for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help

Publisher: Aalborg University   (Total: 7 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 7 of 7 Journals sorted alphabetically
Intl. J. of Sustainable Energy Planning and Management     Open Access   (Followers: 3, SJR: 0.628, CiteScore: 2)
J. of Business Models     Open Access   (Followers: 2)
J. of China and Intl. Relations     Open Access   (Followers: 12)
J. of Problem Based Learning in Higher Education     Open Access   (Followers: 11)
J. of Somaesthetics     Open Access  
Musikterapi i Psykiatrien Online     Open Access   (Followers: 1)
Reflexen     Open Access  
Journal Cover
Reflexen
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 1901-5992
Published by Aalborg University Homepage  [7 journals]
 • Mobiltelefonens betydning for online f√¶llesskaber og l√¶ringsrum i et
         multikulturelt perspektiv

  • Authors: Ann-Katrine Lloyd Jørgensen, Britta Møller, Emilie Nielsine Munkø Lindholdt, Helle Krogh, Ida Andrea Nilsson, Ida Holm, Line Lind Mohr, Maja Bugge, Sabine Pedersen, Iben Jensen, Karen Egedal Andreasen, Gitte Smidt Blytt, Mette Gram Rugholm
   Abstract: Velkommen til dette særnummer af Reflexen. Nummeret her beskæftiger sig med mobiltelefoner og sociale mediers læringspotentialer i og på tværs af forskellige sociale og etniske
   grupper i Danmark. Det belyses, hvilke fællesskaber der dannes og hvilke læringsmuligheder, der tilbydes gennem mobiltelefonen som platform blandt forskellige grupper. Artiklerne tager
   alle deres afsæt i en række medieetnografiske interviews, der blev udført i foråret 2017 som led i et større forskningsprojekt. Forskningsprojektets formål var at belyse mobiltelefonens
   betydning for læring i multikulturelle kontekster.
   Mobiltelefonen er et medium, der i disse år udbredes hurtigt blandt befolkningsgrupper verden over. Det åbner for en række nye digitale muligheder, hvor eksisterende fællesskaber videreføres
   og nye opstår. Men hvilken betydning har etnicitet samt social og kulturel baggrund, for de praksisser der etableres online gennem diverse sociale medier – og hvilke fællesskaber
   og læringsrum understøttes herigennem' Det er disse spørgsmål, der udforskes i artiklerne i dette nummer ud fra en forestilling om, at kultur ikke er en fast definerbar størrelse, men snarere en række sammenkædede praksisser der konstant er til forhandling og under
   udvikling.
   PubDate: 2017-10-09
   Issue No: Vol. 12, No. 2 (2017)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.80.83.123
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-