for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover ScienceRise
  [0 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 2313-6286 - ISSN (Online) 2313-8416
   Published by Technology Center Homepage  [1 journal]
 • Вдосконалення механізму речового
         забезпечення підрозділів Національної
         гвардії України

  • Authors: Oleg Gafurov
   Pages: 6 - 8
   Abstract: В статті запропоновано вдосконалення механізму речового забезпечення підрозділів Національної гвардії України на основі проектування логістичних ланцюжків поставок речей. Проведено аналіз складових речового забезпечення як логістичного продукту. Досліджені характерні особливості речей в структурі логістичних ланцюжків поставок. Проаналізовано вплив екзогенних і ендогенних чинників на речове забезпечення Національної гвардії України як продукт дистрибуції. Сформовано комплекс стратегічних управлінських заходів вдосконалення механізму речового забезпечення підрозділів Національної гвардії України
   PubDate: 2017-12-30
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.118424
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2017)
    
 • Проблема збереження культурної
         спадщини в Україні в 20-30-х роках XX
         століття

  • Authors: Alla Yarosh
   Pages: 9 - 13
   Abstract: У дослідженні розглянуто передумови до руйнування пам’яток історії та культури, що характеризується тоталітарно-адміністративним режимом, волюнтаристичним ставленням до пам’яток та національних традицій. Охорона культурної спадщини має бути головним завданням держави, що завжди потребує посиленої уваги, вона має бути важливою складовою політики держави в галузі культури
   PubDate: 2017-12-30
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.118216
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2017)
    
 • Дослідження кріочутливості клітин
         пуповинної крові: зв’язок з окремими
         антигенними детермінантами груп крові

  • Authors: Tetiana Kalynychenko, Militina Anoshyna, Raisa Pavliuk, Valentyna Balan
   Pages: 14 - 20
   Abstract: Стаття присвячена пошуку можливих зв’язків між окремими характеристиками фенотипу донора пуповинної крові (АВ0 і резус – належністю) та збереженістю клітинного контенту при кріоконсервуванні. Виявлено існування таких зв’язків зі стійкістю еритроцитів та еритроїдних клітин-попередників гемопоезу. Прогнозування ризиків зниження якості при зберіганні дозволить попереджати розвиток негативних наслідків шляхом впровадження додаткових заходів кріозахисту
   PubDate: 2017-12-30
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.118384
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2017)
    
 • Специфіка змісту професійної
         компоненти у вербалізованій картині
         майбутнього вишивальниць

  • Authors: Diana Sabol
   Pages: 21 - 25
   Abstract: В статті представлені результати дослідження трьох груп юнацького віку за модифікованою методикою Ю. З. Гільбуха «Епістолярний твір» в рамках наукового дослідження «Психологічні особливості формування етнічної свідомості в юнацькому віці засобами української народної вишивки». За допомогою цієї методики досліджувалось ставлення юнок до вишивання як основи обраної ними професії вишивальниць, що відбивається в картині етнічної свідомості останніх
   PubDate: 2017-12-30
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.119017
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2017)
    
 • Дослідження азотного режиму та
         гумусового стану чорноземів звичайних
         залежно від технологій обробітку ґрунту
         

  • Authors: Nikolay Kolos
   Pages: 26 - 29
   Abstract: Вивчено вплив комбінованого і нульового обробітку ґрунту на динаміку нітратного та лужногідролізованого азоту, уміст загального гумусу чорноземів звичайних за різних систем удобрення зернових культур ланки сівозміни. Установлено позитивний вплив мінімалізації обробітку ґрунту на вміст рухомих форм азоту та збереження загального гумусу в орному шарі ґрунту
   PubDate: 2017-12-30
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.118803
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2017)
    
 • Методологічні засади інтелектуальної
         обробки знань

  • Authors: Lyubov Badyorina
   Pages: 30 - 36
   Abstract: Запропоновано універсальну інформаційну технологію інтелектуальної обробки знань, яка за рахунок теоретично обґрунтованої методології дозволить вилучати і обробляти “нову цінну інформацію”. Для професійної підготовки, зокрема в галузях діяльності, пов’язаних з використанням точної, семантично достовірної термінології, де спотворення формулювань, стандартизованих визначень термінів або недостатнє їх розуміння може призвести до відхилень у виконанні професійної діяльності, помилкам. Запропоновано методологічні засади обробки знань на рівні формалізації
   PubDate: 2017-12-30
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.118921
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2017)
    
 • Исследование фазового состава и
         электрических характеристик
         нанокристаллического оксида цинка,
         легированного переходными металлами

