Journal Cover
Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1301-4048 - ISSN (Online) 2147-835X
This journal is no longer being updated because:
    RSS feed has been removed by publisher
 • SIFIR VE ÜÇ BOYUTLU YANMA SİMULASYONU YAZILIMLARININ HCCI MOTORUNUN
         YÜKSEK HAVA FAZLALIK ORANI İÇİN MODELLENMESİNDEKİ PERFORMANSLARININ
         İNCELENMESİ

  • Authors: Gökhan COŞKUN, Üsame DEMİR
   Abstract: Bu çalışmada, Birincil Referans Yakıtı (BRY) (% 85 izo-oktan ve % 15 n-heptan) ile çalıştırılmış homojen dolgulu sıkıştırma ile ateşlemeli (HCCI) bir motorun simülasyonu için kullanılan sıfır boyutlu (0-B) ve üç boyutlu (3-B) yazılımların performansı incelenmiştir. 0-B yazılım olarak Stokhastik Reactor Model (SRM) tekniği ile motor yanması analizleri yapabilen SRM Suit kullanılmıştır. 3-B motor yanması simülasyonları için Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) simülasyonları yapabilen Ansys-Fluent programı kullanılmıştır. Her iki ticari yazılım ile HCCI motor için yapılan simülasyonlar silindir içi basınç değişimi, ısı yayılım oranı ve emisyonlar açısından incelenmiştir. BRY yakıtının yanma analizinin yapılabilmesi için Tsurushima tarafından geliştirilen 33 bileşen ve 38 reaksiyon içeren kimyasal kinetik mekanizma kullanılmıştır. Analiz sonuçları ile deneysel basınç, ısıl yayılım oranı ve emisyon değerleri kıyaslanmıştır. Analiz sonuçlarına bakıldığında her iki yazılımın birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları olduğu görülmüştür. HAD simülasyonunun en büyük avantajı deneysel verilere daha uyumlu sonuçlar vermesi ve aynı zamanda görsel veri çıktıları sayesinde silindir içi yanma olayının detaylı olarak incelenebilmesini sağladığı bilinmektedir. Fakat SRM modelinin HAD ile çok yakın sonuçlar verdiği ve aynı zamanda analiz süresi olarak HAD yazılımına göre büyük bir avantaja sahip olduğu görülmüştür.
   PubDate: 2017-09-13
   Issue No: Vol. 21, No. 5 (2017)
    
 • Turizm Sektöründe Strateji Seçimi için Bulanık Veriler Yardımıyla
         Hiyerarşik Ağ Modeli ve SWOT Analizi: Türkiye Örneği

  • Authors: G.Nilay Yücenur
   Abstract: Avrupa ve Asya kıtalarının üzerinde konumlanan Türkiye etrafının denizlerle kaplı olması ve bünyesinde barındırdığı doğal ve tarihi zenginlikler nedeniyle hem yerli hem de yabancı turistler için geçmişten günümüze önemli bir cazibe merkezi olmuş ve turizm sektörü Türkiye ekonomisi için önemli bir lokomotif görevi görmüştür. Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için önemli bir kaynak olan turizm sektörünün geliştirilmesi için Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı çerçevesinde sektörün güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditlerini ortaya koyan SWOT analizi ile entegre edilmiş hiyerarşik model açıklanmış ve Türkiye turizm sektörü için en uygun geliştirici stratejinin seçilmesine çalışılmıştır. Bu noktada üçgensel sayılar ile değerlendirilen hiyerarşik modelin kriter ve alt kriterleri önce bulanık analitik hiyerarşi prosesi (Bulanık AHP) ve ardından da bulanık analitik ağ prosesi (Bulanık ANP) yöntemleri ile çözümlenmiş ve her iki teknikle bulunan strateji sıralamaları karşılaştırılmıştır.
   PubDate: 2017-09-13
   Issue No: Vol. 21, No. 5 (2017)
    
 • Typical Cracks in Deck of Ship-Shaped Structures and Ways to Modify and
         Improve the Design

  • Authors: Özgür Özgüç
   Abstract: Cracks in deck plating in way of pipe penetrations, deck houses and supports for various equipment has been an increasing problem and is typical on vessels with high strength steel in deck and most typically found on buoy loading Oil Tankers. This paper will show typical cracks and give guidance on modifications of existing details and examples of good design, where the examples of defects are used from Classification Societies’ feedbacks in hull in operation phase.  Any discontinuity or opening in deck as well as attachments to deck has been a problem for years and experience shows that it is difficult to find 100% solutions. The purpose of this paper is therefore not to guarantee perfect solutions but is a selection of good solutions that has proved to be better than most. To avoid cracks in deck completely is not guaranteed and is probably not possible. This paper is prepared with specific focus on oil tankers but will be relevant also to other type vessels including ship-shaped floating offshore structures such as FSO, FPSO, FLNG and drill-ships.
   PubDate: 2017-09-13
   Issue No: Vol. 21, No. 5 (2017)
    
 • Yol Yüzey İşaretlerinde Kullanılan Malzemeler ve Geri Yansıma
         Özellikleri Üzerine Bir Literatür Taraması

  • Authors: Metin Mutlu Aydın
   Abstract: Ülkemizde şehiriçi ve şehirlerarası yollar inşaa edildikten kısa bir süre sonra yüzey işaretlemeleri yapılarak hizmete açılmaktadır. Bu yolların hizmete açılmasından belirli bir süre sonra bakımsızlıktan veya diğer sebeplerden dolayı yüzey işaretlemelerinin görünürlüğü azalmakta ya da kaybolmaktadır. Yol yüzeyindeki bu işaretlemeler, sürücülerin şerit kullanımı üzerinde görsel bir rehber olma özelliğinden dolayı kazaları önleme konusunda oldukça hayati bir öneme sahiptir. Ülkemizdeki şehiriçi ve şehirlerarası yollarda yol yüzey işaretlemelerine ne yazık ki gereken önem bir türlü verilmemektedir. Yolların büyük bir çoğunluğunun yüzey işaretlenmesinde (yüksek kaliteli yollar hariç) ucuz olması dolayısıyla daha çok kullanılan soğuk boyalar çok kısa süre içerisinde performansını kaybetmektedir. Bu durum sonucunda yollarda oluşan karmaşa, şerit disiplinsizliği vb. nedenlerden dolayı birçok trafik kazası meydana gelmektedir. Hâlbuki batılı ülkelerde ülkemizdeki durumun aksine soğuk boya yerine yol ve çevre şartlara bağlı olarak en uzun dayanım ve performansa sahip Epoxy, Methyl methcrylate, Polyester, Termoplastik, Polyurea vb. malzemeler kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında gelişmiş ülkelerde yol yüzey işaretlemelerinde aktif olarak kullanılan malzeme türlerinin özellikleri ve kullanım alanları üzerine bir literatür taraması yapılmıştır. Sonuçlar yetkililer ile paylaşılmış ve bu malzemelerin ülkemizde de kullanımı konusunda teşvik edici ve bilgilendirici bir kaynak hazırlanmaya çalışılmıştır. 
   PubDate: 2017-09-13
   Issue No: Vol. 21, No. 5 (2017)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.225.57.230
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-