for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help

Publisher: SciELO   (Total: 737 journals)

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

  First | 1 2 3 4        [Sort by number of followers]   [Restore default list]

Showing 601 - 741 of 741 Journals sorted alphabetically
Revista Estudos Feministas     Open Access   (SJR: 0.208, CiteScore: 0)
Revista Facultad de Ciencias Económicas: Investigación y Reflexión     Open Access  
Revista Facultad de Ingenieria - Universidad de Tarapaca     Open Access   (Followers: 1)
Revista Facultad de Ingeniería Universidad de Antioquia     Open Access   (Followers: 1, SJR: 0.172, CiteScore: 0)
Revista Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia     Open Access   (SJR: 0.125, CiteScore: 0)
Revista Facultad Nacional de Agronomía, Medellín     Open Access   (SJR: 0.138, CiteScore: 0)
Revista Facultad Nacional de Salud Pública     Open Access  
Revista Gaúcha de Enfermagem     Open Access   (SJR: 0.225, CiteScore: 1)
Revista Geológica de América Central     Open Access  
Revista Geológica de Chile     Open Access   (Followers: 1)
Revista Gerencia y Políticas de Salud     Open Access   (SJR: 0.136, CiteScore: 0)
Revista Habanera de Ciencias Médicas     Open Access   (SJR: 0.211, CiteScore: 0)
Revista Historia y Sociedad     Open Access  
Revista IBRACON de Estruturas e Materiais     Open Access   (Followers: 1)
Revista Ingenieria de Construcción     Open Access   (Followers: 1, SJR: 0.204, CiteScore: 0)
Revista Ingenierías Universidad de Medellín     Open Access  
Revista Integra Educativa     Open Access  
Revista Interamericana de Bibliotecología     Open Access   (Followers: 7)
Revista Internacional de Contaminación Ambiental     Open Access   (SJR: 0.152, CiteScore: 0)
Revista ION     Open Access  
Revista IUS     Open Access  
Revista Katálysis     Open Access  
Revista Lasallista de Investigación     Open Access   (SJR: 0.146, CiteScore: 0)
Revista Latino-Americana de Enfermagem     Open Access   (SJR: 0.339, CiteScore: 1)
Revista Latinoamericana de Bioética     Open Access  
Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico     Open Access  
Revista Latinoamericana de Filosofía     Open Access   (Followers: 1)
Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa     Open Access   (SJR: 0.171, CiteScore: 0)
Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental     Open Access   (SJR: 0.201, CiteScore: 0)
Revista Medica de Chile     Open Access   (SJR: 0.259, CiteScore: 1)
Revista Médica del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera     Open Access   (Followers: 1)
Revista Médica Electrónica     Open Access  
Revista Médica La Paz     Open Access  
Revista Mexicana de Análisis de la Conducta     Open Access   (SJR: 0.405, CiteScore: 1)
Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica     Open Access   (Followers: 2, SJR: 0.596, CiteScore: 1)
Revista Mexicana de Biodiversidad     Open Access   (SJR: 0.421, CiteScore: 1)
Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas     Open Access   (Followers: 1)
Revista Mexicana de Ciencias Geológicas     Open Access   (SJR: 0.308, CiteScore: 1)
Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias     Open Access   (Followers: 1, SJR: 0.17, CiteScore: 0)
Revista Mexicana de Economía y Finanzas     Open Access  
Revista Mexicana de Física     Open Access   (SJR: 0.203, CiteScore: 0)
Revista mexicana de física E     Open Access  
Revista Mexicana de Fitopatología     Open Access  
Revista Mexicana de Ingeniería Química     Open Access   (SJR: 0.328, CiteScore: 1)
Revista Mexicana de Investigación Educativa     Open Access   (Followers: 3, SJR: 0.291, CiteScore: 0)
Revista Mexicana de Micologí­a     Open Access  
Revista Mexicana de Sociologí­a     Open Access   (Followers: 9, SJR: 0.142, CiteScore: 0)
Revista Musical Chilena     Open Access   (SJR: 0.1, CiteScore: 0)
Revista MVZ Córdoba     Open Access   (SJR: 0.173, CiteScore: 0)
Revista Odonto Ciência     Open Access   (SJR: 0.101, CiteScore: 0)
Revista Opinión Jurídica     Open Access  
Revista Panamericana de Salud Pública     Open Access   (SJR: 0.452, CiteScore: 1)
Revista Paulista de Pediatria     Open Access   (SJR: 0.472, CiteScore: 1)
Revista Perspectivas     Open Access  
Revista Pilquen : Sección Ciencias Sociales     Open Access  
Revista Portuguesa de Cirurgia     Open Access   (Followers: 1)
Revista Portuguesa de Enfermagem de Saúde Mental     Open Access  
Revista Portuguesa de Imunoalergologia     Open Access   (Followers: 2, SJR: 0.141, CiteScore: 0)
Revista Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia     Open Access  
Revista Portuguesa de Saúde Pública     Open Access   (SJR: 0.155, CiteScore: 0)
Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão     Open Access  
Revista Signos     Open Access   (SJR: 0.174, CiteScore: 0)
Revista Universitaria de Geografía     Open Access  
Revista Uruguaya de Cardiologia     Open Access  
