Journal Cover
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1133-6889 - ISSN (Online) 2013-3987
Published by Institut d'Estudis Catalans Homepage  [19 journals]
 • Relació de 29 tàxons de cormòfits nous i altres dades florístiques
         d'interès per al massís del Montsant

  • Authors: Roger Pascual
   Abstract: L'article presenta 29 tàxons nous per a la flora vascular del massís de Montsant que l'autor i altres han identificat amb posterioritat a la publicació de la ‘Flora de la Serra de Montsant', l'any 2007. Entre aquests hi ha diverses plantes aŀlòctones que han penetrat darrerament al massís o que havien passat inadvertides, espècies d'elevat interès biogeogràfic, novetats per la territori catalanídic central o fins i tot el sud de Catalunya, tàxons d'ecologia i distribució poc conegudes i altres molt rares al Principat. El treball també aporta noves dades sobre 7 tàxons més molt rars o d'especial interès.
   PubDate: 2018-02-28
    
 • Notes sobre flora al·lòctona a Catalunya

  • Authors: Pere Aymerich i Boixader
   Abstract: Aportem diverses observacions sobre plantes aŀlòctones a Catalunya, la major part de les quals procedents de jardineria. Segons la informació coneguda, són citats per primera vegada 19 tàxons: Aloe framesii, Begonia × semperflorens, Cereus jamacaru, Cleistocactus hyalacanthus, Cleistocactus straussii, Cotoneaster apiculatus, Delosperma cooperi, Helleborus niger, Hylotelephium spectabile, Iris × sambucina, Lampranthus aureus, Narcissus × cyclazetta, Polygala myrtifolia, Ruschia caroli, Scilla luciliae, Tulipa fosteriana, Tulipa gesneriana, Viola tricolor i Vitis × bacoi. S'han d'excloure de la flora catalana Scilla bifolia i Ruschia tumidula, ja que les citacions prèvies corresponen a Scilla luciliae i Ruschia caroli. Aparentment, també serien errònies les citacions prèvies de Cereus repandus i C. peruvianus, que correspondrien a C. jamacaru. Es confirma la naturalització local d'Opuntia tomentosa, fins ara només citada com a aŀlòctona casual.
   PubDate: 2018-02-28
    
 • Precisions sobre la població i l'estatus de Carex brevicollis
         (Cyperaceae) a Catalunya

  • Authors: Ignasi Soriano i Tomàs, Pere Aymerich i Boixader
   PubDate: 2018-02-28
    
 • Efecte de les variables ambientals i hidrològiques sobre la riquesa i
         distribució dels briòfits fontinals a la Catalunya oriental

  • Authors: Miquel Bes, Jordi Corbera, Ferran Sayol, Guillem Bagaria, Miquel Jover Benjumea, Catherine Preece, Francesc Sabater, Aida Viza, Marcos Fernández Martínez
   Abstract: Els briòfits tenen uns trets funcionals que fan d'ells uns dels indicadors més sensibles als canvis ambientals. En aquest treball vam estudiar si la riquesa d'espècies de briòfits i llurs distribucions es podien predir fent servir variables macroecològiques (p. ex., el clima, l'altitud i la conductivitat i el pH de l'aigua) a partir del mostreig de les comunitats de briòfits de 198 fonts distribuïdes entre la Serralada Litoral Central, el massissos del Montseny-Guilleries, el Lluçanès i la Garrotxa. Fent servir regressions lineals, vam relacionar les variables ambientals amb la riquesa d'espècies per font. Seguidament, mitjançant un anàlisi de components principals (ACP), vam agrupar les variables ambientals en tres eixos descriptius de la variabilitat ambiental de les fonts. Fent servir les variables ambientals i els tres eixos extrets de la ACP, vam comprovar la influència d'aquestes sobre la distribució d'espècies fent servir anàlisis de la variància (ANOVA). Els nostres resultats suggereixen que la riquesa d'espècies està positivament relacionada amb la precipitació anual, el pH de l'aigua de la font i l'altitud a la que es troba la surgència. Tanmateix, la variància explicada pel model va ser força baixa (
   PubDate: 2018-02-28
    
 • Designation of lectotypes in the Coleoptera collection (Tenebrionidae:
         Diaperinae) of the Natural Sciences Museum of Barcelona (MCNB)

