІЇ

  • Authors: V Ye Vansovych, Yu M Kotik
   Pages: 38 - 40
   Abstract: Питання вибору оптимальної лікувальної тактики пацієнтів із вузловими утвореннями щитоподібної залози лишається актуальною проблемою. Представлене дослідження є можливою спробою об’єктивізації стратегії хірургічного лікування хворих із вузловим зобом на основі даних УЗД та результатів тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії. Перевагу оперативному втручанню, на нашу думку, слід надавати у випадках наявності на УЗД нерівномірності ехоструктури та неправильної форми вузла, нечітко вираженої капсули і наявності кальцинатів у поєднанні із підозрілим результатом тонкоголкової аспіраційної пункційної біопсії.
   PubDate: 2017-12-11
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОРУШЕННЯ ТА
         РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЗАХОДИ У ХВОРИХ ІЗ
         СИНДРОМОМ КОРОТКОЇ ТОНКОЇ КИШКИ

  • Authors: D Yu Guliayeva
   Pages: 41 - 44
   Abstract: Проаналізовані результати лікування 71 хворого віком від 21 до 76 років, прооперованих за період з 2005 по 2015 рр. Усім хворим виконана резекція тонкого кишечника. Клініко-лабораторні аспекти вивчалися в динаміці в терміни від одного до 10 років після операції. Доведено, що характер клінічних проявів синдрому тонкої кишки залежить від рівня і об'єму резекції кишечнику та адаптаційних можливостей організму пацієнта. Лікування як соматичної, так і психологічної сфери сприяє досягненню повноцінної реабілітації більш вірогідним.
   PubDate: 2017-12-11
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
         КОНТУЗИИ СЕРДЦА

  • Authors: D P Zamiatin
   Pages: 45 - 51
   Abstract: У роботі наведено дані експериментального моделювання контузії серця в лабораторних тварин різного ступеня тяжкості. Зроблено висновки, що в результаті закритої травми грудей, що супроводжується контузією серця, формуються різноманітні варіанти порушення серцевої діяльності, подібно до тих, що відбуваються при контузійних пошкодженнях серця у постраждалих із вказаним тяжким видом травми, що підтверджено електрокардіографічними дослідженнями.
   PubDate: 2017-12-12
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • СПОСОБИ БIЛIАРНОЇ ДЕКОМПРЕСІЇ ПРИ
         МЕХАНIЧНIЙ ЖОВТЯНИЦI У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ

  • Authors: O Ye Kanikovskyi, Ya V Karyi, Yu V Babiichuk
   Pages: 52 - 55
   Abstract: Проаналізовані результати хірургічного лікування 140 хворих на механічну жовтяницю. Двоетапні малоінвазивні оперативні втручання при непрохідності жовчних проток проведено у 70 (50,0%) хворих. Одноетапні малоінвазивні втручання виконано у 16 (11,4%) випадках, одноетапні відкриті операції – у 54 (38,6%) хворих. Ускладнення після двохетапних втручань спостерiгались у 5 (7,1%) випадках, після одноетапних – у 10 (14,3%). Помер 1 (1,4%) хворий. Встановлено, що етапне застосування малоінвазивних оперативних втручань при механічній жовтяниці у хворих літнього і старечого віку є пріоритетним.
   PubDate: 2017-12-13
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • РОЛЬ ПРЕВЕНТИВНОЇ ЕНТЕРОСТОМІЇ В
         ПРОФІЛАКТИЦІ УСКЛАДНЕНЬ ПРИ ОПЕ-РАЦІЯХ
         НА СИГМОПОДІБНІЙ ОБОДОВІЙ ТА ПРЯМІЙ
         КИШЦІ

  • Authors: S O Kosulnikov, S I Karpenko, K V Kravchenko, S A Tarnopolskyi, A A Klishin
   Pages: 56 - 58
   Abstract: Резюме. Нами проаналізований 121 випадок лікування хворих із пухлинами прямої та дисталь-ної частини сигмоподібної ободової кишки, оперованих у центрі ускладнень хірургії обласної лікарні імені Мечникова (м Дніпро). Було виділено 2 групи. У першій групі резекційні втручання на товстій кишці завершували формуванням ручного дворядного анастомозу, в другій-накладання низьких апаратних анастомозів проводили з використанням техніки “double staple” з виведенням захисної ілеостоми. Дослідження показало, що в другій групі вдалося досягти спрощення і зниження часу операції, зниження кількості ускладнень і летальності


