Journal Cover
TECA : Tecnologia i Ciència dels Aliments
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1137-7976 - ISSN (Online) 2013-987X
Published by Institut d'Estudis Catalans Homepage  [19 journals]
 • Homenatge a Abel Mariné

  • Authors: M. Carmen Vidal-Carou
   Abstract: -
   PubDate: 2019-05-02
   Issue No: Vol. 17 (2019)
    
 • Ressenya Jornada SEÑ

  • Authors: M. Carmen Vidal-Carou
   Abstract: La X Jornada de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA) es va integrar en aquesta edició dins el marc de la SEÑ, que tingué lloc a Barcelona del 27 al 29 de juny de 2018. La SEÑ i l’ACCA són dues societats científiques que curiosament van néixer el mateix any, el 1979, amb objectius similars, encara que a diferent escala; no obstant això, no havien dut a terme, fins ara, cap activitat conjunta. Aquest congrés va estrenar una col·laboració que tant de bo es consolidi amb altres activitats.
   PubDate: 2019-05-02
   Issue No: Vol. 17 (2019)
    
 • Ressenya jornada ACPB

  • Authors: Matilde Torralba i Navío
   Abstract: L'Associació de Consumidors de la Província de Barcelona (ACPB) ha complert enguany 50 anys d’existència i actualment forma part del cens d'entitats de foment de la llengua catalana. Seguint en Felix Gatell, l’anterior president, defensem els legítims interessos de les persones consumidores, especialment els col·lectius més desfavorits, assessorant i recomanant la mediació com a mitjà de resolució i pacificació de conflictes.
   PubDate: 2019-05-02
   Issue No: Vol. 17 (2019)
    
 • A la memòria de Robert Xalabarder Coca

  • Authors: Josep Obiols Salvat
   Abstract: -
   PubDate: 2019-05-02
   Issue No: Vol. 17 (2019)
    
 • Premis ACCA 2017: David Bars-Cortina: Els compostos fenòlics de
         l'oliva com agents antioxidants i la seva acumulació en teixit
         muscular i hepàtic

  • Authors: Redacció Revista
   Abstract: -
   PubDate: 2019-05-02
   Issue No: Vol. 17 (2019)
    
 • Premis ACCA 2017: Oriol Comas-Basté: Valoració de les declaracions de
         salut en l'etiquetatge d'aliments comercialitzats a Catalunya

  • Authors: Redacció Revista
   Abstract: -
   PubDate: 2019-05-02
   Issue No: Vol. 17 (2019)
    
 • Premis SEÑ 2018: Ujue Fresán: Premi ACCA a la millor
         comunicació oral

  • Authors: Redacció Revista
   Abstract: -
   PubDate: 2019-05-02
   Issue No: Vol. 17 (2019)
    
 • Premis SEÑ 2018: Viviana Sandoval Sandoval: Premi ACCA a la millor
         comunicació en format pòster

  • Authors: Redacció Revista
   Abstract: -
   PubDate: 2019-05-02
   Issue No: Vol. 17 (2019)
    
 • La ciencia vista pels nens: Programa EXPER(i)ÈNCE: escoles i científics:
         Apadrinament de l'escola Torrent de Can Carabassa

  • Authors: Montserrat Rivero i Urgell
   Abstract: Des del 2014 el programa europeu AMGEN TEACH dona suport, cada any, a centenars de professors de ciències per a formacions professionals amb l’assistència tècnica de l’European Schoonet, una ONG amb seu a Brussel·les que té el suport de 30 ministeris d’educació de tot Europa.
   PubDate: 2019-05-02
   Issue No: Vol. 17 (2019)
    
 • Sabies que...

  • Authors: Redacció Revista
   Abstract: -
   PubDate: 2019-05-02
   Issue No: Vol. 17 (2019)
    
 • Benvinguts nous socis

  • Authors: Montserrat Rivero i Urgell
   Abstract: -
   PubDate: 2019-05-02
   Issue No: Vol. 17 (2019)
    
 • Activitats 2017-2018

  • Authors: Redacció Revista
   Abstract: -
   PubDate: 2019-05-02
   Issue No: Vol. 17 (2019)
    
 • Et volem escoltar

  • Authors: Redacció Revista
   Abstract: -
   PubDate: 2019-05-02
   Issue No: Vol. 17 (2019)
    
 • Editorial

  • Authors: Montserrat Rivero i Urgell
   PubDate: 2019-04-30
   Issue No: Vol. 17 (2019)
    
 • Valoració de les declaracions de salut en l’etiquetatge d’aliments
         comercialitzats a Catalunya

