Subjects -> METALLURGY (Total: 58 journals)
Showing 1 - 10 of 10 Journals sorted alphabetically
Acta Metallurgica Slovaca     Open Access   (Followers: 2)
Advanced Device Materials     Open Access   (Followers: 6)
American Journal of Fluid Dynamics     Open Access   (Followers: 44)
Archives of Metallurgy and Materials     Open Access   (Followers: 9)
Asian Journal of Materials Science     Open Access   (Followers: 4)
Canadian Metallurgical Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Complex Metals     Open Access   (Followers: 2)
Energy Materials : Materials Science and Engineering for Energy Systems     Hybrid Journal   (Followers: 24)
Graphene and 2D Materials     Open Access   (Followers: 6)
Handbook of Ferromagnetic Materials     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Handbook of Magnetic Materials     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
High Temperature Materials and Processes     Open Access   (Followers: 6)
Indian Journal of Engineering and Materials Sciences (IJEMS)     Open Access   (Followers: 11)
International Journal of Metallurgy and Alloys     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
International Journal of Metals     Open Access   (Followers: 7)
International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials     Hybrid Journal   (Followers: 11)
International Journal of Mining and Geo-Engineering     Open Access   (Followers: 4)
Ironmaking & Steelmaking     Hybrid Journal   (Followers: 5)
ISIJ International - Iron and Steel Institute of Japan     Full-text available via subscription   (Followers: 26)
Izvestiya Vuzov. Poroshkovaya Metallurgiya i Funktsional’nye Pokrytiya (Proceedings of Higher Schools. Powder Metallurgy аnd Functional Coatings)     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
JOM Journal of the Minerals, Metals and Materials Society     Hybrid Journal   (Followers: 35)
Journal of Central South University     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Journal of Cluster Science     Hybrid Journal  
Journal of Heavy Metal Toxicity and Diseases     Open Access  
Journal of Iron and Steel Research International     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Journal of Materials & Metallurgical Engineering     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Journal of Materials Processing Technology     Hybrid Journal   (Followers: 21)
Journal of Metallurgical Engineering     Open Access   (Followers: 4)
Journal of Sustainable Metallurgy     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Materials Science and Metallurgy Engineering     Open Access   (Followers: 6)
Metal Finishing     Full-text available via subscription   (Followers: 20)
Metallurgical and Materials Engineering     Open Access   (Followers: 7)
Metallurgical and Materials Transactions A     Hybrid Journal   (Followers: 41)
Metallurgical and Materials Transactions B     Hybrid Journal   (Followers: 32)
Metallurgical and Materials Transactions E     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Metallurgical Research and Technology     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
Metallurgy and Foundry Engineering     Open Access   (Followers: 2)
Mining, Metallurgy & Exploration     Hybrid Journal  
Powder Diffraction     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Powder Metallurgy     Hybrid Journal   (Followers: 36)
Powder Metallurgy and Metal Ceramics     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Powder Metallurgy Progress     Open Access   (Followers: 5)
Practical Metallography     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
Rare Metals     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Revista de Metalurgia     Open Access  
Revista del Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalurgica y Geográfica     Open Access  
Revista Remetallica     Open Access   (Followers: 1)
Revue de Métallurgie     Full-text available via subscription  
Russian Metallurgy (Metally)     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Science and Technology of Welding and Joining     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Steel Times lnternational     Partially Free   (Followers: 19)
Transactions of the IMF     Hybrid Journal   (Followers: 14)
Transactions of the Indian Institute of Metals     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Tungsten     Hybrid Journal  
Universal Journal of Materials Science     Open Access   (Followers: 3)
Welding in the World     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Welding International     Hybrid Journal   (Followers: 11)
Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
 • Апроксимація формулами Ляме-Геліса
         контуру оболонок при надпластичному
         формуванні листових заготовок

