for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
  Subjects -> COMMUNICATIONS (Total: 309 journals)
    - AUDIO/VIDEO RECORDING AND REPRODUCTION (13 journals)
    - COMMUNICATIONS (259 journals)
    - DIGITAL AND WIRELESS COMMUNICATION (19 journals)
    - MEETINGS AND CONGRESSES (7 journals)
    - RADIO, TELEVISION AND CABLE (11 journals)

COMMUNICATIONS (259 journals)                  1 2 3 | Last

ACM Transactions on Information Systems (TOIS)     Full-text available via subscription   (Followers: 11)
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMCCAP)     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Acta Graphica     Open Access   (Followers: 1)
Advances in the History of Rhetoric     Hybrid Journal   (Followers: 6)
African Journal of Information Systems     Open Access   (Followers: 5)
Ambitos     Open Access   (Followers: 1)
American Medical Writers Association Journal     Full-text available via subscription  
Annals of Telecommunications     Hybrid Journal   (Followers: 4)
Área Abierta     Open Access   (Followers: 1)
Art Design & Communication in Higher Education     Hybrid Journal   (Followers: 22)
artciencia.com : Revista de Arte, Ciência e Comunicação     Open Access   (Followers: 2)
Atatürk İletişim Dergisi     Open Access  
Audiology - Communication Research     Open Access   (Followers: 3)
Augmentative and Alternative Communication     Hybrid Journal   (Followers: 12)
AVATARES de la Comunicación y la Cultura     Open Access  
Baltic International Yearbook of Cognition, Logic and Communication     Open Access  
Bioelectromagnetics     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Black Camera     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
C&SC - Communication & Social Change     Open Access   (Followers: 2)
Canadian Journal of Communication     Partially Free   (Followers: 15)
Catalan Journal of Communication & Cultural Studies     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Celebrity Studies     Hybrid Journal   (Followers: 7)
China Communications     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Chinese Journal of Communication     Hybrid Journal   (Followers: 5)
CIC. Cuadernos de Informacion y Comunicacion     Open Access   (Followers: 8)
Coactivity: Philosophy, Communication / Santalka: Filosofija, Komunikacija     Open Access  
Comedy Studies     Hybrid Journal   (Followers: 6)
ComHumanitas     Open Access  
Common Knowledge     Full-text available via subscription   (Followers: 5)
Commons. Revista de Comunicación y Ciudadanía Digital     Open Access  
Communicare : Journal for Communication Sciences in Southern Africa = Communicare : Tydskrif vir Kommunikasiewetenskappe in Suider-Afrika     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Communicatio : South African Journal for Communication Theory and Research     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Communication     Open Access   (Followers: 11)
Communication & Language at Work     Open Access   (Followers: 4)
Communication & Sport     Hybrid Journal  
Communication Booknotes Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 13)
Communication et organisation     Open Access   (Followers: 1)
Communication Papers : Media Literacy & Gender Studies     Open Access   (Followers: 3)
Communication, Culture & Critique     Hybrid Journal   (Followers: 17)
Communications     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Communications in Mobile Computing     Open Access   (Followers: 15)
Communications of the Association for Information Systems     Open Access   (Followers: 11)
Comunicació. Revista de recerca i d'anàlisi     Open Access  
Comunicacion y Hombre     Open Access   (Followers: 2)
Comunicación y Medios     Open Access   (Followers: 3)
Comunicación y sociedad     Open Access   (Followers: 2)
Comunicar     Open Access  
Conexão - Comunicação e Cultura     Open Access  
Convergence The International Journal of Research into New Media Technologies     Hybrid Journal   (Followers: 24)
Creative Artist : A Journal of Theatre and Media Studies     Open Access   (Followers: 2)
Cross-cultural Communication     Open Access   (Followers: 7)
Cuadernos de Informacion     Open Access  
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación     Open Access   (Followers: 1)
Current Narratives     Open Access   (Followers: 9)
Democratic Communiqué     Open Access   (Followers: 1)
Design Ecologies     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Digithum     Open Access   (Followers: 2)
Discourse, Context & Media     Open Access   (Followers: 6)
Documentación de las Ciencias de la Información     Open Access  
e-learning and education (eleed)     Open Access   (Followers: 169)
Editio     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Educação, Formação & Tecnologias     Open Access  
Electronic Journal of Knowledge Management     Open Access   (Followers: 13)
Electronics and Communications in Japan     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Empedocles : European Journal for the Philosophy of Communication     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Enquête - Articles     Open Access   (Followers: 1)
ESSACHESS : Journal for Communication Studies     Open Access   (Followers: 1)
Etudes de communication     Open Access   (Followers: 2)
EURASIP Journal on Embedded Systems     Open Access   (Followers: 8)
Evidence Based Library and Information Practice     Open Access   (Followers: 345)
Explorations in Media Ecology     Hybrid Journal   (Followers: 3)
Fibreculture Journal     Open Access   (Followers: 4)
FLEKS : Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice     Open Access  
Fonseca : Journal of Communication     Open Access   (Followers: 4)
Foundations and Trends® in Communications and Information Theory     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
Framework : The Journal of Cinema and Media     Full-text available via subscription   (Followers: 12)
Gesture     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Global Advances in Business Communication     Open Access   (Followers: 4)
Global Media Journal     Open Access   (Followers: 3)
H-ermes. Journal of Communication     Open Access  
Historia y Comunicación Social     Open Access  
Ibérica     Open Access  
IEICE - Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
IET Communications     Hybrid Journal   (Followers: 7)
Imaging Decisions MRI     Hybrid Journal   (Followers: 2)
index.comunicación     Open Access  
InfoDesign - Revista Brasileira de Design da Informação     Open Access  
Informal Logic     Open Access   (Followers: 4)
Informatics     Open Access   (Followers: 2)
Information & Communications Technology Law     Hybrid Journal   (Followers: 13)
Information Design Journal     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
Information Technologies & International Development     Open Access   (Followers: 185)
Information, Communication & Society     Hybrid Journal   (Followers: 155)
Intelligent Information Management     Open Access   (Followers: 5)
Interaction Studies     Full-text available via subscription   (Followers: 6)
Interactions : Studies in Communication & Culture     Hybrid Journal   (Followers: 1)
International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing     Hybrid Journal   (Followers: 8)
International Journal of Advanced Media and Communication     Hybrid Journal   (Followers: 14)
International Journal of Autonomous and Adaptive Communications Systems     Hybrid Journal   (Followers: 4)
International Journal of Business Communication     Hybrid Journal   (Followers: 4)