Revista Veterinaria     Open Access   (SJR: 0.105, CiteScore: 0)
RGO : Revista Gaúcha de Odontologia     Open Access   (SJR: 0.104, CiteScore: 0)
RISTI : Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação     Open Access   (SJR: 0.213, CiteScore: 1)
RLA : revista de linguistica teorica y aplicada     Open Access   (Followers: 1, SJR: 0.192, CiteScore: 0)
Rodriguésia     Open Access   (SJR: 0.734, CiteScore: 2)
SA Orthopaedic J.     Open Access   (Followers: 2)
Salud Colectiva     Open Access   (SJR: 0.22, CiteScore: 0)
Salud Mental     Open Access   (Followers: 1, SJR: 0.173, CiteScore: 1)
Sanidad Militar     Open Access  
São Paulo em Perspectiva     Open Access  
Sao Paulo Medical J.     Open Access   (SJR: 0.334, CiteScore: 1)
Saúde e Sociedade     Open Access   (SJR: 0.384, CiteScore: 0)
Saúde em Debate     Open Access  
Sba: Controle & Automação Sociedade Brasileira de Automatica     Open Access  
Scientia Agricola     Open Access   (SJR: 0.578, CiteScore: 2)
Scientiae Studia     Open Access  
Secuencia     Open Access   (SJR: 0.101, CiteScore: 0)
Serviço Social & Sociedade     Open Access   (Followers: 1)
Sexualidad, Salud y Sociedad (Rio de Janeiro)     Open Access   (Followers: 2)
Si Somos Americanos     Open Access  
Signos Filosóficos     Open Access   (SJR: 0.107, CiteScore: 0)
Silva Lusitana     Open Access  
Sociedade & Natureza     Open Access  
Sociedade e Estado     Open Access   (Followers: 2, SJR: 0.127, CiteScore: 0)
Sociologia : Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto     Open Access  
Sociologias     Open Access   (Followers: 2, SJR: 0.15, CiteScore: 0)
Sociológica     Open Access   (Followers: 2)
Soldagem & Inspeção     Open Access   (SJR: 0.238, CiteScore: 0)
South African Dental J.     Open Access  
South African J. of Agricultural Extension     Open Access   (Followers: 4)
South African J. of Animal Science     Open Access   (Followers: 3, SJR: 0.387, CiteScore: 1)
South African J. of Childhood Education     Open Access   (Followers: 1)
South African J. of Enology and Viticulture     Open Access   (SJR: 0.301, CiteScore: 1)
South African J. of Industrial Engineering     Open Access   (Followers: 3, SJR: 0.201, CiteScore: 1)
South African J. of Occupational Therapy     Open Access   (Followers: 39)
South African J. of Surgery     Open Access   (Followers: 1, SJR: 0.162, CiteScore: 0)
South African Medical J.     Open Access   (Followers: 5, SJR: 0.45, CiteScore: 1)
Studia Historiae Ecclesiasticae     Open Access   (Followers: 3)
Summa Phytopathologica     Open Access   (SJR: 0.258, CiteScore: 0)
Tecnología Química     Open Access  
Tecnología y Ciencias del Agua     Open Access   (SJR: 0.153, CiteScore: 0)
Temas y Debates     Open Access  
Tempo     Open Access   (Followers: 2, SJR: 0.103, CiteScore: 0)
Tempo Social     Open Access   (Followers: 2, SJR: 0.135, CiteScore: 0)
Teología y Vida     Open Access   (Followers: 1, SJR: 0.122, CiteScore: 0)
Terapia Psicológica     Open Access   (SJR: 0.394, CiteScore: 1)
Texto & Contexto - Enfermagem     Open Access   (SJR: 0.273, CiteScore: 1)
The European J. of Psychiatry (edicion en español)     Open Access   (Followers: 1)
Theologica Xaveriana     Open Access   (SJR: 0.14, CiteScore: 0)
Tinkazos     Open Access  
Tópicos del seminario     Open Access   (Followers: 1)
Toxicodependências     Open Access  
Trabalho, Educação e Saúde     Open Access  
Trabalhos em Linguistica Aplicada     Open Access  
Trans/Form/Ação - Revista de Filosofia     Open Access   (SJR: 0.1, CiteScore: 0)
Transinformação     Open Access   (Followers: 1, SJR: 0.192, CiteScore: 0)
Trends in Psychiatry and Psychotherapy     Open Access   (Followers: 9, SJR: 0.323, CiteScore: 1)
Tydskrif vir Geesteswetenskappe     Open Access   (SJR: 0.193, CiteScore: 0)
Tydskrif vir Letterkunde     Open Access   (SJR: 0.235, CiteScore: 0)
Ultima Década     Open Access  
Universidad y Ciencia     Open Access   (Followers: 1)
Universitas Medica     Open Access   (Followers: 1)
Universitas Philosophica     Open Access  
Universitas Scientiarum     Open Access   (SJR: 0.192, CiteScore: 1)
Universum : Revista de Humanidades y Ciencias Sociales     Open Access   (Followers: 1, SJR: 0.155, CiteScore: 0)
Vaccimonitor     Open Access   (Followers: 1, SJR: 0.177, CiteScore: 0)
Varia Historia     Open Access   (SJR: 0.152, CiteScore: 0)
Veritas : Revista de Filosofí­a y Teología     Open Access   (Followers: 1, SJR: 0.101, CiteScore: 0)
Veterinaria (Montevideo)     Open Access  
Veterinaria México     Open Access  
Vibrant : Virtual Brazilian Anthropology     Open Access  
Visión de futuro     Open Access  
Vniversitas     Open Access   (SJR: 0.16, CiteScore: 0)
Water SA     Open Access   (Followers: 2, SJR: 0.361, CiteScore: 1)
West Indian Medical J.     Open Access   (Followers: 1, SJR: 0.174, CiteScore: 0)
Yesterday and Today     Open Access   (Followers: 1)
Zoologia (Curitiba)     Open Access  

