for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
  Subjects -> COMMUNICATIONS (Total: 351 journals)
    - AUDIO/VIDEO RECORDING AND REPRODUCTION (13 journals)
    - COMMUNICATIONS (297 journals)
    - DIGITAL AND WIRELESS COMMUNICATION (23 journals)
    - MEETINGS AND CONGRESSES (7 journals)
    - RADIO, TELEVISION AND CABLE (11 journals)

COMMUNICATIONS (297 journals)                  1 2 3 | Last

ACM Transactions on Information Systems (TOIS)     Full-text available via subscription   (Followers: 17)
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMCCAP)     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Acta Graphica     Open Access   (Followers: 1)
Advances in Journalism and Communication     Open Access   (Followers: 5)
Advances in the History of Rhetoric     Hybrid Journal   (Followers: 8)
African Journal of Information and Communication     Open Access   (Followers: 4)
African Journal of Information Systems     Open Access   (Followers: 6)
African Journal of Rhetoric     Full-text available via subscription  
African Yearbook of Rhetoric     Full-text available via subscription  
Ambitos     Open Access   (Followers: 1)
American Journal of Semiotics     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
American Medical Writers Association Journal     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Annals of Telecommunications     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Área Abierta     Open Access   (Followers: 1)
Art Design & Communication in Higher Education     Hybrid Journal   (Followers: 23)
artciencia.com : Revista de Arte, Ciência e Comunicação     Open Access   (Followers: 6)
Atatürk İletişim Dergisi     Open Access   (Followers: 1)
Audiology - Communication Research     Open Access   (Followers: 7)
Augmentative and Alternative Communication     Hybrid Journal   (Followers: 17)
AVATARES de la Comunicación y la Cultura     Open Access  
Baltic International Yearbook of Cognition, Logic and Communication     Open Access   (Followers: 1)
Big Data Research     Full-text available via subscription   (Followers: 10)
Bioelectromagnetics     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Black Camera     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
C&SC - Communication & Social Change     Open Access   (Followers: 3)
Canadian Journal of Communication     Partially Free   (Followers: 19)
Catalan Journal of Communication & Cultural Studies     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Celebrity Studies     Hybrid Journal   (Followers: 10)
China Communications     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Chinese Journal of Communication     Hybrid Journal   (Followers: 11)
CIC. Cuadernos de Informacion y Comunicacion     Open Access   (Followers: 11)
Coactivity: Philosophy, Communication / Santalka: Filosofija, Komunikacija     Open Access  
CoDAS     Open Access  
Comedy Studies     Hybrid Journal   (Followers: 7)
ComHumanitas     Open Access  
Common Knowledge     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Commons. Revista de Comunicación y Ciudadanía Digital     Open Access  
Communicare : Journal for Communication Sciences in Southern Africa     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Communicatio : South African Journal for Communication Theory and Research     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Communication     Open Access   (Followers: 14)
Communication & Sport     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Communication & Language at Work     Open Access   (Followers: 4)
Communication Booknotes Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Communication et organisation     Open Access   (Followers: 1)
Communication Papers : Media Literacy & Gender Studies     Open Access   (Followers: 6)
Communication, Culture & Critique     Hybrid Journal   (Followers: 19)
Communications     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Communications in Mobile Computing     Open Access   (Followers: 17)
Communications of the Association for Information Systems     Open Access   (Followers: 18)
Communiquer : Revue de communication sociale et publique     Open Access  
Comunicação e Sociedade     Open Access  
Comunicació. Revista de recerca i d'anàlisi     Open Access  
Comunicacion y Hombre     Open Access   (Followers: 2)
Comunicación y Medios     Open Access   (Followers: 3)
Comunicación y sociedad     Open Access   (Followers: 2)
Comunicar     Open Access  
Conexão - Comunicação e Cultura     Open Access  
Convergence The International Journal of Research into New Media Technologies     Hybrid Journal   (Followers: 27)
Creative Artist : A Journal of Theatre and Media Studies     Open Access   (Followers: 4)
Cuadernos de H Ideas     Open Access  
Cuadernos de Informacion     Open Access  
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación     Open Access   (Followers: 1)
Current Narratives     Open Access   (Followers: 10)
Data Science Journal     Open Access   (Followers: 1)
Democratic Communiqué     Open Access   (Followers: 1)
Design Ecologies     Hybrid Journal   (Followers: 9)
Digithum     Open Access   (Followers: 2)
Discourse, Context & Media     Open Access   (Followers: 11)
Documentación de las Ciencias de la Información     Open Access  
e-Journal of Linguistics     Open Access  
e-learning and education (eleed)     Open Access   (Followers: 71)
Editio     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Educação, Formação & Tecnologias     Open Access  
Electronic Journal of Knowledge Management     Open Access   (Followers: 20)
Electronics and Communications in Japan     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Em Questão     Open Access  
Empedocles : European Journal for the Philosophy of Communication     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Enquête - Articles     Open Access   (Followers: 1)
ESSACHESS : Journal for Communication Studies     Open Access   (Followers: 2)
Etudes de communication     Open Access   (Followers: 3)
EURASIP Journal on Embedded Systems     Open Access   (Followers: 9)
Evidence Based Library and Information Practice     Open Access   (Followers: 318)
Explorations in Media Ecology     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Fibreculture Journal     Open Access   (Followers: 8)
FLEKS : Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice     Open Access  
Fonseca : Journal of Communication     Open Access   (Followers: 6)
Framework : The Journal of Cinema and Media     Full-text available via subscription   (Followers: 14)
Galáxia (São Paulo)     Open Access  
Gesture     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Global Advances in Business Communication     Open Access   (Followers: 4)
Global Media Journal     Open Access   (Followers: 5)
Global Media Journal - African Edition     Full-text available via subscription  
H-ermes. Journal of Communication     Open Access   (Followers: 3)
Historia y Comunicación Social     Open Access  
Ibérica     Open Access   (Followers: 1)
IEICE - Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
IET Communications     Hybrid Journal   (Followers: 7)
index.comunicación     Open Access  
InfoDesign - Revista Brasileira de Design da Informação     Open Access  
Informal Logic     Open Access   (Followers: 6)

