for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
  Subjects -> COMMUNICATIONS (Total: 342 journals)
    - AUDIO/VIDEO RECORDING AND REPRODUCTION (13 journals)
    - COMMUNICATIONS (288 journals)
    - DIGITAL AND WIRELESS COMMUNICATION (23 journals)
    - MEETINGS AND CONGRESSES (7 journals)
    - RADIO, TELEVISION AND CABLE (11 journals)

COMMUNICATIONS (288 journals)                  1 2 3 | Last

ACM Transactions on Information Systems (TOIS)     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMCCAP)     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Acta Graphica     Open Access   (Followers: 1)
Advances in Journalism and Communication     Open Access   (Followers: 3)
Advances in the History of Rhetoric     Hybrid Journal   (Followers: 8)
African Journal of Information Systems     Open Access   (Followers: 6)
Ambitos     Open Access   (Followers: 1)
American Medical Writers Association Journal     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Annals of Telecommunications     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Área Abierta     Open Access   (Followers: 1)
Art Design & Communication in Higher Education     Hybrid Journal   (Followers: 22)
artciencia.com : Revista de Arte, Ciência e Comunicação     Open Access   (Followers: 4)
Atatürk İletişim Dergisi     Open Access  
Audiology - Communication Research     Open Access   (Followers: 4)
Augmentative and Alternative Communication     Hybrid Journal   (Followers: 16)
AVATARES de la Comunicación y la Cultura     Open Access  
Baltic International Yearbook of Cognition, Logic and Communication     Open Access  
Big Data Research     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Bioelectromagnetics     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Black Camera     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
C&SC - Communication & Social Change     Open Access   (Followers: 2)
Canadian Journal of Communication     Partially Free   (Followers: 17)
Catalan Journal of Communication & Cultural Studies     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Celebrity Studies     Hybrid Journal   (Followers: 10)
China Communications     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Chinese Journal of Communication     Hybrid Journal   (Followers: 10)
CIC. Cuadernos de Informacion y Comunicacion     Open Access   (Followers: 10)
Coactivity: Philosophy, Communication / Santalka: Filosofija, Komunikacija     Open Access  
CoDAS     Open Access  
Comedy Studies     Hybrid Journal   (Followers: 6)
ComHumanitas     Open Access  
Common Knowledge     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Commons. Revista de Comunicación y Ciudadanía Digital     Open Access  
Communicare : Journal for Communication Sciences in Southern Africa = Communicare : Tydskrif vir Kommunikasiewetenskappe in Suider-Afrika     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Communicatio : South African Journal for Communication Theory and Research     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Communication     Open Access   (Followers: 12)
Communication & Sport     Hybrid Journal  
Communication & Language at Work     Open Access   (Followers: 4)
Communication Booknotes Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 15)
Communication et organisation     Open Access   (Followers: 1)
Communication Papers : Media Literacy & Gender Studies     Open Access   (Followers: 4)
Communication, Culture & Critique     Hybrid Journal   (Followers: 18)
Communications     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Communications in Mobile Computing     Open Access   (Followers: 16)
Communications of the Association for Information Systems     Open Access   (Followers: 15)
Communiquer : Revue de communication sociale et publique     Open Access  
Comunicació. Revista de recerca i d'anàlisi     Open Access  
Comunicacion y Hombre     Open Access   (Followers: 2)
Comunicación y Medios     Open Access   (Followers: 3)
Comunicación y sociedad     Open Access   (Followers: 2)
Comunicar     Open Access  
Conexão - Comunicação e Cultura     Open Access  
Convergence The International Journal of Research into New Media Technologies     Hybrid Journal   (Followers: 27)
Creative Artist : A Journal of Theatre and Media Studies     Open Access   (Followers: 3)
Cross-cultural Communication     Open Access   (Followers: 9)
Cuadernos de H Ideas     Open Access  
Cuadernos de Informacion     Open Access  
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación     Open Access   (Followers: 1)
Current Narratives     Open Access   (Followers: 10)
Democratic Communiqué     Open Access   (Followers: 1)
Design Ecologies     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Digithum     Open Access   (Followers: 2)
Discourse, Context & Media     Open Access   (Followers: 9)
Documentación de las Ciencias de la Información     Open Access  
e-learning and education (eleed)     Open Access   (Followers: 65)
Editio     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Educação, Formação & Tecnologias     Open Access  
Electronic Journal of Knowledge Management     Open Access   (Followers: 17)
Electronics and Communications in Japan     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Em Questão     Open Access  
Empedocles : European Journal for the Philosophy of Communication     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Enquête - Articles     Open Access   (Followers: 1)
ESSACHESS : Journal for Communication Studies     Open Access   (Followers: 1)
Etudes de communication     Open Access   (Followers: 2)
EURASIP Journal on Embedded Systems     Open Access   (Followers: 9)
Evidence Based Library and Information Practice     Open Access   (Followers: 298)
Explorations in Media Ecology     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Fibreculture Journal     Open Access   (Followers: 8)
FLEKS : Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice     Open Access  
Fonseca : Journal of Communication     Open Access   (Followers: 5)
Foundations and Trends® in Communications and Information Theory     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
Framework : The Journal of Cinema and Media     Full-text available via subscription   (Followers: 14)
Galáxia (São Paulo)     Open Access  
Gesture     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Global Advances in Business Communication     Open Access   (Followers: 4)
Global Media Journal     Open Access   (Followers: 4)
H-ermes. Journal of Communication     Open Access   (Followers: 2)
Historia y Comunicación Social     Open Access  
Ibérica     Open Access   (Followers: 1)
IEICE - Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
IET Communications     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Imaging Decisions MRI     Hybrid Journal   (Followers: 2)
index.comunicación     Open Access  
InfoDesign - Revista Brasileira de Design da Informação     Open Access  
Informal Logic     Open Access   (Followers: 6)
Informatics     Open Access   (Followers: 2)
Information & Communications Technology Law     Hybrid Journal   (Followers: 13)
Information Design Journal     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
Information Technologies & International Development     Open Access   (Followers: 84)
Information, Communication & Society     Hybrid Journal   (Followers: 64)