  First | 1 2 3 4        [Sort by number of followers]   [Restore default list]

Similar Journals
Journal Cover
South African Journal of Industrial Engineering
Journal Prestige (SJR): 0.201
Citation Impact (citeScore): 1
Number of Followers: 3  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1012-277X - ISSN (Online) 2224-7890
Published by SciELO Homepage  [737 journals]
 • Note from the editor

  •  
 • A conceptual framework implementing An AS9100 quality management system
         for the aerospace industry

  • Abstract: This article proposes, through an extensive review of prominent International Organization for Standardization (ISO) literature, a conceptual framework implementing an AS9100 quality management system (QMS) for the aerospace industry. The conceptual framework developed in this study provides systematic collective knowledge for aerospace industries to understand the most important dimensions, and their mutual relationships, to deliver products and services ensuring customer satisfaction. The article presents a three-phase implementation methodology for achieving sustained success, offering useful practical relevance for any aerospace industry. The approach followed in this study can be used as a foundation for future studies in AS9100 QMS implementation.Na aanleiding van 'n omvattende literatuurstudie van die mees prominente internasionale standardiseringsorganisasie (ISO) dokumente, stel hierdie artikel 'n konsepraamwerk voor vir die implementering van 'n AS9100 kwaliteitsbeheerstelsel (KBS) in die ruimte-industrie. Hierdie konsepraamwerk verduidelik op 'n sistematiese wyse die belangrikste dimensies en hul onderlinge verhoudings wat in die ruimte-indstrie onontbeerlik is vir die lewering van produkte en dienste wat kliënte tevrede stel. 'n Drie-fase implementeringsmetodologie word voorgestel met praktiese waarde vir voortgesette sukses in die ruimte-industrie. Die benadering wat in hierdie studie gevolg is, sou ook van toepassing wees in ander toekomstige studies van AS9100 gehalte-beheerstelsels.
    
 • An artificial intelligence and knowledge-based system to support the
         decision-making process in sales

  • Abstract: The purpose of this article is to describe the development of a knowledge-based system that, aided by rules, can support the decision-making processes of the sales department of a company. The knowledge-based system can bring reliability and agility to the decision-making process, and can allow for simulating future scenarios for the company, according to the combined behaviour of key variables. All variables identified in the study have some degree of importance for the decision-making process; they must be analysed together to produce a reliable answer, otherwise, an incorrect decision can emerge, damaging the execution of the company's strategy. The main contribution of this study is a case report in which a knowledge-based system helped to find an adequate alternative to a business problem in the sales sector of a company in the south of Brazil.Die doel van hierdie artikel is om die ontwikkeling van 'n kennisgebaseerde stelsel te beskryf wat met die hulp van reëls, die besluitnemingsprosesse van die verkope- en bemarkingsafdeling van 'n maatskappy kan ondersteun. Die kennisgebaseerde stelsel kan betroubaarheid en behendigheid tot die besluitnemingsproses bring, en kan toekomstige scenario's vir die maatskappy simuleer, volgens die gekombineerde gedrag van die sleutelveranderlikes. Alle veranderlikes wat in die studie geïdentifiseer is, het 'n mate van belang vir die besluitnemingsproses, en moet saam ontleed word om 'n betroubare antwoord te lewer. Andersins kan 'n verkeerde besluit ontstaan en skade aan die uitvoering van die maatskappy se strategie veroorsaak. Die hoof bydrae van hierdie studie is 'n gevalle studie van 'n geval waarin 'n kennisgebaseerde stelsel gehelp het om 'n voldoende alternatief vir 'n besigheidsprobleem in die verkope-afdeling van 'n maatskappy in die suide van Brasilië te vind.
    
