for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help

Publisher: Aarhus Universitet   (Total: 25 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 25 of 25 Journals sorted alphabetically
Communication & Language at Work     Open Access   (Followers: 9)
Conjunctions. Transdisciplinary J. of Cultural Participation     Open Access   (Followers: 4)
DAIMI Report Series     Open Access  
Den Gamle By : Danmarks Købstadmuseum (Årbog)     Open Access  
Globe : A J. of Language, Culture and Communication     Open Access   (Followers: 5)
J. of Organizational Knowledge Communication     Open Access   (Followers: 5)
K&K : Kultur og Klasse     Open Access   (Followers: 4)
Klart språk i Norden     Open Access  
Language at Work - Bridging Theory and Practice     Open Access   (Followers: 1)
Mathematica Scandinavica     Open Access   (Followers: 1, SJR: 0.442, CiteScore: 0)
NyS, Nydanske Sprogstudier     Open Access   (Followers: 1, SJR: 0.137, CiteScore: 0)
OJS på dansk     Open Access   (Followers: 3)
Outlines. Critical Practice Studies     Open Access   (Followers: 1)
Peripeti     Open Access   (Followers: 2)
Proceedings of Pragmatic Constructivism     Open Access   (Followers: 1)
Proceedings of the Danish Institute at Athens     Open Access   (Followers: 2)
Psyke & Logos     Open Access   (Followers: 3)
Religionsvidenskabeligt Tidsskrift     Open Access   (Followers: 4, SJR: 0.101, CiteScore: 0)
Slagmark - Tidsskrift for idéhistorie     Open Access   (Followers: 4)
SoundEffects - An Interdisciplinary J. of Sound and Sound Experience     Open Access   (Followers: 2)
Sprog i Norden     Open Access  
Technical Report Civil and Architectural Engineering     Open Access   (Followers: 1)
Technical Report Electronics and Computer Engineering     Open Access  
Technical Reports Mechanical Engineering     Open Access   (Followers: 4)
temp - tidsskrift for historie     Full-text available via subscription  
Similar Journals
Journal Cover
Den Gamle By : Danmarks Købstadmuseum (Årbog)
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0105-9254
Published by Aarhus Universitet Homepage  [25 journals]
 • Den Gamle By skal tjene samfundet

  • Authors: Thomas Bloch Ravn; 850940
   Pages: 128 - 128
   Abstract: Efter mange års udvikling og nybrud er det nu tid at
   iværksætte en proces, der skal fremtidssikre Den Gamle By i
   de næste 10, 20, 30 år – ja, vi skal om muligt forsøge at skabe
   rammer og økonomisk fundament for museet de næste 100
   år. For det er op til os at sikre, at Den Gamle By også vil være
   her i fremtiden. Nøgleordet er relevans for museets gæster og
   brugere.
   PubDate: 2019-02-22
   Issue No: Vol. 84 (2019)
    
 • Årets gang og planer for fremtiden

  • Authors: Thomas Bloch Ravn
   Pages: 128 - 128
   Abstract: Kulturåret 2017 gav en flot besøgsrekord og prognosen
   for 2018 siger, at året bliver det næstbedste nogensinde.
   Vi har kunnet iværksætte den ønskede opdatering af
   Besættelsesmuseet. Der er fundet en værdig vinder af
   arkitektkonkurrencen om en ny hovedindgang. Og til nytår
   igangsætter vi en tiltrængt udvidelse og modernisering af Den
   Gamle Bys centrale spisested. I horisonten er der imidlertid
   truende skyer, idet vi frygter, at en planlagt omlægning af
   statens tilskud til museerne vil få negative konsekvenser for
   Den Gamle By.
   PubDate: 2019-02-22
   Issue No: Vol. 84 (2019)
    
 • Frivillighedens historie i Den Gamle By

  • Authors: Allan Leth Frandsen, Lisbeth Skjernov, Anki Van Dassen
   Pages: 128 - 128
   Abstract: Den Gamle By har i dag 275 frivillige medarbejdere, der alle er med til at løfte og udvikle museet. Men frivillighed er ikke noget nyt på museet. Den Gamle Bys tidligste historie er bygget på stor, frivillig indsats. Denne artikel sammenfatter museets lange historie med frivillige både foran og bag facaden og er et af museets bidrag til fejringen af Aarhus som Europæisk Frivillighovedstad i 2018. Artiklens forfattere, vicedirektør Allan Leth Frandsen, museumsinspektør Lisbeth Skjernov og frivilligkoordinator Anki van Dassen, har alle spillet en væsentlig rolle i udviklingen af museets frivilligområde de seneste år.
   PubDate: 2019-02-22
   Issue No: Vol. 84 (2019)
    
 • Portrætter af frivillige

  • Authors: Anki Van Dassen
   Pages: 128 - 128
   Abstract: Den Gamle By har frivillige i alle aldre, med vidt forskellig baggrund og mere end 20 forskellige funktioner. De fleste møder museets gæster som værter og formidlere i huse og gader. En del arbejder bag facaden med arkivering og registrering, og en betydelig gruppe bidrager med særlig ekspertviden inden for et bestemt fag. Uanset alder, baggrund og funktion har alle en glæde og stolthed ved arbejdet som frivillig på museet. Den Gamle By havde ikke været den samme uden denne mangfoldige og store personalegruppe af frivillige. Men hvad tænker de selv om deres frivillige arbejde på museet' Hvem er de' Hvorfor har de valgt at søge netop Den Gamle By' Hvilke forventninger og ambitioner har de' Og lever Den Gamle By op til deres forventninger' I denne artikel går frivilligkoordinator Anki van Dassen tæt på syv frivillige, der fortæller om, hvad Den Gamle By betyder for dem.
   PubDate: 2019-02-22
   Issue No: Vol. 84 (2019)
    
