Journal Cover
Dossiers Agraris
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1135-2108 - ISSN (Online) 2013-9772
Published by Institut d'Estudis Catalans Homepage  [19 journals]
 • Presentacions

  • Authors: Montserrat Nadal Roquet-Jalmar
   PubDate: 2018-10-22
    
 • [Presentació]

  • Authors: Josep M. Puiggròs i Jové
   PubDate: 2018-10-22
    
 • Història dels orígens de la carinyena

  • Authors: Josep M. Puiggròs i Jové
   Abstract: La varietat carinyena és una varietat de raïm negre, cultivada des de fa segles a Catalunya. La documentació fins ara trobada mostra unes citacions medievals que parlen de vi carinyena, sense concretar si és vi d'un cep dit carinyena o de la població de Cariñena. A final del segle xviii apareixen documents de diferents llocs amb noms diversos que s'accepta que són sinònims de la carinyena, com crujillón a la comarca de Cariñena, carinyena a Catalunya (Principat), caranyana a la Catalunya del Nord, mazuela a la Rioja i a Navarra i carignan a Occitània. Sorprèn que precisament a Cariñena se'n digués i encara avui se'n digui crujillón. Aquesta aparició simultània de documents i noms en llocs diferents fa difícil determinar de manera clara un lloc concret del seu origen. Molts dels autors coincideixen a situar-lo a la localitat aragonesa de Cariñena, però fa moltes dècades que aquesta varietat es cultiva molt poc en aquesta zona, i la fama del seu vi, des del segle xviii i fins al xxi, correspon a la garnatxa, que va substituir el crujillón o la carinyena. Altres autors situen l'origen de la varietat a la localitat occitana de Carignan, encara que sembla molt poc probable perquè els ampelògrafs francesos coincideixen a situar-ne l'origen a Espanya i molts el concreten a la població de Cariñena. Finalment, tenim l'aparició de samsó com a possible sinònim de carinyena a Catalunya i com a forma que s'hi ha volgut implantar, encara que sembla difícil acceptar aquesta teoria. En la documentació estudiada el nom samsó no apareix fins a final del segle xx i hi ha diversos filòlegs i tècnics que opinen que aquest nom ve de la varietat de raïm negre francesa que es diu cinsaut i que avui erròniament s'etiqueten vins amb el nom samsó que corresponen a la varietat carinyena, i això pot crear confusió. Arribem a la conclusió que la varietat, des de l'edat mitjana, és present en els territoris de Catalunya i Aragó de l'antiga Corona d'Aragó i és autòctona d'aquest territori, i caldria deslligar el nom del cep carinyena del de la població, ja que Catalunya històricament és l'únic lloc on la varietat s'ha anomenat sempre carinyena.
   PubDate: 2018-10-22
    
 • El projecte Vitis Catalana de carinyena

  • Authors: Jordina Escala Esteve
   Abstract: Vitis Catalana és una eina que, a partir del buidatge de documents, recull la presència de varietats de vinya als territoris de cultura catalana al llarg dels temps. La carinyena és la tercera varietat amb més presència a Vitis Catalana. Les referències introduïdes mostren una varietat present a tot Catalunya, però sobretot a les terres tarragonines. L'ampelònim més utilitzat és carinyena (o cariñena) i la citació més antiga localitzada fins al moment és de l'any 1785. Vitis Catalana també recull la presència de les varietats relacionades amb la carinyena i els seus sinònims: carinyena blanca, mazuelo, cruxilló i samsó (carinyena).
   PubDate: 2018-10-22
    
 • Característiques agronòmiques de la carinyena

  • Authors: Agustí Villarroya i Serafini
   Abstract: La varietat de cep carinyena, anomenada també samsó o mazuela, es troba distribuïda a Catalunya principalment al Priorat, l'Empordà i el Penedès. S'adapta molt bé a la climatologia mediterrània, especialment bé als sòls de pissarres o llicorelles. És una varietat molt afectada per l'oïdi.
   PubDate: 2018-10-22
    
 • Efectes del canvi climàtic en els vins de carinyena en ecosistemes
         vulnerables. DOQ Priorat

