for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help

Publisher: Akademiai Kiado RT   (Total: 62 journals)

Across Languages and Cultures     Full-text available via subscription   (Followers: 8, SJR: 0.132, h-index: 3)
Acta Agronomica Hungarica     Full-text available via subscription   (Followers: 1, SJR: 0.206, h-index: 13)
Acta Alimentaria     Full-text available via subscription   (Followers: 6, SJR: 0.258, h-index: 16)
Acta Antiqua     Full-text available via subscription   (Followers: 13, SJR: 0.1, h-index: 2)
Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae     Full-text available via subscription   (Followers: 4, SJR: 0.127, h-index: 2)
Acta Biologica Hungarica     Full-text available via subscription   (Followers: 4, SJR: 0.196, h-index: 17)
Acta Botanica Hungarica     Full-text available via subscription   (Followers: 4, SJR: 0.251, h-index: 8)
Acta Chromatographica     Full-text available via subscription   (Followers: 10, SJR: 0.295, h-index: 14)
Acta Ethnographica Hungarica     Full-text available via subscription   (Followers: 4, SJR: 0.104, h-index: 3)
Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica     Full-text available via subscription   (Followers: 2, SJR: 0.224, h-index: 10)
Acta Historiae Artium     Full-text available via subscription   (Followers: 3, SJR: 0.101, h-index: 2)
Acta Juridica Hungarica     Full-text available via subscription   (Followers: 8, SJR: 0.108, h-index: 2)
Acta Linguistica Hungarica     Full-text available via subscription   (Followers: 4, SJR: 0.206, h-index: 4)
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica     Full-text available via subscription   (Followers: 6, SJR: 0.235, h-index: 15)
Acta Oeconomica     Full-text available via subscription   (Followers: 1, SJR: 0.144, h-index: 6)
Acta Orientalia     Full-text available via subscription   (Followers: 13, SJR: 0.1, h-index: 2)
Acta Physiologica Hungarica     Full-text available via subscription   (Followers: 3, SJR: 0.261, h-index: 15)
Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica     Full-text available via subscription   (SJR: 0.219, h-index: 12)
Acta Veterinaria Hungarica     Full-text available via subscription   (Followers: 1, SJR: 0.385, h-index: 21)
Agrokémia és Talajtan     Full-text available via subscription   (Followers: 2, SJR: 0.209, h-index: 4)
Akadémiai Értesítö     Full-text available via subscription  
Analysis Mathematica     Full-text available via subscription   (SJR: 0.247, h-index: 8)
Antik Tanulmányok     Full-text available via subscription   (SJR: 0.101, h-index: 0)
Archaeologiai Értesitö     Full-text available via subscription   (SJR: 0.123, h-index: 2)
Central European Geology     Full-text available via subscription   (Followers: 3, SJR: 0.22, h-index: 15)
Cereal Research Communications     Full-text available via subscription   (Followers: 3, SJR: 0.21, h-index: 23)
Clinical and Experimental Medical J.     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Community Ecology     Full-text available via subscription   (Followers: 12, SJR: 0.593, h-index: 17)
Épités - Épitészettudomány     Full-text available via subscription   (Followers: 1, SJR: 0.1, h-index: 1)
European J. of Mental Health     Open Access   (Followers: 8, SJR: 0.101, h-index: 2)
European J. of Microbiology and Immunology     Open Access   (Followers: 6)
Hungarian Medical J.     Full-text available via subscription  
Hungarian Studies     Full-text available via subscription   (SJR: 0.1, h-index: 1)
Interventional Medicine and Applied Science     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Intl. Review of Applied Sciences and Engineering     Full-text available via subscription  
J. of Behavioral Addictions     Open Access  
J. of Evolutionary Psychology     Full-text available via subscription   (Followers: 3, SJR: 0.431, h-index: 9)
J. of Flow Chemistry     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
JPC - J. of Planar Chromatography - Modern TLC     Full-text available via subscription   (Followers: 6, SJR: 0.418, h-index: 22)
Learning & Perception     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Magyar Onkológia     Full-text available via subscription   (Followers: 1, SJR: 0.135, h-index: 8)
Magyar Pszichológiai Szemle     Full-text available via subscription   (SJR: 0.233, h-index: 3)
Magyar Sebészet (Hungarian J. of Surgery)     Full-text available via subscription   (SJR: 0.12, h-index: 7)
Magyar Terminológia     Full-text available via subscription  
Mentálhigiéné es Pszichoszomatika     Full-text available via subscription   (SJR: 0.331, h-index: 5)
Müvészettörténeti Értesitö     Full-text available via subscription   (SJR: 0.1, h-index: 1)
Nanopages     Full-text available via subscription   (Followers: 1, SJR: 0.113, h-index: 0)
Növénytermelés     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Orvosi Hetilap     Full-text available via subscription   (Followers: 2, SJR: 0.159, h-index: 13)
Periodica Mathematica Hungarica     Full-text available via subscription   (Followers: 1, SJR: 0.286, h-index: 13)
Pollack Periodica     Full-text available via subscription   (Followers: 1, SJR: 0.196, h-index: 5)
Progress in Agricultural Engineering Sciences     Full-text available via subscription   (SJR: 0.124, h-index: 4)
Pszichológia     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Review of Sociology     Full-text available via subscription   (Followers: 15)
Selection     Full-text available via subscription  
Society and Economy     Full-text available via subscription   (Followers: 2, SJR: 0.185, h-index: 2)
Studia Musicologica     Full-text available via subscription   (Followers: 1, SJR: 0.1, h-index: 1)
Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica     Full-text available via subscription   (Followers: 1, SJR: 0.353, h-index: 14)
Studia Slavica     Full-text available via subscription   (Followers: 2, SJR: 0.101, h-index: 1)
Társadalom és Gazdaság     Full-text available via subscription  
Társadalomkutatás     Full-text available via subscription   (SJR: 0.117, h-index: 2)
Verbum     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Magyar Sebészet (Hungarian Journal of Surgery)
   Journal TOC RSS feeds Export to Zotero Follow    
   Full-text available via subscription Subscription journal
     ISSN (Print) 0025-0295 - ISSN (Online) 1789-4301
     Published by Akademiai Kiado RT Homepage  [62 journals]   [SJR: 0.12]   [H-I: 7]
 • Refluxbetegség és Barrett-nyelőcső miatt
         műtétre kerülő betegek összehasonlító
         vizsgálata
  • Abstract: Bevezetés: A Barrett-nyelőcső (BE) az alsó harmadi nyelőcső adenocarcinomájának egyetlen ismert prekurzora. Több megfigyelés szerint a gastrooesophagealis refluxbetegség (GERB) súlyossága és fennállásának ideje fontos patogenetikai tényező a Barrett-nyelőcső kialakulásában. Betegek és módszer: Retrospektív vizsgálatunkban 2001–2008 között laparoscopos Nissen szerinti antireflux műtéten átesett 176 refluxbeteg és 78 BE-vel szövődött beteg praeoperativ kivizsgálási eredményeit (tünetek, 24 órás pH-metria, nyelőcső-manometria, Bilitec) és kezelésük hatékonyságát hasonlítottuk össze. Eredmények: A betegcsoportok nem különböztek demográfiai jellemzőikben, és refluxos tüneteik időtartama is azonos hosszúságú volt. A betegek mindkét csoportban átlagosan másfél éves (19,87 vs. 19,20 hónap) eredménytelen gyógyszeres (protonpumpagátló) kezelés után kerültek műtétre. A praeoperativ functionalis vizsgálatok a BE-csoportban súlyosabb savas reflux meglétét igazolták (DeMeester-score 18,9 vs. 41,9, p < 0,001). Ugyanakkor a manometria – bár alátámasztotta az alsó nyelőcsősphincter (LES) károsodását – nem mutatott különbséget a két csoport között (12,10 vs. 12,57 Hgmm, p = 0,892). A laparoscopos antireflux műtéteknek halálozása nem volt, két esetben történt conversio súlyos adhaesiók, illetve lépsérülés miatt. Három hónappal a műtétet követően a Visick-score alapján mindkét csoportban jelentősen csökkentek vagy megszűntek a refluxos tünetek (az I. csoportban a betegek 73%-ánál, a II. csoportban a betegek 81%-ánál), javult a LES működése (17,58 és 18,70 Hgmm), és csökkent a savas reflux gyakorisága és expositiója (DeMeester-score 7,73 és 12,72). Következtetés: A károsodott LES incompetens működésével párhuzamosan jelentkező kóros savas reflux súlyossága potencírozza a gastrooesophagealis junctióban (GEJ) megjelenő gyulladáson túl a metaplasticus folyamatok elindulását, a Barrett-nyelőcső kialakulását. A konzervatív kezelésre nem reagáló refluxbetegek csoportjában a megfelelően kivitelezett Nissen szerinti laparoscopos antireflux műtét további javulást képes biztosítani.
   Content Type Journal Article
   Category Eredeti közlemény/Original paper
   Pages 287-296