 • Kongelig kreativitet og royalt re-design

  • Authors: Tove Engelhardt Mathiassen
   Pages: 128 - 128
   Abstract: I 2018 fik Den Gamle By en sjælden mulighed for at vise et udsnit af Hendes Majestæt Dronningens dragter og hatte. Museet var glad for at kunne vise udstillingen af tre grunde. Dronningen er Den Gamle Bys protektor. Aarhus er et knudepunkt i den vestlige del af landet, så mange gæster kunne få lejlighed til at se udstillingen. For det tredje har museet siden 1921 haft museumsansatte med særligt ansvar for museets store dragt- og tekstilsamling. Forfatteren til denne artikel er den fjerde inspektør i rækken. Artiklen fokuserer på Dronningens kreativitet og medskaben, og hvordan det påvirkede de valg, der blev truffet i udstillingen.
   PubDate: 2019-02-22
   Issue No: Vol. 84 (2019)
    
 • "Vi er her, og vi bliver her!" LGBT-historie i 70 år

  • Authors: Line Fogh Sørensen
   Pages: 128 - 128
   Abstract: LGBT er den internationalt anvendte forkortelse for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner. I 2018 er det 70 år siden, at Danmarks første forening for homoseksuelle, Forbundet af 1948, blev grundlagt. Det er med tiden blevet til LGBT Danmark. Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By markerede jubilæet fra 27. januar til 3. juni med udstillingen ”Under regnbuen. Danske LGBT-plakater i 70 år”, der gennem plakater og udvalgte genstande fortalte historie om 70 års kamp for mangfoldighed, accept og sammenhold. I denne artikel skildrer akademisk medarbejder Line Fogh Sørensen grundlæggelsen og udviklingen af den danske LGBT-bevægelse og viser samtidigt et lille udvalg af dens flere hundrede plakater.
   PubDate: 2019-02-22
   Issue No: Vol. 84 (2019)
    
 • Rosenborgvinens rødder

  • Authors: Annette Hoff
   Pages: 128 - 128
   Abstract: På årets første dag serverer H.M. Dronningen hvert år en berømmelig, ældgammel vin for sine taffelgæster – Rosenborgvinen. Vi ved, at vinen er fra 1598, fordi det står på det ældste af de store vinfade, der ligger i Rosenborgs hvælvede kældre. Herfra har kongehuset generation efter generation aftappet 8-10 flasker hvert nytår, så alle gæster har kunnet smage et lille glas af de ædle dråber. Og hvert år er vinen i samme takt blevet tilsat fyldevin fra de andre gamle fade, for at bibeholde 1598-vinfadet på ca. 1.000 liter fuldt. Seniorforsker dr. phil. Annette Hoff løfter i
   PubDate: 2019-02-22
   Issue No: Vol. 84 (2019)
    
 • Forskning viser, at erindringsformidling virker

  • Authors: Martin Brandt Djupdræt, Henning Lindberg
   Pages: 128 - 128
   Abstract: Siden 2004 har Den Gamle By arbejdet med særlige tilbud til mennesker, der er ramt af demens. Arbejdet fik hurtigt stor bevågenhed fra både ind- og udland, og mange ønskede at lære af vores erfaringer. Det førte til det store EU-projekt, der bærer titlen Active Ageing and Heritage in Adult Learning og som er gennemført i tæt samarbejde med universiteter og museer i Sverige, England, Norge og Ungarn. Overinspektør Martin Brandt Djupdræt og leder af Levende Museum Henning Lindberg fortæller i artiklen om forskningens resultater.
   PubDate: 2019-02-22
   Issue No: Vol. 84 (2019)
    
 • Naboer i niogtredive år

  • Authors: Ivar Gjørup
   Pages: 128 - 128
   Abstract: Tegneren og forfatteren Ivar Gjørup har sammen med sin kone Gunvor Øye været nabo til Den Gamle By en stor del af deres liv. Deres tre børn voksede op i villaen ved Den Gamle By og Botanisk Have, og familien kunne på nærmeste hold følge med i livet på købstadsmuseet derovre – alt fra udrykkende brandbiler til arrige gæs og royale besøg. Ivar er manden bag tegneserien Egoland. Dette er Ivars afskedshilsen.
   PubDate: 2019-02-22
   Issue No: Vol. 84 (2019)
    
 • Årsberetning Dansk Center for Byhistorie

  • Authors: Mikkel Thelle
   Pages: 128 - 128
   Abstract: Det har været et år i Dansk Center for Byhistorie, hvor en
   del større projekter er blevet videreført, og centrets yngre
   såvel som faste forskere har været produktive. Nye netværk
   er sat i gang omkring forskning, formidling og rådgivning,
   og studerende med byhistorisk nysgerrighed har befolket
   formidlingen i Den Gamle By mere end nogensinde.
   PubDate: 2019-02-22
   Issue No: Vol. 84 (2019)
    
 • Tal og Fakta

  • Authors: Thomas Bloch Ravn, Pernille Bruun
   Pages: 128 - 128
   Abstract: Nøgletal og fakta om Den Gamle By 2017.
   PubDate: 2019-02-22
   Issue No: Vol. 84 (2019)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 35.175.174.157
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-