        1 2 3 | Last

Journal Cover   Comunicació. Revista de recerca i d'anàlisi
  [0 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 2014-0304 - ISSN (Online) 2014-0444
   Published by Institut d'Estudis Catalans Homepage  [3 journals]
 • La cobertura informativa del tifó Yolanda. Anàlisi del discurs
         de les fonts

  • Authors: David Vicente Torrico
   Abstract: El tifó Yolanda (Haiyan segons l’Organització Meteorològica Mundial) no només ha estat el més potent de l’any 2013 a escala mundial, sinó també el més destructiu de la història de Filipines, país que és un dels objectius prioritaris d’Espanya en matèria de cooperació. Potser una de les raons per les quals necessita aquesta ajuda és la seva extrema vulnerabilitat a les conseqüències del canvi climàtic. En aquesta investigació proposem un estudi de camp sobre el tractament realitzat per Radiotelevisió Espanyola (RTVE) durant les dues setmanes posteriors a la catàstrofe, ja que l’ens públic és el mitjà espanyol més ben dotat a la zona per a realitzar una completa cobertura d’un esdeveniment d’aquesta magnitud. Posades les bases del nostre treball ens centrem, per tant, en el paper que exerceixen les diferents fonts informatives, ja que considerem que el seu estudi es revela com a fonamental per a comprendre la visió que es transmet a l’espectador de la catàstrofe.PARAULES CLAU: periodisme, ciència, fonts, les Filipines, Yolanda, enquadrament.
   PubDate: 2015-05-27
   Issue No: Vol. 32 (2015)
    
 • Descripció general dels programes de temàtica científica de
         la ràdio pública i privada espanyola

  • Abstract: El pas final de qualsevol investigació científica és la divulgació dels resultats. El present article, part d’una tesi doctoral, estudia la divulgació de la ciència en els programes de les ràdios públiques autonòmiques espanyoles i en les emissores privades de referència. En total, més de 100 emissions de 10 emissores diferents, que representen gairebé 4.200 minuts. S’han cobert variables que van des dels aspectes identificatius bàsics de cadascun d’ells fins a la formació de l’equip humà o les possibilitats de participació dels oients. La investigació ha constatat que la ciència a la ràdio és un contingut fonamentalment vespertí, l’abús de l’entrevista com a gènere periodístic, la pràcticament completa desaparició del reportatge i l’escassa o nul·la participació dels oients.PARAULES CLAU: ciència, ràdio, periodisme científic, gèneres periodístics, participació dels oients, divulgació científica.
   PubDate: 2015-05-27
   Issue No: Vol. 32 (2015)
    
 • Novetats bibliogràfiques

  • Authors: Reinald Besalu Casademont
   PubDate: 2015-05-27
   Issue No: Vol. 32 (2015)
    
 • Publicacions de la Societat Catalana de Comunicació

  • PubDate: 2015-05-27
   Issue No: Vol. 32 (2015)
    
 • La configuració de la premsa valencianista democràtica
         (1976-1987)

