for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover   Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia
  [0 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 2014-1386 - ISSN (Online) 2014-1386
   Published by Universitat de Barcelona Homepage  [29 journals]
 • "La Caverna" de Josep Palau i Fabre (1952-1969): teatre versus
         al•legoria filosòfica per a representar i impedir el final
         tràgic i fosc del lluminós art de pensar

  • Abstract: Quin sentit té representar el mite de la caverna del llibre VII de la República de Plató? Josep Palau i Fabre considera que, en els diàlegs de Plató, els interlocutors són mers instruments al servei de la seva finalitat dialèctica. L’objectiu d’aquest article es mostrar com, tot convertint el mite en una tragèdia i recolzant en el conflicte o guerra entre contraries d’Heràclit, el dramaturg reïx a afavorir un tipus de pensament que no és ni sectari ni unívoc. Ans al contrari, a La caverna de Palau i Fabre, el presoner alliberat transformat per la llum de la Realitat i finalment escanyat pel seus companys de presó –després d’haver estat "encavernat" de bell nou i d’haver intentat rescatar-los de la seva ignorància, és a dir, de les ombres–, els llega, tanmateix, la seva poderosa experiència del pensar "agonísticament", que podria donar fruit en l’esdevenidor.
   Issue No: Vol. 0
    
 • Relaciones entre los Ms. Esc. I.I.5 y Esc. I.I.7 ¿dos proyectos
         

  • Authors: Gemma Avenoza
   Abstract: Análisis exhaustivo de las razones por las que dos ejemplares manuscritos conservados en la Biblioteca de El Escorial y que a menudo se han considerado como dos partes de una misma Biblia, pertenecen, en realidad, a dos proyectos independientes aunque tal vez surgidos en el mismo taller. La discusión se apoya en argumentos textuales, materiales, codicológicos, iconográficos y de historia externa del libro y de las bibliotecas.
   Issue No: Vol. 0
    
 • Les inscripcions gòtiques cristianes de Catí i Ares del Maestrat

  • Authors: Pere-Enric Barreda i Edo
   Abstract: Editem el text de deu inscripcions medievals de Catí (vuit conservades i dues desaparegudes), i una d'Ares del Maestrat, amb totes les dades i bibliografia existents sobre les mateixes.
   Issue No: Vol. 0
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2015