   PubDate: 2017-12-13
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • ЛАПАРОТОМНІ ХІРУРГІЧНІ ВТРУЧАННЯ У
         ХВОРИХ НА УСКЛАДНЕНІ ПСЕВДОКІСТИ
         ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ПЕРШОГО ТИПУ

  • Authors: I A Kryvoruchko, N M Goncharova, Yu V Ivanova, Ye V Mushenko, O V Pasternak
   Pages: 59 - 62
   Abstract: Проаналізовані результати хірургічного лікування 32 хворих з ускладненими псевдокістами підшлункової залози першого типу з застосуванням лапаротомних втручань. Для лікування хворих з дисфункцією органу (SOFA>8) у хворих застосовувалися мініінвазивні методики з метою декомпресії псевдокісти з метою “вичікувальної” тактики. Лапаротомні втручання виконували у якості основного методу хірургічного лікування після виконання мініінвазивних методик та стабілізації загального стану. Хворим з SOFA від 3 до 8 виконували лапаротомію з хірургічною обробкою порожнини псевдокісти, а в подальшому, при сформуванні її стінок, формування цистоентероанастомоза. Хворим із псевдокістами з тонкими стінками виконували зовнішнє дренування їх порожнини. Ускладнення виникли у 28,1% хворих після виконання лапаротомії, у якості першого етапу.
   PubDate: 2017-12-15
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ
         АБДОМІНАЛЬНОГО КОМПАРТМЕНТ-СИНДРОМУ
         ПІСЛЯ ЛАПАРОТОМІЇ

  • Authors: O B Kutovyi, Ye M Zavizion, O M Pertseva, A I Kucheriavenko, R M Stepanenko
   Pages: 63 - 66
   Abstract: У роботі представлена розробка методу профілактики абдомінального компартмент-синдрому (АКС) після лапаротомії та результати його застосування. Пацієнтам I групи по закінченню хірургічного втручання ушивали тільки шкіру (n=26), II – застосовували алопластику передньої черевної стінки з формуванням стійкого діастазу прямих м'язів живота (n=15). Теоретичні розрахунки і оцінка практичних результатів показали, що формування діастазу прямих м'язів живота шириною в 5 см призводить до збільшення об’єму черевної порожнини на 10,0% і супроводжується зниженням внутрішньочеревного тиску на 17,6%. Інтраабдомінальну гіпертензію I та II ступеня в післяопераційному періоді серед пацієнтів I групи виявили у 30,8%, в II – в 53,3%, АКС не відзначали. У I групі в 86,4% випадків у віддаленому періоді визначали післяопераційну вентральну грижу. Застосування способу алопластики з формуванням стійкого діастазу дозволило уникнути розвитку АКС і післяопераційних вентральних гриж.
   PubDate: 2017-12-15
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • ГЕПАТОПРОТЕКЦІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ
         ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ МЕХАНІЧНОЇ
         ЖОВТЯНИЦІ ДОБРОЯКІСНОГО ТА ЗЛОЯКІСНОГО
         ГЕНЕЗУ

  • Authors: B O Matviichuk, S L Rachkevich, I A Retvinskyi, M R Kavka
   Pages: 67 - 70
   Abstract: З метою оцінки функціонального стану печінки та показань до гепатопротекторної терапії обстежено 159 хворих з механічною жовтяницею доброякісного та 125 – злоякісного генезу. Встановлено чотирикратне збільшення чисельності випадків неоплазм панкреатобіліарної системи як причин обструктивної жовтяниці упродовж 5 років дослідження. Порушення функціонального стану печінки полягали у появі клінічних та лабораторних ознак холестазу, цитолізу гепатоцитів та гіпокоагуляції. Усім хворим як початкове лікування застосовано декомпресійні втручання, характер яких залежав від причини обструкції жовчевивідних шляхів. Померли 17 хворих (5,9%) з причини печінкової та печінково-ниркової недостатності. Застосування препарату урсодезоксихолієвої кислоти з першої доби після успішного виконання декомпресійних втручань сприяло сприятливому перебігу постдекомпресійного перебігу захворювання.
   PubDate: 2017-12-15
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
         ПРОКСИМАЛЬНОЇ НЕСПРОМОЖНОСТІ
         СТЕПЛЕРНОГО ШВА ШЛУНКОВОЇ ТРУБКИ ПІСЛЯ
         РУКАВНОЇ РЕЗЕКЦІЇ ШЛУНКА ТА
         БІЛІОПАНКРЕАТИЧНОГО ШУНТУВАННЯ В
         МОДИФІКАЦІЇ HESS-MARCEAU