   DOI 10.1556/MaSeb.67.2014.5.1

   Authors
   Zsolt Simonka, Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika 6725 Szeged Pf. 427
   Attila Paszt, Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika 6725 Szeged Pf. 427
   Tibor Géczi, Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika 6725 Szeged Pf. 427
   Szabolcs Ábrahám, Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika 6725 Szeged Pf. 427
   Illés Tóth, Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika 6725 Szeged Pf. 427
   Zoltán Horváth, Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika 6725 Szeged Pf. 427
   József Pieler, Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika 6725 Szeged Pf. 427
   János Tajti, Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika 6725 Szeged Pf. 427
   Ákos Varga, Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika 6725 Szeged Pf. 427
   László Tiszlavicz, Szegedi Tudományegyetem Patológiai Intézet Szeged
   István Németh, Szegedi Tudományegyetem Patológiai Intézet Szeged
   Ferenc Izbéki, Szegedi Tudományegyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinika Szeged
   András Rosztóczy, Szegedi Tudományegyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinika Szeged
   Tibor Wittmann, Szegedi Tudományegyetem I. Sz. Belgyógyászati Klinika Szeged
   György Lázár, Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika 6725 Szeged Pf. 427
   Journal Magyar Sebészet (Hungarian Journal of Surgery)
   Online ISSN 1789-4301
   Print ISSN 0025-0295
   Journal Volume Volume 67
   Journal Issue Volume 67, Number 5/October 2014
   PubDate: Sun, 19 Oct 2014 05:30:38 GMT
    
