Similar Journals
Journal Cover
Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1133-2190 - ISSN (Online) 2014-0037
Published by Institut d'Estudis Catalans Homepage  [19 journals]
 • Algunes visions de la ciutat al cinema

  • Authors: J. M. García Ferrer
   Abstract: En l’actualitat, sovintegen els llibres que rastregen les localitzacions de rodatges de les pel·lícules per ciutats; no és tan comú en canvi trobar publicacions que facin un repàs com el que aquí s’intenta –mai exhaustivament- sobre les visions referides la ciutat (en genèric) que ha donat el cinema al llarg dels temps, en els seus diferents gèneres i com a expressió d’específics sentiments. 
   Paraules clau: ciutat, cinema.
   PubDate: 2019-01-30
   Issue No: Vol. 0 (2019)
    
 • La geomorfologia a Catalunya: situació actual i perspectives de futur

  • Authors: Marc Oliva
   Abstract: S’analitza l’evolució de la geomorfologia a Catalunya durant els darrers anys, fent una diagnosi crítica de la seva situació actual. Es discriminen els principals àmbits temàtics en els quals se centren els especialistes de la disciplina, així com les noves oportunitats que brinden les noves tècniques i metodologies. Finalment, en base a aquestes consideracions, l’article reflexiona sobre les debilitats i fortaleses que presenta la geomorfologia de cara als propers anys.

   Paraules clau: Catalunya, geomorfologia, evolució.

   PubDate: 2019-01-30
   Issue No: Vol. 0 (2019)
    
 • La geografia a les aules: quin és el seu espai'

  • Authors: Jordi Royo, Salvador Calabuig, Àngel Manzano, David Expósito, Xavier Giner, Montserrat Oller
   Abstract: L’ensenyament de la geografia a les aules, tant a primària com a secundària, topa amb una sèrie de contradiccions que en fan necessari un profund replantejament. La formació del professorat i els màsters de formació, la predominança dels historiadors entre els professors de geografia, el seguiment dels llibres de text, la visió de la geografia com a ciència descriptiva, la pèrdua de continguts de la matèria al batxillerat i de pes específic a les PAU, el propi examen de les PAU, la lluita de les universitats per no perdre estudiants dels graus de geografia, els currículums i el nou model competencial... són els temes que aborda aquesta taula rodona a través de diferents visions, des de mestres de primària a coordinadors de la formació del professorat de secundària, passant per la percepció dels alumnes.
   Paraules clau: ensenyament, didàctica de la geografia, PAU, formació del professorat,competències.
   PubDate: 2019-01-30
   Issue No: Vol. 0 (2019)
    
 • Sant Pere de les Puelles i la gènesi de Gràcia

  • Authors: Mar Batlle
   Abstract: L’objectiu d’aquest estudi és destacar la relació entre l’antic municipi de Gràcia amb el monestir barceloní de Sant Pere de les Puelles. Perquè a diferència dels termes amb què Gràcia limitava per la banda de dalt i lateralment, que tingueren origen en la jurisdicció parroquial medieval, el terme de Gràcia pertanyia a la parròquia del monestir de Sant Pere de les Puelles, almenys en la seva part majoritària. Formava part de la rodalia extramurs del monestir i quedava sota la protecció de l’abadessa. Així doncs, no depenia del bisbe de Barcelona, però quedava dins de la jurisdicció de la ciutat malgrat que era fora de la zona de defensa. I aquesta singularitat amb respecte dels futurs termes del voltant faria que amb el temps Gràcia busqués tant la segregació municipal com la parroquial.
   Paraules clau: Gràcia, Sant Pere de les Puelles, rodalia, municipi, segregació.
   PubDate: 2019-01-30
   Issue No: Vol. 0 (2019)
    
 • Vicenç M. Rosselló i Verger (2018). Les Illes Balears. Mallorca, el sud
         i sud-est (municipis de Llucmajor, Campos, Ses Salines, Felanitx i
         Manacor). Palma: Institut d’Estudis Baleàrics i Institut d’Estudis
         Catalans, 547 p.