  • Authors: I M Todurov, O V Perehrestenko, O O Kalashnikov, S V Kosiuhno, V V Kucheruk, O I Plegutsa
   Pages: 71 - 74
   Abstract: Проаналізовано результати хірургічного лікування 378 пацієнтів на морбідне ожиріння. Проксимальна неспроможність степлерного шва шлункової трубки є найбільш грізним ускладненням з огляду на складність діагностики, профілактики та лікування. За умови діагностики ускладнення в перші 6-12 год з моменту його виникнення, виправдана тактика ушивання дефекту. У випадку пролонгації діагностики понад 12 год очевидною є перевага тактики стентування, порівнянно зі спробами ушивання дефекту.
   PubDate: 2017-12-15
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • ПРОГРАМОВАНІ РЕЛАПАРОТОМІЇ ЯК МЕТОД
         ЕТАПНОГО ЛІКУВАННЯ ПОЛІТРАВМОВАНИХ
         ПАЦІЄНТІВ ІЗ ОЖИРІННЯМ

  • Authors: S D Himich, O M Chemerys
   Pages: 75 - 78
   Abstract: Робота базується на результатах спостереження, лікування та опрацювання матеріалів 32 пацієнтів із політравмою, які лікувалися у клініках хірургії протягом 2010 – 2017 рр. Виявлені особливості хірургічної тактики у потерпілих з політравмою залежно від значення показника індексу маси тіла. Використання тактики програмованих етапних релапаротомій було обов’язковим у процесі хірургічного лікування політравми, особливо у людей із ІІ-ІІІ ступенем ожирінням. Отриманні результати дослідження формують підґрунтя для диференційованого підходу у виборі тактики хірургічного лікування потерпілих із політравмою залежно від значення індексу мас тіла.
   PubDate: 2017-12-15
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЕЛЕКТРОХІРУРГІЧНЕ
         ЛІКУВАННЯ ЕХІНОКОКОВИХ КІСТ ПЕЧІНКИ

  • Authors: V V Petrushenko, V I Stoyika, D I Hrebeniuk, Ya V Radioha, S S Stukan, K M Pankiv
   Pages: 79 - 82
   Abstract: Робота базується на результатах спостереження, лікування та опрацювання матеріалів 32 пацієнтів із політравмою, які лікувалися у клініках хірургії протягом 2010 – 2017 рр. Виявлені особливості хірургічної тактики у потерпілих з політравмою залежно від значення показника індексу маси тіла. Використання тактики програмованих етапних релапаротомій було обов’язковим у процесі хірургічного лікування політравми, особливо у людей із ІІ-ІІІ ступенем ожирінням. Отриманні результати дослідження формують підґрунтя для диференційованого підходу у виборі тактики хірургічного лікування потерпілих із політравмою залежно від значення індексу маси тіла.
   PubDate: 2017-12-16
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • ВІКОВА ТОПОГРАФО-АНАТОМІЧНА
         НЕДОСТАТАНІСТЬ ЧЕРЕВНОЇ СТІНКИ У ХВОРИХ
         З ВЕНТРАЛЬНИМИ ГРИЖАМИ

  • Authors: O O Vorovskyi, V O Shaprynskyi, Yu A Kapitanchuk
   Pages: 83 - 86
   Abstract: У 960 осіб похилого та старечого віку досліджені причини розвитку вентральних гриж, де важливу роль відіграли вікові зміни конституційної статури. Наявність супутньої патології, що спричиняла підвищення внутрішньочеревного тиску, в 542 (60,2%) випадках поєднувалась з елементами топографо – анатомічної недостатності, без усунення яких на позитивний результат алогерніопластики неможливо було б очікувати.
   PubDate: 2017-12-16
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • ПАТОГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОГО
         ЛІКУВАННЯ ГОСТРОГО ПЕРИТОНІТУ