 • Electiv infrarenalis aortaaneurysma sebészi kezelésének
         korai és késői mortalitása és morbiditása
  • Abstract: Bevezetés/célkitűzés: Az electiv infrarenalis aortaaneurysma (AAA) nyitott műtétje nagy betegforgalmú centrumban alacsony mortalitású, de megterhelő műtét. A stentgraftbeültetés jelentős előnyöket jelenthet a betegek számára. Célunk annak eldöntése volt, hogy eddigi eredményeink alátámasztják-e a stentgraft-implantatio arany standarddá válását. Anyag és módszerek: Egy centrumban végzett retrospektív tanulmány során elemeztük a betegek korai és késői halálozását és szövődményeit. Eredmények: 2007–2012 között 431 betegnél végeztünk electiv nyitott műtétet és 59 betegnél stentgraftbeültetést AAA miatt. A korai mortalitás mindkét csoportban 2% alatti, az összes egyéb szövődmény előfordulása a nyitott csoportban 14,4%, a stentgraftos csoportban 11,9% volt. Az intraoperativ vérvesztés és a vérkészítményigény gyakorisága nagyobb, a műtéti idő hosszabb volt a nyitott műtétes csoportban (p < 0,001). Az átlagos utánkövetési idő 37 ± 22 hónap volt. A késői halálozás, a stroke, az acut myocardialis infarctus aránya a vizsgált csoportokban szignifikánsan nem különbözött. A nyitott technikával kezelt betegek 16%-ánál alakult ki később hegsérv (stentgraftcsoport: 0), a stentgraftcsoportban több volt az újabb érműtét (16,2% vs. 6,2%; p = 0,0327). Következtetések: Vizsgálatunkban a korai és késői halálozás mértéke megegyezett, a korai postoperativ szövődmények nem mutattak szignifikáns különbséget a két csoportban. A felhasznált vérkészítmények mennyisége, a postoperativ sérvek és a későbbi intervenciók száma szignifikánsan különbözött. Eredményeink alapján főként a nagy kockázatú betegekben indokolt jelenleg a stentgraftbeültetés. A nyitott műtétben jártas, így alacsony mortalitást elérő centrumokban a fiatalabb, kis kockázatú betegeknél a nyitott aortaműtét továbbra is ajánlható.
   Content Type Journal Article
   Category Eredeti közlemény/Original paper
   Pages 297-303

   DOI 10.1556/MaSeb.67.2014.5.2

   Authors
   Hanga Kovács, Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Érsebészeti Tanszék 1122 Budapest Városmajor u. 68.
   Mátyás Fehérvári, Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Érsebészeti Tanszék 1122 Budapest Városmajor u. 68.
   Bianka Forgó, Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Érsebészeti Tanszék 1122 Budapest Városmajor u. 68.
   Gergely Gősi, Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Érsebészeti Tanszék 1122 Budapest Városmajor u. 68.
   Zoltán Oláh, Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Érsebészeti Tanszék 1122 Budapest Városmajor u. 68.
   Csaba Csobay-Novák, Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Érsebészeti Tanszék 1122 Budapest Városmajor u. 68.
   László Entz, Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Érsebészeti Tanszék 1122 Budapest Városmajor u. 68.
   Zoltán Szeberin, Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, Érsebészeti Tanszék 1122 Budapest Városmajor u. 68.
   Journal Magyar Sebészet (Hungarian Journal of Surgery)
   Online ISSN 1789-4301
   Print ISSN 0025-0295
   Journal Volume Volume 67
   Journal Issue Volume 67, Number 5/October 2014
   PubDate: Sun, 19 Oct 2014 05:30:37 GMT
    
 • Traumás rekeszruptura laparoscopos reconstructiója
  • Abstract: A szerzők egy személygépkocsi-balesetben multiplex traumát szenvedett 63 éves beteg esetét ismertetik, akinél többszörös mellkasi és medencefractura mellett, a bal rekeszfél rupturája, következményes csepleszherniatio lépett fel. Urgens sebészi beavatkozásra nem volt szükség. A betegen állapotának stabilizálását követően, a tizedik napon electiven, laparoscopos úton, rekeszreconstructiót végeztek. A szerzők a laparoscopos megoldás helyét és jogosultságát elemzik a traumás rekeszsérv ellátásában.
   Content Type Journal Article
   Category Esetismertetés/Case report
   Pages 304-307

   DOI 10.1556/MaSeb.67.2014.5.3

   Authors
   Péter Halvax, Fejér Megyei Szent György Kórház Általános Sebészeti Osztály 8000 Székesfehérvár Seregélyesi út 3.
   András Légner, Fejér Megyei Szent György Kórház Általános Sebészeti Osztály 8000 Székesfehérvár Seregélyesi út 3.
   Balázs Paál, Fejér Megyei Szent György Kórház Általános Sebészeti Osztály 8000 Székesfehérvár Seregélyesi út 3.
   Rózsa Somogyi, Fejér Megyei Szent György Kórház Központi Aneszteziológia és Intenzív Betegellátó Osztály Székesfehérvár
   Mária Ükös, Szent György Diagnosztikai Központ Székesfehérvár
   Áron Altorjay, Fejér Megyei Szent György Kórház Általános Sebészeti Osztály 8000 Székesfehérvár Seregélyesi út 3.
   Journal Magyar Sebészet (Hungarian Journal of Surgery)
   Online ISSN 1789-4301
   Print ISSN 0025-0295
   Journal Volume Volume 67
   Journal Issue Volume 67, Number 5/October 2014
   PubDate: Sun, 19 Oct 2014 05:30:37 GMT
    
