for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover ScienceRise
  [0 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 2313-6286 - ISSN (Online) 2313-8416
   Published by Technology Center Homepage  [1 journal]
 • Сарматские отложения крымского
         континентального склона Чёрного моря

  • Authors: Igor Shuraev, Lada Stupina
   Pages: 6 - 10
   Abstract: Статья посвящена исследованию сарматских пород, установленных на крымском континентальном склоне Чёрного моря. Приведена их сравнительная характеристика с одновозрастными отложениями прилегающей суши. Полученные результаты позволяют установить происхождение обломочного материала сарматского возраста на больших глубинах залегания
   PubDate: 2017-10-31
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.112669
   Issue No: Vol. 10 (2017)
    
 • Визначення водогенераційного
         потенціалу тяглівського
         кам’яновугільного родовища
         Львівсько-Волинського газовугільного
         басейну

  • Authors: Vasyl' Uziiuk, Ihor Shaynoha, Ihor Naumko, Mykola Zubyk
   Pages: 10 - 15
   Abstract: Вперше розроблена методологія визначення водогенераційного потенціалу вугільних пластів і прошарків кожної групи метаморфізму, доказано потенційне поступлення у колекторський простір порід Тяглівського родовища 368,594 млн. тон метаморфогенної води. Вона буде поступати у гірничі виробки при шахтному видобутку вугілля, заважати праці шахтарів та загрожувати їхньому життю і руйнувати гірничі виробки
   PubDate: 2017-10-31
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.113049
   Issue No: Vol. 10 (2017)
    
 • Методика исследования иносказательной
         децентрированности говорящего при
         вторичной номинации объекта

  • Authors: Olga Lozova
   Pages: 16 - 19
   Abstract: Статья посвящена спецификации понятия «иносказательная децентрация», определению параметров иносказательной децентрированности говорящего, а также их диагностических возможностей. Сделаны выводы: о тесной взаимной зависимости способности к вторичной номинации и способности к децентрации; о принципиальной значимости навыков вторичной номинации для формирования умения децентрироваться; об обратном влиянии децентрации на вторичную номинацию (увеличение выразительных средств и семантического разнообразия)
   PubDate: 2017-10-31
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.113299
   Issue No: Vol. 10 (2017)
    
 • Вплив попередників на стабільність
         врожайності озимих зернових культур
         екстремально пізніх строків сівби в
         лівобережному лісостепу України

  • Authors: Serhii Avramenko
   Pages: 20 - 23
   Abstract: Досліджено вплив попередників занятий пар, квасоля, соя, кукурудза та соняшник на формування та стабільність врожайності озимих пшениці, тритикале та жита екстремально пізніх (жовтневих) строків сівби. Найвищу врожайність озимі зернові культури забезпечували після попередників кукурудза (3,75 т/га), занятий пар (3,65 т/га) та квасоля (3,55 т/га)
   PubDate: 2017-10-31
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.112785
   Issue No: Vol. 10 (2017)
    
 • Исследование театральности как черты
         коммуникативных функций литературных
         трикстеров

  • Authors: Lada Prokopovich
   Pages: 24 - 27
   Abstract: Показано, что театральность – одна из определяющих черт литературных трикстеров, участвующих не только в вымышленной коммуникации в рамках текста, но и в реальной социальной коммуникации между писателем и читателем. Рассмотрен процесс «эволюции» мифологических трикстеров в литературные через трансформации в разных контекстах: миф – народная сказка – художественная литература
   PubDate: 2017-10-31
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.112348
   Issue No: Vol. 10 (2017)
    
 • Аналіз структурних компонент системи
         електронного навчання

  • Authors: Viktor Klymniuk
   Pages: 28 - 30
   Abstract: В дослідженні запропоновано методичний підхід до структуризації системи електронного навчання. Сформовано перелік учасників освітнього процесу в системі електронного навчання і проведено їх детальний аналіз. Досліджено специфічні риси інструментальних засобів і інформаційного простору E-learning. Спроектовано структуру предметної області E-learning, на основі якої можна приймати рішення про координацію процесів, які мають місце при застосуванні електронного навчання
   PubDate: 2017-10-31
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.111912
   Issue No: Vol. 10 (2017)
    