 • Medical device innovation in South Africa: Evolution of collaboration
         networks (2001-2013)

  • Abstract: The evolution of medical device development in South Africa was investigated for the period 2001-2013. Collaboration networks for four sectors - academia, healthcare, industry, and science and support - were derived from a bibliometric study. Centrality measures identified dominant institutions. New actors entering the networks either exhibited preferential attachment to these institutions, or joined the network as part of an isolated cluster. Of the new institutions, foreign collaborators seldom stayed beyond five years, while local institutions seldom left after entering the field. Over the 13-year period, local collaboration activity persisted, while local-foreign collaborations were seen to decline. Over time, the network topology became more akin to that of a small-world network. The findings of the study may support innovation management by guiding institutional strategies for effective collaboration.Die ontwikkeling van mediese toestelle in Suid-Afrika is ondersoek vir die periode 2001 tot 2013. Samewerkingsnetwerke vir vier sektore, naamlik die akademici, gesondheidsorg, die industrie en wetenskap en ondersteuning, is afgelei vanuit 'n literatuurstudie. Sentraliteitmaatstawwe het die leidende instansies identifiseer. Nuwe rolspelers wat die netwerke betree het, het 'n voorkeur getoon om saam met hierdie instansies te werk of het by die netwerk aangesluit as 'n geïsoleerde groep. Onder die nuwe rolspelers het buitelandse medewerkers selde vir langer as vyf jaar betrokke gebly. Daarteenoor het plaaslike medewerkers selde die veld verlaat. Plaaslike samewerking het oor die verloop van die 13 jaar volgehou, maar internasionale samewerking het afgeneem in die tydperk. Met die verloop van tyd het die netwerk-topologie tot 'n netwerk soortgelyk aan 'n klein-wêreld netwerk ontwikkel. Die bevindinge van hierdie studie mag die bestuur van innovasie ondersteun deur institusionele strategieë vir effektiewe samewerking te begelei.
    
 • A DCOR-based NPD process redesign approach with grounded theory
         evaluation

  • Abstract: This research proposes a benchmarking-based process redesign approach for a new product development (NPD) process. The proposed method compares the semantic similarities of the design activities in the as-is NPD process with the activities in the design chain operations reference-model (DCOR). Then a design structure matrix (DSM) is employed to streamline the redesigned NPD process and form a to-be NPD process. Finally, grounded theory is used to evaluate the to-be NPD process according to five key performance indicators and to identify the pros and cons for the redesign changes. An unmanned aerial vehicle (UAV) NPD process is used for case study and the results show that the to-be UAV NPD process is more effective than the as-is UAV NPD process.Hierdie navorsing stel 'n maatstafgebaseerde proses voor vir herontwerpe binne die nuwe produk ontwikkelingsproses (NPO). Die voorgestelde metode vergelyk die semantiese ooreenkomste van die ontwerpsaktiwiteite in die huidige NPO-proses met die aktiwiteite van die ontwerpsketting bedryfsverwysingsmodel. Daarna is 'n ontwerpstruktuur matriks toegepas om die voorgestelde NPO-proses meer vaart belyn te maak. Laastens word gegronde teorie gebruik om die voorgestelde NPO-proses te evalueer volgens vyf sleutel verigtingsindikators en om die voor- en nadele van die herontwerpveranderinge te identifiseer. 'n Onbemande lugvaartuig NPO-proses is gebruik as 'n gevallestudie en die resultate toon dat die om-te-wees NPO-proses meer effektief is as die soos-dit-is NPO-proses.
    
 • Assessing performance of automobile industry using Malmquist
         productivity index with R