  • Authors: Onofre Rullan, Josep Oliveras
   Abstract: Mallorca, el sud i el sud-est de Vicenç Rosselló, ara en català

   PubDate: 2019-01-30
   Issue No: Vol. 0 (2019)
    
 • De la sortida al Baix Ter i visita a la Fundació Mascort, resum de la
         sortida d’estudi de la SCG

  • Authors: Pau Alegre Nadal
   Abstract: -
   PubDate: 2019-01-30
   Issue No: Vol. 0 (2019)
    
 • Espais de Valor Afegit de Catalunya: quatre mostres, notícia de la
         sortida d’estudi de la SCG (27 d’octubre de 2018)

  • Authors: Enric Bertran
   Abstract: -
   PubDate: 2019-01-30
   Issue No: Vol. 0 (2019)
    
 • Inauguració institucional

  • Authors: Agustí Comas i Guitó
   Abstract: -
   PubDate: 2019-01-29
   Issue No: Vol. 0 (2019)
    
 • Presentació dels temes

  • Authors: Josep Oliveras i Samitier
   Abstract: -
   PubDate: 2019-01-29
   Issue No: Vol. 0 (2019)
    
 • Desenvolupament local i patrimoni

  • Authors: Rosa Serra i Rotés
   Abstract: -
   PubDate: 2019-01-29
   Issue No: Vol. 0 (2019)
    
 • L’escàs reconeixement patrimonial dels municipis rurals

  • Authors: Ignasi Aldomà
   Abstract: Des dels inventaris fins a la difusió i publicitat, passant per la seva conservació i restauració, els patrimonis rurals pateixen d’una manca de visibilitat i minusvaloració, particularment d’aquells patrimonis que responen al perfil agrari històric de la ruralitat. S’explica en bona part per la menor densitat demogràfica i la dispersió consubstancial a les àrees rurals; però això no ho és tot. Les àrees rurals no deixen de disposar d’un ric patrimoni, que mereix ser conegut i reconegut. I això passa per la suma dels esforços d’inventari, estudi i divulgació, i per una selecció de les iniciatives de creació de nous continents i continguts, així com de recuperació i promoció patrimonial. 
   Paraules clau: patrimoni, desenvolupament rural, geografia de Catalunya.
   PubDate: 2019-01-29
   Issue No: Vol. 0 (2019)
    
 • Patrimoni enològic i turisme

  • Authors: Jaume Salvat Salvat
   Abstract: En els darrers anys estem assistint a un esclat de l’enoturisme on el sector enològic aprofita l’interès per la cultura del vi per incrementar vendes, posicionar la seva marca o millorar la relació amb els seus clients i, en alguns casos, entrar en el negoci de l’oci oferint activitats i serveis turístics especialitzats. En tot cas, quan parlem de turisme, parlem de la visita de llocs i territoris que basen els seus trets diferencials en aquell patrimoni, evident o desconegut, actual o de memòria, que permet posar en valor unes identitats que es van construint socialment. Tot i el seu desenvolupament desigual, ara podem afirmar que l’enoturisme s’ha generalitzat per tot el país i la posada en valor del patrimoni, en totes les seves definicions, és un tret característic amb clars efectes secundaris: la construcció o reconstrucció d’identitats i la recuperació del valor del treball al camp.
   Paraules clau: enoturisme, patrimoni enològic, desenvolupament local, identitat.
   PubDate: 2019-01-29
   Issue No: Vol. 0 (2019)
    
 • Els valors del patrimoni paisatgístic

  • Authors: Pere Sala i Martí
   Abstract: -
   PubDate: 2019-01-29
   Issue No: Vol. 0 (2019)
    
 • El patrimoni arquitectònic en el desenvolupament local

  • Authors: Joan Closa Pujabet
   Abstract:
   -
   PubDate: 2019-01-29
   Issue No: Vol. 0 (2019)
    
 • Taula rodona: Desenvolupament local i patrimoni

  • Authors: Ferran Estruch i Torrents, David Saldoni de Tena, Benjamí Fortuny
   Abstract: -
   PubDate: 2019-01-29
   Issue No: Vol. 0 (2019)
    
 • Cloenda institucional

  • Authors: Valentí Junyent i Torras
   Abstract: -
   PubDate: 2019-01-29
   Issue No: Vol. 0 (2019)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.229.131.116
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-