  • Authors: Amador Viñolas, Berta Caballero-López, Glòria Masó
   PubDate: 2018-02-28
    
 • Estudi de les gales de la col·lecció Vilarrúbia dipositada al Museu de
         Ciències Naturals de Barcelona

  • Authors: Maria Blanes Dalmau, Berta Caballero-López, Juli Pujade i Villar
   Abstract: La coŀlecció de gales d'Antoni Vilarrúbia i Garet, dipositada al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, ha estat revisada, documentada i fotografiada. Està representada per 884 gales que pertanyen a 194 espècies diferents d'agents cecidògens incloent-hi insectes, àcars, fongs i proteobacteris. Els hostes dels agents cecidògens de la coŀlecció estudiada es troben representats per 114 espècies diferents, agrupades en 36 famílies, que inclouen formes arbòries, arbustives i herbàcies, on els òrgans vegetals més afectats són les fulles i els borrons. La coŀlecció Vilarrúbia és una mostra ben clara de la diversitat de cecidis que tenim a Catalunya.
   PubDate: 2018-02-28
    
 • Nova citació d'Entosthodon durieui
         (Funariaceae) a Catalunya

  • Authors: Roger Pascual Garsaball, César Pedrocchi-Rius, Guillermo García Pérez
   PubDate: 2018-02-28
    
 • Noves aportacions al coneixement de la fauna coleopterològica de la
         península Ibèrica i illes Balears. Nota 2a (Coleoptera)

  • Authors: Amador Viñolas, Josep Muñoz Batet
   Abstract: Amb l'estudi del material recoŀlectat en diverses campanyes realitzades en l'àrea catalana i balear, se han localitzat una sèrie d'espècies interessants, algunes d'elles introduïdes, degut a que estaven escassament esmentades o bé es feia necessari confirmar la seva presencia en l'àrea peninsular. S'amplia l'àrea de distribució i es comenta la biologia de sis espècies pertanyents a les famílies Ptinidae, Nitidulidae, Laemoploeidae i Cerambycidae. Del Tenebrionidae, Dendarus schusteri Español, 1937, s'efectua una revisió morfològica i de distribució, amb designació del lectotip. S'acompanya la representació gràfica de l'hàbit de sis de les espècies i la de l'edeagus dels dos Ptinidae i del Tenebrionidae.
   PubDate: 2018-02-28
    
 • Novedades para la fauna de Limoniidae y Tipulidae (Diptera) del Parc
         Natural de la Serra de Collserola (Cataluña, España)

  • Authors: Jorge Mederos López, Eulalia Eiroa
   Abstract: S'actualitzen les dades família Limoniidae i Tipulidae del Parc Natural de la Serra de Collserola. Un total de 12 espècies han estat determinades en aquest estudi, entre les quals destaquen cinc noves cites per Collserola, de les quals Molophilus ibericus Starý, 2011 i Molophilus testaceus Lackschewitz, 1940 són noves per a Catalunya.
   PubDate: 2018-02-28
    
 • Juan Antonio Seoane Camba (Leiro, A Coruña, 8.01.1933 - Barcelona,
         21.09.2017)

  • Authors: Amèlia Gómez Garreta
   PubDate: 2018-02-28
    
 • Sobre la presència de Mordellochroa milleri Emery, 1876 (Coleoptera:
         Moderllidae) a Girono i altres coleòpters recol·lectats a Setcases
         (Ripollès)

  • Authors: Sergi Trócoli, Amador Viñolas
   PubDate: 2018-02-27
    
 • First record of Phaenoglyphis heterocera (Hartig, 1841) (Hymenoptera:
         Cynipoidea: Figitidae: Charipinae) from Algeria

  • Authors: Mar Ferrer-Suay, Jesús Selfa, Mohamed Z. E. Labdaoui, Yamina Guenaoui, Juli Pujade i Villar
   PubDate: 2018-02-27
    
 • Designació dels lectotipus de Pseudochazara williamsi (Romei, 1927)
         (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae) i Carcharodus tripolinus (Verity,
         1925) (Lepidoptera: Hesperiidae: Pyrginae) de la col·lecció
         d'Ignasi de Sagarra dipositada al Museu de Ciències Naturals de
         Barcelona