  • Authors: M M Hresko, M D Hresko
   Pages: 87 - 90
   Abstract: Наведено аналіз клініко-імунологічного обстеження 49 хворих на різні форми перитоніту. Доведено, що в умовах виснаження функціональної здатності захисних механізмів та вторинного імунодефіциту у хворих з ІІІ-Б, ІV ступенем тяжкості перитоніту проведення імуностимуляції є недоцільним. З метою корекції вторинного імунодефіциту в комплексному лікуванні обґрунтовано введення плазми донорів-реконвалесцентів, що перехворіли на гострий перитоніт.
   PubDate: 2017-12-16
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • ЗАСТОСУВАННЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ КИШКОВОЇ
         СИМПАТОЛІТИЧНОЇ БЛОКАДИ З МЕТОЮ
         ЗАПОБІГАННЯ СПАЙКОВОГО ПРОЦЕСУ

  • Authors: M I Pokydko, O A Yarmak, M G Bohachuk, A B Funikov, V V Balabuyeva, T P Zarezenko, S V Filipov
   Pages: 91 - 93
   Abstract: Наведено аналіз результатів використання розробленого способу запобігання спайкової хвороби очеревини. Метод базується на виконанні лапароскопічної кишкової симпатолітичної блокади під час втручань стосовно спайкової хвороби. Прогресування спайкового процесу у післяопераційному періоді запобігається шляхом раннього відновлення функції шлунково-кишкового тракту, що має позитивний ефект на перебіг післяопераційного періоду. Крім того, ранній мобілізації хворих сприяє високий рівень знеболення.
   PubDate: 2017-12-16
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАЗЕРНОЇ
         ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФІЇ ТА ЛАЗЕРНОЇ
         ДОПЛЕРІВСЬКОЇ ФЛОУМЕТРІЇ В ДОСЛІДЖЕННІ
         КРОВОПОСТАЧАННЯ СТОПИ

  • Authors: S V Sander
   Pages: 94 - 97
   Abstract: Мета – порівняльна оцінка діагностичної цінності лазерної фотоплетизмографії та доплерівської флоуметрії в дослідженні кровопостачання стопи у хворих на хронічну ішемію нижніх кінцівок. Серед 29 осіб без ішемії високоамплітудний пульсуючий плин крові мали 28, низькоамплітудний пульсуючий – 1. При стабільнїй ішемії (49 пацієнтів) високоамплітудний пульсуючий плин крові мали 22, низькоамплітудний – 26, непульсуючий – 1. При прогресуючій ішемії (61 хворий) 7 мали низькоамплітудний пульсуючий плин крові, 54 – непульсуючий. Ці результати корелюють із результатами допплерівської флоуметрії. Отже, лазерна фотоплетизмографія – високоінформативний метод, що дозволяєоцінити стан кровопостачання стопи, визначити тип плину крові та перспективи збереження. Най-інформативний показник – пульсуючий кровоплин. При прогресуючій ішемії його чутливість – 88,5%, специфічність – 96,6%, прогностична цінність – 91,6%.
   PubDate: 2017-12-16
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
         НЕЙТРОФІЛЬНО-ЛІМФОЦИТАРНОГО ІНДЕКСУ
         ПРИ ДІАГНОСТИЦІ ІНФІКУВАННЯ ВИРАЗОК У
         ХВОРИХ ІЗ СИНДРОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ НА
         ТЛІ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ

  • Authors: Yu O Fooss, V P Poliovyi, A O Voloboyeva
   Pages: 98 - 100
   Abstract: Мета роботи – визначення доцільності проведення розрахунків нейтрофільно-лімфоцитарного індексу для діагностики інфікування виразок при синдромі діабетичної стопи. Доведено, що використання нейтрофільно-лейкоцитарного індексу для діагностики гнійно-запальних захворювань м’яких тканин у хворих на цукровий діабет є варіантом вибору, оскільки для його визначення потрібно лише проведення загального аналізу крові.
   PubDate: 2017-12-16
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • ЛЕЙОМІОМИ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ:
         СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМИ ДІАГНОСТИКИ
         ТА ЛІКУВАННЯ