  • Abstract: The aim of this study is to measure the performance of the top ten automobile manufacturers for the years 2011 to 2016. After evaluating the data from annual reports, only six manufacturers meet the requirements. The Malmquist productivity index (MPI) is used as the measurement of performance. The MPI consists of two elements: the technical efficiency change index (TECI) and the technological change index (TCI). The 'productivity' package in the open-source programming language known as 'R' is used to estimate the MPI, TCI, and TECI with input and output orientations. The results suggest that the productivity of the automobile industry increased during the period under evaluation. The average productivity scores for the top three manufacturers are as follows: Toyota (1.4844), Volkswagen (1.3382), and Mercedes-Benz (1.4444). However, there are still some industries whose productivity score is less than 1: Ford (0.9846), Honda (0.9925), and Nissan (0.9999). The newness of this study stems from the use of MPI in the global automobile industry, using R language, an open-source application for processing data.Die doel van hierdie studie is om die vertoning van die tien beste motorvervaardigers gedurende die tydperk 2011 tot 2016 te meet. Nadat die data in jaarverslae evalueer is, voldoen net ses vervaardigers aan die vereistes. Die Malmquist Produktiwiteits-indeks (MPI) is gebruik as maatstaf. Die MPI bestaan uit twee elemente, naamlik die indeks vir tegniese doeltreffendheids-verandering (TECI) en die indeks vir tegnologiese verandering (TCI). Die produktiwiteit pakket in die 'R' programmeertaal is gebruik om 'n skatting van die MPI, TCI en TECI te bepaal aan die hand van inset en uitset oriëntasies. Die resultate toon dat die produktiwiteit tydens die oorwegingsperiode toegeneem het. Die gemiddelde produktiwiteitstellings vir die drie beste vervaardigers was soos volg: Toyota (1.4844), Volkswagen (1.3382) en Mercedes-Benz (1.444). Daar is egter steeds sommige vervaardigers wie se produktiwiteitstelling kleiner is as een: Ford (0.9846), Honda (0.9925) en Nissan (0.9999). Die toepassing van MPI in die wêreldwye outomobielindustrie, met die hulp van R programmeertaal, is nog nie voorheen gepubliseer nie.
    
 • User experience of a stylus pen that can provide the texture of pen and
         paper

  • Abstract: There is a lot of investment in research on displaying texture through a stylus pen. However, little is known about the effect of a stylus pen that can provide the texture of pen and paper on user experience. This study investigated whether there is a change in user experience when using a stylus pen that can provide pen-and-paper texture compared with a typical stylus pen. Experiments involving writing and drawing tasks using three tools (a stylus pen that can provide pen-and-paper texture, a typical stylus pen, and analogue pen and paper) were conducted, and user experiences were compared. After a literature review that examined the factors affecting the experience of using a pen, the experiments were conducted to measure usability and emotions. We found little difference between the typical stylus pen and the stylus pen in providing texture in respect of completion time and amount of error. However, the stylus pen that can provide texture showed results closer to those of the analogue pen and paper, and better results than those of the typical stylus pen in respect of familiarity and overall satisfaction of the usability and emotional variables. Therefore, this study confirmed that user experience is improved when using a stylus pen that can provide the texture of pen and paper.Daar is al baie belê en nagevors in die nabootsing van die pen-op-papier gevoel van 'n elektroniese stilus. Daar is egter weinige inligting beskikbaar oor die effek wat tekstuur op gebruikers-ervaring het. Hierdie studie ondersoek of daar n verandering in gebruikerservaring is wanneer n stilus met pen-op-papier terugvoer gebruik word teenoor n tipiese stilus wat nie terugvoer aan die gebruiker lewer nie. Eksperimente wat skryf en teken-take insluit is met drie gereedskapstukke (n stilus met pen-op-papier terugvoer, n tipiese stilus, en n konvensionele pen op papier) uitgevoer. Na n literatuurstudie van stapel gestuur is, is die eksperimente uitgevoer om die bruikbaarheid en subjektiewe terugvoer van die gebruiker te bepaal. Die resultate toon min verskil tussen n tipiese stilus en een met die pen-op-papier gevoel, beide in terme van die tyd om die take te voltooi en die aantal foute begaan. Die stilus met pen-op-papier terugvoer se vertoning was nader aan die van n tradisionele pen, asook beter subjektiewe terugvoer van die gebruiker in terme van vertroudheid en algehele bevrediging. Die gevolgtrekking is dus dat n stilus met pen-op-papier terugvoer gebruikerservaring verbeter.
    
 • An integrated system for process-fixture layout design optimisation for
         cubical parts

