for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
  Subjects -> COMMUNICATIONS (Total: 317 journals)
    - COMMUNICATIONS (285 journals)
    - Digital and Wireless Communication (7 journals)
    - MEETINGS AND CONGRESSES (7 journals)
    - RADIO (1 journals)
    - SOUND RECORDING AND REPRODUCTION (8 journals)
    - TELEVISION AND CABLE (7 journals)
    - VIDEO (2 journals)

COMMUNICATIONS (285 journals)                  1 2 3 | Last

ACM Transactions on Information Systems (TOIS)     Full-text available via subscription   (10 followers)
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications (TOMCCAP)     Full-text available via subscription   (7 followers)
Acta Graphica     Open Access   (1 follower)
Advances in Radio Science (ARS)     Open Access   (4 followers)
Advances in the History of Rhetoric     Hybrid Journal   (5 followers)
African Journal of Information Systems     Open Access   (4 followers)
Ambitos     Open Access   (1 follower)
American Journal of Neuroradiology     Full-text available via subscription   (6 followers)
American Medical Writers Association Journal     Full-text available via subscription  
Annals of Telecommunications     Hybrid Journal   (3 followers)
Área Abierta     Open Access   (1 follower)
Art Design & Communication in Higher Education     Hybrid Journal   (18 followers)
artciencia.com : Revista de Arte, Ciência e Comunicação     Open Access   (1 follower)
Audiology - Communication Research     Open Access   (3 followers)
Augmentative and Alternative Communication     Hybrid Journal   (11 followers)
AVATARES de la Comunicación y la Cultura     Open Access   (1 follower)
Baltic International Yearbook of Cognition, Logic and Communication     Open Access  
Bioelectromagnetics     Hybrid Journal   (1 follower)
Black Camera     Full-text available via subscription   (2 followers)
C&SC - Communication & Social Change     Open Access   (1 follower)
Canadian Journal of Communication     Partially Free   (12 followers)
Catalan Journal of Communication & Cultural Studies     Hybrid Journal   (2 followers)
Celebrity Studies     Hybrid Journal   (4 followers)
China Communications     Full-text available via subscription  
Chinese Journal of Communication     Hybrid Journal   (5 followers)
CIC. Cuadernos de Informacion y Comunicacion     Open Access   (7 followers)
Coactivity: Philosophy, Communication / Santalka: Filosofija, Komunikacija     Open Access  
Comedy Studies     Hybrid Journal   (5 followers)
ComHumanitas     Open Access  
Common Knowledge     Full-text available via subscription   (6 followers)
Communicare : Journal for Communication Sciences in Southern Africa = Communicare : Tydskrif vir Kommunikasiewetenskappe in Suider-Afrika     Full-text available via subscription   (3 followers)
Communicatio : South African Journal for Communication Theory and Research     Hybrid Journal   (3 followers)
Communication     Open Access   (10 followers)
Communication & Language at Work     Open Access   (2 followers)
Communication & Sport     Hybrid Journal  
Communication Booknotes Quarterly     Hybrid Journal   (12 followers)
Communication et organisation     Open Access   (1 follower)
Communication Papers : Media Literacy & Gender Studies     Open Access  
Communication, Culture & Critique     Hybrid Journal   (14 followers)
Communications     Full-text available via subscription   (4 followers)
Communications and Network     Open Access   (5 followers)
Communications in Mobile Computing     Open Access   (14 followers)
Communications of the Association for Information Systems     Open Access   (9 followers)
Comunicació. Revista de recerca i d'anàlisi     Open Access  
Comunicacion y Hombre     Open Access   (2 followers)
Comunicación y Medios     Open Access   (3 followers)
Comunicación y sociedad     Open Access   (2 followers)
Comunicar     Open Access  
Conexão - Comunicação e Cultura     Open Access  
Convergence The International Journal of Research into New Media Technologies     Hybrid Journal   (19 followers)
Creative Artist : A Journal of Theatre and Media Studies     Open Access   (1 follower)
Cross-cultural Communication     Open Access   (7 followers)
Cuadernos de Informacion     Open Access  
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación     Open Access   (1 follower)
Current Narratives     Open Access   (9 followers)
Democratic Communiqué     Open Access   (1 follower)
Design Ecologies     Hybrid Journal   (5 followers)
Digithum     Open Access   (1 follower)
Discourse, Context & Media     Open Access   (5 followers)
Documentación de las Ciencias de la Información     Open Access  
E-Health Telecommunication Systems and Networks     Open Access   (1 follower)
e-learning and education (eleed)     Open Access   (85 followers)
Editio     Full-text available via subscription  
Educação, Formação & Tecnologias     Open Access  
Electronic Journal of Knowledge Management     Open Access   (12 followers)
Electronics and Communications in Japan     Hybrid Journal   (4 followers)
Empedocles : European Journal for the Philosophy of Communication     Hybrid Journal   (1 follower)
Enquête - Articles     Open Access   (1 follower)
ESSACHESS : Journal for Communication Studies     Open Access  
Etudes de communication     Open Access   (2 followers)
EURASIP Journal on Embedded Systems     Open Access   (8 followers)
EURASIP Journal on Image and Video Processing     Open Access   (6 followers)
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking     Open Access   (8 followers)
European Transactions on Telecommunications     Hybrid Journal   (3 followers)
Evidence Based Library and Information Practice     Open Access   (230 followers)
Explorations in Media Ecology     Hybrid Journal   (3 followers)
Feuillets de Radiologie     Full-text available via subscription   (1 follower)
Fibreculture Journal     Open Access   (2 followers)
Film & History: An Interdisciplinary Journal of Film and Television Studies     Full-text available via subscription   (19 followers)
Fonseca : Journal of Communication     Open Access   (4 followers)
Foundations and Trends® in Communications and Information Theory     Full-text available via subscription   (5 followers)
Framework : The Journal of Cinema and Media     Full-text available via subscription   (9 followers)
Gesture     Full-text available via subscription   (3 followers)
Global Advances in Business Communication     Open Access   (4 followers)
Global Media Journal     Open Access   (3 followers)
Historia y Comunicación Social     Open Access  
Historical Journal of Film, Radio and Television     Hybrid Journal   (19 followers)
Ibérica     Open Access  
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology     Hybrid Journal   (3 followers)
IEICE - Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences     Full-text available via subscription   (6 followers)
IET Communications     Hybrid Journal   (7 followers)
Imaging Decisions MRI     Hybrid Journal   (2 followers)
index.comunicación     Open Access  
InfoDesign - Revista Brasileira de Design da Informação     Open Access  
Informal Logic     Open Access   (4 followers)
Informatics     Open Access   (2 followers)
Information & Communications Technology Law     Hybrid Journal   (14 followers)
Information Design Journal     Full-text available via subscription   (6 followers)
Information Technologies & International Development     Open Access   (101 followers)
Information, Communication & Society     Hybrid Journal   (97 followers)