  • Authors: Montserrat Nadal Roquet-Jalmar, Antoni Sánchez-Ortiz
   Abstract: La composició del raïm i el tipus i l'estil de vi són el resultat de la interacció dels factors del medi, el clima i el sòl, conjuntament amb el maneig antròpic. Un dels reptes de la viticultura envers el canvi climàtic és aconseguir una producció sostenible que garanteixi una maduració òptima del raïm per obtenir vins de qualitat. L'ecosistema del Priorat, de clima càlid i sec, influït per l'escalfament global produït en aquests últims anys, constitueix un marc únic per a l'estudi de la vulnerabilitat del cultiu de la vinya. La variabilitat climàtica a final de maduració ve determinada, principalment, per l'augment de temperatura i el dèficit de pressió de vapor. En anys càlids, es registren les diferències fenològiques més grans entre parcel·les i mesoclimes, i s'arriba al màxim d'una setmana en brotada i verolada. Resultat del seguiment de la fenologia de la varietat carinyena durant tres anys, l'inici de brotada és independent de les variacions en la data de verema. Els canvis produïts en la fenologia de la vinya indiquen més variabilitat interanual que intranual. En anys càlids, els raïms i vins en zona precoç atenyen graus alcohòlics més alts que en zona tardana; en canvi, l'acidesa és significativament més elevada a la zona tardana. Els antocians presenten variabilitat quant a l'anyada i situació de la parcel·la; en canvi, l'acumulació de tanins és sempre superior en vins de regions precoces i en anyades càlides. En general, les vinyes que desenvolupen més àrea foliar no són capaces d'estalviar aigua i cap al final de la maduració pateixen deshidratació i defoliació en la zona dels raïms. En l'altre extrem, les plantes poc vigoroses i amb poca producció de raïms igualment es presenten febles i vulnerables al canvi climàtic. En anyades de sequera severa disminueix el seu rendiment notablement; el fruit presenta baies deshidratades i, en conseqüència, disminueix la qualitat del raïm. El present estudi ens ha permès, en diferents ubicacions parcel·làries/mesoclimàtiques, determinar uns rangs de concentració fenòlica del vi de carinyena. L'índex de polifenols total (IPT) es troba al voltant de 45-51 en anys temperats i de 45-72 en anys més secsi càlids. Independentment de l'any i de les parcel·les, els antocians es troben en un rang d'entre 441 a 526 mg/L. En relació amb els tanins, les diferències oscil·len entre 1,1 i 3 g/L. La producció de vins joves negres o de criança es podrà determinar en funció de la concentració en compostos fenòlics de raïm i, segons les condicions d'anyada i parcel·la, s'hi hauran d'implementar les tècniques enològiques adients per obtenir els diferents estils de vins. Coneixent la variabilitat interparcel·lària i l'efecte de l'anyada en la composició dels vins, l'establiment d'un interval de concentracions d'antocians i tanins és de gran importància per definir qualitats i estils de vi en parcel·les de vinyes velles en la Denominació d'Origen Qualificada Priorat.
   PubDate: 2018-10-22
    
 • Experiències amb la varietat carinyena a l'Empordà

  • Authors: Joan Fabra-Viñas
   Abstract: La carinyena ha estat estretament relacionada amb la viticultura empordanesa. Abans de la fil·loxera era considerada una varietat que produïa vins de gran qualitat a la comarca. Els anys vuitanta i noranta del segle xx, amb la voluntat de diversificar les varietats i millorar els vins de la zona, no se li va donar la importància que havia tingut en el passat i es va perdre gran part de les vinyes de carinyena. Fent un estudi d'aquesta varietat, s'observa que el comportament de la planta i la qualitat del seu raïm es veuen molt influenciades pel tipus de sòl. La vinya a l'Empordà, durant el segle xx, va passar de la muntanya cap a la plana. En canviar d'emplaçament, la qualitat que produïa es va veure afectada i la varietat va rebre un menyspreu injustificat. Els reptes del canvi climàtic, la revalorització del patrimoni varietal autòcton i la perfecta adaptació tant a la climatologia com als sòls de granit i pissarra de la comarca fan de la carinyena una varietat de futur prometedor per a la viticultura empordanesa.
   PubDate: 2018-10-22
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.229.131.116
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-