  • Authors: Олександр Сергійович Аніщенко, Володимир Валентинович Кухар, Є. А. Мктрчян
   Abstract: Показано, що контур заготовки на всіх стадіях надпластичного формування може бути описаний універсальними формулами, що відомі як «суперформула» Геліса або «супереліпс» Ляме. Визначені діапазони значень коефіцієнтів, які входять в ці формули. Проведена апроксимація наданими формулами контуру оболонок, що виготовлені надпластичним формуванням різними авторами. Показано, що контури оболонок можуть мати параболоподібний та еліпсоподібний вигляд
    
 • Вплив особливостей фазових перетворень
         при нагріванні та охолодженні на
         структури і спротив ударному руйнуванню
         легованих конструкційних сталей

  • Authors: Ігор Федорович Ткаченко, Федір Костянтинович Ткаченко, Костянтин Ігорович Ткаченко, Вікторія Ігорівна Мірошніченко
   Abstract: Досліджували леговані конструкційні сталі: 35ХМЛ у щойно литому та Е36 і 30ХГСА у щойно гаряче деформованому станах. Показано можливість досягнення повної перебудови відповідних початкових мікроструктур в сталях 35ХМЛ та Е36, в той час як в сталі 30ХГСА помітні зміни мікроструктури в аналогічних умовах не відбуваються. Встановлено значне підвищення спротиву ударному руйнуванню, не менше ніж вдвічі, сталей Е36 і 35ХМЛ та практична незмінність цієї характеристики сталі 30ХГСА після оптимальних умов охолодження за розробленим режимом. Встановлено формування високо однорідних мікроструктур із збільшеним розміром зерна в сталях Е36 і 35ХМЛ після термічної обробки, що включає до себе ізотермічну витримку за оптимальних умов під час нагрівання для високотемпературної аустенітізації
    
 • Можливість отримання термографеніту з
         магнітними властивостями з дисперсних
         залізографітових відходів металургії

  • Authors: Володимир Олександрович Маслов, Ю. П. Пустовалов, Лариса Олексіївна Трофімова, Леонід Олександрович Дан
   Abstract: Досліджені технологічні параметри отримання сполучення інтеркаліровання графіту з залізографітових відходів,а з нього – термографініту з магнітними властивостями
    
 • Зв'язок зносостійкості, шорсткості
         поверхні і параметрів гарту
         цементованних конструкційних сталей

  • Authors: Олександр Петрович Чейлях, Марина Анатоліівна Рябікіна, Наталія Євгенівна Мак-Мак
   Abstract: Встановлено істотний взаємозв'язок висотних показників шорсткості зношеної поверхні і відносної зносостійкості поверхневих шарів сталей 25 і 50Г, модифікованих цементацією. Показано протилежний вплив температури нагріву під гарт на зносостійкість і шорсткість поверхні. Зносостійкість цементованих сталей 25 і 50Г підвищується гартуванням від 1000°С внаслідок зміни структурно-фазового стану поверхневого шару
    
 • Багатоцільова оптимізація хімічного
         складу сталі Е36 із застосуванням
         комп’ютерних методів глибокого
         розвідувательного аналізу даних

  • Authors: Ігор Федорович Ткаченко, Михайло Анатолійович Уніят
   Abstract: В роботі вирішена актуальна науково-технічна задача підвищення експлуатаційних характеристик сталей, усунення анізотропії механічних та фізико-хімічних властивостей за рахунок оптимізації хімічного складу. Із застосуванням методів глибокого розвідувального аналізу даних досліджено вплив параметрів виробництва на механічні властивості. Вивчено вплив термічної обробки на розподіл хімічних елементів, мікроструктуру, твердість та механічні властивості низьколегованих сталей. За допомогою методів математичного аналізу проведена оптимізація хімічного складу сталі Е36
    
 • Вплив пост-термообробки на
         мікроструктуру і мікротвердість
         плазмового Fe-C-Mn-Cr-W-V покриття