        1 2 3 | Last

Comunicació. Revista de recerca i d'anàlisi    Follow    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
     ISSN (Print) 2014-0304 - ISSN (Online) 2014-0444
     Published by Institut d'Estudis Catalans Homepage  [3 journals]
 • Novetats bibliogràfiques
  • Authors: Reinald Besalú
   PubDate: 2013-11-19
   Issue No: Vol. 30 (2013)
    
 • Publicacions de la Societat Catalana de Comunicació
  • Authors: Redacció Revista
   PubDate: 2013-11-19
   Issue No: Vol. 30 (2013)
    
 • Proposta d’un model integrat de gestió de comunicació
         
  • Authors: Guillermo Sanahuja Peris
   Abstract: La present investigació tracta de presentar un model de gestió per a les disciplines de comunicació i màrqueting orientat a l’excel·lència en el si d’unes organitzacions tan singulars com són els clubs esportius. La metodologia utilitzada és una combinació de
   tècniques quantitatives i qualitatives amb un univers d’estudi format per les cinquantasis entitats esportives que formen la Lliga de Futbol Professional i l’Associació de Clubs de Bàsquet, i una recopilació de les fonts documentals principals de procedència
   anglosaxona sobre la matèria. Com a resultat es proposen unes orientacions bàsiques, una representació gràfica del model i un conjunt de funcions.PARAULES CLAU: comunicació corporativa, esport, tècniques i eines, model.
   PubDate: 2013-11-19
   Issue No: Vol. 30 (2013)
    