 • Концептуальні засади розробки
         продуктів харчування для
         військовослужбовців в екстремальних
         умовах

  • Authors: Nataliia Prytulska, Petro Karpenko, Dina Fedorova, Yuliia Motuzka, Mykhailo Kravchenko, Viktoriia Gnitsevych, Tatiiana Yudina
   Pages: 31 - 41
   Abstract: Проаналізовані основні причини станів дезадаптації військовослужбовців, що перебувають в екстремальних умовах. Науково обґрунтовані концептуальні засади та напрями аліментарної корекції їх харчування, вимоги та критерії створення харчових продуктів цільового призначення у сухій концентрованій та драглеподібній формі, а також продуктів для нутрітивної підтримки поранених і травмованих осіб на етапах медичної евакуації
   PubDate: 2017-10-31
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.112667
   Issue No: Vol. 10 (2017)
    
 • Імітаційне моделювання динаміки
         екосистем на прикладі системи «хижак -
         жертва»

  • Authors: Yuri Brodsky, Alexander Majewski, Yuri Timonin
   Pages: 41 - 45
   Abstract: Представлені результати імітаційного моделювання динаміки популяцій для екосистеми «хижак – жертва» Житомирської області на прикладі пари лис – заєць. Обґрунтована можливість застосування ймовірнісного підходу для розв’язання задачі збільшення терміну прогнозування динаміки екологічних систем. Отримані результати мають практичну цінність для передбачення процесів взаємодії в системі «хижак – жертва» з метою оцінювання змін чисельності популяцій протягом п’яти років, що дозволить своєчасно виявляти загрози екологічної безпеки
   PubDate: 2017-10-31
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.113288
   Issue No: Vol. 10 (2017)
    
 • Розробка інформаційної системи
         діагностики радикулоішемії на ранній
         стадії

  • Authors: Yevheniia Cherkasova, Andrei Porvan, Olena Vysotska, Kseniia Tsapenko
   Pages: 46 - 49
   Abstract: В роботі розглянуті питання автоматизації діагностики радікулоішемії за результатами клініко-лабораторної діагностики стану пацієнтів з болями в попереково-крижової області. Автоматизації процесу визначення радікулоішемії на ранньому етапі розвитку дозволить підвищити ефективність роботи фахівця, уніфікувати дані, необхідні для диференціювання даної патології, а так само поліпшити документообіг
   PubDate: 2017-10-31
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.113320
   Issue No: Vol. 10 (2017)
    
 • Технологія програмування
         профілактико-оздоровчих занять із
         настільного тенісу для
         чоловіків-викладачів ВНЗ

  • Authors: Anatoly Hritchenko, Sergey Penzay
   Pages: 50 - 56
   Abstract: У пропонованій статті представлено наукове обґрунтування технології програмування профілактико-оздоровчих занять із настільного тенісу для чоловіків другого періоду зрілого віку, викладачів ВНЗ, з урахуванням рівня їх фізичного стану. Доведено, що поетапні заняття сприяють покращенню самопочуття педагогів, профілактиці низки хронічних і професійних хвороб, збільшенню працездатності, хорошому настрою й стійкості до патогенного впливу стресових ситуацій
   PubDate: 2017-10-31
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.112672
   Issue No: Vol. 10 (2017)
    
 • Conceptual strategies of researching media art as a form of modern
         cultural practice

  • Authors: Yuliia Shevchuk
   Pages: 57 - 61
   Abstract: The article presents the results of research of peculiarities of the modern info-communicational technologies and virtual reality’s influence on the process of media-art formation as an innovative cultural practice. The research has attempted the possibility of applying the phenomenological practice by A. Shutz to analysis of interactive specificity of media-art as a form of cultural communication. Via engaging the concepts of A. Cauquilen, V. Bychkov and N. Mankovskaya the peculiarities of discourse-dialogical forms of media art as the forms of new strategies of artistic-esthetic communication connected with the virtual reality’s technology usage have been analyzed
   PubDate: 2017-10-31
   DOI: 10.15587/2313-8416.2017.111902
   Issue No: Vol. 10 (2017)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.166.188.64
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2016