 • Magyar Sebészet-Kvíz
  • Abstract: Magyar Sebészet-Kvíz
   Content Type Journal Article
   Category Kvíz/Quiz
   Pages 318-319

   DOI 10.1556/MaSeb.67.2014.5.6

   Authors
   Magyar Sebészet Szerkesztősége, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Sebészet 9024 Győr Vasvári Pál út 2.
   Journal Magyar Sebészet (Hungarian Journal of Surgery)
   Online ISSN 1789-4301
   Print ISSN 0025-0295
   Journal Volume Volume 67
   Journal Issue Volume 67, Number 5/October 2014
   PubDate: Sun, 19 Oct 2014 05:30:32 GMT
    
 • A magyar orvosi nyelv jelene
  • Abstract: A magyar orvosi nyelv jelene
   Content Type Journal Article
   Category Levél a szerkesztőségnek/Letter to the editor
   Pages 312-3016

   DOI 10.1556/MaSeb.67.2014.5.5

   Authors
   Csaba Gaál,
   Journal Magyar Sebészet (Hungarian Journal of Surgery)
   Online ISSN 1789-4301
   Print ISSN 0025-0295
   Journal Volume Volume 67
   Journal Issue Volume 67, Number 5/October 2014
   PubDate: Sun, 19 Oct 2014 05:30:32 GMT
    
 • Fedett aortaaneurysma-ruptura miatt kialakult hasi compartmentsyndroma
         nyitott kezelése
  • Abstract: Magyarországon elsőként közöljük esetünket, amelyben sikerrel alkalmaztunk nyitott hasi és VAC- (vákuumasszisztált sebzárás) kezelést aortaaneurysma-ruptura miatt kialakuló hasi compartmentsyndroma megelőzéseként. Esetismertetés: Az 59 éves nőbeteg acutan került felvételre klinikánkra, akinél az angio-CT-vizsgálat fedett hasi aortaaneurysma-rupturát igazolt. Az acut laparotomiából végzett aortoaorticus Dacron graft interpositióját követően, a has zárásakor a beteg lélegeztethetetlenné vált a vékony- és vastagbél hosszú szakaszát érintő oedemája és a retroperitonealis vérgyülem okozta megemelkedett hasűri nyomás miatt. Ezért nyitott hasi kezelés és VAC-terápia mellett döntöttünk. Az ismételt kötéscseréket követően a has halasztott zárása DualMesh hálóval történt, három héttel később a beteg otthonába távozott. Megbeszélés: Esetünkben a nagyfokú oedema és a retroperitonealis haematoma miatt a fedett hasi aortaaneurysma-ruptura műtéti megoldását követően a has zárása már nem volt kivitelezhető. Az intraabdominalis nyomásfokozódás szövődményei megakadályozhatók voltak a nyitott hasi kezelésnek köszönhetően. Esetünk tapasztalata és a szakirodalom ajánlása alapján javasoljuk a nyitott hasi kezelést VAC-rendszerrel kombinálva hasi compartmentsyndroma esetén.
   Content Type Journal Article
   Category Esetismertetés/Case report
   Pages 308-3011

   DOI 10.1556/MaSeb.67.2014.5.4

   Authors
   Zsuzsanna Mihály, Semmelweis Egyetem Érsebészeti Tanszék 1124 Budapest Városmajor u. 68.
   Kristóf Perczel, Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika Budapest
   Gergely Csikós, Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika Budapest
   Zoltán Szeberin, Semmelweis Egyetem Érsebészeti Tanszék 1124 Budapest Városmajor u. 68.
   Journal Magyar Sebészet (Hungarian Journal of Surgery)
   Online ISSN 1789-4301
   Print ISSN 0025-0295
   Journal Volume Volume 67
   Journal Issue Volume 67, Number 5/October 2014
   PubDate: Sun, 19 Oct 2014 05:30:32 GMT
    
 • A terhességgel összefüggő emlődaganatok
         kezelése
  • Abstract: Esetismertetés: A 25 éves primipara, terhességének 32. hetében, önvizsgálat során a bal emlő külső-felső negyedében csomót észlelt. A komplex emlővizsgálat 4 cm átmérőjű területen meszesedést írt le. A finomtű-biopsia malignus ductalis karakterű sejteket, „C5” kategóriát, a core-biopsia III-as gradusú, invasiv ductalis carcinomát véleményezett („B5b”), távoli disseminatio nem igazolódott. A terhesség terminálását követően az elváltozás széles excisióját végeztük sentinelnyirokcsomó-biopsiával, amelynek pozitivitása miatt axillaris blockdissectio történt. A sebészi kezelést adjuváns onkológiai kezelés követte. A későbbiekben a jobb inguinalis régióban lévő angiomyxoma jelent meg, amelyet in toto excindaltunk. Megbeszélés: A terhességgel összefüggő malignus betegségek incidenciája emelkedik, amelyek közül az emlődaganatok kitüntetett helyen állnak. Terhességasszociált emlődaganatról akkor beszélünk, amennyiben annak diagnózisa a graviditas alatt vagy az azt követő első évben történik. A terhességgel járó élettani változások miatt a betegség felismerése nehezebbé válik, s ennek következtében sokszor ezek a betegek elkésve kerülnek látókörünkbe. A betegség terápiája összetett, mivel az anya kezelése mellett a magzat biztonságára is nagy hangsúlyt kell fektetni – mindez a társszakmák fokozott együttműködését igényli. A kezelési stratégia az egyes trimeszterekben eltérő. Sebészi kezelés a terhesség bármely szakában végezhető. A sugárkezelésről, magzatkárosító hatása miatt, megoszlanak a vélemények. A kemoterápia a terhesség második és harmadik harmadában megengedett. Betegünk közel három évvel a műtétet követően panaszmentes, fiúgyermeke egészséges.
   Content Type Journal Article
   Category Esetismertetés/Case report
   Pages 268-270