  • Abstract: La fi del sistema repressor franquista contra la cultura valenciana va crear un ambient favorable al desenvolupament de la premsa en català. Durant la transició democràtica i la primera legislatura autonòmica, entre 1976 i 1987, van nàixer al País Valencià 112 revistes escrites en català o bilingües amb un ús preferent d’aquesta llengua, que configuren la primera premsa valencianista de la democràcia. Per analitzar-la hem realitzat una recerca en tretze centres hemerogràfics i arxius. Això ha permés fer un estudi bibliomètric del sector per a determinar-ne les característiques. Una de les conclusions d’aquest article és que aquestes publicacions no van consolidar un mercat normalitzat, tant de lectors com publicitari, ni tampoc han estat determinants en la normalització lingüística. Aquests mitjans de comunicació van sofrir entrebancs polítics i econòmics en un context històric enterbolit per l’anomenada Batalla de València i el regionalisme conservador conegut com a blaverisme, que qüestiona la unitat de la llengua catalana i la seua normalització.PARAULES CLAU: nou valencianisme, identitat valenciana, autonomia política, Batalla de València, llengua minoritzada, normalització lingüística.
   PubDate: 2015-05-26
   Issue No: Vol. 32 (2015)
    
 • Emprenedors en temps de crisi. Anàlisi qualitativa de quinze
         iniciatives periodístiques

  • Authors: Dolors Palau Sampio
   Abstract: Aquest article analitza una quinzena d’iniciatives en l’àmbit de l’emprenedoria periodística, caracteritzades per una clara aposta per la qualitat i la innovació. A partir d’una revisió bibliogràfica del paper de la universitat com a motor d’estímul de l’emprenedoria i des de la perspectiva d’un ecosistema mediàtic en crisi, aquest article revisa quines són les claus d’aquests nous mitjans. Per a aprofundir-hi, s’ha realitzat una anàlisi qualitativa d’una mostra de quinze projectes, amb l’objectiu d’obtenir un retrat precís de les característiques que presenten, des de la voluntat d’originalitat en els continguts i la presentació fins al model de negoci o l’estructura societària. L’objectiu és un acostament a les possibilitats que planteja l’emprenedoria en un entorn laboral advers i, lligat amb això, quines són les iniciatives amb una major viabilitat i impuls des de la docència.PARAULES CLAU: emprenedoria en periodisme, models de negoci alternatius, innovació, finançament, autoocupació, viabilitat.
   PubDate: 2015-05-26
   Issue No: Vol. 32 (2015)
    
 • Why We Fight i The Focused Interview. Cinema i ciència social durant
         la Segona Guerra Mundial

  • Authors: Ramon Girona, Xavier Gimeno Torrent
   Abstract: Durant la Segona Guerra Mundial, l’exèrcit dels Estats Units va plantejar uns mètodes d’adoctrinament de la tropa que combinaven la instrucció física i tècnica amb la formació racional. La sèrie cinematogràfica documental Why We Fight (WWF) va ser una de les millors respostes a aquests nous mètodes. WWF pretenia activar la part racional del soldat, proporcionant-li documentació exhaustiva de la guerra, i, al mateix temps, aquesta argumentació racional es convertia en la base sobre la qual es desplegaven les estratègies d’estimulació emocional. Però, a més a més de ser una peça clau en el programa pedagògic de l’exèrcit, WWF també va esdevenir un avenç en la investigació de les reaccions de les audiències. En relació amb això, es van desenvolupar tècniques com l’entrevista enfocada per a investigar les respostes dels soldats davant dels films. L’objectiu del mètode sembla que era avaluar les reaccions i proposar canvis en els films perquè complissin millor el seu propòsit d’adoctrinament.PARAULES CLAU: documentals, cinema propagandístic, investigació de les reaccions del públic, adoctrinament militar, Segona Guerra Mundial, tècniques d’entrevista.
   PubDate: 2015-05-26
   Issue No: Vol. 32 (2015)
    
 • Implicacions ètiques de l’infoentreteniment televisiu

  • Abstract: L’infoentreteniment és considerat com una de les tendències més rellevants dins el periodisme actual a escala internacional, especialment en el mitjà televisiu. La recerca desenvolupada entorn de l’infoentreteniment és abundant, tot i així és escassa en l’àmbit espanyol aquella que fa referència als principis ètics que es veuen afectats per aquesta manera d’informar. L’article parteix d’una investigació prèvia que caracteritzava l’infoentreteniment televisiu i revisa els seus estilemes d’acord amb els principals codis d’ètica informativa vigents a Espanya: el Codi deontològic europeu de la professió periodística, el Codi deontològic de la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya, el Manual d’estil de Radiotelevisió Espanyola i el Codi deontològic dels serveis informatius d’Antena 3. Entre els principis que es veuen afectats es troben: la responsabilitat social del periodista, la veritat informativa i la independència informativa de l’utilitarisme mercantilista.PARAULES CLAU: infoentreteniment, ètica periodística, deontologia periodística, televisió, codi ètic, responsabilitat social.
   PubDate: 2015-05-26
   Issue No: Vol. 32 (2015)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2015