for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Similar Journals
Journal Cover
ScienceRise
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2313-6286 - ISSN (Online) 2313-8416
Published by Technology Center Homepage  [1 journal]
 • Визначення національних особливостей
         сучасного українського патріотичного
         тату

  • Authors: Alexander Krotevich
   Pages: 6 - 9
   Abstract: В даній статті розглянуті питання виникнення на початку ХХІ століття в Україні нового стилю українського патріотичного тату, як одного з напрямків татуювання в сучасній мистецькій практиці. Сформульовані результати дослідження національних та патріотичних особливостей і образів  сучасного  українського тату. Визначені,  відмінні від характерних традиційних чинників, візуальні композиції, образні рішення  нового стилю при виконанні якісних та високохудожніх за формою татуювань в сенсі патріотичних настроїв суспільства
   PubDate: 2018-06-20
   DOI: 10.15587/2313-8416.2018.134361
   Issue No: Vol. 6 (2018)
    
 • Физическое моделирование колонных
         брагоперегонных аппаратов с тарелками
         провального типа

  • Authors: Gennadiy Taranenko
   Pages: 10 - 15
   Abstract: Проведено гидродинамическое моделирование работы тарелок провального типа для параметрического ряда технологических линий брагоперегонных колонных аппаратов с различной производительностью по спирту-сырцу, установленных в колоннах большого диаметра. При гидродинамическом моделировании использовались экспериментальные данные, полученные при исследовании тарелок провального типа, установленных в колонне диаметром0,057 м. Экспериментальные данные были получены на модельной системе воздух – вода. Скорость газа рассчитанная на полное сечение колонны составляла w=1,5, м/с
   PubDate: 2018-05-22
   DOI: 10.15587/2313-8416.2018.131836
   Issue No: Vol. 6 (2018)
    
 • Порівняння результатів моделювання
         температурного поля при сплавленні
         біметалу скануючим лазером для
         променів, що фокусуються в прямокутник і
         в круг

  • Authors: Oksana Perekipska, Valery Tretyak, Anna Ostapenko
   Pages: 15 - 18
   Abstract: Розглянуто задачу моделювання теплового поля в процесі сплавлення біметалу скануючим лазером та променем, що фокусується в смугу. Використано математичну модель процесу, що являє собою граничну задачу у вигляді тривимірного нестаціонарного диференційного рівняння в частинних похідних. Проведено порівняння результатів моделювання при різних варіантах форми лазерного променю та розподілом потужності за ключовими характеристиками
   PubDate: 2018-05-22
   DOI: 10.15587/2313-8416.2018.131866
   Issue No: Vol. 6 (2018)
    
 • Дослідження рівномірності розподілу
         мікроелементів в об’ємі соусів
         емульсійного типу, збагачених
         дієтичними добавками

  • Authors: Tatyana Golovko, Andrey Pak, Vladyslav Prymenko, Maxim Zherebkin, Nicolay Golovko
   Pages: 19 - 23
   Abstract: Досліджено методом ЕПР-спінових міток рівномірність розподілу мікроелементів в об’ємі соусів емульсійного типу збагачених дієтичними добавками непрямим способом. Доведена однорідність розподілення мітки і мікроелементів внесеної дієтичної добавки по об’єму досліджуваних харчових систем в ємностях з габаритними розмірами до 60 мм. Встановлено несуттєвий вплив седиментації на однорідність структури системної води та розподілення мітки і мікроелементів внесеної добавки впродовж рекомендованих термінів зберігання
   PubDate: 2018-06-20
   DOI: 10.15587/2313-8416.2018.134393
   Issue No: Vol. 6 (2018)
    
 • Формування перекриттів кругових рамп
         плоскими плитами

  • Authors: Leonid Skoruk, Alexander Sibiskovsky
   Pages: 24 - 27
   Abstract: Охарактеризовані кругові рампи для використання їх в багатоповерхових гаражах-стоянках. Проаналізована можливість використання плоских плит для формування перекриттів кругових рамп. Виконана розкладка плоских плит перекриттів кругової однопутної рампи на один поверх (виток).  Виконаний розрахунок міцності та деформативності однієї плоскої плити перекриття. Підібране армування та виконане креслення необхідного конструктивного армування плоскої плити перекриття для формування перекриття кругової рампи
   PubDate: 2018-06-26
   DOI: 10.15587/2313-8416.2018.135446
   Issue No: Vol. 6 (2018)
    