  • Authors: Ramon Macià Vilà, Berta Caballero-López, Glòria Masó
   Abstract: Es designa el lectotipus de Pseudochazara williamsi (Romei, 1927) procedent de la localitat típica de Puerto del Lobo, Sierra Nevada, Granada, Andalusia, Espanya i el de Carcharodus tripolinus (Verity, 1925) procedent de la localitat típica de Garian plateau, Trípoli, Líbia.
   PubDate: 2018-02-27
    
 • Importància dels guarets ambientals com a font d'insectes per a la
         conservació del sisó (Tetrax tetrax) i altres ocells esteparis en els
         secans cerealístics

  • Authors: Joan Estrada Bonell, Santi Mañosa Rifé, Gerard Bota Cabau
   Abstract: Els sistemes agrícoles d'Europa occidental (entre els quals els secans cerealístics, amb una rica comunitat d'ocells esteparis greument amenaçada) han sofert una important intensificació que ha comportant fortes disminucions de les comunitats de plantes, d'ocells i d'insectes. Aquests darrers, sobretot els ortòpters, són la base de l'alimentació de molts ocells esteparis, fins i tot de polls d'espècies no insectívores, com el sisó (Tetrax tetrax). Tot i que els marges dels camps són un hàbitat clau com a font d'invertebrats i, en general, per a la conservació de la biodiversitat dels entorns conreats, poden ser insuficient per compensar la pèrdua d'hàbitat en el seu conjunt. La introducció de guarets ambientals dins de la matriu agrícola de cereal constitueix una eina útil per a la diversificació dels paisatges agraris excessivament homogenis. En el cas del sisó, poden proporcionar zones de cant, de nidificació i d'alimentació tant de polls com adults. Per revertir la negativa situació del sisó a Catalunya, a partir de l'any 2006 es van començar a implantar a la ZEPA Secans de Belianes-Preixana (entre altres) guarets ambientals, bé amb vegetació natural o bé sembrats amb alfals. Per avaluar els resultats de les actuacions realitzades, entre el 2010 i 2012 es va realitzar un total 140 censos d'ortòpters i lepidòpters en els diferents medis entre finals de juny-primers de juliol, quan hi ha els polls de sisó. Dels resultats es desprèn que els guarets ambientals presenten l'abundància més alta d'ortòpters i lepidòpters, seguits per les parcel·les amb ordi, els rostoll i finalment els llaurats. Així, els guarets ambientals, sobretot amb alfals, tenen de mitjana entre 2,5 i 4 vegades més ortòpters que els camps de cereal abans de la sega i entre 9 i 14 vegades més que els rostolls, essent els ortòpters pràcticament absents als llaurats. Un cas semblant, tot i que menys marcat, s'observa també en els lepidòpters. La precipitació de finals d'hivern–primavera sembla també un paràmetre important per explicar el nombre d'artròpodes dels diferents medis, sobretot dels guarets amb alfals. Per tot l'anterior, es considera que l'establiment de guarets ambientals és una pràctica clarament positiva per a les poblacions d'artròpodes, que pot afavorir també l'èxit reproductor del sisó i altres ocells esteparis en les àrees cerealistes intensificades.
   PubDate: 2018-02-27
    
 • Sobre tres derméstidos de Les Planes de son i la mata de València
         (Pirineo de Lleida), nuevos para la fauna de Cataluña (Coleoptera:
         Dermestidae)

  • Authors: Miguel Prieto Manzanares
   Abstract: Se citen per primera vegada per a Catalunya (nord-est de la península Ibèrica) tres espècies de dermèstids: Paranovelsis incognitus (Háva, 2003), Megatoma (Megatoma) ruficornis Aubé, 1866 i Trogoderma glabrum (Herbst, 1783). La citació de M. (M.) ruficornis representa, a més, la segona per a la península Ibèrica. Els exemplars foren recol·lectats a les Planes de Son i la mata de València (Alt Àneu, Pirineu de Lleida), en hàbitat forestal, mitjançant l'ús de trampes aèries amb atraient. S'aporten dades faunístiques i ecològiques de les tres espècies i s'actualitza la llista de dermèstids de l'àrea d'estudi.
   PubDate: 2018-02-27
    