  • Authors: V O Saprynskyi, O A Kaminskyi, V F Kryvetskyi, V D Romanchuk, Yu A Myronyshyn, Ya M Pashynskyi, Yu V Kukareva
   Pages: 101 - 105
   Abstract: Проаналізовано результати хірургічного лікування 35 хворих обох статей віком 25-82 роки, які лікувались у відділенні абдомінальної хірургії ВОКЛ імені М.І. Пирогова з діагнозом лейоміоми шлунково-кишкового тракту. Усі хворі підлягали детальному клінічному, лабораторному та інструментальному обстеженню і прооперовані з приводу лейоміоми шлунково-кишкового тракту, що підтверджено інтраопераційно. Доведено, що переважна більшість хворих з даною патологією вперше зверталась за медичною допомогою вже при наявності ускладнень основного захворювання. Це засвідчує про пізню діагностику лейоміом шлунково-кишкового тракту та високий відсоток ускладнень, якими вони супроводжуються. Ці дані були достовірно підтвердженні за допомогою гістологічного дослідження. Встановлено, що для раннього виявлення і ефективного лікування лейоміом шлунково-кишкового тракту необхідне створення ефективного алгоритму діагностики цього захворювання та затвердження оптимальної тактики операт...
   PubDate: 2017-12-16
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • ФАКТОР ЛІКАРСЬКОЇ ПОМИЛКИ У ПРОФЕСІЙНІЙ
         ДІЯЛЬНОСТІ ХІРУРГА, ШЛЯХИ ЇЇ
         МІНІМІЗАЦІЇ

  • Authors: Yu F Kushta, Yu O Kushta
   Pages: 106 - 109
   Abstract: Будь-яка помилка лікаря-хірурга негативно сприймається у суспільстві. Вони бувають різними, залежно від термінів виконання операції, від локалізації операційного поля, психоемоційного стану та характеру хірурга. Важливе значення має медичне обладнання, яке використовується під час операційного втручання. Жоден хірург не може уникнути помилкових дій та тактичних рішень. На сьогодні розпрацьовано ряд заходів, завдяки яким можна значно знизити відсоток помилкових дій. Також існують рекомендації щодо мінімізації професійних помилок лікарів-хірургів.
   PubDate: 2017-12-18
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • СТРЕС ЯК ФАКТОР ПРОГНОЗУ РОЗВИТКУ
         ТРЕТИННОГО ПЕРИТОНІТУ

  • Authors: O B Matvyichuk
   Pages: 110 - 112
   Abstract: Вторинний перитоніт є ускладненням 22-36% випадків гострих хірургічних захворювань черевної порожнини та причиною високої летальності. За умов стресу розвиток третинного перитоніту суттєво утруднює лікування хворого та погіршує його прогноз. Хворих із вторинним перитонітом роз-поділено на 2 групи за ознакою його розвитку (n=20) та без неї (n=89). В обох групах забір крові для визначення рівня кортизолу виконували при госпіталізації, на 3-тю та 7-му добу після неї; у групі третинного перитоніту – додатково в добу встановлення діагнозу та на 2-гу послідовну добу. Рівні кортизолу в групі вторинного перитоніту поступово знижувались у міру покращення стану хворого. Відзначено статистично значуще (р<0,05) вищі значення рівня кортизолу в добу поступлення у групі третинного перитоніту. Порівняно з групою вторинного перитоніту, на 3-тю добу в групі третинного перитоніту рівень кортизолу був нижчим (р=0,09).
   PubDate: 2017-12-18
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • ДИНАМІКА ЗМІН СУБМІКРОСКОПІЧНОЇ
         ОРГАНІЗАЦІЇ ПЛАЗМОЦИТІВ З ТКАНИНИ
         КАПСУЛИ, ЩО ОТОЧУЄ ВОГНЕПАЛЬНИЙ ОСКОЛОК
         В СКЕЛЕТНИХ М’ЯЗАХ

