Journal Cover
Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi
Number of Followers: 2  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2147-4575
Published by Sakarya Üniversitesi Homepage  [5 journals]
 • Hücresel İmalat Sistemlerinin K-Means Algoritması ve Genetik Algoritma
         İle Tasarlanması: Bir Uygulama

  • Authors: Serap Ercan Cömert, Seda Hatice Gökler, Harun Reşit Yazgan
   Abstract: Günümüzde, işletmeler üretimdeki kayıpları azaltmak ve verimliliklerini arttırmak amacıyla atölye tipi yerleşimden hücresel yapıya geçişe büyük önem vermektedirler. Hücresel imalata geçişteki en önemli aşamalardan birisi de kümeleme işlemidir. Sonrasında ise, kümeleme sonuçları dikkate alınır ve en uygun hücre yapıları tasarlanarak üretimdeki gereksiz taşımaların azaltılması ile üretim miktarının artırılması, nihayetinde ise sistem verimliğinin artırılması hedeflenmektedir. Bu çalışmada atölye tipi yerleşime sahip bir imalat işletmesi ele alınarak öncelikli olarak üretimi devam eden ürünlere K-means algoritması ve genetik algoritma uygulanarak uygun kümeler oluşturulmuştur. Çalışmanın sonucunda ise, mevcut ve önerilen iki algoritmanın sonuçları karşılaştırılmış ve önerilen sistemin sağladığı üstünlükler bir örnek uygulama üzerinde gösterilmiştir.
   PubDate: 2016-10-10
   Issue No: Vol. 4, No. 3 (2016)
    
 • Computational prediction of RNA-protein interactions

  • Authors: Hilal Kazan
   Abstract: RNA-protein interactions play critical roles in diverse cellular processes including post-transcriptional regulation of gene expression and infection by pathogens. As such, characterization of RNA-protein interactions will lead to a better understanding of these mechanisms and associated diseases.  Experimental methods to determine RNA-protein interactions remain tedious and expensive. An alternative strategy is to use computational methods to predict RNA-protein interactions. Here, we develop a random forest model that uses sequence information of an RNA-protein pair to determine whether they will interact or not. We evaluate our model with three diverse datasets including one dataset that has never been used for this purpose before. For the two other datasets, our model gives a better performance than existing methods. We also show that including features that represent the physico-chemical properties of the protein or RNA secondary structure. Altogether, these results show that RNA-protein interactions can be predicted accurately with computational models. 
   PubDate: 2016-10-01
   Issue No: Vol. 4, No. 3 (2016)
    
 • A New Genetic Algorithm for the 0-1 Knapsack Problem

  • Authors: Aslı Güler, Murat Erşen Berberler, Urfat Nuriyev
   Abstract: In this paper, The 0-1 Knapsack Problem (KP) which occurs in many different applications is studied and a new genetic algorithm to solve the KP is proposed. In our methodology, n items are represented by n genes on a bit array that compactly stores the values 0 or 1. When calculating fitness values of items, coefficients of items whose values are 1 in the bit array are summed. Roulette wheel method is used for chosing parents; in this way it is provided that strong individuals produce more children. Crossover is applied in such a way  that roulette wheel is rotated on genes with the same index of parents, that the dominant parent can transfer its genes to the child. Mutation is applied for randomly chosen 25% genes and this process is repeated for the number of individuals. The algorithm is written in C programming language and is tested on randomly generated instances. In order to find the optimal solutions of these problems, a program that has been written by dynamic programming technique is used. It is seen that the algorithm yields optimal solutions for all instances.
   PubDate: 2016-10-01
   Issue No: Vol. 4, No. 3 (2016)
    
 • Türkçe Paylaşım Yapan Kullanıcılar İçin Sosyal Ağ Tabanlı Analiz
         ve Tavsiye Sistemi

  • Authors: Onur Sevli, Ecir Uğur Küçüksille
   Abstract: Kişiler arası bilgi paylaşımında yaygın olarak kullanılan sosyal ağlar, hızla artan kullanıcı sayıları ile iletişimde yeni bir çığır açmıştır. Kullanıcı sayılarındaki artışa bağlı olarak sosyal ağlarda üretilen içeriğin devasa boyutlara ulaşması, gerekli bilgilerin ilgili hedef kitleye ulaşmasını zorlaştırmaktadır. Bu noktada içerik analiz ve filtreleme sistemlerine ihtiyaç doğmaktadır. Bu çalışmada Twitter üzerinde kullanıcıların ilgi alanlarını dinamik olarak analiz eden ve bu doğrultuda takip edilebilecek diğer kullanıcıları tavsiye olarak sunan bir sistem geliştirilmiştir. Sistem tasarımında doğal dil işleme, büyük veri analizi, şartlı olasılık teoremi ve tabu arama yaklaşımlarından yararlanılmıştır. Geliştirilen proje Twitter’ı aktif olarak kullanan bir grup ile test edilmiş ve alınan geri bildirimler doğrultusunda sistemin %86 başarılı olduğu ortaya konmuştur.
   PubDate: 2016-10-01
   Issue No: Vol. 4, No. 3 (2016)
    
 • A study on piperine, active compound of black pepper

  • Authors: Faik Gökalp
   Abstract: Piperine, the most important compound of black pepper, is used  for treating several diseases such as breast, colon, rectal, and stomach cancer. In this study, the thermodynamical properties of this molecule in blood  were obtained by using DFT and HF at the level of B3LYP/6-31+g(d,p). The results of calculations indicate  that Piperine is less stable. So, ıt can react easily with radicalic forms and decrease their harmful effects and damage to the cell structures. It can dissolves in blood and reaches every tissues of the body because of the high polarity.
   PubDate: 2016-10-01
   Issue No: Vol. 4, No. 3 (2016)
    
 • Kuzeybatı Anadolu Güç Sisteminde Arızalı Durum Güç Akışı
         İncelemelerinin Gerçekleştirilmesi

  • Authors: İsmail Öylek, Metin Varan
   Abstract: Elektrik güç sistemleri yüksek düzeyde lineer olmayan yapıya sahip olup yüklerin, generatör çıkışlarının ve sistem parametrelerinin sürekli değişimiyle beraber bütünsel bir değişkenlik karakteristiği gösterir. Günümüzde sürekli artan elektrik güç ihtiyaçları iletim hatlarının yüklenme sınırları yakınlarında çalışmasını zorlamaktadır. Bu sınır yakınlarında çalışma olası sistem arızalarının telafi edilemez sonuçlar doğurabilmesine neden olabilir. Sistem kritik bileşenleri üzerinde olası arıza senaryoları oluşturarak sürekli güç akışı analizleri yapmak ve oluşan arızaların etkilerini ölçeklemek oldukça önemlidir.Bu çalışmada 380 ve 154 kV gerilim seviyesinde 114 baranın bağlı olduğu Kuzeybatı Anadolu güç sisteminin 13 baralık bir kesiti üzerinde çeşitli arıza durumları oluşturularak sistem üzerindeki etkileri hesaplanmıştır. Yapılan güç akışı ve arıza hesaplamaları Powerworld yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
   PubDate: 2016-10-01
   Issue No: Vol. 4, No. 3 (2016)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.239.51.78
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-