  • Abstract: In this article, an integrated computer-assisted process-planning and computer-assisted fixture layout planning system is presented for the automatic generation of process and fixture maps. The part feature model is created using various algorithms and the geometric reasoning approach. The feature-based methodology based on the machining database is then applied for the generation of process maps. The setup scheme algorithm allocates each feature to a definite setup based on its location. The part geometric database and setup plan aids the fixture layout planning process. During fixture layout planning, the standard fixture rules are applied to determine the locating arrangement and feasible datum along with the suitable positions using a fixture database for initial fixture layout planning data. Visual C++ is used to implement the proposed methodology because it interacts with current computer-aided design software. Then a case study is presented to develop an initial fixture layout. Afterwards, the ANSYS parametric design language optimisation tool is applied to automatically optimise locator and clamp positions that yield minimum workpiece deformation. At the end, finite element analysis results depicting deformation magnitudes are presented.'n Geïntegreerde, rekenaargesteunde prosesbeplanning en rekenaargesteunde hegstuk-uitleg beplanningstelsel vir die outomatiese generasie van proses- en hegtingskaarte word voorgehou. Die onderdeel kenmerkmodel is gegenereer met verskeie algoritmes en die geometriese beredeneringsbenadering. Die kenmerk gebaseerde metodologie, wat op die masjineringsdata-basis gebaseer is, is dan toegepas vir die generasies van proseskaarte. Die opstellingskema algoritme ken elke kenmerk toe aan 'n bepaalde opstelling gebaseer op sy ligging. Die onderdeel geometriese databasis en opstellingsplan dra by tot die hegtingsuitleg beplanningsproses. Tydens hegstuk-uitlegbeplanning word die standaard hegstuk reëls toegepas om die ligging en haalbare verwysingspunt te bepaal saam met geskikte posisies deur middel van 'n hegstukdatabasis as vertrekpunt. Visual C++ is gebruik om die voorgestelde metodologie te implementeer omdat dit met bestaande rekenaargesteunde ontwerpspakkette kan koppel. 'n Gevallestudie word dan ter illustrasie voorgehou. Daarna word ANSYS se optimiseringsfunksie toegepas om die optimale klamp-posisies, wat werkstuk deformasie minimeer, te bepaal. Laastens word 'n eindige element analise wat deformasie-groothede aandui voorgehou.
    
 • A project management investigative framework establishing links for
         better project outcomes

  • Abstract: This paper makes a contribution to knowledge by proposing a project management (PM) investigative framework with seven constructs and 60 sub-scales. The research consisted of an eight-step process. First, a project management assessment (PMA) tool was developed through an extensive literature review. Second, the PMA tool was evaluated through an expert panel. Third, the PMA tool was used to evaluate 330 projects, producing 330 PMA results. Fourth, an investigative framework linking the different PMA constructs was developed and tested. Structural equation modelling (SEM) was used to find links in the investigative framework for each of the PMA constructs, and 19 hypotheses were tested, all of which were accepted. The results provide interesting lessons for researchers and for project management practitioners. Finally, a discussion of the results, the study's limitations, and suggestions for further research are presented. .Hierdie artikel lewer 'n bydrae tot die literatuur deur 'n projekbestuur ondersoekende raamwerk voor te stel met sewe konstrukte en 60 sub-skale. Die navorsing bestaan uit 'n proses met agt stappe. Eerstens is 'n projekbestuur assesseringsgereedskapstuk (PMA) ontwikkel deur 'n uitgebreide literatuurstudie. Tweedens is die gereedskapstuk evalueer deur n paneel van kundiges. Derdens is die gereedskapstuk gebruik om 330 projekte te evalueer. Vierdens is 'n ondersoekende raamwerk wat die verskillende PMA konstrukte koppel ontwikkel en getoets. Strukturele vergelyking modellering is gebruik om skakelinge in die ondersoekende raamwerk vir elkeen van die PMA konstrukte op te spoor en 19 hipotese is getoets, waarvan almal aanvaar is. Die resultate verskaf interessante lesse vir navorsers en projekbestuurders. Laastens word 'n bespreking van die resultate, die beperkinge en voorstelle vir verdere navorsing voorgehou.
    
 • Evaluation of the cost drivers and allocation framework in outbound
         logistics of the fast-moving consumer goods industry

  • Abstract: The fast-moving consumer goods industry is a complex trading environment, with many companies experimenting with various ways to increase profit. Outbound logistics, as an integrated concept within supply chain management, remains a key focus area for companies due to the high costs involved. The reality, however, is that often companies do not understand the outbound logistics cost drivers, and hence the profitability of current (let alone new) channels, regions, products, and customers. This is simply due to insufficient information being available from traditional accounting statements. The study evaluates the outbound logistics cost drivers of the South African fast-moving consumer goods industry, and describes an outbound logistics cost allocation framework.Die vinnig bewegende verbruikergoedere (VBV) industrie is 'n komplekse handelsomgewing waar menigte maatskappye eksperimenteer met verskeie metodes om winsgewendheid te verbeter. Uitgaande logistiek, as 'n geïntegreerde konsep as deel van vervoerkanaal-bestuur, bly 'n belangrike fokusarea vir maatskappye weens die hoë koste daaraan verbonde. Die realiteit is egter dat maatskappye dikwels nie die dryfveer van logistieke koste verstaan nie, en dus ook nie die winsgewendheid van huidige (of nuwe) kanale, streke, produkte en kliënte nie. Dit is bloot as gevolg van onvoldoende inligting beskikbaar vanaf tradisionele rekeningkundige state. Die studie evalueer dus die uitgaande logistieke kostebestuurders van die Suid-Afrikaanse VBV-industrie en beskryf 'n uitgaande logistieke koste toekenningsraamwerk.
    
