Publisher: Institut d'Estudis Catalans   (Total: 19 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 19 of 19 Journals sorted alphabetically
Actes d'Història de la Ciència i de la Tècnica     Open Access   (Followers: 1)
Anuari de la Societat Catalana de Filosofia     Open Access  
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural     Open Access  
Catalan Historical Review     Open Access   (Followers: 2, SJR: 0.115, CiteScore: 0)
Catalan Social Sciences Review     Open Access   (Followers: 1)
Comunicació. Revista de recerca i d'anàlisi     Open Access  
Dossiers Agraris     Open Access  
Intl. Microbiology     Open Access   (Followers: 5, SJR: 0.431, CiteScore: 1)
Llengua & Literatura     Open Access  
Quaderns Agraris     Open Access  
Revista Catalana de Dret Privat     Open Access  
Revista Catalana de Musicologia     Open Access   (Followers: 1, SJR: 0.101, CiteScore: 0)
Revista Catalana de Pedagogia     Open Access  
Revista Catalana de Sociologia     Open Access  
Revista de Física     Open Access  
Revista de la Societat Catalana de Química     Open Access   (Followers: 1)
TECA : Tecnologia i Ciència dels Aliments     Open Access  
Terminàlia     Open Access   (Followers: 1)
Treballs de la Societat Catalana de Geografia     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Terminàlia
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2013-6692 - ISSN (Online) 2013-6706
Published by Institut d'Estudis Catalans Homepage  [19 journals]
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.239.40.250
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-