  • Authors: V V Boyko, P N Zamiatin, V V Nehoduiko, V P Nevzorov, O F Nevzorova
   Pages: 113 - 115
   Abstract: Електронно-мікроскопічними дослідженнями показано, що субмікроскопічна архітектоніка плазматичних клітин в капсулі, оточуючій вогнепальний осколок в стегновому м’язі кролика, відповідає їх високій синтетичній активності, яка зберігається до кінця експерименту. Показано, що у плазмоцитах в усі терміни експерименту здійснюється активний процес вироблення антитіл у відповідь на присутність у тканині стороннього тіла. Екстракція з осколка іонів металів та інших компонентів активує катаболічні внутрішньоклітинні процеси, структурно виражаються появою вторинних лізосом, включень ліпідів у цитоплазмі та вогнищевим руйнуванням внутрішньоклітинних мембран.
   PubDate: 2017-12-18
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
         ЗІ СПАЙКОВОЮ КИШКОВОЮ НЕПРОХІДНІСТЮ
         (КЛІНІКО–ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)
         

  • Authors: I A Dvornik, V V Nepomniashchui
   Pages: 116 - 120
   Abstract: У роботі представлені результати експериментального дослідження про можливості використання аутотрансплантанта парієтальної очеревини для пластики множинних або одиничних великих десерозацій кишки в умовах ГНК. В експерименті встановлено здатність очеревини швидко відновлювати пошкоджений мезотеліальний шар, який запобігає розвитку спайкового процесу. Результати експерименту підтверджені в клініці – 21 пацієнт з ГСКН, у яких десерозировані ділянки стінки кишки укривали аутотрансплантантом. Про ефективність використання цього засобу свідчить відсутність релапаротомій в ранньому післяопераційному періоді і зниження частоти ускладнень з 15,4 до 3,8%, і післяопераційної летальності до 8,5%.
   PubDate: 2017-12-18
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • ДИНАМІКА ЗМІН ПОКАЗНИКІВ рН ГНІЙНИХ РАН
         НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ

  • Authors: V O Shaprynskiy, S S Skalskyi
   Pages: 121 - 123
   Abstract: У статті проаналізовано показники рН-метрії гнійних ран на тлі цукрового діабету в 40 хворих, 18 з яких лікувались комплексно із застосуванням аеродисперсної суміші під підвищеним керованим тиском. Групі порівняння проводилось лікування традиційним відкритим методом із застосуванням мазевих пов’язок. Показники рН зіставлені в динаміці з мікробіологічними та цитологічними результатами. Отримані дані вказують на кореляційну залежність рівня рН від інших методів дослідження ранового процесу та ефективність запропонованого комплексного методу лікування гнійних ран.
   PubDate: 2017-12-18
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ
         ТА ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ СТРИКТУР
         СТРАВОХОДУ

  • Authors: V O Shaprynskiy, V F Kryvetskyi, Ye V Shaprynskyi
   Pages: 124 - 128
   Abstract: Проведено аналіз оперативного лікування 177 хворих на рубцеві стриктури стравоходу за період з 2003 по 2015 роки. У пацієнтів основної групи (77 хворих) застосовувався запропонований нами діагностично-лікувальний алгоритм та розроблена технологія виконання реконструктивно-відновних оперативних втручань. Запропонована рентгенендоваскулярна підготовка товстокишкового трансплантату, інфузійна терапія з метою профілактики ішемічних розладів у трансплантаті, пластика шлунком в модифікації клініки, пластика ілеоцекальним сегментом. Оцінювали результати лікування в найближчий післяопераційний період при доброякісних стриктурах стравоходу та результати лікування після операцій стосовно раку стравоходу. Ускладнення, що виникали, розділили на неспецифічні та специфічні. Найбільш часто неспецифічні ускладнення спостерігались при злоякісних стриктурах, ніж при доброякісних, хоч достовірної різниці між ними немає. Рівень післяопераційних специфічних ускладнень, а саме: неспр&#...
   PubDate: 2017-12-18
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • УСКЛАДНЕННЯ ЕНДОСКОПІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
         МЕХАНІЧНОЇ ЖОВТЯНИЦІ, ЇХ ПРОФІЛАКТИКА
         ТА ЛІКУВАННЯ