  • Authors: Olexandr Vnukov, Artem Golovachov, Olena Bila
   Pages: 36 - 42
   Abstract: Рассмотрены предпосылки использования переходных металлов в качестве легирующих элементов при синтезе нанопорошка оксида цинка. Исследовано влияние легирования никелем, марганцем и кобальтом на фазовый состав и диэлектрическую проницаемость спеченных материалов на основе нанокристаллического оксида цинка. Результаты исследований могут быть использованы при разработке эффективных технологий получения современных материалов электротехнического назначения с повышенными эксплуатационными свойствами
   PubDate: 2017-12-30
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.118801
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2017)
    
 • Розробка аудіовізуальної системи
         розпізнавання мови

  • Authors: Alexandr Gornostal, Yaroslaw Dorogyy
   Pages: 42 - 47
   Abstract: Запропонована модель аудіовізуальної системи на базі прихованих Марківських моделей, яка дозволяє розпізнавати мову в реальному часі. Модель дає інструментарій розпізнавання мови, який можна використати в умовах, де інші засоби можуть бути неможливими, наприклад, в умовах відсутності аудіо складової. Досліджена та перевірена працездатність моделі на прикладі розпізнавання цифр, отримані очікувані результати
   PubDate: 2017-12-30
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.118212
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2017)
    
 • Розробка інструментальних засобів для
         підтримки процесу аналізу діаграм
         потоків даних

  • Authors: Andrii Kopp, Dmytro Orlovskyi
   Pages: 48 - 53
   Abstract: Розглянуто основні особливості існуючих систем управління бізнес-процесами, їх роль в автоматизації діяльності по накопиченню та розповсюдженню знань про діяльність організації, що представляються за допомогою моделей бізнес-процесів, зокрема діаграм потоків даних. Розроблено інструментальні засоби для підтримки процесу аналізу діаграм потоків даних в системі управління бізнес-процесами Bizagi
   PubDate: 2017-12-30
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.118799
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2017)
    
 • Покриття пікових навантажень в
         електричних мережах за рахунок
         утилізації перепаду тиску на ГРС

  • Authors: Serhii Krushnevych, Alex Pyatnichko, Zhuk Hennadiy, Mekhrzad Soltanibereshne
   Pages: 53 - 57
   Abstract: Зниження тиску природного газу на газорозподільчих станціях та пунктах відбувається з втратою енергії. Встановлення детандера для утилізації перепаду тиску дозволяє використати цю енергію, але внаслідок значного зниження температури газу після детандеру потрібно збільшувати кількість паливного газу для попереднього підігріву. Автори виконали паливно-економічний розрахунок для порівняння балансу між затратами та виробництвом енергії у грошовому еквіваленті
   PubDate: 2017-12-30
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.118793
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2017)
    
 • Геометричне моделювання мобільної
         установки для запуску безпілотних
         літальних апаратів

  • Authors: Leonid Kutsenko, Oleg Semkiv, Andrii Kalynovskyi, Mykhailo Piksasov, Elena Suharkova
   Pages: 57 - 62
   Abstract: Розроблено геометричну модель мобільної метальної установки типу требушет, призначеної для запуску (катапультування) малих безпілотних літальних апаратів. Конструктивно механізм запуску поєднаний з легковим автомобілем, що сприяє його мобільності. Крім того, сам автомобіль використовується у якості противаги в конструкції требушет. Розрахунки руху механізму запуску виконано з використанням рівнянь Лагранжа другого роду. Наведено тестові розрахунки
   PubDate: 2017-12-30
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.117920
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2017)
    
 • Интегральные технологии и
         физико-химические свойства силового
         воздействия импульсной дуги на дефекты
         в шве при сварке алюминиевых сплавов

  • Authors: Boris Sitnikov, Vyacheslav Marshuba, Natalia Miroshnichenko, Lyudmila Solovey, Irina Asieieva, Stefan Shirokov
   Pages: 62 - 66
   Abstract: Исследовано влияние силового воздействия импульсно-дуговой сварки неплавящимся электродом в среде инертных газов на металл шва в процессе выполнения сварных соединений из алюминиевых сплавов. В частности, рассмотрены вопросы силового влияния импульсно-дуговой сварки на дегазацию сварочной ванны и разрушение поверхностных окисных пленок в процессе сварки. Изучены механические свойства сварных соединений из алюминиевого сплава АМг6
   PubDate: 2017-12-30
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.118409
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2017)
    
 • Прискорення методу квадратичного
         решета на основі пошуку додаткових
         В-гладких чисел

