for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover Libellarium : journal for the history of writing, books and memory institutions
  [8 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 1846-8527 - ISSN (Online) 1846-8527
   Published by U of Zadar Homepage  [1 journal]
 • Istraživanje zadovoljstva korisnika u knjižnici Filozofskog fakulteta u
         Osijeku - uspijevamo li ih zadovoljiti?

  • Authors: Kornelija Petr Balog, Gordana Gašo
   Abstract: Knjižnica Filozofskog fakulteta u Osijeku svojim je poslovanjem i strateškim dokumentima jasno naglasila svoju orijentaciju na unaprjeđivanje kvalitete svoga poslovanja. S tim u vezi , obvezala se i na kontinuirano istraživanje zadovoljstva svojih korisnika koje se provodi svake tri godine. U ovom se radu prikazuju usporedni rezultati istraživanja zadovoljstva korisnika Knjižnicom Filozofskog fakulteta u Osijeku provedenih u ak. god. 2009./2010. i 2012./2013. Rezultati pokazuju kako Knjižnica uspijeva održati razinu zadovoljstva svojih korisnika.
   PubDate: 2016-11-13
   Issue No: Vol. 9, No. 1 (2016)
    
 • Audiograđa kao dio zavičajne zbirke u narodnoj knjižnici – studija
         slučaja radijskih emisija Ivana Hermana

  • Authors: Monika Batur, Ana Barbarić
   Abstract: Rad prikazuje i analizira zakonske i podzakonske akte te standarde, smjernice i pravilnike knjižničarske struke koji se odnose na osnivanje i izgradnju zavičajne zbirke u narodnoj knjižnici. Također, komentiraju se i hrvatski zakoni o elektroničkim medijima i o autorskom pravu jer rad sadržava i studiju slučaja koja se bavi audiograđom, i to onom koja nastaje kao dio radijskoga programa lokalne radijske stanice, a ima visoku odliku zavičajnosti prema kojoj pripada zavičajnoj zbirci. S obzirom na to da takva vrsta građe nije izravno regulirana zakonskim propisima, rad donosi prijedloge rješenja takvih slučaja u korist obogaćivanja fonda zavičajne zbirke narodne knjižnice. Studija slučaja prikazuje sudbinu radijskih emisija Ivana Hermana U četiri ćoška koje su se emitirale na Hrvatskom radiju Županji.
   PubDate: 2016-07-01
   Issue No: Vol. 9, No. 1 (2016)
    
 • Proces stjecanja znanja kao problem informacijskih znanosti

  • Authors: Boris Bosančić
   Abstract: Kroz perspektivu osobitoga, problemskog stajališta, u radu je dan kratki osvrt na nekoliko problema informacijskih znanosti koji se eksplicite spominju u literaturi. Riječ je o problemima informacijske eksplozije i informacijske poplave te poplave podataka, zatim, informacijskog pretraživanja i relevantnosti informacija te, na koncu, problemu znanstvene komunikacije. Svrha rada je obrazložiti zašto se i način stjecanja znanja utjelovljen odgovarajućim procesom, može smatrati problemom informacijskih znanosti. Stoga se u radu postojeća teorijska osnova u okviru same informacijske znanosti - DIKW hijerarhija, koja se temelji na ključnim pojmovima informacijske znanosti – podatku, informaciji, znanju (i mudrosti), prepoznaje i kao simbolički prikaz i teorijsko utemeljenje naznačenog procesa. Nadalje, nastoji se pokazati kako je ova veza između DIKW hijerarhije i procesa stjecanja znanja od ključne važnosti za čvršće utemeljenje informacijske znanosti u 'tijelu' sveukupnog ljudskog znanja. U skladu s tim, analiziraju se čovjekovo i strojno stjecanje znanja, te ukazuje na onu razinu provedbe procesa stjecanja znanja koja im je zajednička i koja se može opisati upravo pojmovima podatka, informacije i znanja. Isto tako, temeljem upućenih kritika, u radu se podržava ideja izmjene postojećeg koncepta DIKW hijerarhije, ali onom u smjeru u kojem bi, osim što bi zadržala ulogu simbola, DIKW hijerarhija mogla ponuditi znatno čvršće teorijske temelje procesu stjecanja znanja, a posredno, i informacijskoj znanosti u cjelini. Na kraju rada, navode se i obrazlažu teorijske pretpostavke na kojima se proces stjecanja znanja može zasnovati kao problem informacijskih znanosti.
   PubDate: 2016-07-01
   Issue No: Vol. 9, No. 1 (2016)
    
 • Asertivnost u knjižničnom okruženju: primjer Gradske i sveučilišne
         knjižnice Osijek

  • Authors: Srđan Lukačević, Kornelija Petr Balog, Dubravka Pađen Farkaš
   Abstract: Rad daje prikaz rezultata istraživanja Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku na temu komunikacijskih znanja i vještina potrebnih za provedbu kvalitetne komunikacije u knjižnicama. Asertivna komunikacija opisuje se kao sredstvo koje može pridonijeti pozitivnoj percepciji knjižnice u javnosti. Govori o potrebi knjižničara za stjecanjem znanja o komunikacijskim vještinama u svrhu što boljeg predstavljanja knjižnice kao kulturne ustanove, njezinih usluga, projekata i promicanje službi koje djeluju unutar knjižnice. Sve navedeno potkrepljuje se istraživanjem koje je provedeno putem mrežne ankete na Facebook društvenoj mreži 2012 godine. Vrednovane su komunikacijske vještine djelatnika Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek, a s ciljem otkrivanja mogućih problema u komunikaciji s korisnicima te osiguravanju što bolje i kvalitetnije komunikacije/usluge knjižnice u budućnosti.
   PubDate: 2016-07-01
   Issue No: Vol. 9, No. 1 (2016)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.197.65.227
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2016