for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover ScienceRise
  [0 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 2313-6286 - ISSN (Online) 2313-8416
   Published by Technology Center Homepage  [1 journal]
 • Расчёт коэффициента рентабельности
         совместного образовательного проекта с
         китайским колледжем в городе Чжоушань

  • Authors: Aleksandr Mochalov, Alexander Ryzhkov, Rostislav Ryzhkov
   Pages: 6 - 13
   Abstract: Перспективной является реализация совместных образовательных проектов с китайскими партнерами. Для предварительной оценки успешности подобных проектов, разработана инновационная методология расчёта коэффициента рентабельности совместного образовательного проекта с иностранным колледжем. Данная методология применена для оценки возможности учреждения совместной программы с колледжем в городе Чжоушань, провинция Чжэцзян
   PubDate: 2017-08-30
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.108525
   Issue No: Vol. 8 (2017)
    
 • Систематизація принципів
         управлінського обліку на підприємстві

  • Authors: Iana Volkovska
   Pages: 13 - 16
   Abstract: У дослідженні зазначено, що не всі загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку підходять для застосування в управлінському обліку. Систематизовано основні принципи управлінського обліку з об’єднанням за різними аспектами, що виділені різними науковцями із запропонуванням власних. Зроблено висновок, що принципи стають наслідком один одного чи є взаємопов’язаними, вони необхідні для організації адекватної системи управлінського обліку на підприємстві, специфіку діяльності котрого треба враховувати
   PubDate: 2017-08-30
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.108857
   Issue No: Vol. 8 (2017)
    
 • Внесок Анатолія Захаровича Москаленка
         (1934–1999) в становлення засадничих
         принципів сучасної національної
         журналістики

  • Authors: Olena Kiryanova
   Pages: 17 - 19
   Abstract: Стаття присвячена діяльності та внеску першого директора Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка А. Москаленка (1934–1999) в становлення засадничих принципів сучасної журналістики України, якими до цього часу в своїй роботі керуються авторитетні журналісти України. Доведено, що педагогічні ідеї та наукові напрацювання вченого розвиваються і міцніють завдяки діяльності його журналістської школи
   PubDate: 2017-08-30
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.108382
   Issue No: Vol. 8 (2017)
    
 • Аналіз часткового вирішення проблеми
         теореми Брюєра в сховищах даних в
         оперативній пам’яті

  • Authors: Oleksandr Dobrovolskyi
   Pages: 20 - 24
   Abstract: Key-value сховища даних в оперативній пам’яті об’єднують в собі підходи BASE-систем і алгоритми оновлення індексів, що розраховувались з метою роботи в глобальній мережі. Теорема Брюєра, під яку підпадають такі сховища, стверджує що не можливо забезпечити одразу три головні властивості таких систем. Для підвищення консистентності без шкоди для горизонтального масштабування системи пропонується використання синхронних індексів
   PubDate: 2017-08-30
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.108420
   Issue No: Vol. 8 (2017)
    
 • Аналіз апроксимації результатів
         вимірюваннь теплового потоку бомбового
         калориметра в нестаціонарному режимі

  • Authors: Vitaliy Babak, Artur Zaporozhets, Oleg Nazarenko, Oleksandr Redko
   Pages: 24 - 32
   Abstract: Досліджено принцип функціонування бомбового калориметра та методи визначення теплоти згорання палива. Проведені експериментальні дослідження по визначенню теплоти згорання дерев’яних пелетів. На основі проведених досліджень показані потенціальні зони скорочення часу встановлення показів результатів вимірювання бомбового калориметра. Запропоновано метод скорочення часу вимірювання теплоти згорання палива та проаналізовані його імовірнісні характеристики
   PubDate: 2017-08-30
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.108935
   Issue No: Vol. 8 (2017)
    
 • Нанодисперсний TiO2, допований сульфуром
         як добавка до упакувань харчової
         продукції

  • Authors: Mariia Vorobets, Ihor Kobasa, Oxana Panimarchuk
   Pages: 33 - 36
   Abstract: Наведено результати дослідження композиційних матеріалів на основі Титан(ІV) оксиду, допованого Сульфуром, які володіють антибактеріальною активністю. Досліджено вплив концентрації Сульфуру й умов попередньої температурної обробки на антибактеріальну дію цих матеріалів по відношенню до бактерії Bacillus subtilis. Показано, що нанодисперсний TiO2, допований Сульфуром та пакувальні матеріали на його основі володіють антибактеріальною активністю по відношенню до зазначених вище бактерій
   PubDate: 2017-08-30
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.109083
   Issue No: Vol. 8 (2017)
    
 • Синтез номограммы для расчета
         субоптимального химического состава
         конструкционного чугуна на основе
         параметрического описания поверхности
         отклика предела прочности

  • Authors: Dmitriy Demin
   Pages: 36 - 45
   Abstract: На основе математической модели, описывающей влияние углерода (С) и углеродного эквивалента (Сэкв) на предел прочности на растяжение (σв) конструкционного чугуна, выполнено параметрическое описание поверхности отклика σв=σв(С, СЭКВ). Показано, что для рассмотренной модели в виде уравнения регрессии применение ридж-анализа позволяет найти множество субоптимальных значений входных переменных (С, СЭКВ), обеспечивающих получение заданных марок конструкционного чугуна. Графическое представление таких множеств формирует номограмму для расчета субоптимального химического состава конструкционного чугуна
   PubDate: 2017-08-30
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.109175
   Issue No: Vol. 8 (2017)
    
 • Науковий дискурс бібліотеки Івана
         Франка як структуротвірної одиниці
         архіву письменника

  • Authors: Myroslava Gnatjuk
   Pages: 46 - 50
   Abstract: У статті досліджено історію становлення і формування бібліотеки Івана Франка, її джерельну основу, роль та місце у творчій спадщині письменника, значимість для культурного надбання нації. Подано науковий аналіз бібліотеки Івана Франка, зокрема, видрукуваних першого та другого томів її опису, охарактеризовано значення цього явища для розвитку сучасного літературознавства. Архів, як скарбниця рукописної і друкованої спадщини народу, є запорукою ефективності таких розслідів
   PubDate: 2017-08-30
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.108426
   Issue No: Vol. 8 (2017)
    
 • Intersemiotic expression of horror in multimodal discourse system

  • Authors: Olena Vovk
   Pages: 51 - 55
   Abstract: The research focuses on explaining and delineation the notions of concept and emotional concept. Emotionality and the ways of its actualization in horror movies via iconicity principles in multimodal environment. It is proved that iconicity is a powerful tool for emotional impact, which at the same time functioning with the language and compensates language means, thereby causing emotional resonance between addresser and addressee (director and spectator)
   PubDate: 2017-08-30
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.108806
   Issue No: Vol. 8 (2017)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.162.181.75
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2016