  • Authors: Oriol Comas-Basté, Mariluz Latorre-Moratalla, Victòria Castell-Garralda, M. Carmen Vidal-Carou
   Abstract: Des de l’any 2006 les declaracions de propietats saludables presents en els aliments es regeixen sota el Reglament (CE) núm. 1924/2006, que té com a principal objectiu que la població disposi d’informació veraç, fiable i científicament validada. Des de llavors, les afi rmacions de salut presents en les etiquetes s’han d’adequar als textos i les condicions autoritzats per aquesta normativa. La normativa estableix dos grans grups de declaracions: declaracions referides al paper dels nutrients o altres components sobre el creixement, desenvolupament i funcions del cos humà, incloses les psicològiques i de comportament, i les declaracions referides a la reducció d’un factor de risc de malaltia i les relacionades amb la salut i el desenvolupament dels nens. A part de defi nir el tipus de declaracions, aquesta normativa també estableix una sèrie de requisits generals i específi cs de condicions d’ús i restriccions per a l’autorització de les declaracions de salut. Aquest estudi té com a objectiu conèixer i estimar el nombre de declaracions de propietats saludables presents en l’etiquetatge de diferents aliments del mercat català, així com també valorar si aquestes declaracions s’adeqüen al que s’estableix en el Reglament (CE) núm.1924/2006 i altres reglaments que el desenvolupen. Per a la identificació de les declaracions es van avaluar un total de 3.220 aliments comercialitzats en diferents punts de venda de Catalunya. Només un 5% (n = 162) dels productes avaluats van presentar una o més declaracions de salut en les seves etiquetes, ja fos en forma de text, imatge o símbol. D’aquestes declaracions, la gran majoria feien referència a l’acció fisiològica d’un nutrient o una substància. Només un 0,5% dels productes contenien declaracions relatives al desenvolupament i salut dels nens i un 0,3% eren relatives a la reducció d’un factor de risc de malaltia. Així, les categories d’aliments que van presentar una major freqüència de declaracions de salut van ser llets de creixement, begudes vegetals, llets fermentades, margarines, llets, cereals d’esmorzar i sucs de fruita. D’altra banda, els aliments corresponents a les categories de mantegues, formatges, plats preparats i dolços no van mostrar cap declaració de propietats saludables. Entre els 162 productes que incloïen declaracions en les etiquetes es van identificar un total de 384 declaracions, de les quals més del 60% feien referència a les funcions de vitamines i minerals (especialment vitamina D i calci). També van ser freqüents les declaracions sobre els efectes en la salut cardiovascular del consum reduït de greixos saturats o de la seva substitució per greixos insaturats. El 73% de les declaracions de salut s’adequaven als textos i les condicions autoritzats per la normativa. D’aquestes, el 45% utilitzaven la mateixa redacció que l’autoritzada i la resta, encara que amb un text diferent, van ser considerades correctes aplicant els principis de flexibilitat. El 27% de les declaracions no s’adequaven a la normativa. Els motius pels quals aquestes declaracions no es van poder considerar com a correctes van ser perquè feien referència a efectes sobre la salut de nutrients o substàncies per als quals no hi ha autorització expressa (6%), utilitzaven una redacció que excedia els principis de flexibilitat (12%), no complien amb les condicions específiques per a ser utilitzades (3%) o eren imatges o marques comercials considerades com a declaració de salut i no anaven acompanyades de cap altra declaració específica (6%).
   PARAULES CLAU: declaracions de salut, aliments, etiquetatge, informació al consumidor.

   PubDate: 2019-04-30
   Issue No: Vol. 17 (2019)
    
 • La malaltia celíaca posada al dia

  • Authors: Gemma Colome Rivero, Benjamin Martín Martínez
   Abstract: La malaltia celíaca és la malaltia intestinal crònica més freqüent en el món occidental i la seva prevalença ha anat clarament en augment en les últimes dècades. Afecta majoritàriament a l’edat pediàtrica, però pot debutar en qualsevol moment de la vida. Com que els símptomes són molt variables i pot afectar altres localitzacions diferents a l’aparell digestiu, molts dels malalts celíacs desconeixen que ho són, cosa que afavoreix l’aparició de complicacions a mitjà i llarg termini. Un cop confi rmat el diagnòstic per l’especialista, la retirada del gluten és actualment l’únic tractament curatiu efi caç capaç de reduir la morbimortalitat de la malaltia i millorar el benestar psicològic i la qualitat de vida relacionada amb la salut. La qualitat de vida és important en totes les malalties cròniques, però en el cas de la celiaquia, les restriccions dietètiques dels aliments que contenen gluten són difícils d’acceptar sobretot per part dels adolescents. El compliment de la dieta sense gluten és un factor essencial per obtenir una bona qualitat de vida. La disbiosi o desequilibri de la composició de la microbiota intestinal és un factor que pot contribuir a l’aparició de la malaltia celíaca. En la prevenció de la celiaquia la genètica juga un paper fonamental. La lactància materna no té efectes preventius i el moment de la introducció del gluten és controvertit; la recomanació dels experts és que es faci entre els 4 i els 12 mesos de vida, progressivament.
   PARAULES CLAU: celiaquia, gluten, atròfi a intestinal, qualitat de vida, disbiosi, prevenció.
   PubDate: 2019-04-30
   Issue No: Vol. 17 (2019)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.229.131.116
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-