  • Authors: Юлія Геннадіївна Чабак, Віктор Іванович Федун, Богдан Васильович Єфременко, Антон Михайлович Зусін, Антоніна Василівна Джеренова
   Abstract: У статті описано вплив пост-термічної обробки (витримка при 950°С протягом 80 хв із загартуванням в маслі) на мікроструктурний стан і мікротвердість імпульсного-плазмового покриття, нанесеного з використанням різнорідних катодів (стали Р18 і високохромистого чавуну). Показано, що в процесі витримки відбувається розпад пересиченого твердого розчину з виділенням дисперсних вольфрам (хром)-вміщуючих карбідів. Формування карбідів в основному завершується протягом 40 хв витримки; це супроводжується 2-3-кратним зростанням мікротвердості покриття
    
 • Зниження структурної неоднорідності
         сплаву 35ГЛ шляхом модифікування
         електроімпульсним струмом у процесі
         кристалізації

  • Authors: Олена Миколаївна Жбанова, Леван Наільєвич Саітгареєв
   Abstract: Розглянуто метод обробки розплаву при кристалізації, який дозволяє отримувати якісні виливки сталі марки 35ГЛ. Показано, що електроімпульсна обробка розплаву покращує структуру і зменшує фізичну неоднорідність виливків, а також підвищує швидкість розчинення металевих домішок та інших компонентів в розплаві, що забезпечує дрібнокристалічну структуру та підвищує гомогенність металу, зменшує бал карбідів марганцю, знижує вміст газів і неметалічних включень
    
 • Аналіз умов утворення і дисоціації
         газових гідратів

  • Authors: А. М. Павленко, Б. А. Кутний, Н. М. Абдуллах
   Abstract: Розкрито поняття газогідратів, дана їх коротка характеристика, наведено фактори, які впливають на утворення і розкладання гідратів, розглянуто їх поширення, структура та термодинамічні умови, котрі визначають місця утворення газових гідратів у газопроводах. Проаналізовано переваги й недоліки відомих методів видалення газогідратних пробок у трубопроводах, що вказує на подальшу необхідність їх досліджень. Крім негативного впливу на процеси видобутку газу, властивості гідратів дають змогу накреслити такі можливі напрями їх промислового використання: одержання надвисоких тисків у замкнутих об'ємах при розкладанні гідрату; розділення суміші вуглеводнів шляхом послідовного переведення через гідрат окремих компонентів в заданому режимі; одержання холоду за рахунок поглинання тепла при утворенні гідрату; ліквідація відкритого газового фонтану створенням гідратної пробки в стовбурі фонтануючої свердловини; опріснення морської води, яке основане на властивості гідра...
    
 • Механізм підвищення тріщиностійкості
         та зносостійкості при
         високошвидкісному наплавленні на
         низькій погонній енергії опорних валків
         листопрокатних станів

  • Authors: Сергій Вікторович Щетинін, Віра Іванівна Щетиніна
   Abstract: Встановлені закономірності впливу форми електроду і погонної енергії на зону термічного впливу. Розроблено процес високошвидкісного наплавлення на низькій погонній енергії, який забезпечує скорочення зони термічного впливу, попередження утворення холодних тріщин і відшарування наплавленого металу, зниження зварювальних напруг і здрібнення мікроструктури, підвищення тріщиностійкості та зносостійкості
    
 • Вибір режиму індукційного нагріву для
         нормалізації наплавлених поверхонь
         циліндричних деталей

  • Authors: Олена Валеріївна Бережна
   Abstract: Запропоновано та аналітично досліджено режим індукційного нагріву при постійній питомій потужності. Визначені основні параметри нагріву, що забезпечують розрахунок індуктора. Запропонований режим індукційного нагріву є проміжним між гартівним і наскрізним нагрівом, та дозволяє одночасно отримати необхідні значення температури на поверхні та на заданій глибині прогрітого шару циліндричних деталей при нормалізації їх поверхонь, відновлених електроконтактним наплавленням
    
 • Дослідження процесу втомного
         руйнування елементів та деталей
         суднових допоміжних механізмів та
         конструкцій при виникненні різних
         концентраторів напруги