   DOI 10.1556/MaSeb.67.2014.4.5

   Authors
   János Tajti Jr., Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika 6720 Szeged Szőkefalvi-Nagy u. 6.
   József Pieler, Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika 6720 Szeged Szőkefalvi-Nagy u. 6.
   Zsolt Simonka, Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika 6720 Szeged Szőkefalvi-Nagy u. 6.
   Attila Paszt, Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika 6720 Szeged Szőkefalvi-Nagy u. 6.
   György Lázár, Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika 6720 Szeged Szőkefalvi-Nagy u. 6.
   Journal Magyar Sebészet (Hungarian Journal of Surgery)
   Online ISSN 1789-4301
   Print ISSN 0025-0295
   Journal Volume Volume 67
   Journal Issue Volume 67, Number 4/August 2014
   PubDate: Thu, 14 Aug 2014 15:38:05 GMT
    
 • Laparoscopos májresectiók
  • Abstract: A májdaganatok kezelésében a sebészi eltávolítás jelenti a gyógyítás legfontosabb módszerét. A diagnosztika és a sebészi módszerek fejlődése javította az eredményeket és a túlélést. Az utóbbi évtizedben a minimálisan invasiv laparoscopos (LAP) módszereket egyre több májsebészeti centrum alkalmazza. A LAP-technika a korábbi kisebb resectióktól a kiterjesztett műtétek irányába fejlődik. Ez a változás viszonylag lassú, amelynek oka a beavatkozás bonyolultsága és a vérzéstől való félelem. Ennek ellenére a nagy resectiók aránya egyre növekszik. Eddig hozzávetőlegesen 6000 LAP-májresectiót végeztek világszerte, a major műtétek száma 700–800 lehet. A LAP-májresectio esetén a kisebb vérvesztés, fájdalomcsillapító-igény, rövidebb kórházi ápolási idő előnyös a beteg számára, a szövődmények és a halálozás a nyitott műtétekével azonos. Mai álláspont szerint alkalmazható benignus és malignus elváltozások kezelésére. Colorectalis májáttétek késői túlélése tekintetében nincs különbség a LAP- és a nyitott módszer között. A hepatocellularis carcinomás esetek túlélése jobb LAP-resectio után, mint nyitott műtéteket követően.
   Content Type Journal Article
   Category Eredeti közlemény/Original paper
   Pages 243-251

   DOI 10.1556/MaSeb.67.2014.4.1

   Authors
   Péter Kupcsulik, Semmelweis Egyetem I. Sz. Sebészeti Klinika 1082 Budapest Üllői út 78.
   Journal Magyar Sebészet (Hungarian Journal of Surgery)
   Online ISSN 1789-4301
   Print ISSN 0025-0295
   Journal Volume Volume 67
   Journal Issue Volume 67, Number 4/August 2014
   PubDate: Thu, 14 Aug 2014 15:38:05 GMT
    
 • Szükséges-e a naponkénti rutinmellkasröntgen
         tüdőresectio után' Bizonyítékalapú
         döntési taktika
  • Abstract: Bevezetés: A hazai mellkassebészetek jó részében érvényben lévő aranyszabály szerint napi rutinmellkasröntgen- (RTG-) vizsgálat elvégzése javasolt tüdőlobectomia után mindaddig, amíg a betegeknek mellkasi csövük van. Más itthoni centrumokban viszont nem ragaszkodnak ehhez a gyakorlathoz. A szerzők e két szemlélet eredményeit hasonlítják össze osztályuk anyagában. Anyag és módszer: 148 olyan beteget értékeltek, akiknél problémamentes lobectomia és egy mellkasi cső behelyezése történt. A rutinmellkas-RTG-csoportba (R-RTG) 50 beteg tartozik, akiknél közvetlenül a műtét után, valamint a szívás idején naponta rutinszerűen és a cső eltávolítását követő napon szintén mellkas-RTG-felvétel készült. 98 betegnél csak tünetek és/vagy panasz esetén (láz, hypoxia, subcutan emphysema, tartós levegőkilépés) és/vagy a mellkasi drain eltávolítását követő napon készült RTG (T-RTG). A következő műtét utáni adatokat értékelték: láz, kóros RTG kép/lelet (pneumothorax [PTX], folyadék, atelectasia, subcutan emphysema, haematoma), RTG-felvételek száma, drainage-tartam és esetleges új cső behelyezése. Eredmények: Az átlagos drainage-idő 3,7 és 3,8 nap volt az R-RTG- és a T-RTG-csoportokban. A mellkasi cső eltávolítását követően kóros RTG-leletet az R-RTG-csoport betegeinek 50%-ában (25/50) és a T-RTG-csoport 46,9%-ában (46/98) (p = 0,724) kaptak, de új cső behelyezésére az R-RTG-csoportban csak 12%-ban (3/25), illetve a T-RTG-csoportban csak 15,2%-ban (7/46) volt szükség. Az elkészített RTG-felvételek száma az R-RTG-csoportban 5,0, míg a T-RTG-csoportban 2,3 volt (p = 0,0001). Következtetés: Nem volt több műtét utáni szövődmény és csőeltávolítás utáni kóros RTG-lelet, ha az RTG-felvétel csak a betegek tünetei/panaszai alapján készült a rutinszerű napi RTG-vizsgálatok helyett. A kóros RTG-leleteken jelzett szövődményeknek csak 12–15%-a igényelt új csőbehelyezést. A tünetek alapján kért RTG-felvételek száma megközelítőleg 50%-kal csökkenthető.
   Content Type Journal Article
   Category Eredeti közlemény/Original paper
   Pages 252-255