  • Authors: Vitalii Misko
   Pages: 67 - 71
   Abstract: Метод квадратичного решета є найкращим відомим методом факторизації чисел, розміром менше 100 десяткових знаків. Швидкість методу та розмір необхідної пам’яті у багатьох випадках залежить від вдало обраного розміру факторної бази та інтервалу просіювання. У даному дослідженні зображено метод, який дозволяє зменшити розмір факторної бази та інтервалу просіювання без зменшення кількості В-гладких чисел
   PubDate: 2017-12-30
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.118298
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2017)
    
 • Разработка энергосберегающих систем
         электрического отопления с ночным
         аккумулированием теплоты

  • Authors: Anatoly Andryushchenko, Vladimir Nikulshin Alla Denysova
   Pages: 71 - 76
   Abstract: Предложен метод и разработана программа для расчета систем электроотопления с ночной аккумуляцией теплоты, а также для определения ежемесячного теплопотребления здания с расчетом стоимости отопления при использовании других энергетических ресурсов (централизованное теплоснабжение, газовое отопление, пеллетное отопление). Показано, что стоимость электрического отопления с ночной аккумуляцией теплоты в 2 раза ниже стоимости централизованного отопления
   PubDate: 2017-12-30
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.118277
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2017)
    
 • Способ преобразования множества
         возможных решений в теории принятия
         решений

  • Authors: Micola Pogozhikh, Marina Sofronova, Dmitry Panasenko
   Pages: 77 - 81
   Abstract: Рассматривается задача многокритериального выбора, которая вначале сводится к однокритериальной, а затем – к задаче линейного программирования. Для эффективного решения задачи предлагается способ преобразования множества возможных решений (соответствующей области допустимых решений) путем исключения из рассмотрения заведомо неперспективных альтернатив с возможность дальнейшего их направленного перебора. Приводятся численные результаты работы алгоритма при наличии от трех до пяти критериев
   PubDate: 2017-12-30
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.118284
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2017)
    
 • Визначення часових затримок хвиль в
         задачах акустичної локації

  • Authors: Sergii Kozeruk, Oleksii Serhiienko
   Pages: 82 - 85
   Abstract: В статті розглянута одна з проблем акустичної локації - визначення відносної часової затримки між прийнятими акустичними хвилями. У разі відсутності акустичних завад пропонується використати підхід на основі побудови гіпотетичної імпульсної перехідної функції між приймачами. За наявності завад пропонується спосіб побудови взаємної кореляційної функції з застосуванням перетворення Гільберта. Приведено теоретичне обґрунтування запропонованих способів та модельна перевірка для імпульсних сигналів
   PubDate: 2017-12-30
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.118281
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2017)
    
 • Дослідження рухомої тріщини в
         анізотропному матеріалі

  • Authors: Dmytro Bilyi, Oleksandr Komarov
   Pages: 85 - 89
   Abstract: Розв'язано задачу про визначення напруженого стану в околі тріщини Іоффе, що рухається з усталеною швидкістю в пружному однорідному анізотропному просторі під дією зосередженого навантаження, прикладеного до її берегів, яке рухається разом із тріщиною. За допомогою методу узагальнених комплексних потенціалів отримано систему задач лінійного спряження, які розв'язано аналітично за відповідним алгоритмом
   PubDate: 2017-12-30
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.117676
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2017)
    
 • Інтегрування сингулярно збурених
         диференціальних рівнянь другого
         порядку за допомогою подвійних рядів

  • Authors: Olena Chornenka, Anastasia Gusak
   Pages: 89 - 93
   Abstract: Представлено короткий історичний аналіз питання про побудову асимптотичних розв’язків лінійних диференціальних рівнянь та систем з малим параметром. Розроблено метод інтегрування сингулярно збурених диференціальних рівнянь другого порядку за допомогою подвійних розвинень. Даний підхід ґрунтується на зведенні досліджуваного рівняння до відповідної сингулярно збуреної лінійної системи диференціальних рівнянь. Наголошено на перевагах застосування теорії подвійних рядів
   PubDate: 2017-12-30
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.118874
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2017)
    
 • Прощення боргу по кредиту (проблемні
         питання судової практики)

  • Authors: Halyna Marchenko
   Pages: 94 - 98
   Abstract: В даному дослідженні здійснений аналіз судової практики та нормативних документів стосовно списання(прощення) боргу кредитором; вивчені податкові наслідки таких дій для боржника.Особлива увага приділена аспектам подвійної відповідальності та ситуаціям, в яких кредитор проводить списання (прощення) боргу виключно з мотивів отримання податкового відшкодування, при цьому не припиняючи стягнення формально прощеного боргу
   PubDate: 2017-12-30
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.118942
   Issue No: Vol. 12, No. 1 (2017)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.162.121.80
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-