        1 2 3 | Last

Journal Cover   Comunicació. Revista de recerca i d'anàlisi
  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 2014-0304 - ISSN (Online) 2014-0444
   Published by Institut d'Estudis Catalans Homepage  [3 journals]
 • Novetats bibliogràfiques

  • Authors: Reinald Besalú
   PubDate: 2014-11-25
   Issue No: Vol. 31 (2014)
    
 • Publicacions de la Societat Catalana de Comunicació

  • Authors: Redacció Revista
   PubDate: 2014-11-25
   Issue No: Vol. 31 (2014)
    
 • «El nacionalisme és això, un retorn a la tribu»:
         legitimació i deslegitimació de la Via Catalana a la premsa
         diària a través de l’anàlisi de l’enquadrament
         i les estructures semionarratives

  • Authors: Ricard Gili Ferré
   Abstract: La recerca que es presenta analitza el tractament informatiu de l’anomenada Via Catalana en dos diaris editats a Barcelona i dos a Madrid. Té un doble objectiu: identificar quins diaris legitimen i quins deslegitimen aquesta cadena humana i, en conseqüència, el procés sobiranista català; determinar quin és el factor clau que defineix el seu posicionament davant aquest procés. La investigació, realitzada a partir de l’anàlisi d’enquadraments i d’estructures semionarratives, estudia la jornada de la Via Catalana i l’endemà. Els resultats indiquen que mentre que El Punt Avui dóna un suport clar al procés sobiranista i El Mundo el rebutja, La Vanguardia i El País se situen en una posició intermèdia. Així, tot i rebutjar la independència de Catalunya, aposten pel diàleg i el pacte entre Catalunya i Espanya. En general predominen els enquadraments de conflicte i de responsabilitat i s’emfatitzen les oposicions entre els actors vinculats a aquest conflicte polític.PARAULES CLAU: comunicació política, periodisme, enquadrament, semiòtica narrativa, sobiranisme, independència.
   PubDate: 2014-11-24
   Issue No: Vol. 31 (2014)
    
 • Consum de premsa comarcal tradicional i en línia a Catalunya. Estudi
         de camp sobre preferències i hàbits de persones adultes en el
         context multipantalla

  • Authors: Héctor Navarro-Güere, Eulàlia Massana-Molera
   Abstract: Aquesta recerca estudia el consum de premsa comarcal tradicional i en línia per part de lectors, radiooients i usuaris web residents a Catalunya. Per fer-ho, es va crear una enquesta en línia oberta a majors d’edat en què es destaca que: els mitjans de comunicació nacionals tradicionals són els més consumits, seguits pels mitjans de comunicació comarcals tradicionals; que hi ha una tendència a la disminució de consum de notícies en línia a mesura que augmenta l’edat, i que l’accés als mitjans de comunicació en línia es fa més a través d’ordinador portàtil, seguit de l’ordinador de sobretaula i després mitjançant el telèfon intel·ligent. Això desvetlla un panorama multipantalla en construcció, en la cerca d’una identitat i un model de negoci.PARAULES CLAU: premsa de proximitat, comunicació local, consum de mitjans, premsa digital, societat multipantalla, premsa comarcal.
   PubDate: 2014-11-24
   Issue No: Vol. 31 (2014)
    