 • A case for implementing self-organising traffic signal control on South
         African roads

  • Abstract: Traffic signal optimisation may lead to the alleviation, to some extent, of urban traffic congestion, particularly by using real-time data rather than expected traffic flow data. Recent advances in radar technology have made it possible to observe detailed traffic flow data in and around roadway intersections in real time. The notion of self-organisation has relatively recently been proposed as a promising alternative to improve the effective allocation of green time, particularly under lighter traffic conditions. A fixed-time control strategy and seven self-organising algorithms are compared in a microscopic traffic simulation model of a provincial road in the Western Cape province of South Africa. Actual arrival rates are used as input for the model, while the algorithms are compared using six performance measure indicators, under both light and moderate traffic conditions. The results are used to make a case for the adoption of self-organising traffic signal control algorithms, especially under conditions of light to moderate traffic densities, since this can lead to significant improvements in traffic flow in terms of delay time, vehicle stops, and time spent travelling at unacceptably slow speeds through the road network.Verkeerseinoptimering kan tot 'n mate die verligting van stedelike verkeersopeenhopings tot gevolg hê, veral deur gebruik te maak van verkeersvloeidata wat intyds versamel word, eerder as verwagte verkeersvloeidata. Onlangse ontwikkeling in radartegnologie het dit moontlik gemaak om gedetailleerde verkeersvloeidata in en rondom straatkruisings intyds waar te neem. Die konsep van self-organisasie is relatief onlangs as 'n belowende alternatief vir verbeterde doeltreffendheid in die toekenning van groenseintyd voorgestel, veral onder ligter verkeerstoestande. 'n Vastetydbeheerstrategie en sewe self-organiserende verkeersein beheeralgoritmes word in die konteks van 'n mikroskopiese verkeersimulasiemodel van 'n provinsiale pad in die Wes-Kaap provinsie van Suid-Afrika vergelyk. Werklike aankomstempo's word as insette vir die model gebruik, terwyl die algoritmes in terme van ses prestasiemaatstawwe vergelyk word, onder beide ligte en matige verkeerstoestande. Die resultate word gebruik om 'n saak te maak vir die aanvaarding van self-organiserende verkeerseinbeheeralgoritmes, veral onder toestande van ligte tot matige verkeersdigtheid, aangesien dit kan lei tot beduidende verbeterings in verkeersvloei as gevolg van verminderde vertragingstyd, die aantal kere wat voertuie stop, en tyd spandeer deur onaanvaarbaar stadig deur die padnetwerk te ry.
    
 • Integrating qualitative and quantitative factors in supplier selection and
         performance evaluation

  • Abstract: Companies need to cooperate with reliable and high-performing suppliers of goods and services, and build mutual long-term relationships in order to sustain their existence and increase their market share. An engineering manager can determine the most effective strategy in supplier selection by the proposed model, which allows an integration of objective values and the uncertainty of human judgements. A two-stage integrated fuzzy analytic network process (FANP) and super-efficiency data envelopment analysis (DEA) model is proposed and applied to a wind turbine project of a company operating in the renewable energy sector. At the first stage of the methodology, the weights of the qualitative criteria were determined by using FANP. At the second stage, the qualitative supplier selection criteria that were converted into quantitative criteria with FANP were used as outputs; and cost (which was already a quantitative criterion) was used as an input in the DEA, by way of which the performances of the suppliers were assessed. This study, which includes decision-making, performance management, and supply chain management issues, introduces a new approach, both in terms of the sector referred to and the methodology that enables companies to select the best suppliers by assessing both qualitative and quantitative factors.Maatskappye moet met betroubare en presterende verskaffers van dienste en goedere saamwerk en langtermyn verhoudings bou om hulle voortbestaan volhoubaar te maak en om hulle markaandeel te vergroot. 'n Ingenieursbestuurder kan die mees effektiewe Strategie in verskafferkeuring bepaal met behulp van die voorgestelde model. Dit bied ruimte vir die integrasie van objektiewe waardes en die onsekerheid van menslike beoordeling. 'n Tweeledige geïntegreerde wasige analitiese netwerk proses (FANP) en super-effektiwiteit data omhulsel ontleding (DEA) model is voorgetel en toegepas op 'n windturbine projek van 'n maatskappy in die hernubare energiesektor. Die eerste gedeelte van die metodologie bepaal die gewigte van die kwalitatiewe kriteria met die gebruik van FANP. Die tweede gedeelte gebruik die kwantitatiewe uitsette van die FANP saam met die koste as inset vir die DEA. Sodoende word die verskaffers assesseer. Die studie, wat besluitneming, prestasiebestuur, en voorsieningskettingbestuur insluit, stel 'n nuwe benadering voor, beide in terme van die sektor waarna daar verwys word en die metodologie wat maatskappye in staat stel om die verskaffers te identifiseer (op grond van beide kwalitatiewe en kwantitatiewe faktore).
    