 • Primer reporte de una especie de cinípido dañina para Q. humboldtii en
         Colombia: Zapatella petiolata n. sp. Pujade-Villar & Caicedo (Hym.,
         Cynipidae)

  • Authors: Juli Pujade i Villar, Guadalupe Caicedo, Pedro A. Rodríguez, Sara Fernández-Garzón, Marcos Roca-Causachs
   Abstract: Es descriu una nova espècie de Zapatella Melika & Pujade-Villar, 2012 per a Colòmbia: Z. petiolata Pujade-Villar & Caicedo n. sp. (Hym., Cynipidae), capaç de causar enormes distorsions en l'aparença de Quercus humboldtii Bonpl. Es tracta de la primera espècie nociva de cinípid per a Colòmbia. Aquesta espècie ocasiona una gala plurilocular i llenyosa en els pecíols de les fulles, colonitzant les fulles de les branques joves causant la mort gradual del brot infectat. Es descriu i s'iŀlustra la nova espècie, es proporcionen les dades dels danys ocasionats i de la seva biologia, es comenta l'origen i dispersió d'aquesta nova espècie. Es cita per primera vegada per Sud-amèrica Taphrina caerulescens (fong, Ascomycota) en roures, on la nova espècie de cinípid és present. Es proporciona el barcoding d'aquesta nova espècie.
   PubDate: 2018-02-27
    
 • Nuevos géneros y especie de Ernobiinae de Sudamérica y nuevos datos
         sobre el género Pachotelus Solier, 1849 (Coleoptera : Ptinidae)

  • Authors: Amador Viñolas, Richard Honour
   Abstract: Es tracta el grup de gèneres de la subfamília Ernobiinae caracteritzat per la conformació de les antenes amb només deu artells i maça antenal de tres molt desenvolupada, compost fins al present per tres gèneres, Microzogus Fall, 1905, Episernus Thomson, 1863 i Pachotelus Solier, 1849. S'amplia el seu contingut amb la descripció d'un nou de Colòmbia, Neopachotelus n. gen., amb N. pujadei n. sp. Es crea un nou gènere, Pachoteloides n. gen., per separar Pachotelus fuscus Solier, 1849 de P. bicolor, Solier, 1849. Es dóna la clau per a la separació d'aquest grup de gèneres, complementada amb la representació gràfica del mascle i la femella, antenes, palps, abdomen i edeagus de les espècies tractades, aportant-se també dades sobre la seva biologia i distribució.
   PubDate: 2018-02-27
    
 • El Geoparc Mundial de la UNESCO "Comarca Minera, Hidalgo": Un resultat de
         la cooperació científica entre Mèxic i Catalunya

  • Authors: Carles Canet i Miquel, Juan Carlos Mora Chaparro
   Abstract: La Comarca Minera de l'Estat d'Hidalgo, a la zona centreoriental de Mèxic, va rebre la designació de Geoparc Mundial de la UNESCO el 5 de maig de 2017. Aquest reconeixement va culminar un projecte transdisciplinari de tres anys, el qual va implicar una intensa cooperació entre diverses institucions de recerca mexicanes i catalanes. El projecte, encapçalat per la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), va reunir un grup nombrós d'especialistes en ciències de la Terra, i també en d'altres disciplines totalment alienes a la geologia, i va fomentar la participació d'organitzacions agràries (ejidos) i civils, a més de la col·laboració d'estudiants i voluntaris. Actualment la Comarca Minera es un dels sis únics geoparcs d'Amèrica (i un dels dos que hi ha a Mèxic), i conté un geopatrimoni excepcional, l'eix del qual es la mineria del districte argentífer històric de Pachuca-Real del Monte. A més dels excepcionals dipòsits de tipus epitermal, que es compten entre els més grans del món, el geoparc presenta els següents elements geològics de rellevància mundial: (a) la localitat tipus de la cristobalita i de la tridimita, (b) els basalts amb disjunció columnar de Huasca de Ocampo, descrits pel naturalista prussià Alexander von Humboldt l'any 1803, i (c) l'obsidiana del Cerro de Las Navajas, explotada ininterrompudament des d'abans del Virregnat i que fou estratègica pel comerç de diverses cultures de Mesoamèrica.
   PubDate: 2018-02-27
    