        1 2 3 | Last

Comunicació. Revista de recerca i d'anàlisi
   Journal TOC RSS feeds Export to Zotero Follow    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
     ISSN (Print) 2014-0304 - ISSN (Online) 2014-0444
     Published by Institut d'Estudis Catalans Homepage  [3 journals]
 • Novetats bibliogràfiques

  • Authors: Reinald Besalú
   PubDate: 2014-05-13
   Issue No: Vol. 31 (2014)
    
 • Publicacions de la Societat Catalana de Comunicació

  • Authors: Leda Xhelo
   PubDate: 2014-05-13
   Issue No: Vol. 31 (2014)
    
 • Aportacions metodològiques al disseny de les coses des del
         pragmatisme

  • Authors: Romuald Gondomar i Miñana
   Abstract: Les darreres aportacions a la disciplina del disseny s’orienten, tant des de la recerca acadèmica com des de la implementació de la gestió del producte, cap a propostes metodològiques que participen de conceptes comuns. L’experiència de l’usuari, la pràctica i el coneixement, entre d’altres, articulen noves maneres de plantejar el projecte de disseny. En aquests conceptes veiem unes connexions clares amb el pragmatisme, les teories que desenvolupa i els processos d’aplicació que proposa. Per això, després d’una anàlisi del marc pragmàtic de Peirce, orientat cap a la disciplina del disseny, formulem una proposta pragmàtica del disseny de les coses sota les directrius dels processos semiòsics. Aquests processos ens haurien de permetre copsar l’acció dels individus envers les coses, el significat atorgat i la seva interrelació amb els contextos socials i culturals. En altres paraules, ens haurien de permetre integrar el significat de les coses en els cicles comunicatius. PARAULES CLAU: pragmatisme, semiosi, pragmàtica, comunicació, disseny, metodologia.
   PubDate: 2014-05-13
   Issue No: Vol. 31 (2014)
    
 • Retòrica bèl·lica en el tractament periodístic de
         conflictes educatius: metàfores de guerra entorn de
         l’educació per a la ciutadania

