Journal Cover
Revista de la Societat Catalana de Química
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1576-8961 - ISSN (Online) 2013-9853
Published by Institut d'Estudis Catalans Homepage  [19 journals]
 • Substitució de dissolvents clorats en la síntesi d’intermediaris
         farmacèutics per acilació de Friedel-Crafts i transposició de Fries

  • Authors: Roser Pleixats, Jordi Salabert, Marc Planellas, Guillem Fernández, Francesca Pajuelo, Francisco Sánchez-Izquierdo
   Abstract: S’ha substituït l’1,2-dicloroetà per acetat d’etil en una acilació de Friedel-Crafts promoguda per FeCl3, de manera que s’ha creat un procediment més verd per a la preparació d’un intermediari farmacèutic. A més, la transposició de Fries d’un derivat d’O-acetilquinolona promoguda per AlCl3 a 165 ºC en absència de dissolvent proporciona selectivament el regioisòmer orto, a diferència del procediment descrit en 1,2-dicloroetà a 85 ºC, que condueix a l’isòmer para.Paraules clau: Absència de dissolvent, acetat d’etil, acilació de Friedel-Crafts, dissolvent de classe 3, intermediaris farmacèutics, substitució d’1,2-dicloroetà, transposició de Fries.
   PubDate: 2017-12-22
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • Els noms en català dels nous elements químics

  • Authors: Anna Llobet, Òscar Aznar-Alemany
   Abstract: El mes de novembre de l’any passat, la IUPAC publicava els noms anglesos oficials dels darrers quatre elements incorporats a la taula periòdica: nihonium, moscovium, tennessine i oganesson. Gairebé simultàniament, el Consell Supervisor del TERMCAT va iniciar l’estudi d’aquests neologismes per establir-ne la denominació adequada en català. Aquest article presenta les denominacions normalitzades en català, amb els principals arguments terminològics en què es fonamenten: nihoni, moscovi, tennessi i oganessó. S’hi inclou una referència a les propostes denominatives en català que, un cop considerades, es van desestimar.Paraules clau: Consell Supervisor del TERMCAT, normalització terminològica, nous elements químics, química inorgànica, taula periòdica.
   PubDate: 2017-12-22
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • Celebrant el Premi Nobel de Química 2016: màquines moleculars

  • Authors: Pablo Ballester
   Abstract: Aquest article vol servir per rendir tribut als investigadors guardonats amb el Premi Nobel de Química 2016. En ell es descriuen una sèrie d’exemples seleccionats a partir dels treballs d’investigació dels professors Jean-Pierre Sauvage, Sir Fraser J. Stoddart i Ben L. Feringa publicats abans de l’any 2000. Els resultats que es presenten demostren les enginyoses tècniques i estratègies sintètiques desenvolupades per aquests investigadors per a la construcció de molècules enfilades o mecànicament enllaçades i alquens altament congestionats, que constitueixen els elements estructurals fonamentals per al desenvolupament de les màquines i els motors moleculars.Paraules clau: Catenans, enllaç mecànic, màquines moleculars, molècules enfilades o entrellaçades, topologia molecular,
   rotaxans.
   PubDate: 2017-12-22
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • Josep Pascual Vila (1895-1979): una breu aproximació biogràfica

  • Authors: Joaquim Sales, Agustí Nieto-Galan
   Abstract: Es presenta una breu aproximació biogràfica de Josep Pascual Vila, catedràtic de química orgànica de la Universitat de Barcelona durant més de trenta anys. La seva trajectòria permet explicar l’evolució d’una escola de recerca iniciada a començaments dels anys vint i desenvolupada durant el franquisme. Paraules clau: CSIC, Josep Pascual Vila, química orgànica, Universitat de Barcelona.
   PubDate: 2017-12-22
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • En el cinquantè aniversari del Centre d’Investigació i Desenvolupament
         del CSIC a Barcelona

  • Authors: Àngel Messeguer
   Abstract: En commemoració del cinquantè aniversari de la inauguració del Centre d’Investigació i Desenvolupament (CID), el centre d’investigació química més emblemàtic del CSIC a Catalunya, es fa una ressenya dels orígens i evolució d’aquest Centre al llarg d’aquests cinquanta anys. De manera complementària, l’article conté valoracions sobre diferents canvis d’orientació i vicissituds viscudes pel CID en la seva trajectòria fins esdevenir el centre de química de l’actualitat.Paraules clau: CID (Centre d’Investigació i Desenvolupament), CSIC, química.
   PubDate: 2017-12-22
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • Químics catalans al món: Jaume Balsells Padrós. MSD Research
         Laboratories, West Point, Pennsilvània (Estats Units)

  • Authors: Jaume Balsells Padrós
   Abstract: -
   PubDate: 2017-12-22
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • Químics catalans al món: Igor Larrosa. Universitat de
         Manchester, Manchester (Regne Unit)

  • Authors: Igor Larrosa
   Abstract: -
   PubDate: 2017-12-22
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • Activitats destacades de la Societat Catalana de Química

  • Authors: Redacció Revista
   Abstract: -
   PubDate: 2017-12-22
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • Editorial

  • Authors: Els editors
   PubDate: 2017-12-21
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • Catalitzadors reciclables basats en sílices híbrides

  • Authors: Roser Pleixats
   Abstract: En aquest article es fa una revisió dels estudis sobre catalitzadors reciclables basats en sílices híbrides efectuats en el grup de recerca i s’il·lustra amb alguns exemples representatius (complexos de Pd per a reaccions d’acoblament C—C, alquilidens de Ru per a reaccions de metàtesi, complexos Rh—NHC per a cicloaddicions [2+2+2] d’alquins, complexos Au—NHC per a reaccions de reordenament d’èsters al·lílics i cicloisomerització d’àcids g-alquinoics, prolinamides quirals per a reaccions aldòliques asimètriques).Paraules clau: Catalitzador, immobilització, reciclatge, sílice híbrida, sol-gel.
   PubDate: 2017-12-21
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • Aspectes mediambientals en el disseny de processos