  • Authors: Валерій Васильович Чигарьов, Іван Васильович Коваленко
   Abstract: У статті представлено опис побудови і обґрунтування моделі втомного руйнування, що об'єднує такі стадії, як утворення й зростання тріщин в елементах суднових конструкцій, що мають різні концентратори напружень. Представлена для розгляду модель втомного руйнування включає в себе зразок для проведення досліджень багато- і малоциклової втоми пошкодженого матеріалу, а також умову, що визначає початковий розмір макротріщини і характеризує перехід від першої стадії втомного руйнування до наступної
    
 • Розробка технології наплавлення
         стрічковим електродом циліндричних
         виробів під кутом до твірної

  • Authors: Віталій Петрович Іванов, В. П. Лаврик, Олена Володимирівна Лаврова
   Abstract: Проведено дослідження формування валика при наплавленні стрічковим електродом в залежності від кута повороту стрічки щодо вектора швидкості наплавлення. Вивчався вплив зміни кута повороту стрічкового електрода на рівномірність формування лінії сплавляння з основним металом. Визначено допустимий діапазон значень кута повороту стрічки, що забезпечує якість і працездатність зносостійкого шару, а також відсутність дефектів формування. Аналіз характеристик зносу і тріщиностійкості наплавленого шару показав, що зміна розташування стрічкового електрода дозволяє підвищити тріщиностійкість наплавленого шару при високій якості його формування і практично незмінній зносостійкості
    
 • Вдосконалення технології наплавлення
         стрічковим електродом

  • Authors: Сергій Володимирович Гулаков, Володимир Володимирович Бурлака, Анастасія Ігорівна Міроненко
   Abstract: Вивчена поведінка дуги на торці стрічкового електроду. Показано, що переміщення дуги по торцю здійснюється за рахунок періодичних коротких замикань дугового проміжку. При цьому нова дуга збуджується в точці короткого замикання. Це призводить до збільшення вірогідності формування дефектів в наплавленому шарі зміцнених виробів. Запропоновано фіксувати моменти коротких замикань електроду на основний метал і в ці моменти здійснювати розряди заздалегідь зарядженого конденсатора, підключаючи його між електродом і виробом. Для реалізації цих дій розроблено спеціальне автоматизоване устаткування
    
 • Металографічні дослідження зміцнених
         шарів після поверхневої обробки
         висококонцентрованим плазмовим
         струменем

  • Authors: Сергій Савелійович Самотугін, Володимир Олександрович Гагарін, Владислав Олександрович Мазур, Олег Юрійович Нестеров
   Abstract: Досліджувалась мікроструктура вуглецевих і легованих сталей з різним вмістом вуглецю до і після градієнтного зміцнення висококонцентрованим плазмовим струменем. Показано, що отримується після поверхневого гарту структура має значно менші розміри зерен у порівнянні з об'ємним загартуванням
    
 • Плазмове модифікування різьбонарізного
         інструменту

  • Authors: Сергій Савелійович Самотугін, Ольга Олексіївна Христенко
   Abstract: Представлена комплексна модель процесу зміцнення різьбонарізного плоского інструменту при високошвидкісному плазмовому нагріванні, що включає математичний опис процесу нагріву. Показаний характер поширення тепла в зоні термічного впливу, а також наведені залежності для визначення температури в довільній точці тіла, що дозволяє максимально наблизити результати моделювання до реальних фізичних характеристик процесу. Запропоновано реалізацію моделі за допомогою комп'ютерного моделювання, що базується на використанні методу скінченних елементів
    
 • Структурні та динамічні характеристики
         тонкого високошвидкісного
         водополімерного струменя