   DOI 10.1556/MaSeb.67.2014.4.2

   Authors
   József Furák, Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika 6701 Szeged Szőkefalvi-Nagy Béla u. 6.
   Tibor Géczi, Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika 6701 Szeged Szőkefalvi-Nagy Béla u. 6.
   Balázs Pécsy, Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika 6701 Szeged Szőkefalvi-Nagy Béla u. 6.
   Zita Morvay, Szegedi Tudományegyetem Radiológiai Klinika Szeged
   Journal Magyar Sebészet (Hungarian Journal of Surgery)
   Online ISSN 1789-4301
   Print ISSN 0025-0295
   Journal Volume Volume 67
   Journal Issue Volume 67, Number 4/August 2014
   PubDate: Thu, 14 Aug 2014 15:38:05 GMT
    
 • Rectum- és rectosigmoidealis tumorresectiók eredményei: a
         laparoscopos és nyitott technika összehasonlítása
  • Abstract: Bevezetés/célkitűzés: A sebészi technika és tapasztalat jelentősen meghatározza a rectosigmoidealis tumorok kezelését. Anyag és módszerek: 2005 és 2009 között 200 rectum- és rectosigmoidealis tumor miatt operált betegünket prospektíve 39,8 hónapig követtük. Recidív tumor és távoli áttét kizáró ok volt. Elsődleges célunk volt összevetni az átlagos túlélést a két csoport közt; a másodlagos célunk volt összehasonlítani a stádiumfüggő túlélést, a helyi kiújulás és távoli áttétek incidenciáját. Kielemeztük az intra- és postoperativ szövődményeket, műtéti időt, a specimen oncopathologiai minőségét és az ápolási időket. Eredmények: A hároméves követés alatt a túlélési és kiújulási adatok nem mutattak szignifikáns különbségeket. Az ápolási idő a laparoscopos csoportban szignifikánsan rövidebb volt, valamint a középtávú túlélési adatok is az előrehaladottabb stádiumú eseteknél jobbnak mutatkoztak. Az incisionalis sérvek aránya is szignifikánsan kevesebb a laparoscopos csoportban. Következtetések: A laparoscopos rectum- és rectosigmoidealis resectiók eredményei nem rosszabbak, sőt jobbak, mint a nyitott műtétek esetén. Hozzáadva a minimálisan invasiv technika előnyeit, elsőként választandó módszer lehet.
   Content Type Journal Article
   Category Eredeti közlemény/Original paper
   Pages 256-264

   DOI 10.1556/MaSeb.67.2014.4.3

   Authors
   Rita Temesi, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Egyetemi Oktató Kórház 3532 Miskolc Szent Imre tér 9/B
   László Sikorszki, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Egyetemi Oktató Kórház 3532 Miskolc Szent Imre tér 9/B
   János Bezsilla, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Egyetemi Oktató Kórház 3532 Miskolc Szent Imre tér 9/B
   Ákos Botos, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Egyetemi Oktató Kórház 3532 Miskolc Szent Imre tér 9/B
   Attila Berencsi, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei és Egyetemi Oktató Kórház 3532 Miskolc Szent Imre tér 9/B
   András Papp, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ Sebészeti Klinika Pécs
   Örs Péter Horváth, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ Sebészeti Klinika Pécs
   András Vereczkei, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ Sebészeti Klinika Pécs
   Journal Magyar Sebészet (Hungarian Journal of Surgery)
   Online ISSN 1789-4301
   Print ISSN 0025-0295
   Journal Volume Volume 67
   Journal Issue Volume 67, Number 4/August 2014
   PubDate: Thu, 14 Aug 2014 15:38:05 GMT
    
 • Masszív lokalizált lymphoedema a mons pubison
  • Abstract: A masszív lokalizált lymphoedema (MLL) a túlsúlyos betegek súlyos kórképe. Az MLL a test egyes részeinek helyi óriási duzzanataként jelentkezik jellegzetes bőrtünetekkel. Az MLL-t „pseudosarcomának” is nevezik a sarcomára jellemző pathologiai és morphologiai megjelenése miatt. Sebészi ellátás nélkül az MLL angiosarcomává alakulhat. Egy 54 éves (BMI: 48,6) férfi beteg kapcsán ismertetjük e ritka, ám a morbid obesitasú betegek között emelkedő tendenciát mutató betegséget.
   Content Type Journal Article
   Category Esetismertetés/Case report
   Pages 265-267