 • Ètica i periodisme esportiu: una proposta d’ítems
         d’anàlisi per avaluar la qualitat de la cobertura de
         l’esport als mitjans de comunicació
  • Authors: Xavier Ramon Vegas
   Abstract: Tenint en compte el seu paper crucial com a transmissors d’informació i valors en les societats democràtiques, els mitjans de comunicació haurien de dur a terme un tractament complet i responsable de totes les àrees informatives. Malgrat això, els acadèmics han detectat una sèrie de problemes ètics fonamentals en el camp del periodisme esportiu, com la dissolució de les fronteres entre la informació, l’opinió i la publicitat; el sensacionalisme; la incitació a la violència; l’ús d’estereotips, o la baixa qualitat i varietat de les fonts utilitzades. L’article identifica aquestes mancances i presenta una proposta d’ítems d’anàlisi per avaluar sistemàticament la qualitat de la cobertura periodística de l’esport, organitzada a partir dels quatre principis essencials de la deontologia periodística (veritat, justícia, llibertat i responsabilitat social). Finalment, s’assenyalen les aplicacions de la proposta en els àmbits de la investigació, la docència i la pràctica professional.PARAULES CLAU: ètica, periodisme, esport, qualitat, ítems d’anàlisi, proposta.
   PubDate: 2013-11-19
   Issue No: Vol. 30 (2013)
    
 • Reflexions sobre la responsabilitat corporativa. Pot haver-hi identitat
         sense RSC però mai RSC sense identitat
  • Authors: Magdalena Mut Camacho
   Abstract: En la present reflexió es proposa l’anàlisi de la responsabilitat social corporativa (RSC) des de l’estratègia corporativa amb l’objectiu de comprovar la seua influència tant a nivell intern com extern. Partim de la hipòtesi que les empreses han de preveure la RSC en les seues estratègies de negoci com a part integrant del seu desenrotllament, per a un correcte avanç d’acord amb l’entorn i la societat en què estan involucrades. Esta forma d’actuar ha de ser integrada en el ser de l’organització i ha de passar a formar part de la seua identitat corporativa. Esta estratègia ferma, coherent i mantinguda en el temps aporta beneficis intangibles que augmenten el valor de l’organització. El fet d’apostar per este valor com a principal essència identificativa per a presentar-se davant dels públics d’interès és una estratègia que aborden amb gran originalitat i pulcritud algunes empreses, enfront d’altres en què la seua actitud no es correspon amb la seua definició identitària, per tant no la tenen interioritzada.PARAULES CLAU: responsabilitat social corporativa, estratègia, identitat corporativa, comunicació.
   PubDate: 2013-11-18
   Issue No: Vol. 30 (2013)
    
 • El Consell de la Informació de Catalunya, com a sistema de rendiment
         de comptes dels mitjans
  • Authors: Llúcia Oliva
   Abstract: Quan més es necessiten els sistemes d’autocontrol de la premsa que permetin recuperar la confiança de la societat en el periodisme, el Consell de la Informació de Catalunya (CIC) perd mitjans adherits. La crisi econòmica i les polítiques de la Generalitat poc apropiades han contribuït a la decadència. Malgrat això, un estudi recent demostra que el CIC ha estat útil en els seus primers setze anys de vida com a sistema de rendiment de comptes dels mitjans de comunicació (media accountability). L’observació dels resultats d’aquest estudi, al costat de les estadístiques d’altres consells de la informació europeus, demostra que hi ha una coincidència en les tendències. També queda clar que cal un esforç dels mitjans catalans per recuperar els valors i principis del periodisme que restableixin la confiança de la societat i assegurin el futur del periodisme.PARAULES CLAU: consell de la informació, rendiment de comptes dels mitjans de comunicació, accuracy, autoregulació, codi ètic.
   PubDate: 2013-11-18
   Issue No: Vol. 30 (2013)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2014