  • Authors: I V Shkvarkovskyi, I A Bryndak, O P Moskaliuk, A I Shkvarkovskyi
   Pages: 129 - 132
   Abstract: У статті наведені результати лікування та запобігання ускладнень під час та після ендоскопічних втручань на органах панкреатобіліарної зони при механічній жовтяниці, показано алгоритм їх профілактики. Проаналізовано 181 ендобіліарне втручання, що проводилися  в центрі ендоскопічної хірургії ВДНЗ України “Буковинський державний медичний університет”. Встановлено, що точна диференційна діагностика, чіткі покази до ендоскопічної операції, методична передопераційна підготовка та консервативна терапія в післяопераційному періоді, дозволяють максимально знизити ризик розвитку пост-ЕРХПГ ускладнень.
   PubDate: 2017-12-18
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • МІКРО- ТА УЛЬТРАСТРУКТУРНА БУДОВА ШИЙКИ
         МАТКИ У ЗРІЛОМУ ТА ЛІТНЬОМУ ПЕРІОДАХ
         ОНТОГЕНЕЗУ

  • Authors: O V Huzik
   Pages: 133 - 137
   Abstract: У статті досліджена мікро- та ультраструктурна будова шийки матки у зрілому та літньому періодах онтогенезу людини. Встановлено, що багатошаровий плоский та стовпчастий епітелії мають власні ультраструктурні особливості, підлягають циклічним змінам, які пов’язані із менструальним циклом. Плоскоклітинна метаплазія в нормі відбувається не тільки в певних періодах онтогенезу, але й за різних фізіологічних і патологічних станів. Основну масу ШМ становлять колагенові волокна з незначною кількістю еластинових фібрил; їх структурно-просторова конфігурація має чітку залежність від періоду онтогенезу та репродуктивного процесу.
   PubDate: 2017-12-18
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • КЛІНІКО-АНАТОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
         ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ВУЛЬНЕРОСКОПІЇ ПРИ
         МАСИВНИХ ПОРАНЕННЯХ ГРУДНОЇ КЛІТКИ

  • Authors: V V Yatskiv, I Yu Polianskyi, S Ye Frimet, Yu D Lukiyanchuk, S M Mereutsa
   Pages: 138 - 140
   Abstract: У статті описано оригінальне клініко-анатомічне обгрунтування застосування проведеного методу вульнероскопії у випадках масивних  поєднаних поранень  грудної клітки за результатами лікування 1080 хворих з торакальною травмою різної етіології; розроблені методи хірургічного лікування залежно від ступеня ушкодження тканин, наявності рентгенконтрастних та рентгеннеконтрастних сторонніх тіл, ходу ранового каналу та термінів надання хірургічної допомоги.
   PubDate: 2017-12-18
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 • КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ДІАГНОСТИКИ
         НЕКОМПАКТНОЇ КАРДІОМІОПАТІЇ

  • Authors: O S Polianska, I O Makoviychuk, K M Zlonnikova, N D Harasym
   Pages: 141 - 144
   Abstract: У статті наведено клінічний випадок некомпактної кардіоміопатії  лівого шлуночка, яка може бути діагностована в будь-якому віці. Розповсюдженість цього захворювання становить від 0,014% до 0,14% на рік. Некомпактна кардіоміопатія може діагностуватись у фізично активних осіб, не мати клінічних проявів і призводити до нападів шлуночкової аритмії, системної емболії і навіть раптової серцевої смерті. Для пацієнтів з некомпактним міокардом характерним є збільшений кінцево-діастолічний розмір лівого шлуночка, знижена фракція викиду, клінічні прояви серцевої недостатності ІІІ-ІV класу за NYHA, персистуючі або постійні шлуночкові аритмії, блокада правої ніжки пучка Гіса, що пов’язано з несприятливим прогнозом, тому щодо таких хворих розглядається питання імплантації кардіовертерів-дефібриляторів або трансплантації серця. У наведеному клінічному випадку у пацієнта, за даними ехокардіографії, в ділянці верхівки, бічної стінки лівого шлуночка  міокард має губчасту структуру і складається ...
   PubDate: 2017-12-18
   Issue No: Vol. 16, No. 2 (2017)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.226.253.34
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-