  • Authors: Adolfo Carratalá
   Abstract: La cobertura de les notícies vinculades a l’educació hauria d’extremar la precisió i el rigor perquè el tema afecta directament els menors d’edat. Aquesta exigència és encara més gran quan parlem de conflictes al voltant de l’ensenyament. Els mitjans de comunicació haurien d’actuar, en aquests casos, com a agents mediadors que faciliten la cerca d’acords i solucions. En els darrers anys, a Espanya s’ha practicat un tipus de periodisme més orientat a l’increment de la tensió pública que a millorar el coneixement dels individus sobre la realitat. La controvèrsia al voltant de la introducció de l’assignatura d’educació per a la ciutadania n’és un exemple. Aquest treball pretén demostrar, aplicant l’anàlisi textual de nombroses informacions publicades per ABC i La Razón, si la retòrica emprada en el discurs de la premsa conservadora afavorí la representació del conflicte com una situació bèl·lica mitjançant el recurrent ús de metàfores pròpies d’aquest camp semàntic. En aquest cas, els missatges d’aquests diaris beneficiarien una conceptualització de l’enfrontament que en permetria la intensificació i que afectaria la normalitat de la vida escolar i el desenvolupament acadèmic dels estudiants. PARAULES CLAU: periodisme educatiu, premsa, conflicte, metàfores, discurs bèl·lic, educació per a la ciutadania.
   PubDate: 2014-05-12
   Issue No: Vol. 31 (2014)
    
 • Comunicació política i estratègia electoral: Xavier Trias i
         les eleccions municipals del 22 de maig del 2011 a Barcelona

  • Authors: David Caminada Díaz
   Abstract: En les eleccions municipals del 22 de maig del 2011 el candidat de CiU es va imposar a les urnes. En el seu tercer intent des del 2003, el veterà polític Xavier Trias aconseguia derrotar el PSC, que controlava l’Ajuntament des de l’any 1979, quan es van celebrar els primers comicis locals de la nova etapa democràtica. Seguint propostes d’anàlisi provinents de la comunicació política i el màrqueting, aquest article indaga les raons de l’èxit del candidat nacionalista: les fortaleses del candidat (diàleg, empatia, experiència), la selecció d’eslògans rellevants i simples («L’alcalde de les persones», «El canvi en positiu» i «Tu&Trias»), una campanya transversal en la qual es va potenciar l’organització de trobades directes amb públics objectius (reunions, col·loquis, dinars), la difusió d’informació a través de periodistes i mitjans de comunicació tradicionals, i una estratègia activa a Internet i les xarxes socials. PARAULES CLAU: campanya electoral, màrqueting, estratègia, Barcelona, comunicació, xarxes socials.
   PubDate: 2014-05-12
   Issue No: Vol. 31 (2014)
    
 • Una aproximació a la bretxa academicoprofessional publicitària:
         estat de la qüestió i línies de recerca potencials

  • Authors: Freddy Bustamante Villanueva, Matilde Obradors Barba
   Abstract: La bretxa academicoprofessional publicitària és un fenomen que ha cobrat rellevància aquesta última dècada. El seu estudi analitza les falles acadèmiques i professionals en publicitat, a més de contrastar i complementar el coneixement clàssic amb un enfocament professional. Aquest article fa una revisió de les escasses però més representatives recerques centrades en la bretxa publicitària, centrant-se en l’estudi del coneixement professional publicitari i la seva dissonància amb el coneixement acadèmic. Aquesta revisió de la literatura sobre la bretxa academicoprofessional conclou amb el plantejament d’una sèrie de línies de recerca potencials sobre el tema que permetrien aprofundir encara més en el coneixement, el funcionament, l’estructura i les regles del món publicitari, i que permetrien també que futures recerques acadèmiques assimilessin el coneixement professional per reduir la bretxa i sobretot beneficiar la comunitat acadèmica. PARAULES CLAU: bretxa, acadèmia, professional, publicitat, coneixement, investigació publicitària.
   PubDate: 2014-05-12
   Issue No: Vol. 31 (2014)
    
 • La gestió de les marques de destinació i de territori des de la
         perspectiva de les relacions públiques

  • Authors: José Fernández-Cavia, Assumpció Huertas
   Abstract: La gestió de marques de destinació o de territori és relativament recent i el seu desenvolupament ha partit principalment dels pressupòsits teòrics del màrqueting. Malgrat això, actualment aquests conceptes i la seva gestió operativa resulten més adequats des de la disciplina de les relacions públiques, ja que els territoris no són productes amb interessos únicament comercials i impliquen una multiplicitat de públics, entre altres motius. Els resultats d’aquest estudi mostren la preponderància del màrqueting en aquestes tasques: els professionals no posseeixen formació en relacions públiques, poques destinacions posseeixen plans de comunicació i es dirigeixen a molt pocs públics, bàsicament a turistes. Com a conseqüència, es constata la necessitat de l’evolució teòrica d’aquests conceptes i de la seva gestió des de la perspectiva de les relacions públiques per aconseguir un desenvolupament del territori més global, just, participatiu i sostenible.

   PARAULES CLAU: relacions públiques, marques de destinació, marques de territori, màrqueting, reputació, turisme.
   PubDate: 2014-05-12
   Issue No: Vol. 31 (2014)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2014