   DOI 10.1556/MaSeb.67.2014.4.4

   Authors
   Gábor Bognár, Semmelweis Egyetem II. Sz. Sebészeti Klinika 1125 Budapest Kútvölgyi út 4.
   András Novák, Semmelweis Egyetem II. Sz. Sebészeti Klinika 1125 Budapest Kútvölgyi út 4.
   Gábor István, Semmelweis Egyetem II. Sz. Sebészeti Klinika 1125 Budapest Kútvölgyi út 4.
   Journal Magyar Sebészet (Hungarian Journal of Surgery)
   Online ISSN 1789-4301
   Print ISSN 0025-0295
   Journal Volume Volume 67
   Journal Issue Volume 67, Number 4/August 2014
   PubDate: Thu, 14 Aug 2014 15:38:04 GMT
    
 • Magyar Sebészet-Kvíz
  • Abstract: Magyar Sebészet-Kvíz
   Content Type Journal Article
   Category Kvíz/Quiz
   Pages 282-283

   DOI 10.1556/MaSeb.67.2014.4.7

   Authors
   Magyar Sebészet Szerkesztősége, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Sebészet 9024 Győr Vasvári Pál út 2.
   Journal Magyar Sebészet (Hungarian Journal of Surgery)
   Online ISSN 1789-4301
   Print ISSN 0025-0295
   Journal Volume Volume 67
   Journal Issue Volume 67, Number 4/August 2014
   PubDate: Thu, 14 Aug 2014 15:38:04 GMT
    
 • M-START Pályázat
  • Abstract: M-START Pályázat
   Content Type Journal Article
   Category M-START Pályázat
   Pages 274-281

   DOI 10.1556/MaSeb.67.2014.4.6

   Authors
   Attila Oláh, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr
   Journal Magyar Sebészet (Hungarian Journal of Surgery)
   Online ISSN 1789-4301
   Print ISSN 0025-0295
   Journal Volume Volume 67
   Journal Issue Volume 67, Number 4/August 2014
   PubDate: Thu, 14 Aug 2014 15:38:04 GMT
    
 • Magyar Sebészet-Kvíz
  • Abstract: Magyar Sebészet-Kvíz
   Content Type Journal Article
   Category Kvíz/Quiz
   Pages 238-239

   DOI 10.1556/MaSeb.67.2014.3.13

   Authors
   Magyar Sebészet Szerkesztősége, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Sebészet 9024 Győr Vasvári Pál út 2.
   Journal Magyar Sebészet (Hungarian Journal of Surgery)
   Online ISSN 1789-4301
   Print ISSN 0025-0295
   Journal Volume Volume 67
   Journal Issue Volume 67, Number 3/June 2014
   PubDate: Thu, 29 May 2014 17:17:58 GMT
    
 • A Magyar Sebész Társaság 62. Kongresszusa, Győr, 2014.
         június 12–14. – Összefoglalók
  • Abstract: A Magyar Sebész Társaság 62. Kongresszusa, Győr, 2014. június 12–14. – Összefoglalók
   Content Type Journal Article
   Category MST-Kongresszus, 2014
   Pages 142-230

   DOI 10.1556/MaSeb.67.2014.3.11

   Authors
   Magyar Sebészet Szerkesztősége, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Sebészet 9024 Győr Vasvári Pál út 2.
   Journal Magyar Sebészet (Hungarian Journal of Surgery)
   Online ISSN 1789-4301
   Print ISSN 0025-0295
   Journal Volume Volume 67
   Journal Issue Volume 67, Number 3/June 2014
   PubDate: Thu, 29 May 2014 17:17:58 GMT
    
 • M-START Pályázat
  • Abstract: M-START Pályázat
   Content Type Journal Article
   Category M-START Pályázat
   Pages 231-236

   DOI 10.1556/MaSeb.67.2014.3.12

   Authors
   Attila Oláh, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr
   Journal Magyar Sebészet (Hungarian Journal of Surgery)
   Online ISSN 1789-4301
   Print ISSN 0025-0295
   Journal Volume Volume 67
   Journal Issue Volume 67, Number 3/June 2014
   PubDate: Thu, 29 May 2014 17:17:58 GMT
    
 • Néhány mondat az őrszemnyirokcsomó
         történetének pécsi vonatkozásaihoz
  • Abstract: Néhány mondat az őrszemnyirokcsomó történetének pécsi vonatkozásaihoz
   Content Type Journal Article
   Category Levél a szerkesztőségnek/Letter to the editor
   Pages 139-141

   DOI 10.1556/MaSeb.67.2014.3.10

   Authors
   Károly Szilágyi, Baranya Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve Pécs
   Journal Magyar Sebészet (Hungarian Journal of Surgery)
   Online ISSN 1789-4301
   Print ISSN 0025-0295
   Journal Volume Volume 67
   Journal Issue Volume 67, Number 3/June 2014
   PubDate: Thu, 29 May 2014 17:17:57 GMT
    
 • Felnőttkori necrotizáló enterocolitis –
         Esettanulmány
  • Abstract: A felnőttkori necrotizáló enterocolitis (adult necrotizing enterocolitis – ANEC) gyakran fatális kimenetelű, fulmináns lefolyást mutató tünetegyüttes, amelyet segmentalisan kialakuló bélelhalás jellemez. A Bell-féle súlyossági beosztás alapján hármas stádiumba tartozó betegüknél a szerzők necrotizáló enterocolitis miatt ismételt műtéteket és vékonybél resectiókat végeztek. Az eltávolított bél szövettani vizsgálata a mucosából kiinduló intestinalis necrosist mutatott, a mesenterialis erek obstructiója nélkül. Az ötödik beavatkozás után a tápcsatorna folytonosságát a megmaradt 30 cm-es terminalis ileum és a duodenum leszálló szára között készített anastomosissal állították helyre. A fent ismertetett, irodalmi ritkaságnak számító kórképben szenvedő súlyos beteg minden várakozást felülmúlva 30 cm-es vékonybéllel szinte teljes életet él gastroenterologiai gondozás mellett.
   Content Type Journal Article
   Category Köszöntő
   Pages 135-138