  • Authors: Montserrat Sala
   Abstract: Medichem és una empresa farmacèutica amb plantes de fabricació a Espanya, Malta i Xina. A Celrà (Girona) Medichem té una de les plantes de fabricació de principis actius farmacèutics (API). La fabricació d’API requereix un departament d’R+D que s’encarrega de desenvolupar el procés de síntesi de l’API. Per a aconseguir que aquest procés sigui sostenible cal tenir en compte els principis de la química verda i, al mateix temps, valorar tots els passos des del punt de vista de la prevenció de la contaminació, ja que sempre és millor prevenir la generació d’un residu, aplicant tècniques de reducció, que haver d’aplicar tractaments de final de línia. I si parlem d’aspectes més concrets per a la síntesi d’un API, també caldrà tenir en compte el tipus de reactiu i de dissolvent que utilitzem i les seves quantitats. La síntesi a escala de laboratori utilitza quantitats deu mil vegades inferiors a les utilitzades a escala industrial. Així doncs, aquest serà també un factor important a tenir en compte a l’hora de desenvolupar un procediment sintètic. Un bon procés de síntesi serà aquell que tingui el màxim rendiment, la màxima qualitat i la mínima quantitat de matèria primera utilitzada. Els requeriments derivats de la legislació mediambiental també han de ser avaluats durant el procés de síntesi. Perquè un procés pugui dur-se a terme a escala industrial s’ha de complir amb tota la normativa ambiental d’aplicació a la nostra activitat; aquesta és la raó per la qual el departament d’R+D ha de tenir coneixement dels requisits legals necessaris per a poder desenvolupar un procés adequat a la legislació vigent.Paraules clau: Aspectes ambientals, disseny, química verda, sostenibilitat.
   PubDate: 2017-12-21
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • La importància de les eines computacionals en el disseny d’enzims
         d’interès industrial

  • Authors: Adrián Romero-Rivera, Miguel Ángel Maria-Solano, Sílvia Osuna
   Abstract: El camp del disseny d’enzims té com a principal objectiu el desenvolupament d’enzims modificats per tal d’accelerar noves reaccions o d’acceptar substrats no naturals. Tot i els avenços en el camp, encara no s’ha assolit el disseny rutinari d’enzims. L’evolució dirigida (DE) és una de les estratègies més poderoses que existeixen, però el seu alt cost i el fet de ser una estratègia no racional en limita l’aplicació. La comprensió de com l’evolució dirigida és capaç d’obtenir variants altament actives és crucial per al futur desenvolupament de protocols computacionals robusts capaços de predir amb precisió quins canvis d’aminoàcids són necessaris per a tenir alta activitat enzimàtica. En aquest treball, es demostra la importància dels mètodes computacionals, en particular, els basats en simulacions de dinàmica molecular, per a elucidar l’efecte de mutacions al centre actiu i a posicions llunyanes en l’activitat i selectivitat enzimàtica.Paraules clau: Biocatàlisi, disseny d’enzims, simulacions de dinàmica molecular.
   PubDate: 2017-12-21
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • Solarigrafia

  • Authors: Jesús Joglar
   Abstract: La fotografia estenopeica és fotografia sense lents. Un petit forat substitueix la lent i la llum hi passa a través i produeix una imatge a la càmera. La solarigrafia és una forma especialitzada de fotografia estenopeica que consisteix en l’aplicació de temps d’exposició llargs, a partir d’un o més dies fins a mesos o fins i tot anys, i enregistra les traces del sol i altres objectes. Així, la llum incideix sobre el material fotosensible col·locat dins de la càmera de manera directa pel sol o per la reflexió d’altres elements.Paraules clau: Fotografia, estenop, fotografia estenopeica, solarigrafia. 
   PubDate: 2017-12-21
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • Aminocatàlisi enantioselectiva mediada per llum visible

  • Authors: Carles Rodríguez-Escrich
   Abstract: En síntesi asimètrica, el canvi de paradigma per afavorir transformacions més sostenibles i disminuir la generació de residus ha portat com a conseqüència l’aparició d’estratègies cada cop més eficients basades en processos catalítics enantioselectius. D’entre totes elles, la utilització de processos fotoredox promoguts per llum visible representa una alternativa summament interessant donada la reactivitat particular dels intermediaris radicalaris i el fet que s’empri una font d’energia neta i renovable.Paraules clau: Aminocatàlisi, catàlisi enantioselectiva, catàlisi fotoredox, llum visible.
   PubDate: 2017-12-21
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 • Química bioinspirada en espais confinats

  • Authors: Agustí Lledó
   Abstract: Un dels objectius de la química supramolecular és el de reproduir de forma artificial el comportament d’enzims i altres proteïnes. Si bé en les últimes dècades s’han desenvolupat un gran nombre de receptors sintètics amb cavitats interiors de mides i formes diverses, són encara limitats els exemples que permeten reproduir els mecanismes de la catàlisi enzimàtica. Els cavitands —macromolècules amb una concavitat aromàtica i unes propietats conformacionals inusuals— es presenten com excel·lents candidats per al desenvolupament de processos complexos de catàlisi bioinspirada.Paraules clau: Catàlisi, cavitands, química biomimètica, química supramolecular, sistemes host-guest.
   PubDate: 2017-12-21
   Issue No: Vol. 0 (2017)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 34.203.245.76
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-