  • Authors: Андрій Володимирович Погребняк
   Abstract: Проведено комплексне вивчення структури і динаміки водополімерного високошвидкісного струменя. Отримані експериментальні дані дозволили запропонувати розрахункову залежність у безрозмірному вигляді для визначення початкових ділянок струменів водних розчинів різних концентрацій і молекулярних мас поліетиленоксиду (ПЕО) з урахуванням реальних параметрів струменоформуючої голівки. З метою встановлення особливостей динаміки водополімерних струменів вивчені їх енергетичні можливості, які оцінювали за силою впливу струменя на сталеву перешкоду. Обґрунтовано використання структурних та динамічних характеристик водополімерних струменів при встановленні раціональних параметрів обладнання для обробки матеріалів різанням
    
 • Оцінка втрат електричної енергії, що
         викликані зниженням її якості

  • Authors: Ігор Володимирович Жежеленко, Віктор Володимирович Нестерович
   Abstract: Виконано порівняльний аналіз відомих методик розрахунків додаткових втрат електричної енергії, що викликані зниженням її якості. Показано, що відомі методики оцінки додаткових втрат електричної енергії передбачають використання великого обсягу вихідної інформації про параметри електрообладнання та режиму електричної мережі, що робить невиправдано складним і трудомістким їх застосування в значній кількості випадків. На основі проведеного аналізу розроблено класифікацію та визначено можливі сфери застосування цих методик, сформульовані вимоги до них
    
 • Програмно-апаратний комплекс
         моніторингу роботи маслонасосів
         силових високовольтних трансформаторів
         

  • Authors: Михайло Дмитрович Дяченко, С. В. Кодулев
   Abstract: У статті розглянуті основні передумови створення автоматизованої системи моніторингу маслонасосів високовольтних трансформаторів, наведені основні апаратні і алгоритмічні рішення
    
 • Симетрування електричного режиму
         шляхом зсуву в часі графіків
         навантаження електроприймачів
         однофазного виконання

  • Authors: Леонід Борисович Терешкевич, Олександр Олексійович Хоменко
   Abstract: Розроблено метод симетрування електричного режиму шляхом зсуву в часі графіків навантажень однофазних електроприймачів, що під'єднуються до вузла трипровідної електричної мережі. В основу методу покладено перебір усіх можливих варіантів зсувів графіків навантажень, що дозволяє гарантовано отримати оптимальне рішення за критерієм, що пропорційний додатковим втратам енергії в лінії, яка живить вузол з однофазними електроприймачами. Ефективність досліджень перевірено на контрольному прикладі
    
 • Про можливості управління параметрами
         якості електроенергії з боку
         електроприймачів з активними
         випрямлячами

  • Authors: Володимир Володимирович Бурлака, Сергій Володимирович Гулаков, Світлана Костянтинівна Поднебенна, Ольга Сергіївна Савенко
   Abstract: В роботі запропонований спосіб управління параметрами якості електроенергії в розподільчий мережі шляхом модифікації алгоритмів управління електроприймачами з активними випрямлячами, що живляться від цієї мережі. Так, за рахунок керування реактивною компонентою споживаного струму таких випрямлячів можливе зменшення коливань напруги в точці загального приєднання (ТЗП), причому ефективність такого способу тим вище, чим вище відношення X/R мережі. Також можливе зниження коефіцієнта гармонік напруги в ТЗП за рахунок інтеграції функцій паралельних активних фільтрів в активні випрямлячі. Запропонований спосіб дозволяє обмежено здійснювати управління потоками неактивної потужності в розподільчий мережі, що дає можливість підвищити якість електроенергії і знизити необхідну потужність фільтрокомпенсуючих пристроїв
    
 • Постановка задачі керування
         електрокальцинатором у виробництві
         вуглецевих виробів

  • Authors: Олексій Анатолійович Жученко, Микола Григорович Хібеба
   Abstract: Виконано порівняльний аналіз техніко-економічних показників як критеріїв оптимального керування електрокальцинатором. Визначено, що використання розглянутих показників має недоліки, пов’язані з особливостями виробництва. Запропоновано використання модифікованого показника питомої собівартості експлуатаційних витрат як такого, що дозволяє найбільш повно оцінити ефективність процесу термообробки вуглецевої сировини в електрокальцинаторі. Проведено постановку задачі керування електрокальцинатором у виробництві вуглецевих виробів
    