 • Una nueva especie de Neuroterus Hartig, 1840 de
         México (Hym., Cynipidae)

  • Authors: Juli Pujade i Villar, David Cibrián Tovar, Uriel M. Barrera Ruíz, Armando Equihua Martínez, Edith G. Estrada Venegas, Alejandro G. Durán-Román
   Abstract: Es descriu de Mèxic una nova espècie de cinípid de roure, Neuroterus acrotrichias Pujade-Villar n. sp., coneguda només a partir de la seva generació asexual que indueix gales a les fulles de Quercus rugosa Née (Secció Quercus). Es donen dades referents a la diagnosi, distribució i biologia d'aquesta nova espècie.
   PubDate: 2018-02-27
    
 • Noves aportacions al coneixement de la fauna coleopterològica de la
         península Ibèrica (Coleoptera)

  • Authors: Amador Viñolas, Sergi Trócoli, Josep Muñoz Batet
   Abstract: Amb l'estudi del material recoŀlectat en diverses campanyes realitzades en l'àrea catalana, s'han localitzat una sèrie d'espècies interessants degut a que estaven escassament citades i es feia necessari confirmar la seva presencia o bé perquè no havien estat encara localitzades en l'àrea peninsular. S'amplia l'àrea de distribució ibèrica de cinc espècies de Leiodidae i Corylophidae i es cita per primera vegada el Nitidulidae Cybocephalinae, Cybocephalus nipponicus Endrödy-Younga, 1971, en la península Ibèrica. S'acompanya la representació gràfica de l'habitus de C. nipponicus i de Liocyrtusa vittata (Curtis, 1840).
   PubDate: 2018-02-27
    
 • Equisetum palustre al Delta de l'Ebre

  • Authors: Màrius López i Alemany, Rafel Balada i Llasat
   PubDate: 2018-02-27
    
 • Fraxinus pennsylvanica Marsahll al curs inferior del
         riu Ebre

  • Authors: Rafel Balada i Llasat
   PubDate: 2018-02-27
    
 • Primeres localitats de Cheiloneurus claviger Thomson, 1876 (Hymenoptera:
         Encyrtidae) a la península Ibèrica

  • Authors: Juli Pujade i Villar, John Noyes, Jorge Mederos López
   PubDate: 2018-02-27
    
 • Redescoberta i noves aportacions al coneixement de Saga pedo (Pallas,
         1771) (Orthoptera: Tettigoniidae) al Parc Natural dels Ports

  • Authors: Marc Aixarch Curto
   PubDate: 2018-02-27
    
 • Salix pentandra (Salicaceae) al riu Segre

  • Authors: Joan Pedrol i Solanes
   PubDate: 2018-02-26
    
 • Moitrelia multifidella (Chrétien, 1911), un nuevo pirálido para Europa
         continental (Lepidoptera : Pyralidae : Phycitinae)

  • Authors: Josep Ylla i Ullastre, Javier Gastón Ortiz, Ramon Macià Vilà, Manuel Huertas-Dionisio
   Abstract: S'esmenta per primera vegada la presència de Moitrelia multifidella (Chrétien, 1911) (Lepidoptera: Pyralidae: Phycitinae) a l'Europa continental. S'iŀlustra l'espècie, així com els aparells genitals masculins i femenins.
   PubDate: 2018-02-26
    
 • Anagyris foetida (Leguminosae), retrobat al Baix
         Empordà (Catalunya)

  • Authors: Jordi Bou Manobens, Miquel Jover Benjumea
   PubDate: 2018-02-26
    
 • Confirmation of the presence of Sciocoris (Neosciocoris) sideritidis
         Wollaston, 1858 (Heteroptera: Pentatomidae) in the Iberian Peninsula and
         first records for the province of Barcelona

  • Authors: Marcos Roca-Cusachs, Marta Goula Goula
   Abstract: Sciocoris (Neosciocoris) sideritidis és present a la Mediterrània occidental i la Macaronèsia. S'ha citat de la península Ibèrica per mitjà de fotografies al portal fotogràfic «Biodiversidad Virtual» i en una clau d'espècies de Pentatomoidea de França. Amb aquesta nota es confirma la cita ibèrica per l'espècie i s'amplia la seva àrea de distribució cap al sud.
   PubDate: 2018-02-26
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.229.131.116
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-