 • La convivència del rigor i la llibertat d’expressió a
         «La contra» de La Vanguardia. Estudi de cas
         de les entrevistes amb contingut pseudocientífic

  • Authors: Eudald Escribà-Sales
   Abstract: En aquest treball s’ha dut a terme un estudi de la secció de La Vanguardia anomenada «La contra». La motivació rau en el degoteig de crítiques que han rebut per part dels lectors, individualment i col·lectiva a través de l’Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC), com a conseqüència de declaracions de personatges de perfil pseudocientífic. L’estudi s’ha basat en tres parts. Primer s’ha establert una base teòrica dels conceptes principals sobre els quals es dibuixa la polèmica. En segon terme s’han analitzat les cartes en termes de les bases teòriques establertes. Finalment s’han identificat les principals fortaleses i debilitats d’un conjunt de contraportades amb temàtica pseudocientífica, d’acord amb els fonaments teòrics. Els resultats avalen parcialment el plantejament teòric que es fa des de La Vanguardia, limiten els arguments de l’ACCC i mostren un biaix entre els objectius teòrics del diari català i la realitat de les entrevistes.PARAULES CLAU: La Vanguardia, «La contra», rigor científic, rigor periodístic, pseudociència, entrevista.
   PubDate: 2014-11-24
   Issue No: Vol. 31 (2014)
    
 • Síntesi: jornades Els mitjans de comunicació al servei
         de la democràcia: present i futur
  (Barcelona, 20-21 de
         febrer de 2014)

  • Authors: Maria Corominas Piulats
   Abstract: En l’article se sintetitzen els principals continguts i les qüestions fonamentals tractats a les jornades titulades Els mitjans de comunicació al servei de la democràcia: present i futur que, organitzades per la Societat Catalana de Comunicació, filial de l’Institut d’Estudis Catalans, es van celebrar a Barcelona el 20 i 21 de febrer de 2014. El text es basa en la intervenció de l’autora en la sessió de debat i conclusions de les jornades, i presenta en primer lloc l’anàlisi i la diagnosi sobre els mitjans de comunicació que van fer els ponents, en què es va posar l’èmfasi en la desconstrucció del sistema públic audiovisual. Recull també les oportunitats que es van identificar, entre les quals la necessitat creixent d’àmbits de trobada de grups diversos a la qual el servei públic pot donar resposta, i les possibles accions que es van plantejar, tant des de l’acadèmia com en l’àmbit professional.PARAULES CLAU: mitjans de comunicació, democràcia, servei públic audiovisual, mitjans audiovisuals, mitjans de servei públic, pluralisme.
   PubDate: 2014-11-24
   Issue No: Vol. 31 (2014)
    
 • El documental interactiu i transmèdia. Aproximació, estat de
         desenvolupament i anàlisi de casos en l’àmbit espanyol

  • Authors: Arnau Gifreu-Castells
   Abstract: En aquest treball es presenta una aproximació teòrica al gènere emergent del documental interactiu i transmèdia. Es proposa una definició provisional del terme, es caracteritza l’àmbit i s’estudia el seu estat de desenvolupament actual amb l’objectiu d’analitzar tres projectes significatius dels últims anys en l’àmbit espanyol: Guernica, pintura de guerra (CCRTV Interactiva i Haiku Media, 2007), Las voces de la memoria (Barret Films i Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia, 2011) i MetamentalDOC (Blasco et al., 2010). Guernica, pintura de guerra és un dels documentals interactius pioners produïts a Espanya; Las voces de la memoria és un projecte documental multiplataforma sobre l’Alzheimer i la musicoteràpia articulat per diversos elements, i MetamentalDOC és una plataforma web que conté un documental interactiu sobre el gènere documental. Els projectes analitzats compten amb diferents temàtiques, plataformes, experiències d’usuari i estratègies, cosa que ofereix indicis per entendre com s’articula el documental transmèdia, l’estadi següent de la narrativa documental.PARAULES CLAU: gènere documental, mitjà digital, documental interactiu, transmèdia, documental web, documental transmèdia.
   PubDate: 2014-11-24
   Issue No: Vol. 31 (2014)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2015