 • Автоматизація процесу виготовлення
         виробів з інтелектуальних полімерних
         композитів з урахуванням відносної
         швидкості руху компонентів

  • Authors: Олексій Модестович Халімовський, Олександр Леонідович Сокольський, Валерій Миколайович Куриленко
   Abstract: Розроблено конструкцію пристрою, яка дозволяє забезпечити введення інтелектуальних датчиків (ІД) в структуру виробів з композитних полімерних матеріалів для контролю їх напружено-деформаційного стану. За результатами експериментальних досліджень було уточнено алгоритм узгодженої роботи векторно-керованих асинхронних електроприводів елементів пристрою. Наведено результати моделювання перехідних процесів режимів роботи системи автоматичного введення ІД в задані просторові координати полімеру каналу екструдера
    
 • Використання контекстної реклами в
         інтернет-маркетингу

  • Authors: Тетяна Олександрівна Левицька, Є. Ю. Шамін
   Abstract: Стаття присвячена обґрунтуванню використання контекстної реклами в інтернет-маркетингу як одного з найбільш універсальних і доцільних інструментів сучасної реклами, застосованої вперше в 1994 році, опису принципів її реалізації та перспективам використання. Розглянуто недоліки та переваги інтернет-маркетингу і контекстної реклами зокрема, її види та технології, за якими вона здійснюється, можливості, а також цілі застосування. Були виділені основні характеристики контекстної реклами, а саме її відмінні атрибути перед іншими видами інтернет-маркетингу. Продемонстровані приклади використання контекстної реклами на пошуку, на сайтах-партнерах рекламної мережі та приклад звіту, отриманого за допомогою сервісу Яндекс.Метрика. На базі проведеного аналізу була обгрунтована виправданість використання контекстної реклами, а також продемонстровані її основні види та методи вимірювання ефективності рекламних кампаній за допомогою сервісів глибокої аналітики. Виділено факт...
    
 • Захист інформації з застосуванням
         генератору хаосу «схема Чуа»

  • Authors: Тетяна Олександрівна Левицька, Д. І. Ганзіна
   Abstract: Cтаття присвячена обґрунтуванню застосування криптосистеми, заснованої на математичній моделі генератору хаосу (електричного кола, яке демонструє режими хаотичних коливань), запропонованого Леоном Чуа у 1983 році, опису принципів реалізації криптоалгоритму та перспективам його застосування. Розглянуто проблеми традиційних криптосистем, теорії криптостійкості, абсолютно і обчислювально стійкі шифри, окремий теоретичний метод вирішення питання збільшення криптостійкості гібридних обчислювально стійких систем за допомогою включення в них математичної моделі генератора хаосу в якості генератора ключа для шифрування даних, що передаються. Описано рекомендації та вимоги щодо реалізації криптосистеми на генераторі хаосу «схема Чуа»
    
 • Функціональна модель системи
         просування affiliate program в партнерських
         мережах

  • Authors: Дмитро Сергійович Міроненко
   Abstract: Проведено структурний аналіз бізнес процесів просування партнерських програм в рекламних мережах. Наведені основні та додаткові характеристики партнерської програми, які слід враховувати для ефективного її просування. Введені критерії оцінки ефективності партнерської програми та рекламної кампанії в цілому
    
 • Нечітке управління режимом термічної
         обробки залізорудних котунів на
         конвеєрній машині

  • Authors: В’ячеслав Йосипович Лобов, Карина Віталіївна Лобова
   Abstract: Встановлено, що система з нечітким контролером забезпечує зменшення в середньому на 2 м3/год споживання природного газу, більш рівномірно забезпечує газопроникність шару котунів, що призводить до збільшення швидкості фільтрації газового потоку та інтенсифікації процесу теплообміну в шарі котунів. Використання атомно-емісійної спектроскопії котунів збільшує продуктивність конвеєрної випалювальної машини на 2,5%
    