 • Дослідження методів аналізу відгуків
         про товари магазинів електроніки

  • Authors: Olekander Vechur, Oleksii Spodarets
   Pages: 28 - 31
   Abstract: Робота присвячена вивченню методів аналізу відгуків про товари магазинів електроніки. Предметом дослідження є відгуки про товари. Метою роботи є аналіз методів обробки природної мови в контексті задачі аналізу відгуків. Методом дослідження є комп'ютерне та математичне моделювання.В роботі були розглянуті різні класи методів аналізу відгуків про товари магазинів електроніки, в якості практичної реалізації було проведено порівняння результатів передбачення. Результати дослідження мають застосування при аналізі відгуків будь-якого магазину
   PubDate: 2018-06-25
   DOI: 10.15587/2313-8416.2018.135069
   Issue No: Vol. 6 (2018)
    
 • Современные мессенджеры в качестве
         помощника администратора базы данных

  • Authors: Vadim Kozhevnikov, Oleg Sabinin, Yulia Shats
   Pages: 32 - 36
   Abstract: В данной статье рассматривается вопрос использования современных мессенджеров и их возможностей администраторами баз данных. Описывается процесс создания бота, который позволяет администратору получать своевременные уведомления о проблемах и ошибках, произошедших с базой данных, а также получать статистику использования. Принципиальным отличием от других подобных продуктов является реализация для мессенджеров, которые в данный момент пользуются популярностью. Предусматривается описание разработки с использованием платформ Telegram, Facebook Messenger и Slack, на основе единой библиотеки
   PubDate: 2018-06-22
   DOI: 10.15587/2313-8416.2018.134769
   Issue No: Vol. 6 (2018)
    
 • Застосування лінгвістичної технології
         при оцінювання знань

  • Authors: Lyubov Badyorina
   Pages: 37 - 40
   Abstract: В статті запропоновано лінгвістичну технологію, за допомогою якої можливо здійснити когнітивне розпізнання текстових об’єктів та врахувати їх мовні особливості в межах предметної галузі. Обробка тексту спрямована на виявлення в тексті основних компонент знань, відношення між ними з урахуванням мовної специфіки. Для професійної підготовки, зокрема в галузях діяльності, пов’язаних з використанням точної, семантично достовірної термінології, де спотворення формулювань, стандартизованих визначень термінів або недостатнє їх розуміння може призвести до відхилень у виконанні професійної діяльності, помилкам
   PubDate: 2018-06-27
   DOI: 10.15587/2313-8416.2018.135550
   Issue No: Vol. 6 (2018)
    
 • Особенности прецессии двухчастотного
         маятника

  • Authors: Nikolay Malafayev
   Pages: 41 - 48
   Abstract: Проведен анализ прецессии вращательных колебаний молекул воды с помощью модели двухчастотного маятника во всей области его колебаний. Обнаружено, что прецессия двухчастотного маятника в поле неоднородных сил взаимодействий является анизотропной. Наибольшая анизотропия наблюдается в критической точке изменения типа колебаний с двухчастотного на одночастотный. Рассмотрено проявление особенностей прецессии (изменения фазы) в области двухчастотных колебаний, наблюдаемые для случаев малых начальных скоростей колебаний маятника
   PubDate: 2018-06-20
   DOI: 10.15587/2313-8416.2018.134334
   Issue No: Vol. 6 (2018)
    
 • “Зустрічі слов’янських літератур на
         їхніх історико-духовних перехрестях”:
         Д. Чижевський

  • Authors: Olga Teterina
   Pages: 49 - 55
   Abstract: У статті проаналізовано концепцію порівняльного вивчення слов’янських літератур Д. Чижевського. Осмислено проблеми контактно-генетичних зв’язків та типологічних сходжень в інтерпретації еміграційного ученого та визначено специфіку підходу дослідника, насамперед, як автора порівняльної історії слов’янських літератур. З’ясовано роль наукового набутку Д.Чижевського у забезпеченні неперервного розвитку вітчизняної компаративістики, його значення в осмисленні історико-літературного процесу, з огляду на неможливість повноцінного розвитку порівняльного літературознавства в підрадянській Україні під тиском ідеології
   PubDate: 2018-06-25
   DOI: 10.15587/2313-8416.2018.135180
   Issue No: Vol. 6 (2018)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 18.212.90.230
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-