   DOI 10.1556/MaSeb.67.2014.3.9

   Authors
   Gergely Dávid Pelsőczi, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Sebészeti Osztály 1201 Budapest Köves út 1.
   Dániel Kári, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Sebészeti Osztály 1201 Budapest Köves út 1.
   Balázs Kesserű, Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház Sebészeti Osztály Budapest
   Zoltán Lovay, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Sebészeti Osztály 1201 Budapest Köves út 1.
   Csaba Polányi, Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház Sebészeti Osztály Budapest
   Ágnes Bohák, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Radiológiai Osztály Budapest
   Judit Baráth, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Radiológiai Osztály Budapest
   Ferenc Ender, Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház Sebészeti Osztály Budapest
   Gábor Ecsedy, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Sebészeti Osztály 1201 Budapest Köves út 1.
   Attila Vörös, Magyar Honvédség Egészségügyi Központ I. Sz. Sebészeti Osztály Budapest
   Journal Magyar Sebészet (Hungarian Journal of Surgery)
   Online ISSN 1789-4301
   Print ISSN 0025-0295
   Journal Volume Volume 67
   Journal Issue Volume 67, Number 3/June 2014
   PubDate: Thu, 29 May 2014 17:17:56 GMT
    
 • Truncus coeliacus compressiós szindróma laparoscopos
         műtéti megoldása – Esetismertetés
  • Abstract: Esetismertetés: A szerzők egy 34 éves nőbeteg évek óta fennálló postprandialis hasi panaszai miatt elvégzett kivizsgálását és műtéti kezelését mutatják be. Az első vizsgálatok során laktózintolerancia és hiatushernia igazolódott, azonban a konzervatív therapia eredménytelennek bizonyult. CT-angiographia (CTA) és digitalis subtractiós angiographia (DSA) a truncus coeliacus nagyfokú szűkületét igazolta. A percutan transluminalis angioplastica (PTA) eredménytelen volt. A vizsgálatok megismétlése külső compressiót, ligamentum arcuatum medianum szindrómát (MALS) igazolt. Laparoscopos technikával a ligamentum arcuatum medianum átvágását végezték el. A postoperativ CTA a szűkület jelentős mérséklődését mutatta, a beteg panaszai megszűntek. Megbeszélés: A szerzők hangsúlyozzák, hogy krónikus hasi panaszok esetén hasi duplex ultrahangvizsgálat során végzett áramlásméréssel 100%-os specificitással és 83%-os szenzitivitással diagnosztizálható a betegség. A duplex ultrahang olcsóbb vizsgálati módszer, mint az esetünkben is elvégzett CTA- és DSA-vizsgálatok, amelyekre sokszor csak a panaszok hosszas fennállását követően kerül sor. Postprandialis hasi fájdalom esetén első vonalbeli vizsgálatként végzett hasi ultrahang segítségével korai diagnózishoz juthatunk. Esetükkel a szerzők felhívják a figyelmet a kórképre, valamint arra, hogy külső leszorítás esetén a ligamentum arcuatum medianum laparoscopos átvágása relatív kis megterheléssel járó hatékony módszer a nyitott műtéti megoldásokhoz képest.
   Content Type Journal Article
   Category Köszöntő
   Pages 99-102

   DOI 10.1556/MaSeb.67.2014.3.4

   Authors
   Andrea Schöller, Semmelweis Egyetem II. Sz. Sebészeti Klinika Budapest
   István Sugár, Semmelweis Egyetem II. Sz. Sebészeti Klinika Budapest
   Zoltán Szeberin, Semmelweis Egyetem Érsebészeti Tanszék Budapest
   Pál Ondrejka, Semmelweis Egyetem II. Sz. Sebészeti Klinika Budapest
   Gábor István, Semmelweis Egyetem II. Sz. Sebészeti Klinika Budapest
   Attila Vörös, Semmelweis Egyetem II. Sz. Sebészeti Klinika Budapest
   Journal Magyar Sebészet (Hungarian Journal of Surgery)
   Online ISSN 1789-4301
   Print ISSN 0025-0295
   Journal Volume Volume 67
   Journal Issue Volume 67, Number 3/June 2014
   PubDate: Thu, 29 May 2014 17:17:55 GMT
    
 • Vörös Attila sebészprofesszor köszöntése 70.
         születésnapja alkalmából
  • Abstract: Vörös Attila sebészprofesszor köszöntése 70. születésnapja alkalmából
   Content Type Journal Article
   Category Köszöntő
   Pages 87-88

   DOI 10.1556/MaSeb.67.2014.3.1

   Authors
   Ferenc Ender, Egyesített Szent István és Szent László Kórház Sebészeti Osztály Budapest
   Journal Magyar Sebészet (Hungarian Journal of Surgery)
   Online ISSN 1789-4301
   Print ISSN 0025-0295
   Journal Volume Volume 67
   Journal Issue Volume 67, Number 3/June 2014
   PubDate: Thu, 29 May 2014 17:17:55 GMT
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2014