 • Сучасний стан конструктивної
         досконалості бункерних вагонів для
         перевезення зернових та перспективи
         його розвитку

  • Authors: О. В. Фомін, Н. Г. Мурашова, Валерія Сергіївна Воропай, В. В. Коваленко
   Abstract: Виконаний аналіз сучасного стану парку вагонів-хоперів для перевезення зерна в Україні. Висвітлені конструкційні особливості вагонів-хоперів різного типу, визначена конструктивна досконалість зерновозів (з сімейства бункерних вагонів-хоперів) та перспективи її розвитку. Запропонований кузов нового покоління «краплеподібної» форми зі збільшеним об'ємом за рахунок максимально якісного використання розрахункового габариту
    
 • Аналіз експлуатаційних показників
         роботи локомотивного парку при
         транспортному обслуговуванні прокатних
         цехів металургійних підприємств

  • Authors: Ганна Вікторовна Маслак, Олександр Станіславович Красулін
   Abstract: У статті зроблена оцінка експлуатаційних показників роботи локомотивів щодо часу, потужності та зчіпної вазі при обслуговуванні транспортно-вантажного комплексу прокатного цеху металургійного підприємства
    
 • Нові аналітичні методи управління
         транспортними потоками на базі
         системних досліджень в логістиці

  • Authors: Олександр Павлович Кіркін, В. І. Кіркіна, Т. Ю. Кіркіна
   Abstract: Системні дослідження в області складської логістики показали, що більшість її аналітичних моделей управління ґрунтується на цільовому конфлікті. Подібні завдання з управління транспортними потоками в транспортній логістиці вирішуються методами, які мають схожі за значимістю допущення і спрощення, але потребують відповідної математичної підготовки і знань в області транспорту та економіки. Нові аналітичні методи управління при цільовому конфлікті в транспортній системі дозволять скоротити витрати часу і ресурсів на оптимізацію та пошук рішень
    
 • Планування маршруту поставки сировини в
         умовах Маріупольського промислового
         вузла

  • Authors: Юлія Вікторівна Булгакова, Т. А. Гуцал
   Abstract: На підставі аналізу транспортної системи України складено можливі маршрути доставки залізорудного концентрату (ЗРК) на металургійної комбінати Маріуполя в змішаному сполученні. Враховуючи особливості технології поставок ЗРК, розроблено модель багатокритеріального прийняття рішень для оцінки та вибору оптимального маршруту доставки ЗРК, засновану на теорії нечітких множин. Модель реалізована в програмному середовищі MATLAB Fuzzy Logic Tool Box
    
 • Досвід поводження з відходами в
         харчових технологіях

  • Authors: В'ячеслав Степанович Волошин
   Abstract: У статті запропоновано методологічний підхід до дослідження механізму утворення відходів в харчовій промисловості із застосуванням графопобудових моделей. Розглянуто причини процесу відходоутворення на прикладах виноробства і сироваріння, вивчені кількісні й якісні закономірності, що дозволяють використовувати їх в якості інструментарію для управління процесами відходів з метою мінімізації в джерелі утворення
    
 • Особливості та проблеми визначення
         прогнозованого строку придатності
         вогнезахисних покриттів сталевих
         конструкцій

  • Authors: Андрій Іванович Ковальов, Сергій Анатолійович Ведула, О. В. Грушовінчук
   Abstract: В статті піднято питання визначення прогнозованого строку придатності покриттів сталевих конструкцій за методикою проведення прискорених випробувань та експериментальне визначення вогнезахисної здатності покриттів сталевих конструкцій після кліматичних випробувань. Відокремлено перелік проблем, що мають місце при визначенні вогнезахисної здатності покриттів сталевих конструкцій після їх кліматичних випробувань, сформульовано мету подальших досліджень та завдання, що необхідно буде розв’язати
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.232.133.141
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-