 • Exploring the design of performance dashboards in relation to achieving
         organisational strategic goals

  • Abstract: Inadequate information sharing and ineffective monitoring are obstacles to strategy execution in an organisation. Performance dashboards are an information system tool used to translate the organisation's strategy into objectives, metrics, initiatives, and tasks for each group and individual in the organisation; however, many organisations have been unable to implement dashboards successfully. The primary objective of the research was to explore the design of performance dashboards in relation to achieving strategic goals. The literature revealed mandatory criteria for dashboard design. Dashboards are a business enablement tool, and their success rests on a structured development process with adequate stakeholder involvement.Die onvoldoende deel van inligting en ondoeltreffende monitering is struikelblokke tot die uitvoer van Strategie in 'n organisasie. Verrigtingspaneelborde is 'n inligtingstelsel hulpmiddel wat gebruik word om 'n organisasie se strategie te omskryf na doelstellings, maatstawwe, inisiatiewe en take vir elke groep en individu in die organisasie. Baie organisasies sukkel egter om paneelborde suksesvol te implementeer. Die primêre doelstelling van hierdie navorsing is om die ontwerp van verrigtingspaneelborde en hul dienooreenkomstige vermoë om strategiese doelstellings te help bereik te bestudeer. 'n Literatuurstudie het verpligte kriteria vir paneelbord-ontwerp onthul. Paneelborde is 'n besigheid-bemagtigingshulpmiddel en hulle sukses berus by 'n gestruktureerde ontwikkelingsproses met voldoende betrokkenheid van belanghebbendes.
    
 • Wind energy development in sub-Saharan Africa: Application of the SATSA
         framework

  • Abstract: There is a need for a framework that can be applied to wind energy developments in the sub-Saharan African (sSA) context that will facilitate technology-sustainable assessments to promote wind energy. This paper applies such a framework to potential wind energy developments in Namibia and Mozambique. In addition, the use of a system dynamics approach allows for wind turbine and power considerations to be adequately integrated into the application of the framework. The study applies the framework to both these countries to develop an outlook for potential wind energy developments. This results in the identification of key success factors.Hierdie artikel identifiseer 'n behoefte aan 'n stelsel raamwerk met toepassing in wind energie stelsels in Afrika suid van die Sahara. Sodanige raamwerk moet volhoubaar binne konteks toegepas word. Hierdie studie fokus op sodanige toepassing in Namibië en Mosambiek. Behalwe vir die toepassing van sodanige raamwerk, maak hierdie navorsing ook gebruik van 'n stelsel dinamika benadering. Hierdie tegniek is veral van hulp tydens die integrasie van wind turbine en energie oorwegings as deel van 'n stelsel raamwerk. Hierdie studie fokus ook op die toepassing van sodanige raamwerk in Namibië en Mosambiek om daardeur 'n wetenskaplike oorsig van wind energie potensiaal aldaar te skets. Hieruit volg die identifisering van sleutel sukses faktore relevant tot wind energie stelsels.
    
 • The development of a robust risk management plan for the continuous supply
         of water to hospitals in the Western Cape Province

  • Abstract: The objective of this research is to develop a robust water supply risk management and response plan for Somerset Hospital that reflects the institution's specific requirements, and to prepare general guidelines for the Western Cape Government Health Department in order to assist in developing risk management and response plans for all of its health care facilities. This will enable the Western Cape Government Health Department to be resilient in withstanding gradual systemic shocks and major crises in the supply of water to hospitals. The methodology is based on ISO 31000:2009, but it extends the approach using historical evaluations and a business impact analysis. Through the research it has become evident that one public sector in South Africa still lacks proper risk management planning, and that, on the whole, there is a global void in research into water resilience, especially that focusing on health care facilities.Die doel van hierdie navorsing is om 'n robuuste watervoorsiening risikobestuur en reaksieplan vir Somerset Hospitaal te ontwikkel wat die instelling se spesifieke behoeftes aanspreek. Die navorsing gee ook algemene riglyne om die Wes-Kaap se Departement van Gesondheid te adviseer met die ontwikkeling van planne vir gesondheidsorginstellings. Dit sal die Wes-Kaap se Departement van Gesondheid in staat stel om geleidelike sistemiese skokke en die vernaamste krisisse ten opsigte van water voorsiening aan hospitale te weerstaan. Die metodiek is gebaseer op ISO31000:2009, en brei die benadering uit met historiese evaluasie en besigheid impak-analise. Die navorsing toon dat die publieke sektor in Suid-Afrika tekort skiet in risikobestuurbeplanning en 'n internasionale gaping bestaan in navorsing oor waterweerbaarheid met die fokus op gesondheidsorgfasiliteite.
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-